Back to top

Interkulturni konteksti v južnoslovanskih književnostih

Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete vabi na predavanja, ki jih bo v okviru Ceepusove mreže AT-037 med 17. in 19. aprilom 2018 izvedla gostujoča predavateljica doc. dr. Šeherzada Džafić z Oddelka za bosanski jezik Pedagoške fakultete Univerze v Bihaču. 

Predavanja bodo potekala po naslednjem urniku:

  • torek, 17. aprila 2018, ob 13.00 uri (pred. 5): Interkulturna historija južnoslavenske interliterarne zajednice;
  • sreda, 18. aprila 2018, ob 13.50 uri (pred. 03): Živjeti između: Bijeg u treći prostor;
  • četrtek, 19. aprila 2018, ob 13.00 uri (pred. 116): Prostorni kao poetički obrat(i) u narativnom diskursu bosanskohercegovačke književnosti.

Predavanja bodo v bosanskem jeziku.

Slike: