Back to top

Habilitacije

 

  Martina Strnad, sam. strokovna delavka (področje habilitacij)
 Telefon  01/241 10 33
Ur. ure pon. - pet.:  11.00 - 13.00
E-naslov  martina.strnad@ff.uni-lj.si

Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 28. 5. 2019, uradno prečiščeno besedilo, velja od 21. 6. 2019 dalje (podpisana)

Navodila za izvajanje Meril (tehnična navodila), UPB, velja od 21. 6. 2019 dalje (podpisana)

ZA VLOGE ODDANE PRED 21.6.2019: Neuradno prečiščeno besedilo Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani št. 2 (23. 6. 2018) - veljalo do 20.6.2019

Pravilnik o preizkusnem predavanju, velja od 29 9 2015

Priloge k Merilom UL FF čistopis 2019: http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/DatotekeVsebin/OFakulteti/ul_ff_priloge_k_merilom_2019_cistopis.pdf#overlay-context=oFakulteti/Habilitacije

            Mednarodno odmevna dela - interpretacija HK UL:  mednarodno_odmevna_dela_sklep_hk_ul.docx (16.69 KB)

Habilitacijska področja čistopis 2019:http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/DatotekeVsebin/OFakulteti/ul_ff_habilitacijska_podrocja_2019_cistopis.pdf#overlay-context=oFakulteti/Habilitacije

Uporabne spletne povezave na HK UL in SE UL 

Dokumenti, ki se smiselno uporabljajo pri habilitacijah: