Back to top

Služba za pravne zadeve

Vodja službe Matija Vedenik, univ. dipl. prav.
 Tel.  01/ 241 1009
 E-pošta  matija.vedenik@ff.uni-lj.si
 Pisarna  soba 507