Back to top

Uporaba IKT v študijskem procesu

Vabljeni k izpolnitvi vprašalnika o uporabi IKT  v študijskem procesu.

Spoštovani,

sestavni del projektov »IKT v pedagoških študijskih programih na UL« in »Digitalna UL - z inovativno uporabo IKT do odličnosti«, ki ju sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, je tudi analiza podatkov o stališčih študentov in njihovi dejanski uporabi IKT. Pridobljeni podatki bodo podlaga za analizo stanja na tem področju, ta pa bo izhodišče za nadaljnje projektne aktivnosti.

Vprašalnik lahko izpolnite na:

https://www.1ka.si/a/140902