Back to top

Cikel predavanj dr. Maxima Mordovina, Univerza Eötvös Loránd v Budimpešti

Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani vabi na predavanja, ki jih bo v okviru učiteljske izmenjave v programu Erasmus+ izvedel doc. dr. Maxim Mordovin z Oddelka za madžarsko srednjeveško in novoveško arheologijo Univerze Eötvös Loránd v Budimpešti. Predavanja bodo potekala od 27. februarja do 2. marca.

Predavanja bodo v angleščini. Potekala bodo v prostorih Oddelka za arheologijo na Zavetiški ulici 5 po sledečem razporedu:

- Zgodnji gradovi (10.-12. stoletje) / Early Castles (10th-12th Century); ponedeljek, 27. februar 2017, 9:40-11:10, predavalnica 6.

- Arheologija osmanskih vojn (zgodnjenovoveške utrdbe iz lesa in zemlje) / Archaeology of the Ottoman Wars (Early Modern Timber and Earth Fortifications); ponedeljek, 27. februar 2017, 14:40-16:10, predavalnica 5.

- Pokopi, pokopališča in grobišča 1 (10.-13. stoletje) / Burials, Cemeteries and Graveyards 1 (10th-13th Century); torek, 28. februar 2017, 12:10-13:40, predavalnica 6.

- Arheologija srednjeveške Svilne ceste (10.-15. stoletje) / Archaeology of the Medieval Silk Road (10th-15th Century); sreda, 1. marec 2017, 11:20-12:50, predavalnica 5.

- Pokopi, pokopališča in grobišča 2 (14.-17. stoletje) / Burials, Cemeteries and Graveyards 2 (14th-17th Century); četrtek, 2. marec 2017, 11:20-12:50, predavalnica 5.

Predavanja so namenjena predvsem študentom 2. letnika dodiplomskega študija arheologije v sklopu predmeta Arheologija mlajših obdobij 2. Prijazno vabimo tudi druge študente in širšo javnost.

 

Dr. Mordovin je po izobrazbi arheolog in zgodovinar. Na univerzi ELTE v Budimpešti poučuje arheologijo srednjega in zgodnjega novega veka ter izbrane teme iz zgodovine srednjega veka in osmanskega obdobja. Kot raziskovalec se posveča predvsem raziskavam gradov in plemiške materialne kulture s poudarkom na obdobju med 10. in 12. stoletjem, v zadnjem času pa proučuje arheološke sledi mednarodne trgovine s tekstilom. Vodil ali sodeloval je pri več arheoloških izkopavanjih gradov in drugih naselbinskih najdišč iz obdobja srednjega in zgodnjega novega veka na Madžarskem, Slovaškem in v Romuniji, pa tudi pri izkopavanjih utrdbe Tolebi – 'Khiam' v Kazahstanu in tela  Grdi-Tle v Iraku (Kurdistan).