Back to top

SO: Mesec prostora na Oddelku za geografijo: strokovno srečanje Povezovanje univerze in lokalnih skupnosti

Vabljeni na strokovno srečanje Povezovanje univerze in lokalnih skupnosti: projekti Po kreativni poti do znanja 2016/2017, ki poteka v okviru pobude Mesec prostora Ministrstva za okolje in prostor

Organizator: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

Datum: sreda, 25. oktober 2018 od 9.30 do 12.00 in od 14.00 do 16.00

Lokacija: predavalnica 233 (dopoldne) in 232 (popoldne) na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, Aškerčeva 2

Ministrstvo za okolje in prostor že četrto leto zapored vabi, da v okviru Meseca prostora posvetimo posebno pozornost vprašanjem prostorskega in urbanega razvoja v Sloveniji.

Tudi letos se tej pobudi pridružuje Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani z organizacijo strokovnega srečanja v sredo 25. oktobra. Rdeča nit srečanja bo povezovanje univerze in lokalnih skupnosti. Predstavljeni bodo projekti Po kreativni poti do znanja, ki so se izvajali v študijskem letu 2016/2017 in jih je vodil Oddelek za geografijo: Partnersko kmetijstvo v Brkinih (PARK_B) ter Načrtovanje in pilotni ukrepi zelene infrastrukture ob reki Vipavi v občini Miren-Kostanjevica (ZeInViM). Pri obeh projektih so študenti pod vodstvom pedagoških in delovnih mentorjev pripravili inovativne rešitve za prostorske izzive, s katerimi se srečujejo lokalne skupnosti. Študenti so pri projektih obravnavali tudi problematiko zelene infrastrukture, kar povezuje Oddelčno strokovno srečanje z nosilno temo Meseca prostora: Zeleni prostor povezuje.

V dopoldanskem delu bosta predstavnici Univerze v Ljubljani in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani opisali vlogo projektov Po kreativni poti do znanja, nato pa bodo sledile predstavitve izkušenj in rezultatov obeh projektov. Sledila bo okrogla miza z lokalnimi deležniki, ki bo poskušala osvetliti izkušnje, izzive in priložnosti pri njihovem povezovanju z univerzo.

V popoldanskem delu bodo študenti, ki so sodelovali v projektih Po kreativni poti, na delavnici prestavili svojim kolegom izkušnje s strokovnim delom v interdisciplinarnih skupinah, uporabnostjo geografskega znanja ter možnostmi uporabe tega znanja pri projektnih izzivih v lokalnem okolju.

Dopolnjen program strokovnega srečanja je priložen k temu vabilu.

Več o Mesecu prostora: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2017/

 

Vabljeni, da se nam pridružite!

Lep pozdrav,

Simon Kušar - simon.kusar@ff.uni-lj.si