Back to top


19.05.2018

Sodelovanje na projektu CITYWALK

Iščemo pomoč - študentsko delo za tri kandidate/tke


V okviru projeka CITYWALK iščemo tri kandidatke/kandidate za pomoč pri anketrianju z možnostjo nadaljnjega sodelovanja na projektih s področja trajnostne mobilnosti.

Zainteresirani naj se mi javijo po elektronski pošti.

 

Matej Ogrin18.05.2018

Predavanje Kolonialna vzgoja in izobraževanje v Kongu – vprašanje “nekritične pedagogike” do grenkega konca?


Zveza zgodovinskih društev Slovenije in Inštitut za novejšo zgodovino

vabita na predavanje:

 

Kolonialna vzgoja in izobraževanje v Kongu – vprašanje “nekritične pedagogike” do grenkega konca?

 

O kolonialni vzgoji in izobraževanju v Kongu kot vprašanju “nekritične pedagogike” bo predaval  prof. Marc Depaepe (KU Leuven, Belgija). Predavatelj je ugledni strokovnjak za mednarodna vprašanja zgodovine izobraževanja in zgodovine psihologije, univerzitetni  profesor, član in predsednik mednarodnih društev za zgodovino vzgoje in urednik vrste publikacij in revij s področja zgodovine izobraževanja.

Predavanje bo v sredo, 23. maja 2018 ob 11.00  v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, Kongresni trg 1/II.

 

Prof. Marc Depaepe bo predaval v angleškem jeziku.  Lepo povabljeni k predavanju in diskusiji o temah iz pedagoške preteklosti Konga in Evrope, zgodovine izobraževanja in psihologije, o pedagoških dilemah preteklosti in sodobnosti.18.05.2018

Predstavitev Inštituta Pia Paschinija za cerkveno zgodovino Furlanije


Slovenska akademija znanosti in umetnosti  vljudno vabi na predavanje  
 
L'Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli (Inštitut Pia Paschinija za cerkveno zgodovino Furlanije), 


ki ga bo imel dopisni član SAZU prof. dr. Cesare Scalon 
v sredo, 23. maja 2018 ob 11. uri v dvorani SAZU.  
 
Inštitut je leta 1982 ustanovil videmski nadškof Alfredo Battisti v sodelovanju s skupino cerkvenih in laičnih univerzitetnih učiteljev, da bi ovrednotili kulturno dediščino, ki jo hranijo domače knjižnice in cerkveni arhivi. Na tej podlagi bi spodbudili raziskave na področju cerkvene zgodovine Furlanije, začenši z nastankom oglejske cerkve. Kratkemu prikazu življenjske poti Pia Paschinija (*Tolmezzo, 1878 – †Rim, 1962), po katerem je bil inštitut poimenovan, sledi predstavitev njegovih poglavitnih publicističnih dosežkov: »srednjeveška serija« virov, ki jo je izdal Italijanski inštitut za zgodovino srednjega veka s sedežem v Rimu (Istituto Storico Italiano per il medioevo [ISIME]) ter »novoveška in moderna« serija, ki jo je izdala univerzitetna založba Forum v Vidmu. Oris publicistične dejavnosti dopolnjujeta portala digitalnih objav, ki se nanašata na Furlanski biografski leksikon (Nuovo Liruti) in na serijo Libri dei patriarchi. 


Predavanje bo v italijanskem jeziku. 
Pripravljen in razmnožen bo slovenski prevod celotnega besedila.      
 
Vljudno vabljeni! 18.05.2018

Gostujoče predavanje: Rasa, spol in družbeni razred v kampanji proti spolno prenosljivim boleznim na Floridi v času druge svetovne vojne

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete vljudno vabi na javno predavanje Fulbrightove specialistke in gostujoče predavateljice na oddelku, dr. Claire Strom, z naslovom Race, Sex, and Class in Florida's Campaign Against Venereal Disease during World War II. Predavanje v angleščini bo v ponedeljek, 21. maja 2018, ob 9.40 uri (predavalnica 102).


Kratek povzetek:

At the beginning of World War II, Florida had one of the highest rates of venereal disease in the nation. This became a problem when the federal government constructed air and naval bases throughout the state, moving in over a million young men. Venereal disease became a significant problem, costing the military significant man hours. The solution was a campaign against civilian women, both black and white, of low economic standing. These women faced incarceration without due process for treatment.

SLIKOVNO GRADIVO18.05.2018

Slovanski večer: študent slavistike sem!

Na tradicionalni majski prireditvi študentov in profesorjev Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete študenti pod mentorstvom profesorjev predstavljajo svoje promocijske filme študijskih programov ruščine, češčine, poljščine, slovaščine, južnoslovanskih jezikov in primerjalnega slovanskega jezikoslovja.  


Izvedeli bomo, katera znanja študenti pridobijo s slavističnimi študijskimi programi, kakšne možnosti za študijsko izmenjavo imajo, kako lahko pridobijo dodatna znanja z obštudijskimi dejavnostmi in, nenazadnje, zakaj so izbrali študij slovanskih jezikov, književnosti in kultur ter kaj lahko s tem znanjem kasneje počnejo. 

Dogodek bo potekal v četrtek, 24. maja 2018, ob 18.00 uri (predavalnica 1, Tobačna 5).

Prisrčno vabljeni.17.05.2018

Nevarna vprašanja: Zakaj je akademska svoboda pomembna

Je nekatere stvari prenevarno vprašati? Kaj se zgodi akademikom in akademičarkam ter študentom in študentkam, ki si upajo postaviti nevarna vprašanja? Kako lahko vi pripomorete h krepitvi univerzitetnih vrednot in akademske svobode? O tem bodo razpravljali na posebnem dogodku, ki se bo 13. junija 2018 odvijal na Fakulteti za družbene vede


Dogodek bo izpeljan pod okriljem projekta Academic Refuge, ki si prizadeva izboljšati vključevanje študentov migrantov, študentk migrantk in ogroženih akademikov ter akademičark na evropske univerze. Prizadeva pa si tudi za promocijo akademske svobode, akademskih vrednot in avtonomije. Skupaj s študenti in študentkami z izkušnjo migracije in ogroženimi akademiki oz. akademičarkami ter ostalimi govorci in govorkami iz širše evropske regije bomo skušali premisliti vlogo univerz, nevladnih in vladnih organizacij pri spopadanju s problemom akademske svobode in vključevanja migrantov in migrantk ter ogroženih akademikov in akademičark v univerzitetni prostor.

Prosimo, da se na dogodke prijavite do 25. 5. 2018 preko povezave. Za dodatne informacije lahko kontaktirate dr. Andrejo Vezovnik: andreja.vezovnik@fdv.uni-lj.si.

Program

Vabilo17.05.2018

Kolonialna vzgoja in izobraževanje v Kongu

Zveza zgodovinskih društev Slovenije ZZDS in Inštitut za novejšo zgodovino INZ vas vabita na predavanje

Kolonialna vzgoja in izobraževanje v Kongu - vprašanje "nekritične pedagogike" do grenkega konca?

 


Zveza zgodovinskih društev Slovenije ZZDS in Inštitut za novejšo zgodovino INZ vas vabita na predavanje

Kolonialna vzgoja in izobraževanje v Kongu - vprašanje "nekritične pedagogike" do grenkega konca?

Predavanje bo v sredo, 23. maja 2018 ob 11.00  v sejni sobi Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, Kongresni trg 1/II.

Več v priponkah.


DATOTEKE
prof_marc_depaepe_bio.docx
2018_zzds_depaepe_vabilo.docx


16.05.2018

Javno predavanje dr. Irene Lesar pred izvolitvijo v naziv redna profesorica

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo imela dr. Irena Lesar pred izvolitvijo v naziv redne profesorice javno predavanje z naslovom Izzivi pedagogike pri vpeljevanju inkluzivnosti v šolski sistem.     


Javno predavanje bo v sredo, 23. maja 2018, ob 15.00 uri v učilnici št. 048, na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, Kardeljeva pl. 16, Ljubljana.16.05.2018

Jezikovna zmožnost v slovenščini pri učencih priseljencih, vključenih v drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje slovenskih osnovnih šol

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1153. sestanek, ki bo v ponedeljek, 21. maja 2018, ob 18.00 uri (v predavalnici 325). 


Na temo "Jezikovna zmožnost v slovenščini pri učencih priseljencih, vključenih v drugo in tretje vzgojno-izobraževalno obdobje slovenskih osnovnih šol" bo predavala dr. Mihaela Knez, vodja programa Slovenščina za otroke in mladostnike,
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete UL

 16.05.2018

Predavanje prof. dr. Simone Heilgendorff z Univerze v Salzburgu

Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete 24. maja 2018 ob 16.20 uri vabi na javno predavanje prof. dr. Simone Heilgendorff z Univerze v Salzburgu (v angleščini). Predavanje bo v predavalnici 535b.


Gostja bo predavala na temo "Battalia". Bojna glasba za karneval? Glasbena analiza izvajalske prakse/Biber’s “Battalia” – Battle Music for Carnival? A Performative Musical Analysis. Predavanje bo v angleškem jeziku. 

 

Foto: www.uni-salzburg.at 

SLIKOVNO GRADIVO16.05.2018

Brian Joseph in jezikoslovje balkanskih jezikov

Brian Joseph je eden najuglednejših strokovnjakov s področja grškega in zgodovinskega jezikoslovja ter jezikoslovja balkanskih jezikov. Kot je zapisal v predstavitvi na portalu The Linguist List, ga je na jezikoslovno pot pripeljalo navdušenje nad latinščino in grščino, še posebej močan vtis pa je nanj napravilo dejstvo, da je zgodovino grškega jezika mogoče spremljati skozi tako rekoč 3500 let. Doktoriral je na Univerzi v Harvardu (1978), od leta 1979 pa deluje na Ohio State University v Columbusu, kjer je profesor za jezikoslovje ter za južnoslovanske jezike.


Je član vrste uglednih združenj, npr. Ameriške akademije znanosti in umetnosti, in sourednik osrednje revije s področja jezikoslovja grškega jezika (Journal of Greek Linguistics). Njegova bibliografija obsega več sto objav v uglednih publikacijah, med drugim monografijo The Synchrony and Diachrony of the Balkan Infinitive (Cambridge 1983, ponatis 2009) ter priročnik za zgodovinsko jezikoslovje Language Change, Language History, and Language Relationship: An Introduction to Historical Linguistics (s Hansom Hockom, Berlin 1996, ponatis 2009).

 

Balkanski jeziki in Sprachbund

Med obiskom Ljubljane, kje se nahaja kot gost Oddelka za klasično filologijo FF UL ter SAZU, bo predaval na konferenci Pogled na grško jezikoslovje: preteklost, sedanjost in prihodnost grškega jezika (SAZU, 18. 5.), v tednu po konferenci pa bo imel na Filozofski fakulteti dve predavanji o jezikoslovju balkanskih jezikov. Mednje se uvršča tudi nova grščina, med pionirje tega področja pa po splošnem prepričanju sodita Jernej Kopitar in Fran Miklošič.

 

Prvo predavanje bo v ponedeljek, 21. maja 2018, ob 9.40 v predavalnici 5. Naslov bo Balkanski jeziki: ozadje jezikovne zveze/The Balkan Languages – Background to the Sprachbund.

Drugo bo sledilo v torek, 22. maja 2018, ob 14.40, v predavalnici 345. Naslov tega bo Balkanski jeziki: bistvo jezikovne zveze/The Balkan Languages – The Substance of the Sprachbund.

Vabljeni!

 

Več

 15.05.2018

Ženska košarkarska ekipa Filozofske fakultete osvojila 3. mesto v košarkarski univerzitetni ligi UL

V ponedeljek, 14. maja 2018, so študentke Filozofske fakultete igrale tekmo za 3.mesto v košarkarski univerzitetni ligi UL.


Premagale so študentke Medicinske fakultete in dosegle 3. mesto.

Čestitamo!

SLIKOVNO GRADIVO15.05.2018

Gostujoče predavanje prof. dr. Tvrtka Jakovine (Univerza v Zagrebu)

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete vabi na gostujoče predavanje enega najvidnejših hrvaških zgodovinarjev prof. dr. Tvrtka Jakovine z Univerze v Zagrebu. Specializiran za sodobno zgodovino, zlasti po drugi svetovni vojni, bo dr. Jakovina predstavil jugoslovansko vlogo v gibanju neuvrščenih.


Predavanje z naslovom Evolucija jugoslovanske neuvrščenosti: kako so neuvrščeni nastali in kako se je Jugoslavija prenehala bati nevtralnih? bo potekalo v četrtek, 17. maja 2018, ob 9.40 uri v predavalnici 102.

 

SLIKOVNO GRADIVO15.05.2018

VABILO NA PREDAVANJE - Zgodovina spolne vzgoje na Madžarskem v 20. stoletju


Oddelek za sociologijo

v sodelovanju z

 Oddelkom za romanske jezike in književnosti

vabi na predavanje

dr. Gáborja Szegedija

z Masarykove univerze v Brnu,

Zgodovina spolne vzgoje na Madžarskem v 20. stoletju

 

v petek, 18. 5. 2018 ob 9.40 v predavalnici 4 na Filozofski fakulteti.

 

Madžarski sociolog dr. Gábor Szegedi se že več let ukvarja s preučevanjem socialne zgodovine srednje Evrope in zlasti socialističnih politik na področju seksualnosti. V tem predavanju bo predstavil, katera so bila glavna načela spolne vzgoje v medvojni in povojni Madžarski ter v času Kádárjevega režima. Kako so se razvijala (če sploh lahko govorimo o razvoju) sporočila o spolnih vlogah in ključnih temah, kot so nadzorovanje rojstev, spolni užitek in spolne »nenormalnosti«? Kakšna sredstva so uporabljali za spolno vzgojo? Kdo so bili njeni izvajalci in eksperti in kako se je njihova vednost manifestirala v množičnih medijih in v vladnih politikah? Kaj lahko prek zgodovine spolne vzgoje izvemo o socialističnem sistemu na Madžarskem?

Predavanje bo potekalo v angleščini.15.05.2018

VABILO NA PREDAVANJI - dr. Muhsina Soyudogana


Oddelek za sociologijo

 

 vabi na dve predavanji

 

dr. Muhsina Soyudogana,

z Univerze v Gaziantepu, Turčija:

 

Otomanska ekspanzija in integracija Balkana

v torek, 15. 5. 2018 ob 18.00 v predavalnici 430 na Filozofski fakulteti.

Predavatelj bo predstavil metode otomanske države za integracijo Balkana v svoj državni in družbeni sistem. Otomanska Turčija je uporabila islam kot svojo vodilno ideologijo za razvoj državnega aparata na Balkanu, za kulturno integracijo prebivalstva Balkana in za družbeni inženiring. Ta pristop je bil do neke mere uspešen, toda z degeneracijo otomanskega sistema so se balkanske družbe izločile iz njega.

 

Razbojništvo in dezintegracija otomanskega Balkana

v četrtek, 17. 5. 2018 ob 14.00 v predavalnici 325 na Filozofski fakulteti.

Predavanje bo analiziralo večplastnost razbojništva na Balkanu v času otomanske vladavine. Razbojništvo je imelo tako roparsko kot uporniško razsežnost. Njegova legitimnost v očeh pripadnikov podrejenih skupin je bila odvisna od njihovih vezi z razbojniki. Številni razbojniki so imeli status junakov in so igrali pomembno vlogo v procesih oblikovanja narodov. Otomanske oblasti pa so pojem razbojništva uporabljale za delegitimacijo in zatiranje vsakršnih socialnih nemirov.

 

Dr. Muhsin Soyudogan je predavatelj na Oddelku za sociologijo Univerze v Gaziantepu. Raziskuje socialno in kulturno zgodovino otomanske države.

Predavanji bosta potekali v angleščini.

 

Vabljeni!15.05.2018

ŠTUDENTSKO DELO - Inštitut za novejšo zgodovino


Inštitut za novejšo zgodovino išče študenta, ki bi v dneh od 22. do 24. maja 2018 na sejmu Liberac prodajal knjige njihove založbe. Zainteresirani se lahko obrnete na gospoda Igorja Zemljiča (tel. 031 865 942).15.05.2018

Razpis za šolnino za spletni magistrski študij trajnostnega razvoja gorskih območij

Interested by Sustainable Mountain Development? 
Do not hesitate to apply for this scholarship proposed by the University of Highlands and Islands, Scotland!


Scholarship opportunity, online MSc in Sustainable Mountain Development, University of the Highlands and Islands

 

Dear Mountain Partnership members and friends,

We take this opportunity to share with you a scholarship opportunity for the online Master of Science (MSc) in Sustainable Mountain Development offered by the University of Highlands and Islands, Scotland:

A scholarship towards the costs of studying for the part-time online MSc in Sustainable Mountain Development offered by the University of the Highlands and Islands, Scotland, is available for one student starting in September 2018. The scholarship is available to candidates anywhere in the world, with a preference for those working in a UNESCO biosphere reserve in a mountain area, thus contributing to the aims of the UNESCO Chair in Sustainable Mountain Development.

The scholarship will pay all tuition fees for a student to complete the MSc.  The successful candidate will be responsible for paying all other costs (books, travel to induction, etc.).

Candidates for the scholarship should send to info.cms@perth.uhi.ac.uk a CV and letter (maximum 500 words), describing the benefits a) they would derive from the degree and b), if relevant, for the biosphere reserve where they work. The deadline for applications for the scholarship is 31 May 2018. Short-listed applicants will be interviewed by phone or Skype in early June 2018.

The successful candidate will have to commit to take at least two modules per year (September to December and late January to May) for three years and to undertake a dissertation in the fourth year (or sooner, if more modules are taken). If the successful candidate does not have a previous degree from an English-speaking university, he or she will have to prove competence in English (see University of the Highlands Islands’ English language requirements).

For further information, visit the course webpage or contact info.cms@perth.uhi.ac.uk

Kind regards,

The Mountain Partnership Secretariat

 

 

The Mountain Partnership is a voluntary alliance of partners dedicated to improving the lives of mountain people and protecting mountain environments around the world.

www.fao.org/mountain-partnership/en/15.05.2018

Gostujoče predavanje svetovno znane pisateljice Shawne Yang Ryan (University of Hawaii at Manoa)

Vljudno vabljeni na gostujoče predavanje z naslovom “Green Island: The Life of a Novel” svetovno znane pisateljice Shawne Yang Ryan (University of Hawaii at Manoa).  


Predavanje bo v četrtek, 17. maja 2018, ob 16.20 uri v predavalnici 34 (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani).

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku


DATOTEKE
shawna_yang_ryan.pdf


15.05.2018

Fulbright natečaj (ZDA)

Fulbright program nudi doktorskim študentom in doktorjem znanosti možnost raziskovanja v ZDA. Rok prijave je 7. 7. 2018.


Veleposlaništvo Združenih držav Amerike je na svoji spletni strani objavilo Fulbright natečaj za raziskovalno gostovanje v ZDA in sicer za gostovanje:

doktorskih študentov v trajanju 9 mesecev (2 semestra) in

doktorjev znanosti v trajanju 4-5 mesecev (1 semester).

Natečaj je odprt za vse znanstvene discipline, rok za vložitev vloge pa je 7. 7. 2018.

 

Pogoji, postopek prijave ter vse potrebne informacije so na voljo na spletni strani Veleposlaništva ZDA.

 

Izbrani kandidati bodo lahko, poleg sredstev iz tega natečaja, del sredstev lahko pridobili tudi preko razpisa Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.

Več na: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/objavljen-je-fulbright-natecaj/14.05.2018

Simpozij: Odprti dostop v humanistiki

V okviru Sejma akademske knjige Liber.ac bo v torek, 22. maja 2018, z začetkom ob 11.00 uri (predavalnica 2), potekal simpozij Odprti dostop v humanistiki.


Glede na Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015−2020, bodo raziskovalci in (akademski) založniki čez dve leti dolžni vse svoje publikacije, članke in raziskovalne podatke, ki so nastali iz nacionalno financiranih raziskav, objaviti v obliki odprtega dostopa. Se raziskovalci, založniki in institucije, ki so odvisni od javnih razpisov ARRS (npr. za izdajo znanstvenih revij in monografij) na to pripravljeni? Ali v Sloveniji obstaja infrastruktura, ki bi založnikom in raziskovalcem omogočala objavo svojih del v obliki odprtega dostopa? Kdo bo kril stroške, ki so povezani z objavo odprto dostopnih publikacij? Kakšne so prednosti odprtega dostopa in kako se z izzivi odprtega dostopa soočajo v tujini?

SODELUJOČI:

g. Martin Donnelly, Digital Curation Centre

g. Pierre Mounier, projekta Operas in Hirmeos

dr. Ernesto Priego, City University of London

dr. Meta Dobnikar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS

prof. dr. József Györkös, direktor ARRS

dr. Mojca Kotar, Univerzi v Ljubljani

dr. Matevž Rudolf, Znanstvena založba Filozofske fakultete

mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov (FDV).

Več informacij je na voljo tukaj.

 

SLIKOVNO GRADIVO14.05.2018

VABILO: predstavitev zavoda MISSS (možnost opravljanja prakse in prostovoljno delo)


V okviru projekta Po kreativni poti do znanja – Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav vas lepo vabimo na predstavitev Zavoda MISSS, ki kot zunanji partner sodeluje pri projektu.

 

Zavod MISSS je neprofitna organizacija, ki s svojim delom združuje mladinsko delo s progami socialnega varstva. Predstavili bodo poslanstvo organizacije, načine in metode dela, teoretično ozadje, značilnosti ciljnih skupin in posameznikov. Ciljne skupine so otroci, mladostniki, starši in družine, ki se soočajo s problemi pri odraščanju, vzgoji in učenju.

 

Na predstavitvi, ki bo potekala v petek, 18. 5. 2018, ob 9.40 v predavalnici Tob-1, vam bodo predstavniki MISSSa predstavili tudi možnosti opravljanja študijske prakse in prostovoljnega dela v njihovi organizaciji.

 

Lepo vabljeni!13.05.2018

9. sejem akademske knjige Liber.ac

Vabljeni na 9. sejem akademske knjige Liber.ac, ki bo v Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto potekal od 22. do 24. maja 2018.


Na letošnjem sejmu bo sodelovalo 37 razstavljavcev. Letošnji spremljevalni program z naslovom Prevajanje svetov je pod okriljem Znanstvene založbe Filozofske fakultete in Knjigarne Filozofske fakultete pripravil Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete. Zvrstilo se bo veliko število domačih in tujih gostov, ki bodo izpostavili različne vidike večjezičnosti: migracije zaradi družbenih in podnebnih sprememb, večjezičnost v (digitalni) prihodnosti, jezikovne tehnologije in strojno prevajanje, podnaslavljanje in sinhronizacija, ipd. Znaten del programa bo namenjen literarnemu prevajanju, v okviru katerega bodo nastopili uveljavljeni prevajalci in avtorji, med drugimi Goran VojnovićMiha MazziniAndrej E. SkubicEvald FlisarBoštjan Gorenc-Pižama, Jakob Kenda in drugi. Vzporedno s sejemskim dogajanjem pripravljamo tudi ciklus predavanj o odprtem dostopu v humanistiki, kjer bodo sodelovali domači in tuji strokovnjaki.

 

Program in druge informacije so na voljo tukaj. 

 

SLIKOVNO GRADIVO11.05.2018

Kulturnikov mesečnik

Ste kdaj razmišljali o prisotnosti slovenske kulture na svetovnem spletu? Pod kakšnimi pogoji uspeva in kako do nje dostopamo? Katere vire spremljati in kaj brati, da bi ostali na tekočem in se ne utopili v spletnem smetju?Z vsem tem se ukvarjamo v uredništvu portalov Kulturnik in Culture.si na Ljudmili. Z no­vost­mi in avtorskimi vsebinami vas bomo seznanjali tudi prek elektronskega Kultur­nikov­ega mesečnika, ki bo enkrat mesečno prispel v vaš poštni nabiralnik. Vabimo vas, da se naročite!

Oglejte si prejšnje številke mesečnikov in obravnavane teme.

Na enem mestu lahko hitro in enostavno vstopate v digitalizirano bogastvo slovenskih knjižnic, arhivov, muzejev in ste na tekočem z aktualno kulturno produkcijo ter pestrim kulturnim dogajanjem po Sloveniji.

 

Na Kulturnikov mesečnik se lahko naročite na sledeči povezavi: http://blog.kulturnik.si/kulturnikov-mesecnik/ 11.05.2018

Razstava: Ustvarjati umetnost z umetnostjo

Vabimo vas na otvoritev razstave "Kunst mit Kunst schaffen - Ustvarjati umetnost z umetnostjo", ki bo v ponedeljek, 14. maja 2018, ob 11.00 v 3. nadstropju.


Avtorici razstave sta Petra Filipič in Vanesa Hochkraut in pa študentke in študentje 1. letnika prve in druge stopnje študija germanistike, ki so napisali svoje misli in interpretacije ter pesmi o razstavljenih slikah.

Več11.05.2018

Predavanji dr. Muhsina Soyudogana z Univerze v Gaziantepu, Turčija

Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete vabi na dve predavanji dr. Muhsina Soyudogana, z Univerze v Gaziantepu, Turčija:


- v torek, 15. maja 2018, ob 18.00 uri (predavalnica 430 na FF): Otomanska ekspanzija in integracija Balkana;

- v četrtek, 17. maja 2018, ob 14.00 uri (predavalnica 325 na FF): Razbojništvo in dezintegracija otomanskega Balkana.

 

Predavanji bosta potekali v angleščini.

 

Več11.05.2018

Zgodovina spolne vzgoje na Madžarskem v 20. stoletju

Oddelek za sociologijo FF v sodelovanju z Oddelkom za romanske jezike in književnosti FF vabi na predavanje dr. Gáborja Szegedija z Masarykove univerze v Brnu Zgodovina spolne vzgoje na Madžarskem v 20. stoletju


Predavanje bo v petek, 18. maja 2018, ob 9.40 uri v predavalnici 4 na FF.

Predavanje bo potekalo v angleščini.

Več

SLIKOVNO GRADIVO11.05.2018

Karierni dan Oddelka za romanske jezike in književnosti

Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete in Karierni center za Filozofsko fakulteto vabita na Karierni dan Oddelka za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete


Spoznaj zanimive kariere svojih predhodnikov ter naveži stike za bodoča sodelovanja! Dogodek je za študente brezplačen, vendar je PRIJAVA zaradi omejenega števila mest obvezna. Prijava je možna do 13. maja 2018.

Dogodek bo potekal 17. maja 2018, ob 16.45 uri v Modri sobi (5. nadstropje Filozofske fakultete). 

 

Vabljeni. 


DATOTEKE
vabilo_kdmaj_0.pdf


10.05.2018

Pogled na grško jezikoslovje: preteklost, sedanjost in prihodnost grškega jezika

Enodnevno konferenco z naslovom Pogled na grško jezikoslovje: preteklost, sedanjost in prihodnost grškega jezika (A glimpse into Greek linguistics: investigating the past, the present and the future of Greek language) organizirata Oddelek za klasično filologijo ter Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti


Namenjena je grščini, jeziku  z najdaljšo pisno tradicijo v Evropi, njena posebnost pa je, da skuša prikazati omenjeni jezik v vsej diahroni razsežnosti. Skupina mlajših in že uveljavljenih jezikoslovcev bo predstavila izbrane vidike tako stare kot nove grščine, med drugim bodo govorili o grškem jeziku v antičnem Egiptu, o novozavezni grščini, o razvoju nevrolingvistike in psiholingvistike na področju grškega jezika, o novogrških narečjih. Osrednja govorca bosta Brian D. Joseph (Ohio State University,  American Academy of Arts and Sciences) in Eva Kehayia (McGill University). Poleg njiju bodo na konferenci nastopil še Orest Xherija (University of Chicago), Nikos Koutsoukos (Université Catholique de Louvain), Ioannis Fykias (Universität Salzburg), Aikaterini Koroli (Österreichische Akademie der Wissenschaften) ter akad. prof. dr. Janez Orešnik (SAZU, Univerza v Ljubljani).

 

Konferenco bosta povezovali doc. dr. Christina Manouilidou in izr. prof. dr. Jerneja Kavčič z Univerze v Ljubljani, ki sta jo tudi idejno zasnovali. Potekala bo v petek, 18. maja 2018, v dvorani SAZU (Novi trg 3), od 9.30. do 16.30.

Vabljeni so jezikoslovci in študentje, pa tudi širše občinstvo. Predavanja bodo v angleškem jeziku.

 

Vabilo

Program10.05.2018

Predstavitev Zavoda MISSS

V okviru projekta Po kreativni poti do znanja – Analiza bralne pismenosti otrok z učnimi težavami in delavnice kreativnega pisanja kot model reševanja bralnih težav vas lepo vabimo na predstavitev Zavoda MISSS, neprofitne organizacije, ki kot zunanji partner sodeluje pri projektu. Projekt poteka pod koordinatorstvom Centra za pedagoško izobraževanje FF.


Na predstavitvi, ki bo potekala v petek, 18. maja 2018, ob 9.40 v predavalnici Tob-1, vam bodo predstavniki zavoda predstavili tudi možnosti opravljanja študijske prakse in prostovoljnega dela v njihovi organizaciji.

Lepo vabljeni.

 

SLIKOVNO GRADIVO

10.05.2018

Razstava "Bitjastovzorčasti svet Laure Ličer"

Danes smo odprli nov razstavni prostor v petem nadstropju Filozofske fakultete. Prva razstavlja nekdanja študentka francoščine in geografije Laura Ličer. Razstava "Bitjastovzorčasti svet Laure Ličer" bo na ogled do 10. junija


Študentka umetnostne zgodovine Urška Gabrič je o razstavi med drugim povedala: "Slog Laure Ličer je takoj prepoznaven. Od samosvojega načina slikanja se ne želi odmakniti, temveč ga samo izpopolnjevati in pri tem predvsem uživati. Raziskovati meje in poti čopiča, ki ga vodi sproščen um. Ravno zato kompozicije niso določene s serijami skic, ampak se slike rojevajo sproti, med improviziranjem z zaobljenimi oblikami iz zakladnice idej. Ta se vseskozi širi in vedno znova preseneča."

 

Vabljeni k ogledu. 

SLIKOVNO GRADIVO

10.05.2018

Predaval bo prof. dr. Nenad Veličković (Univerza v Sarajevu)

Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete vabi na predavanja, ki jih bo v okviru izmenjave Erasmus+ KA1 izvedel gostujoči profesor dr. Nenad Veličković z Univerze v Sarajevu:


 • torek, 15. maja 2018, 11.20–13.00, predavalnica 5: 

TRI V ENI, PA NI NES

Tri kulture in tri književnosti v mejah ene države

TRI U JEDAN, A NIJE NES

Tri kulture i tri književnosti u granicama jedne države

 

 • torek, 15. maja 2018, 13.00–14.40, predavalnica 5:

TILTERATURA (VRSTE INDOKTRINACIJE Z LITERARNIM BESEDILOM)

Indoktrinacija pri pouku maternega jezika in književnosti

TILTERATURA (TIPOVI INDOKTRINACIJE LITERARNIM TEKSTOM)

Indoktrinacija u nastavi maternjeg jezika i književnosti

 

 • četrtek, 17. maja 2018, 11.20–13.00, predavalnica 209c:

DEDIŠČINA KOT DEKLA

Kako akademska skupnost podpira etnične identitne politike / cilje

BAŠTINA KAO BAUŠTELA

Kako akademska zajednica doprinosi etničkim identitarnim politikama/ciljevima

 

 • četrtek, 17. maja 2018, 13.00–14.40, predavalnica 116:

nenadveličković.ba

Bosanskohercegovski pisatelj in univerzitetni profesor

nenadveličković.ba

Bosanskohercegovački pisac i univerzitetski nastavnik

 

 

Predavanja bodo v bosanskem jeziku.

