Back to top

Kmetija v SLA – interdisciplinarna predstavitev

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1122. sestanek, ki bo v ponedeljek, 24. aprila 2017, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.

Na temo Kmetija v SLA – interdisciplinarna predstavitev bo predavala izr. prof. dr. Jožica Škofic, znanstvena svetnica, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem