Back to top

Habilitacije

 

  Martina Strnad, sam. strokovna delavka (področje habilitacij)
 Telefon  01/241 10 33
Ur. ure pon. - pet.:  11.00 - 13.00
E-naslov  martina.strnad@ff.uni-lj.si

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 28. 5. 2019, uradno prečiščeno besedilo, velja od 21. 6. 2019 dalje (podpisana)

Navodila za izvajanje Meril (tehnična navodila), UPB, velja od 21. 6. 2019 dalje (podpisana)

ZA VLOGE ODDANE PRED 21.6.2019: Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani št. 2 (23. 6. 2018) - veljalo do 20.6.2019

Priloge UL FF z dne 29. 5. 2012, veljajo od 8. 6. 2012 vsebujejo kazalce mednarodne odmevnosti, sezname revij po Oddelkih - 25.10.2018 stopijo v veljavo novi Prilogi 5a in 6:

              NOVO Priloge 5a in 6:  Sprememba Meril UL FF (v točki 5a in 6), sprejeto na 11. seji Senata UL dne 23.10.2018, velja od 25.10.2018 dalje

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 29 9 2015

Uporabne spletne povezave na HK UL in SE UL 

Dokumenti, ki se smiselno uporabljajo pri habilitacijah:

            (pojasnilo za kognitivno znanost) = http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/DatotekeVsebin/OFakulteti/ko...)

           Novo habilitacijsko področje, »lektor jezika stroke (npr. angleščina, francoščina)«, ki ga je potrdil Senat univerze na 12. seji 27. 11. 2018