SLIKOVNO GRADIVO10.05.2018

Predavanji prof. Rose Martín Gascueña iz Univerze Complutense v Madridu


Prof. Rosa Martín Gascueña s Filološke fakultete Univerze Complutense v Madridu bo predavala v

Torek, 15. 5. 2018 od  9.40 do 11.15 (pred. 18) in

Četrtek, 17.5.2018 od 12.10 do 13.40 (pred. 13)

Tema predavanj: La semántica léxica y la lexicografía.

SLIKOVNO GRADIVO10.05.2018

Ugriznimo znanost: Novo odkrita stara železna doba


Bližnjica do prispevka: http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/17453376710.05.2018

Karierni kažipot za študente s posebnimi potrebami


»Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti« 17. maja 2018 organizira dogodek Karierni kažipot za študente s posebnimi potrebami. Dogodek bo potekal na Ekonomski fakulteti od 14h do 18h.

Z dogodkom želijo študente s posebnimi potrebami:

-        spodbuditi k proaktivnemu pristopu k načrtovanju karierne poti, vključevanju v študij in na trg dela;

-        informirati o programih in projektih v katere se lahko vključijo v času študija in po njem,;

-        predstaviti primere dobrih praks in možnosti poklicnega usmerjanja;

-        seznaniti s prakso sodelovanja zdravnika medicine dela in športa ter potencialnih  delodajalcev pri informiranju  o zdravstvenem stanju kandidata za zaposlitev;

-        povezati s predstavniki različnih strokovnih institucij (Infotržnica), na katere se lahko obrnejo za dodatne informacije, nasvet v zvezi z vključitvijo v študijskih proces, trg dela itd.

Na dogodku bo ob predhodni najavi potrebe zagotovljen tolmač za slovenski znakovni jezik, organiziran je tudi prilagojeni prevoz.

 

Program in več informacij o dogodku najdete tukaj<https://kc.uni-lj.si/dogodki/karierni-ka-ipot-za-tudente-s-posebnimi-potrebami.html>.

Program je v priponki.


DATOTEKE
program_spp.pdf


10.05.2018

Karierni kažipot za študente s posebnimi potrebami


 »Karierni centri Univerze v Ljubljani – vaš kompas na karierni poti« 17. maja 2018 organizirajo dogodek Karierni kažipot za študente s posebnimi potrebami. Dogodek bo potekal na Ekonomski fakulteti od 14h do 18h.


DATOTEKE
karierni_kazipot_za_studente_s_posebnimi_potrebami.pdf


09.05.2018

Gordijski vozel: fonetične značilnosti nove frigijščine

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1152. sestanek, ki bo v ponedeljek, 14. maja 2018, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. 


Na temo »Gordijski vozel: fonetične značilnosti nove frigijščine« bo predaval Aljoša Šorgo, univ. dipl. anglist in primerjalni jezikoslovec, Center za jezikoslovje Univerze v Leidnu.09.05.2018

Hrvaška avtobiografika prve svetovne vojne in odnos do Avstro-Ogrske

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete vas vljudno vabi na predavanje Filipa Hameršaka (Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Hrvatski biografski leksikon) z naslovom Hrvaška avtobiografika prve svetovne vojne in odnos do Avstro-Ogrske/Hrvatska autobiografija Prvoga svjetskoga rata i odnos prema Austro-Ugarskoj.


Predavanje bo v sredo, 16. maja 2018, ob 12.10 uri, v predavalnici 102. Predavanje bo v hrvaščini.

 

Vabilo

 

SLIKOVNO GRADIVO08.05.2018

Literarni večer o ganski pisateljici Ami Ati Aidoo

Vabimo vas, da se nam v sredo 16. maja ob 20. uri pridružite v Vodnikovi domačiji, kjer se bomo posvetili eni najpomembnejših avtoric afriške literature, ganski pisateljici Ami Ati Aidoo. Ob ogledu dokumentarnega filma z naslovom The Art of Ama Ata Aidoo bomo prebirali tudi njene kratke zgodbe iz zbirke Vse šteje (Cankarjeva založba 2004).


»Dela Ame Ate Aidoo izražajo radikalno politično vizijo, ki skuša po kolonializmu revitalizirati afriško identiteto. Avtorica se ukvarja z vprašanjem, kako ustvariti moderno afriško družbo, ki temelji na sobivanju nekolonialnih vzorcev in tradicij ter sodobnosti in tehnološke družbe. Odkrito raziskuje individualizem zahodne kulture kot protipol skupnim zavezam afriških družbenih praks. Zanimajo jo konflikti in razpetost med življenjem v tuji Evropi in domači Afriki, dileme Afričanov v stiku z Evropejci v afriških in drugih državah, afriška diaspora, evforija Afričanov po osamosvojitvi in težave pri iskanju novih poti. Osredotoča se tudi na status žensk, ki jim življenje po neodvisnosti ni prineslo nikakršnega olajšanja.«

SLIKOVNO GRADIVO08.05.2018

Anketa o kopanju v ljubljanskih rekah

Vabljeni k izpolnitvi kratke ankete: https://www.1ka.si/a/170361


Skupina petih študentov geografije (UL FF) v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana (MOL) izvaja projekt o možnosti vzpostavitve kopalnih voda v MOL. V okviru projekta jih zanima kakšen je interes splošne javnosti za kopanje v rekah (v Savi oz. Ljubljanici) na območju MOL.

 

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/170361

 

Že vnaprej se vam zahvaljujejo za vaš čas in izpolnjeno anketo.08.05.2018

Konferenca »100 let češke in slovaške državnosti 1918–2018 – zgodovina Čehov in Slovakov v 20. stoletju«

Vljudno vabljeni na konferenco »100 let češke in slovaške državnosti 1918–2018 – zgodovina Čehov in Slovakov v 20. stoletju«, ki jo organizirata Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani in Veleposlaništvo Slovaške republike v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkom za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, s katero obeležujemo 100. obletnico nastanka samostojne Češkoslovaške republike. Konferenca bo potekala v sredo, 9. maja 2018, med 9.00 in 13.00 uro na Filozofski fakulteti (Modra soba, 5. nadstropje). 


Na konferenci bodo nastopili zgodovinarji iz Češke, Slovaške in Slovenije s svojimi prispevki na temo razpada habsburške monarhije in nastanka novih modernih držav na območju srednje Evrope.

Program konference bo ob 13.00 uri spremljalo odprtje razstave o ključnih zgodovinskih osebnostih obeh držav z naslovom »Češka državnost 1918« in »Milan Rastislav Štefánik« in projekcija kratkega dokumentarnega filma o prvem češkoslovaškem predsedniku T. G. Masaryku v avli Filozofske fakultete UL. Konferenca bo v angleškem jeziku.

Program konference dostopen na: http://spletff.ff.uni-lj.si/node/1142208.05.2018

Uspešna okrogla miza Duševne motnje in življenje z njimi med študentsko populacijo

V četrtek, 19. aprila 2018, je predavalnico Filozofske fakultete napolnilo občudovanja vredno število poslušalcev okrogle mize z naslovom Duševne motnje in življenje z njimi med študentsko populacijo. Tema je tako med govorci kot tudi poslušalci sprožila razpravo o pomembni temi duševnih motenj, ki so specifične v svoji netipični fizični prepoznavnosti in zato še kako pomembno vplivajo na življenje celotne populacije. Dogodek je bil organiziran prav z namenom širjenja glasu o duševnih motnjah ter stanju študentov z izkušnjo duševne motnje, ki še danes pogosto uživa status prikritega obstoja. 


Zahvale za strokovno podporo razprave gredo dr. Barbari Šteh, dr. Robertu Mastenu, dr. Robiju Krofliču, dr. Gorazdu Mrevljetu in študentki psihologije Petri Škabar, ki je spregovorila o svoji izkušnji z duševno motnjo in o dokazovanju le-te v procesu njenega študija na Filozofski fakulteti. Vsi govorci so s publiko osvetlili praktično in teoretično mejo, ki je - kot je pokazala razprava - vse prej kot harmonična. Izpostavljene so bile pereče težave ljudi z duševnimi motnjami, ki vdirajo v njihov vsakdan, in razpoke v delovanju sistema, ki (ne)omogoča uspešnost(i) študentov v svojem izobraževalnem ter življenjskem razvoju. Dogodek je prispeval še k zbistritvi nekaterih področji uvajalnega tutorstva in - predvsem - tutorstva za študente s posebnimi potrebami, ki so vredne ohranitve, ter področji, katerim manjka fino brušenje.

 

SLIKOVNO GRADIVO

08.05.2018

Predavanji doc. dr. Diane Rînciog (univerza UPG, Ploieşti, Romunija)

Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete, katedra za francosko književnost vabi na predavanji doc. dr. Diane Rînciog (univerza UPG, Ploieşti, Romunija):


 • Lucette Desvignes, une écrivaine de nos jours, l’univers complexe de son œuvre – ­Lucette Desvignes, pisateljica našega časa: kompleksni univerzum njenega opusa

(torek, 15. maja 2018, ob 14.40 uri v predavalnici 426)

 

 • Similitudes entre la poésie romantique/symboliste française et roumaine (Lamartine, Eminescu; Rimbaud, Verlaine et Bacovia) – Podobnosti med francosko in romunsko poezijo romantike in simbolizma (Lamartine, Eminescu: Rimbaud, Verlaine in Bacovia)

(četrtek, 17. maja 2018, ob 13.00 uri v predavalnici 232)

 

Predavanji bosta v francoščini.

SLIKOVNO GRADIVO08.05.2018

Predavanji doc. dr. Diane Rînciog (Univerza UPG, Ploieşti, Romunija)


Oddelek za romanske jezike in književnosti, katedra za francosko književnost vabi na predavanji doc. dr. Diane Rînciog (univerza UPG, Ploieşti, Romunija)

 

Lucette Desvignes, une écrivaine de nos jours, l’univers complexe de son œuvre

v torek, 15.5. ob 14.40 v predavalnici 426,

 

Similitudes entre la poésie romantique/symboliste française et roumaine (Lamartine, Eminescu; Rimbaud, Verlaine et Bacovia)

v četrtek, 17.5. ob 13h v predavalnici 232

 

Predavanji bosta v francoščini.

 

Diana Rînciog est maître de conférences à l’Université «Pétrole-Gaz» de Ploieşti, en Roumanie, travaillant dans cette institution depuis plus de 20 ans, dans le domaine de la langue et la littérature française (Moyen Âge, Renaissance, XVIIe et XIXe siècles) . Elle a fait des études de roumain et de français à l’Université de Bucarest (1988-1993). Spécialiste de Flaubert, elle a une thèse intitulée Histoire et mentalités dans l’œuvre de Gustave Flaubert (Étude sur la Correspondance), dont la deuxième édition est parue en 2013. Elle participe régulièrement à des colloques consacrés à cet auteur, faisant partie en 2016 d’une équipe internationale, réunie à Rouen pour discuter des premières traductions de Flaubert dans le monde.

Depuis une quinzaine d’années elle fait également des analyses sur l’œuvre complexe de l’écrivaine contemporaine Lucette Desvignes (romans, pièces de théâtre, poésies), ses articles visant notamment les nouvelles, pour lesquelles elle a un intérêt particulier. L’année passée elle a traduit le volume Les treize contes de Noël de Lucette Desvignes, trois ans après la parution du livre en France.

Diana Rînciog est l’auteure des ouvrages destinés aux étudiants Le théâtre français aux XVIIe et XVIIIe siècles et Le roman du XIXe siècle (de Stendhal à Zola), mais aussi de quelques dizaines d’articles sur la littérature française et roumaine, dans la revue Axioma de Ploieşti.

SLIKOVNO GRADIVO07.05.2018

“Bitjastovzorčasti svet Laure Ličer”

V novem razstavnem prostoru Filozofske fakultete (levi trakt v 5. nadstropju) bomo otvorili prvo razstavo “Bitjastovzorčasti svet Laure Ličer”. Otvoritev bo v četrtek, 10. maja 2018, ob 11.00 uri.  


Laura Ličer je slikarka in ilustratorka iz Ljubljane. Resneje je začela s slikanjem pred desetimi leti v času študija na Filozofski fakulteti. Ustvarja predvsem slike na platna, poleg tega pa ilustrira tudi knjige za otroke in odrasle. Tokrat razstavlja slike, ki so jim skupne živa barve, vzorci in Bitja, kot slikarka imenuje skupek vseh narisanih likov.

 

O delu Laure Ličer bo na otvoritvi spregovorila študentka Filozofske fakultete Urška Gabrič. Več o avtorici. 

Vabljeni!

SLIKOVNO GRADIVO07.05.2018

KARIERNI DAN


ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI UL FF IN KARIERNI CENTER ZA FF vabijo na

KARIERNI DAN ODDELKA ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI

KJE: UL FF, Aškerčeva 2, Modra soba

KDAJ: 17.5.2018 ob 16.45

Spoznaj zanimive kariere svojih predhodnikov ter naveži stike za bodoča sodelovanja! Dogodek je za študente brezplačen, vendar je PRIJAVA zaradi omejenega števila mest obvezna. Prijava je možna do 13.5.

 

Z NAMI BODO:

1. Boštjan Zupančič, MZZ

2. Barbara Müller, RTV SLO

3. Suzana Bitenc Peharc, RIC

4. Kaja Širok, Muzej novejše zgodovine

5. Mateja Kralj Kastelic, Italijanski inštitut za kulturo

6. Diana Ternav, samostojna turistična vodnica

7. Marjeta Drobnič, samostojna prevajalka

8. Ana Marinič, Zavarovalnica Sava

9. Barbara Uran, Kompas

10. Maja Pirec, Roche

PRIJAVA do 13.5.

 

Program:

16.45 - 17.00 REGISTRACIJA

17.00 – 17.30 PREDSTAVITVE (kratke 3 minutne prestavitve s strani gostov)

17.30 – 17.45 RAZPRAVA in VPRAŠANJA

17.45 – 17.55 KAVA IN PRIGRIZEK

17.55 – 18.40 SPOZNAVANJE IN POVEZOVANJE (kroženje študentov in skupinski razgovori študentov z gosti – delo v skupini)

18.40 – 18.45 ZAKLJUČEK

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
vabilo_kdmaj.pdf


07.05.2018

Gostujoča predavanja prof. dr. Andreasa Lebna z Univerze v Gradcu


Na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo bo imel (v slovenskem jeziku) gostujoča predavanja, ki so snovno vključena v dodiplomski E in DVO študijski program Primerjalna književnost, prof.dr. Andreas Leben z Univerze v Grazu:  danes, v PONEDELJEK, 7.5. (14.40-16.10 v sobi 404)), danes, PONEDELJEK, 7.5. (17.10-18.40 v sobi 2), v TOREK, 8.5. (14.40-16.10 v sobi R1a); sklepno gostujoče predavanje prof. Lebna bo v PETEK, 11.5. (9.00-10.30 v 434). K vsem uram gostujočih predavanj ste vabljene tudi študentke in študentje magistrskih študijskih programov Primerjalna književnost in literarna teorija (E, DVO in DVO PED).  prof. dr. Vanesa Matajc07.05.2018

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies


Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave vljudno vabi na predavanje:

 

dr. Tomaž Lazar: Italijanski vplivi na razvoj vojskovanja in oborožitve v slovenskih deželah od 14. do 16. Stoletja. Predavanje bo v torek, 15. maja 2018 ob 12.00 v prostorih Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova (predavalnica v prvem nadstropju).

 

Več informacij: http://www.ff.uni-lj.si/raziskovanje/icchs/novice

 07.05.2018

Predavanja dr. Miroslave Danove


Vabimo vas na predavanja dr. Miroslave Danove s katedre za klasično arheologijo Univerze v Trnavi (SK):

 

Torek, 8. 5. 2018, ob 13.00; predavalnica 6
Finger Ring on the Edge of Roman and Germanic world. Rules on using Fingerrings in Roman provinces and its influence to Germanic tribes – Case study Slovakia 

 


Sreda, 9. 5. 2018, ob 11.20; predavalnica 5
Burials of Germanic Nobility in Slovakia. An overview focused on Roman imports

 


Četrtek, 10. 5. 2018, ob 11.20; predalvalnica 5
Roman Golden Jewellery in Pannonia Superior. Forms, examples, fashion influences & production07.05.2018

Natečaj za MLADO KRITIKO in Nagrado PRANGER - MLADA KRITIKA


Festival Pranger v sodelovanju z Društvom slovenskih literarnih kritikov (DSLK), Pritličjem in MKC Črko objavlja

 

Natečaj za

MLADO KRITIKO

in

Nagrado

PRANGER - MLADA KRITIKA

 

Festival Pranger že sedmo leto zapored prireja natečaj Mlada kritika, ki je namenjen lucidnim kritičarkam in kritikom poezije z manj izkušenj.

 

Pogoji sodelovanja

Na natečaj se lahko prijavijo vsi, ki še nimajo objavljenih več kot 5 kritik v osrednjih literarnih revijah, dnevnem časopisju ali radiju. Sodelovanje ni pogojeno z leti ali s statusom.

Izbira zbirk za sodelovanje na natečaju Mlada kritika je omejena z izbranimi pesniškimi zbirkami na Festivalu Pranger 2018 (izbor so naredili Barbara Korun, Aljaž Koprivnikar in Domen Slovinič).

 

1. Anja Cimerman – Fatamorgana (LUD Šerpa, Ljubljana)

2. Tibor Hrs Pandur – Notranje zadeve (Litera, Maribor)

3. Ana Pepelnik – Tehno (LUD Šerpa, Ljubljana)

4. Boris A. Novak – Vrata nepovrata (GOGA, Novo mesto)

5. Vid Sagadin Žigon – Metamorfoze (ZUK Murakon, Velenje)

6. Nataša Velikonja – Preveč vljudna (KD Hiša poezije, Ljubljana)

7. Aleš Mustar –  Srednja leta (CSK, Ljubljana)

8. Tone Škrjanec – Dihaj (CSK, Ljubljana)

9. Kristina Hočevar – Naval (ŠKUC Lambda, Ljubljana)

 

O eni od zgoraj navedenih zbirk napišete kritiko. Maksimalno število znakov je

5000 (s presledki).

Svoj izdelek pošljite najkasneje do 21. 5. 2018

na e-naslov  mlada.kritika@pranger.si

z zadevo »Za natečaj Mlada kritika 2018«.

 

Razen kritiškega prispevka naj e-pošta vsebuje še vaše

ime in priimek,

kontaktne podatke (e-naslov in telefon)

ter kratko predstavitev (do 1000 znakov s presledki).

 

Prispele kritike bo do 28. maja pregledala žirija, ki jo sestavljajo: dr. Ignacija J. Fridl (Društvo slovenskih literarnih kritikov), Maja Šučur (Festival Pranger), Petra Kolmančič (MKC Črka Maribor),  Matjaž Zorec (Radio Študent) in Aleš Čeh (lanski zmagovalec natečaja Mlada kritika).

 

Žirija bo izbrala tri najboljše kritičarke oziroma kritike, ki bodo sodelovali na kritiški delavnici (konec maja in junija jo bo vodila Maja Šučur) in

na debati Mlada kritika,

ki se bo odvila 27. junija 2018 v Pritličju, Mestni trg 2, 1000 Ljubljana.

 

Prav tako pa bo žirija tudi podelila nagrado

Pranger – Mlada kritika

najboljšemu kritiku ali kritičarki (izmed izbranih treh).

Zmagovalka ali zmagovalec razen plakete prejme tudi denarno nagrado v višini

200 EUR bruto.

 

Razglasili ga_jo bomo 27. 06. 2018 v Pritličju.

Izdelki izbranih kritikov in kritičark bodo objavljeni na spletni strani Društva slovenskih literarnih kritikov.

 

Več o Festivalu Pranger si lahko preberete na: http://www.pranger.si/ ter http://www.pranger.si/mlada-kritika/. Spremljajte pa nas tudi na Facebooku https://www.facebook.com/kudpranger.

 

Vabljeni k sodelovanju!    07.05.2018

L'esclusa / Izključena, adattamento teatrale da Luigi Pirandello


Vabimo vas na zaključno predstavo univerzitetne gledališke skupine Univerze v Ljubljani »Maschere Nude«: L'esclusa / Izključena, prosto priredbo Pirandellovega romana L'esclusa, ki ga je priredila in zrežirala Silvia Viviani.

Igrajo: Lea Anclin, Lucija Bičič, Nataša Cvijanović, Nika Mrak, Nuša Sobočan; klavir: Pia Skušek.

V sredo, 9. maja ob 20. uri v Mini teatru (Križevniška ulica 1, Ljubljana), vstop prost. Predstava bo potekala v italijanskem jeziku.

 

SLIKOVNO GRADIVO04.05.2018

Posvet slovenskih lokalnih akcijskih skupin


Posvet bo letos potekal v petek, 25. maja v Centru Slovenskih goric.

 

Več informacij najdete v prilogi.


DATOTEKE
teli2_national_workshop_slovenia_programme.pdf


03.05.2018

Migracije turškega in muslimanskega prebivalstva iz Makedonija - državna politika in posledice

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete vabi na predavanje izr. prof. dr. Borča Ilievskega s Filozofske fakultete v Skopju. Predavanje z naslovom Migracije turškega in muslimanskega prebivalstva iz Makedonija - državna politika in posledice bo v sredo, 9. maja 2018, ob 11.00 v predavalnici 102.       


Odselitev dela Turkov in ostalega muslimanskega prebivalstva z ozemlja današnje Republike Makedonije je dolgotrajen proces. Začel se je z balkanskimi vojnami v letih 1912 in 1913, ko se je morala Turčija po porazih umakniti s teh ozemelj.

Izseljevanje se je nadaljevalo v medvojnem obdobju. Stihijsko in nenačrtno izseljevanje je prešlo v organizirano s podpisom sporazuma med Kraljevino Jugoslavijo in Turčijo, julija 1938, o izseljevanju “Turkov in prebivalcev turške kulture”. Začetek druge svetovne vojne je povzročil, da dogovor ni bil realiziran.

Spremenjen političen in družbeni položaj po drugi svetovni vojni je povzročil, da je bilo izseljevanje še številnejše. Uradni podatki pravijo, da se je med leti 1953–1959 iz LR Makedonije v Turčijo odselilo 143.000 oseb. To izseljevanje pa je na drugi strani sprožilo priseljevanje albanskega in bošnjaškega prebivalstva s Kosova in Sandžka. Del teh priseljencev je bil pravzaprav v tranzitu, saj so se nameravali odseliti v Turčijo.

Izseljevanje turškega in drugega muslimanskega prebivalstva na eni strani in priseljevanja iz ostalih jugoslovanskih republik na drugi strani, je povzročilo, da se je v petdesetih letih 20. stoletja v nekaterih delih Makedonije spremenila etnična in verska struktura prebivalstva.

 

Predavatelj je leta 2008 doktoriral leta na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Skopju. Na istem oddelku predava več predmetov iz sodobne balkanske zgodovine. Je avtor treh monografij in več znanstvenih razprav.

SLIKOVNO GRADIVO03.05.2018

Predavanje svetovno znane profesorice političnih ved iz Švedske Drude Dahlerup

Vabljeni na predavanje svetovno znane profesorice političnih ved iz Švedske Drude Dahlerup z naslovom Has democracy failed women. Predavanje bo v sredo, 9. maja 2018, ob 17.00 uri (pred. 233).


Kratek opis predavanja:

V predavanju bo prof. Dahlerup izhajajoč iz njene nove knjige z istim naslovom zagovarjala tezo, da je pod-reprezentiranost žensk v političnem odločanju predstavlja demokratični  deficit. Razpravljala bo o tem do katere mere smo globalno gledano na pravi poti do popolne enakosti spolov v politiki. Ali bomo videli “backlash”, posebno v ne-liberalnih demokracijah ali strankah? Ali lahko gibanje #MeToo spremeni te trende?

