Back to top

Doktorski študij Prevodoslovja sprejet v mednarodno mrežo Mednarodni prevodoslovni doktorski programi (International Doctorate in Translation Studies)

Doktorski študij Prevodoslovja, ki ga izvaja Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete UL znotraj skupnega doktorskega programa Humanistika in družboslovje, po podrobni zunanji mednarodni evalvaciji sprejet v mednarodno mrežo International Doctorate in Translation Studies (Mednarodni prevodoslovni doktorski programi), ki se vzpostavlja v okviru mednarodnega prevodoslovnega združenja EST (European Society for Translation Studies). V mreži je 14 članic: poleg ljubljanskega programa tudi univerza Bar Ilan (Izrael), Bogazici (Turčija), Aston (Velika Britanija) in univerze v Antwerpnu, Dunaju, Forliju, Krakovu, Leedsu, Leuvnu, Pragi, Tampereju, Turkuju in Ženevi. Mreža na eni strani potrjuje kvaliteto izobraževanja na doktorski ravni na Filozofski fakulteti, na drugi strani pa bo omogočala lažje povezovanje s tujimi partnerji (tudi pri izbiri zunanjih izbirnih predmetov) in nadaljnji razvoj na področju poučevanja prevodoslovja na tretji stopnji.

19. septembra 2017 je bil ustanovni sestanek mreže na Dunaju, na katerem so člani izvolili 5-članski odbor: za predsednico mreže je bila izvoljena Nike Kocijančič Pokorn (FF UL), tajnica mreže je Kaisa Koskinen (Univerza v Tampere), člani: Rachel Weissbrot (Univerza Bar Ilan v Tel Avivu), Karlheinz Spitzl (Univerza na Dunaju), Maria Piotrowska (Jagelonska univerza v Krakovu).