Back to top

Začel se je evropski projekt SSHOC

V začetku letošnjega leta se je v okviru evropskega programa Obzorje 2020 začel projekt SSHOC, ki združuje vse glavne akterje na področju raziskovalnih infrastruktur za humanistiko in družboslovje. Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA) koordinira kar 47 partnerjev, med katerimi sta tudi Filozofska fakulteta in Arhiv družboslovnih podatkov Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Projekt SSHOC, s polnim imenom Oblak za odprto znanost na področju humanistike in družboslovja, bo potekal do aprila 2022, njegov namen pa je združiti trenutno razpršene vire v povezano celoto, ki bo tvorila humanistično-družboslovni del skupnega Evropskega oblaka za odprto znanost (EOSC), v katerem bodo na voljo podatki, orodja in izobraževalni viri za uporabnike. Filozofska fakulteta bo pod vodstvom doc. dr. Darje Fišer z Oddelka za prevajalstvo vodila eno od nalog v delovnem sklopu, ki se osredotoča na izgradnjo skupnosti, opolnomočenje uporabnikov in razširjanje strokovnega znanja.

 

Več

Slike: