Back to top

Paleoantropologija

Vaje pri predmetu Paleoantropologija se bodo začele v čletrtek, dne 5. 10. 2017 ob 8.30 uri v antropološki vajalnici (BF, Jamnikarjeva 101, 2. nadstropje, zahodni trakt)