Back to top

SO: Študenti s statusom pavzerja

Prosim, da se tajništvu Oddelka za geografijo preko maila javijo študenti s statusom pavzerja 1. in 2. letnika I. stopnje študija, ki želijo nadaljevati študij, da se jim uredi indeks glede na veljavni predmetnik v študijskem letu 2017/18.

Spoštovani!

Prosim, da se tajništvu Oddelka za geografijo preko maila javijo študenti s statusom pavzerja 1. in 2. letnika I. stopnje študija, ki želijo nadaljevati študij, da se jim uredi indeks glede na veljavni predmetnik v študijskem letu 2017/18.

 

Lep pozdrav,

Jerica M. Pestotnik