Back to top

Naknadni razpis Erasmus+ za študentske izmenjave in praktično usposabljanje v letnem semestru 2018-2019

Z UL smo prejeli sporočilo, da je odprt naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za letni semester 2018-2019.

Interni rok za oddajo s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja podpisanih prijav je sreda 10. 10. 2018.

 

Z UL smo prejeli sporočilo, da je odprt naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za letni semester 2018-2019.

Interni rok za oddajo s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja podpisanih prijav je sreda 10. 10. 2018.

Za prijavo na naknadni razpis za Erasmus+ študijsko izmenjavo za leto 2018/2019 morate izpolniti prijavnico preko VISa ter naložiti spodaj naštete dokumente, ki jih najkasneje do srede 10. 10. 2018 v natisnjeni obliki oddate podpisane s strani oddelčne koordinatorice oz. koordinatorja v Mednarodno pisarno FF. Prijava je možna izključno za letni semester 2018/2019.

  • Prijavnica (izpolnjena v VISu in natisnjena)
  • Dokazilo o povprečni oceni – se samodejno izpiše na prijavnico. V kolikor študent na trenutno vpisani stopnji študija še ni opravil izpitov ali vaj, predloži potrdilo o opravljenih izpitih na predhodno opravljeni stopnji študija.
  • Motivacijsko pismo na najmanj eni in največ dveh straneh

Prijave so možne v okviru nezasedenih mest. Seznam je objavljen na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Erasmus/Studij