Back to top

Obvestilo o zagovoru magistrskega dela

petek, 15. 9. 2017

predavalnica 4

ob 10:00

 

Klavdija BIZJAK

Recepcija antične književnosti in njeni odmevi pri pouku književnosti v gimnaziji

Komisija: izr. prof. dr. Alenka Žbogar (mentorica), red. prof. dr. Vid Snoj (mentor), doc. dr. Aleksander Bjelčevič