Back to top

Rimska regionalna zgodovina

Obveščamo vas, da se bodo predavanja pri predmetu Rimska regionalna zgodovina začela predvidoma v četrtek, dne 12. 10. 2017. O vseh morebitnih spremembah boste ažurno obveščeni.