Back to top

Vizitka

Naziv zavoda: Univerza v Ljubljani
  Filozofska fakulteta
  Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
  Slovenija
Odprtost fakultete:

ponedeljek-sobota: 6.00-22.00

nedelja in prazniki: zaprto

Telefon: 01 241 10 00
Fax: 01 425 93 37
E-naslov: info@ff.uni-lj.si
Spletna stran: www.ff.uni-lj.si
ID številka za ddv: SI55382657
Matična številka: 1627058
Odgovorna uradna oseba: red. prof. dr. Roman Kuhar