Back to top

VABILO na predavanje: Neteritorialna avtonomija kot oblika zaščite manjšin ter “potujoča ideja”

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

in

Inštitut za novejšo zgodovino

 

 vljudno vabita na predavanje

 

Börriesa Kuzmanyja in Oskarja Muleja

(Inštitut za vzhodnoevropsko zgodovino Univerze na Dunaju)

 

Neteritorialna avtonomija kot oblika zaščite manjšin ter “potujoča ideja”

Primer radikalno-nacionalistične adaptacije s strani Sudetskonemške stranke

 

ki bo v četrtek, 5. decembra 2019, ob 1000

v Modri sobi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Predavanje bo v angleščini in slovenščini.

Non-Territorial Autonomy: History of a Travelling Idea je projekt ERC, ki se posveča konceptu neteritorialne avtonomije, temelječem na načelu kolektivnih pravic, kot modelu upravljanja z večnarodnostjo znotraj držav. V prvem delu dogodku bo vodja projekta Börries Kuzmany predstavil projekt in razgrnil temeljna raziskovalna vprašanja.

Oskar Mulej bo v drugem delu dogodka obširneje predstavil svoj podprojekt o medvojni adaptaciji in instrumentalizaciji koncepta neteritorialne avtonomije s strani skrajne desnice. Pri tem se prvenstveno osredotoča na primer Sudetskonemške stranke in raziskuje, kako so nemški manjšinski politiki na Češkoslovaškem - seznanjeni tako s predvojnim moravskim sporazumom, kot tudi z narodnostnimi koncepti avstromarksistov ter priporočili Kongresa evropskih narodnosti – idejo neteritorialne avtonomije vključili v lasten narodnostno-politični model. Končni cilj je pokazati, kako in zakaj je prvotno liberalna ideja bila zmožna prilagoditve jeziku in potrebam neliberalnih ter celo rasističnih ideologij.

Börries Kuzmany je zgodovinar in slavist, docent na Inštitutu za vzhodnoevropsko zgodovino Univerze na Dunaju. Ukvarja se z zgodovino Srednje in Vzhodne Evrope od sredine 18. do sredine 20. stoletja. Pri tem se posebej posveča problemom nacionalizma, zgodovine mest, obmejnih prostorov ter judovske zgodovine. Od leta 2018 je vodja ERC projekta  Non-Territorial Autonomy as Minority Protection in Europe (https://ntautonomy.univie.ac.at/).

Oskar Mulej je zgodovinar in podoktorski raziskovalec na Inštitutu za vzhodnoevropsko zgodovino Univerze na Dunaju, član raziskovalne skupine Non-Territorial Autonomy as Minority Protection in Europe. Raziskuje politično in idejno zgodovino Srednje Evrope v prvi polovici 20. stoletja s poudarkom na vprašanjih, povezanih z liberalizmom in narodnimi gibanji. Leta 2018 je na Srednjeevropski univerzi (CEU) v Budimpešti doktoriral na temo liberalizma v slovenski, avstrijski in češki strankarski politiki med obema vojnama.