Back to top

Predstavitev tematske številke JiS-a: Jože Koruza (1935-1988)

Revija jezik in slovstvo ter Oddelek za slovenistiko vabita na Predstavitev tematske številke JiS-a: Jože Koruza (1935-1988), posvečene pokojnemu profesorju slovenske književnosti Jožetu Koruzi. Ta zbornik bomo predstavili v torek, 7. marca 2017, ob 14.40 v predavalnici 4 v pritličju. Na Slovenistiki v drugem nadstropju pa je razstava strokovnih del prof. Koruze.

Mateja Pezdirc Bartol in Aleksander Bjelčevič, urednika tematske številke

Đurđa Strsoglavec, glavna in odgovorna urednica JiS-a