Back to top

Predstavitev zbornika ob počastitvi jubileja zasl. prof. dr. Dušana Nečaka

13. februarja 2018 je na Filozofski fakulteti UL potekala predstavitev knjige Nečakov zbornik: Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ki je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete UL ob jubileju zasl. prof. dr. Dušana Nečaka. Zbornik združuje prispevke 45 avtorjev in je razdeljen v osem tematskih sklopov. Med drugim zajema tudi naslednje sklope: Diplomacija, mednarodni odnosi, manjšine, Meje, Begunci ter Socialna in kulturna vprašanja, zgodovinski spomin.

»Tematski sklopi v zborniku obeležujejo zgodovinski razvoj na območju Slovenije in širše v 19. (zlasti na prelomu v 20. stoletje) in 20. stoletju ter na začetku 21. stoletja. Tematsko različni in vsebinsko zaokroženi prispevki se navezujejo zlasti na družbena in zgodovinska dogajanja ter razvoj v posameznih državah in širše v regiji ter Evropi, a tudi v meddržavnih odnosih in mednarodni skupnosti,« je o zborniku zapisal prof. dr. Mitja Žagar. Kot je na predstavitvi povedal član uredniškega odbora zbornika, prof. dr. Božo Repe, so z zbornikom želeli pokazati, kako dragocena je domača in mednarodna socialna mreža, ki jo s svojim delom in med svojim delom ustvari uspešen znanstvenik. V zborniku so zbrali različne generacije znanstvenic in znanstvenikov, tako domačih kot tujih. Želeli so, da knjiga ni le spominska publikacija različnih avtorjev, pač pa je tudi osmišljen in vsebinski prispevek k novejši sodobni zgodovini.

 

Zasl. prof. dr. Dušan Nečak se je sicer upokojil pred slabimi petimi leti. Še vedno aktivno sodeluje pri doktorskem študiju ter je na voljo študentkam in študentom ter kolegicam in kolegom na oddelku. Trenutno je tik pred izdajo njegova nova knjiga z naslovom Zgodovinarski pogled na potres v Brežicah in okolici 29. januarja 1917. V letih od 1987 do 1989 je bil tudi dekan Filozofske fakultete UL.

 

Na tokratni predstavitvi so o zasl. prof. dr. Nečaku spregovorili še predstojnica Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete UL, doc. dr. Alenka Cedilnik, dekan Filozofske fakultete UL, prof. dr. Roman Kuhar, ter recenzent zbornika, izr. prof. dr. Gorazd Bajc. Vsem, ki so sodelovali pri nastanku knjige ter dogodku, se je ob koncu zahvalil tudi prof. Nečak in povedal, da si nikoli ni predstavljal, da bo imel knjigo, ki bo stala v vrsti z zborniki, posvečenimi stebrom slovenskega zgodovinopisja.

 

Foto: Peter Mikša

 

 

 

Slike: