Back to top

OPRAVLJANJE IZPITA - ZG1 Zgodovina JV Evrope v srednjem veku

Doc. dr. Dušan Mlacović obvešča študente, ki so predmet ZG1 Zgodovina JV Evrope v srednjem veku poslušali v letu 2015/16 ali prej in še niso opravili izpita, da lahko izpit opravljajo v letnem semestru študijskega leta 2016-2017 ob torkih ob 11.30 (čas govorilnih ur), kabinet 111 in sicer po individualnem dogovoru in z najmanj dvotedensko predhodno najavo namere opravljati izpit.