Back to top

Prijava teme diplomskega dela

Študentje 3. letnika morate do najkasneje 30. 11. 2017 prijaviti diplomsko temo. Temo prijavite na obrazcu, ki ga najdete na oddelčnih spletnih straneh. Obrazec vam mora podpisati mentor in morebitni somentor.

Pravilno izpolnjen prijavni obrazec lahko oddate osebno v oddelčnem tajništvu v času uradnih ur ali pa ga pustite v poštnem nabiralniku tajništva (2. nadstropje na hodniku).

 

Preberite si Navodila za zaključek študija na 1. stopenjskem univerzitetnem študijskem programu Arheologija. Tu najdete informacije in navodila o: izbiri teme diplomskega dela, izbiri mentorja/somentorja, prijavi teme, veljavnosti/spremembi/podaljšanju veljavnosti teme, menjavi mentorja/somentorja itd.

 

Obvestilo za študente, ki ste že prijavili temo:

vsi, ki vam je tema že zapadla (tema je veljavna 2 leti od prijave), morate oddati prošnjo za podaljšanje teme. Prošnjo napišete sami in jo date v podpis tudi vašemu mentorju/somentorju. O podaljšanju veljavnosti odloča predstojnik oddelka. Prošnjo oddajte v oddelčnem tajništvu.