Back to top

Služba za akreditacije in spremljanje študijskih programov

 

Filozofska fakulteta se ponaša s široko paleto raznolikih študijskih programov na vseh treh stopnjah izobraževanja, od enodisicplinarnih in dvopredmetnih, do pedagoških, interdisciplinarnih in skupnih študijskih programov. Filozofska fakulteta je ena od članic Univerze v Ljubljani, ki ima akreditiranih največ skupnih študijskih programov, ki jih izvaja s priznanimi tujimi in domačimi partnerji. Je ena od koordinatoric interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa, v katerem se povezuje kar 6 članic univerze in ki omogoča študij na več kot 60 študijskih področjih.

 

Z namenom učinkovitega upravljanja s študijskimi programi je bila v letu 2017 ustanovljena Služba za akreditacije in spremljanje študijskih programov, katere temeljne naloge so:

  • vodenje postopkov akreditacij študijskih programov ter njihovih sprememb,
  • vodenje postopkov podaljšanj akreditacij visokošolskega zavoda in evalvacij študijskih programov,
  • vodenje evidenc študijskih programov ter
  • spremljanje kakovosti študijskih programov.

 

Smo, kar nenehno počnemo. Odličnost potemtakem ni dejanje, ampak navada. /Aristotel/

 

Lokacija: Pritličje, soba 11
   
Samostojna strokovna delavka Manuela Lisjak, mag. prof. zgod.
Tel. 01/241 1052
E-pošta manuela.lisjak@ff.uni-lj.si
   
Samostojna strokovna delavka mag. Slobodanka Milinković
Tel. 01/241 1217
E-pošta slobodanka.milinkovic@ff.uni-lj.si