Back to top

Obvestilo za študente, ki niso uspeli zaključiti študija po starem študijskem programu

Študenti, ki niste uspeli zaključiti študija do 30. 9. 2016 po starem študijskem programu, lahko zaključite študij s prehodom na bolonjski program. Za prepis na bolonjski študijski program morate preko sistema VIS oddati prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija. Tisti, ki bi na bolonjskem programu želeli diplomirati in ste prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija že oddali, ne pozabite, da se morate preko spletnega portala eVŠ vpisati v ustrezni letnik bolonjskega študijskega programa (vpis v višji letnik po merilih za prehode).

Več informacij najdete na spletnih straneh Referata za dodiplomski študij.