Back to top

Služba za varnost in zdravje pri delu

Samostojni strokovni delavec
Varnost pri delu
 Tomaž Flis, dipl. var. inž.
 Naloge vodenje področij varnosti pri delu, požarne varnosti in ekologije
 Tel.  01/ 241 1062
 Gsm  041/ 420 384
 E-pošta  tomaz.flis@ff.uni-lj.si
 Pisarna  soba 026