Back to top

Raziskava o rabi spletnih učilnic v terciarnem izobraževanju

Vabilo k sodelovanju v anketi.

Pozdravljeni! 

 

Na Oddelku za psihologijo s prof. Cirilo Peklaj izvajava raziskavo o rabi spletnih učilnic v terciarnem izobraževanju. Upava, da bodo rezultati raziskave pripomogli k evalvaciji stanja na področju uporabe spletnih učilnic in njihovi kakovostnejši uporabi. ​Hvaležni bova, če izpolnete  anketo:

https://www.1ka.si/a/137178

 

Prijazen pozdrav, Mojca Poredoš