Back to top

Začasna odsotnost izr. prof. dr. Katarine Predovnik

Obveščamo vas, da bo izr. prof. dr. K. K. Predovnik odsotna do konca meseca januarja 2018. 

V tem času bodo izpiti potekali le po v VISu razpisanem razporedu. Za študente 2. stopnje veljajo navodila, ki ste jih prejeli dne 18. 4. 2017 (glejte spodaj). 

Tisti, ki ste izr. prof. dr. Predovnik izbrali za mentorico diplomskega ali magistrskega dela in želite delo zaključiti do konca tega študijskega leta, se lahko odločite za menjavo mentorja in/ali teme diplomskega dela. V tem primeru morate napisati prošnjo, ki jo podpišeta novi mentor in predstojnica oddelka. Prošnjo oddajte v oddelčnem tajništvu. O menjavi morate po e-pošti obvestiti izr. prof. dr. K. Predovnik.

O morebitni možnosti dokončanja diplomskega dela pri nadomestnem predavatelju boste obveščeni naknadno.

Tisti, ki se vam mudi z dokončanjem diplomskega dela in ste se odločili za menjavo mentorja, čimprej stopite v kontakt z novim mentorjem/ico in se pogovorite kakšne so realne možnosti in pričakovanja za dokončanje diplomskega dela v tem študijskem letu. Ker gre za izjemno situacijo se lahko glede roka prve oddaje diplomskega dela  (in vseh naslednjih oddaj) posebej dogovorite z novim mentorjem.

 

Navodila za izpite na 2. stopnji:

Izpit bo mogoče opravljati izključno v razpisanih izpitnih rokih. Izvedba izpita bo prilagojena. Esej boste izvajalki morali oddati najkasneje tri dni pred izpitnim rokom. Zagovor eseja ne bo usten, temveč boste na izpitu prejeli 3 vprašanja, na katera boste odgovarjali pisno.