Back to top

SO: Obvestilo o neizvajanju dveh izbirnih predmetov

P O M E M B N O !

Oddelek za geografijo obvešča vse študente/-ke, da se v študijskem letu 2017/2018 ne bosta izvajala predmeta GE2 Geografija okoljskih virov in GE1/GE2 Geografija Severne Afrike in Jugozahodne Azije. Predmeta se bosta ponovno izvajala v študijskem letu 2018/2019. Vljudno prosimo, da se k omenjenima predmetoma ne vpisujete več in da izbirate med drugimi ponujenimi regionalnogeografskimi predmeti oziroma predmeti modula Okoljska in fizična geografija. Študente/-ke, ki ste že vpisani/-e k tema predmetom, pa prosimo, da se obrnete na oddelčno tajništvo in sporočite nadomestno željo (tj. drugi istovrstni izbirni predmet).