Back to top

Zagovori zaključnih del Odd. za geo. UL FF, sept/okt 2017

Obveščamo vas, da bodo na oddelku za geografijo v septembru in oktobru potekali zagovori zaključnih del študentov po naslednjem razporedu.

V ponedeljek, 18. 09. 2017,  v predavalnici 233 Filozofske fakultete

 

ob 09:00 uri
Miha Drobnič: Poučevanja krasa na primeru Županove jame
Člani komisije:
red. prof. dr. Dejan Rebernik
izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc    
izr. prof. dr. Simon Kušar
izr. prof. dr. Uroš Stepišnik

 

ob 10:00 uri
Tina Uršič: Trajnostni razvoj pri pouku v srednjih šolah: Študija primera gimnazije Jurija Vege Idrija
Člani komisije:
izr. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Damijan Štefanc
izr. prof. dr. Simon Kušar    
izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
red. prof. dr. Robert Kroflič    

 

ob 11:00 uri
Timotej Trček: Geografsko-zgodovinska učna pot v Žireh
Člani komisije:
izr. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Simon Kušar    
izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc
red. prof. dr. Danijela Trškan    

 

ob 12:00 uri
Klemen Cof: Rekonstrukcija Soškega ledenika s pomočjo geografskih informacijskih sistemov
Člani komisije:
izr. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Simon Kušar    
red. prof. dr. Dejan Rebernik
    
ob 13:00 uri
Katja Klemenčič: Vpliv tematske poti na lokalni razvoj v KS Dob pri Šentvidu
Člani komisije:
izr. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Simon Kušar        
red. prof. dr. Dejan Rebernik

 

ob 14:00 uri
Miha Brvar: Geografski vidiki zadolževanja slovenskih občin
Člani komisije:
izr. prof. dr. Uroš Stepišnik
izr. prof. dr. Simon Kušar        
red. prof. dr. Dejan Rebernik
        


V torek, 19. 09. 2017,  v predavalnici 232 Filozofske fakultete

 

ob 08:00 uri
Petra Udrih: Določanje ogroženosti zaradi snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah s pomočjo geografskih informacijskih sistemov
Člani komisije:
doc. dr. Blaž Repe
doc. dr. Dejan Cigale    
izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič    

 

ob 09:00 uri
Barbara Žabota: Vpliv prostorske ločljivosti digitalnega modela višin na napoved odlaganja skalnih podorov
Člani komisije:
doc. dr. Blaž Repe
doc. dr. Milan Kobal
doc. dr. Dejan Cigale    
izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič    

 

ob 10:00 uri
Simon Koblar: Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
Člani komisije:
doc. dr. Blaž Repe
dr. Aljaž Plevnik
doc. dr. Dejan Cigale    
izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič    

 

ob 11:00 uri
Lara Martinčič: 3D modeliranje in prikazi z uporabo LIDARsko zajetih podatkov
Člani komisije:
doc. dr. Blaž Repe
doc. dr. Dejan Cigale    
izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič    

 

ob 12:00 uri
Tilen Sirše: Turizem v občini Trbovlje - s poudarkom na pohodništvu ter rudarskem turizmu
Člani komisije:
doc. dr. Blaž Repe
doc. dr. Dejan Cigale    
izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

 


V sredo, 20. 09. 2017,  v predavalnici 232 Filozofske fakultete

 

ob 09:00 uri
Alen Červ: Vpliv lastniške strukture na razvoj romskih naselij: analiza primerov v Sloveniji in na Slovaškem
Člani komisije:
izr. prof. dr. Jernej Zupančič    
izr. prof. dr. Darko Ogrin
doc. dr. Barbara Lampič    

 

ob 10:00 uri
Nina Prešeren: Geografska in sociološka analiza obmejnega območja v Beli krajini
Člani komisije:
izr. prof. dr. Jernej Zupančič    
izr. prof. dr. Damjan Mandelc
izr. prof. dr. Darko Ogrin
doc. dr. Barbara Lampič    

 

ob 11:00 uri
Teja Rupčič: Romsko naselje Lokve pri Črnomlju
Člani komisije:
izr. prof. dr. Jernej Zupančič
izr. prof. dr. Darko Ogrin
doc. dr. Barbara Lampič    

 

ob 12:00 uri
Nataša Vukajlović: Organiziranost srbske skupnosti v Sloveniji
Člani komisije:
izr. prof. dr. Jernej Zupančič
izr. prof. dr. Darko Ogrin
doc. dr. Barbara Lampič        

 

ob 13:00 uri
Tjaša Kodela: Dejavniki vpliva na dekompozicijo, stabilne izotope in distribucijo glavnih elementov in elementov v sledeh na primeru šotnih barij Šijec (Slovenija) in Harz (Nemčija)
Člani komisije:
izr. prof. dr. Darko Ogrin
dr. Klaus-Holger Knorr
doc. dr. Barbara Lampič    
izr. prof. dr. Jernej Zupančič

 


V četrtek, 05. 10. 2017,  v 023 – seminarska soba Filozofske fakultete

 

ob 09:00 uri
Maja Pirnat: Študija ranljivosti okolja za občino Šoštanj
Člani komisije:
izr. prof. dr. Matej Ogrin    
izr. prof. dr. Marko Krevs
doc. dr. Katja Vintar Mally    

 

ob 10:00 uri
Kaja Lipuš: Razvojne možnosti ekološkega čebelarstva v Zgornji Savinjski dolini
Člani komisije:
doc. dr. Katja Vintar Mally
izr. prof. dr. Matej Ogrin        
izr. prof. dr. Marko Krevs