Back to top

Geografija podeželja ( urnik)

Spremembe urnika.

Spoštovani, lepo pozdravljeni.

 

Obveščam vas o rahlih spremembah urnika pri predmetu Geografija podeželja v zimskem semestru 2017/18, in sicer:

- predavanja, od 16.20 do 18.00, predavalnica 2,

- vaje, 18.00-19.40, predavalnica 233 (študentje ste razdeljeni na dve skupini, vsaka skupina ima dve uri vaj na 14 dni),

- seminar, 14.40-16.15, predavalnica 233 (pričetek 27.11.2017, podrobnosti se bomo pogovorili v ponedeljek, 13.11.2017).

 

Vaje bo že od 13.11.2017 izvajal Nejc Bobovnik, asistent.

Z lepimi pozdravi, Irma Potočnik Slavič

z lepo