Back to top

SO: Beleženje uporabe gradiva v knjižnici (4. 12. - 8. 12. 2017)

Po navodilih komisije za statistiko morajo knjižnice beležiti tudi uporabo gradiva v knjižnici. Knjižničarji moramo en teden v letu natančno šteti gradivo, ki ga uporabniki uporabijo v knjižnici. Sem šteje kratek pregled vsebine gradiva in gradivo, ki ga knjižničarji posredujemo uporabnikom, ti pa si ga potem ne izposodijo na dom ali v čitalnico. Zato vse uporabnike knjižnice prosimo, da v času od 4. 12. 2017 do 8. 12. 2017 upoštevajo naslednja navodila za beleženje uporabe gradiva:

  • da se registrirate s študentsko izkaznico, ko vstopite v knjižnico, tudi če greste samo v čitalnico ali do računalnikov pri izposoji,
  • da knjižničnega gradiva, ki ga boste pregledovali ne vračate nazaj na police, ampak odložite na za to pripravljena in označena mesta.

Hvala za razumevanje!