Back to top

SO: Odpoved predavanj, seminarjev in kabinetnih vaj v terenskem tednu med 16. in 20.10.2017 (1. in 2. stopnja)

V terenskem tednu med 16. in 20.10.2017 odpadejo vse pedagoške obveznosti na Oddelku za geografijo FF UL (razen terenskih vaj), ki so vezane na delo v prostorih FF UL (predavanja, seminarji, kabinetne vaje, laboratorijske vaje, govorilne ure) za 1. in 2. stopnjo študija. Izjema so obveznosti, za katere vas bodo izvajalci predmetov posebej obvestili. Predstojnik Oddelka za geografijo FF UL D.Ogrin

V terenskem tednu med 16. in 20.10.2017 odpadejo vse pedagoške obveznosti na Oddelku za geografijo FF UL (razen terenskih vaj), ki so vezane na delo v prostorih FF UL (predavanja, seminarji, kabinetne vaje, laboratorijske vaje, govorilne ure) za 1. in 2. stopnjo študija. Izjema so obveznosti, za katere vas bodo izvajalci predmetov posebej obvestili.

Predstojnik Oddelka za geografijo FF UL

D.Ogrin