 

Drude Dahlerup

je profesorica političnih ved na Univerzi v Stockholmu, Švedska in zaslužna profesorica na Univerzi Roskilde, Danska. Izjemno angažirana predavateljica in raziskovalka dela tudi kot globalna svetovalka (UN Women), v organizaciji Inter-Parliamentary Union in drugih mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo z opolnomočenjem žensk v politiki. Napisala je številne članke in knjige s področja žensk in politike, ženskega gibanja in feministične teorije.

Med zadnjimi objavami so:  Drude Dahlerup and Monique Leyenaar (eds.): Breaking Male Dominance in Old Democracies (Oxford University Press, 2013). Poseben sklop z naslovom: The Legitimacy and Effectiveness of Gender Quotas in Politics in Central East Europe” (Teorija in praksa 2/2017) (vabljeni urednici skupaj z M. Antić Gaber). Drude Dahlerup: Has Democracy Failed Women? Polity Press, Cambridge.

 

 

SLIKOVNO GRADIVO03.05.2018

Dva indoevropska morfološka privida

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1151. sestanek, ki bo v ponedeljek, 7. maja 2018, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.


Na temo Two Indo-European Morphological Mirages/Dva indoevropska morfološka privida bo predaval prof. dr. Kazuhiko Yoshida, Oddelek za jezikoslovje, Podiplomska šola Filozofske fakultete Univerze v Kjotu. 

Predavanje bo v angleščini.03.05.2018

Italijanski vplivi na razvoj vojskovanja in oborožitve v slovenskih deželah od 14. do 16. stoletja

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave na Filozofski fakulteti vabi na predavanje dr. Tomaž Lazarja, kustosa v Narodnem muzeju Slovenije. 


Predavanje z naslovom Italijanski vplivi na razvoj vojskovanja in oborožitve v slovenskih deželah od 14. do 16. stoletja bo v torek, 15. maja 2018, ob 12.00 v prostorih Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova (predavalnica v prvem nadstropju).

 

Vabilo

Več

SLIKOVNO GRADIVO26.04.2018

Konferenca »100 let češke in slovaške državnosti 1918–2018 – zgodovina Čehov in Slovakov v 20. stoletju«

Vljudno vabljeni na konferenco »100 let češke in slovaške državnosti 1918–2018 – zgodovina Čehov in Slovakov v 20. stoletju«, ki jo organizirata Veleposlaništvo Češke republike v Ljubljani in Veleposlaništvo Slovaške republike v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkom za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, s katero obeležujemo 100. obletnico nastanka samostojne Češkoslovaške republike. Konferenca bo potekala v sredo, 9. maja 2018, med 9.00 in 13.00 uro na Filozofski fakulteti (Modra soba, 5. nadstropje). 


Na konferenci bodo nastopili zgodovinarji iz Češke, Slovaške in Slovenije s svojimi prispevki na temo razpada habsburške monarhije in nastanka novih modernih držav na območju srednje Evrope.

Program konference bo ob 13.00 uri spremljalo odprtje razstave o ključnih zgodovinskih osebnostih obeh držav z naslovom »Češka državnost 1918« in »Milan Rastislav Štefánik« in projekcija kratkega dokumentarnega filma o prvem češkoslovaškem predsedniku T. G. Masaryku v avli Filozofske fakultete UL. Konferenca bo v angleškem jeziku.

 

Program konference

Vabilo26.04.2018

Erasmus students


Departmental Coordinator

Assist. Prof. Dr. Tina Milavec

E-mail: tina.milavec@ff.uni-lj.si

Phone: 00 386 1 24 11 576

Office hours: winter term Thursday 11-13; spring term by appointment

 

Info for incoming students and study programmes: http://arheologija.ff.uni-lj.si/studij/mobilnost_international_exchange/exchange_students

 

 

 26.04.2018

Hsien-chung Lee: Študija predqinskega konfucijanstva in moizma iz perspektive miselnih enot

Oddelek za azijske študije Filozofske fakultete vabi na predavanje Študija predqinskega konfucijanstva in moizma iz perspektive miselnih enot/Study on Pre-Qin Confucianism and Mohism from the Perspective of Thought Units, ki ga bo imel profesor Lee Hsien-chung v četrtek, 10. maja 2018, ob 10.00 uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti.


Profesor Lee Hsien-chung je dolgoletni predstojnik Oddelka za filozofijo Državne Univerze Tajvan in trenutni prodekan Filozofske fakultete iste univerze. V svojem odmevnem raziskovalnem delu se ukvarja s kitajsko filozofijo in predvsem s klasično kitajsko logiko moistične in nomenalistične šole. V gostujočem predavanju na FF bo predstavil svojo lastno metodologijo raziskovanja klasične kitajske logike, ki temelji na paradigmi 'miselnih enot (sixiang danwei)'.

Več

SLIKOVNO GRADIVO26.04.2018

Odprtost fakultete med prazniki

Filozofska fakulteta bo na praznične dneve, 27. 4. 2018, 1. 5. 2018 in 2. 5. 2018 zaprta. V soboto, 28. 4. 2018, bo fakulteta odprta od 6.00–22.00.
 


V ponedeljek, 30. 4. 2018, je po delovnem koledarju na fakulteti kolektivni dopust in bo fakulteta zaprta.

V četrtek, 3. 5. 2018, in v petek, 4. 5. 2018, v skladu s študijskim koledarjem na fakulteti ne poteka študijski proces.24.04.2018

27. natečaj za najboljšo kratko zgodbo 2018

https://ars.rtvslo.si/2018/04/27-natecaj-za-najboljso-kratko-zgodbo-2018/ 


Iščemo najboljšo kratko zgodbo! Program Ars Radia Slovenija razpisuje 27. tradicionalni natečaj:

 

 1. Dela, poslana na natečaj, pred objavo na Radiu Slovenija ne smejo biti objavljena. Dolžina ne sme presegati 6300 znakov s presledki vred, v nasprotnem primeru komisija dela ne bo mogla upoštevati.

 

 1. Izbor bo opravila tričlanska strokovna komisija, ki bo podelila tri nagrade v vrednosti 800, 600 in 400 evrov. Komisija bo predvidoma nekaj dodatnih besedil predlagala naročniku v odkup. Nagrajene in odkupljene kratke zgodbe bomo predvajali v oddaji Literarni nokturno na Tretjem in Prvem programu Radia Slovenija.

 

 1. Natečaj je anonimen. Avtorji naj prijavljena dela pošljejo do 21. maja v štirih nepodpisanih izvodih, označenih s šifro in s pripisom Natečaj za najboljšo kratko zgodbo, in sicer na naslov: Uredništvo za kulturo, 3. program – program Ars, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana. Glede na izkušnje prejšnjih let avtorje opozarjamo, naj ne pošiljajo svojih podatkov v priloženih kuvertah.

 

 1. S prijavo na natečaj avtorji v primeru nagrade ali odkupa dovolijo organizatorju objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v radijskih oddajah in se strinjajo, da se na RTV Slovenija prenesejo vse materialne avtorske pravice na avtorjevih besedilih v radijski izvedbi, brez omejitev (krajevnih, časovnih in glede nadaljnjega prenosa). Pravice se na RTV Slovenija prenesejo neizključno (tj. avtor lahko avtorsko delo uporablja tudi sam oziroma pravice neizključno prenese na tretjo osebo). Nagrada bo izplačana v obliki avtorskega honorarja na podlagi podpisane pogodbe, ki bo posebej opredeljevala odkup pravic.

 

 1. Pritožba na izbor ni mogoča. Naročnik vsem avtorjem, katerih dela ne bodo nagrajena ali predlagana v odkup, zagotavlja, da prejetih besedil ne bo reproduciral, predelal ali javno objavil. Prejetih izvodov zaradi anonimnosti natečaja tudi ne bo vračal.

 

 1. Komisija bo svojo odločitev objavila 30. junija v oddaji Kulturna panorama, na teletekstu in na spletnih straneh RTV Slovenija. Avtorji nagrajenih in izbranih kratkih zgodb bodo svoje avtorstvo dokazali s petim izvodom, opremljenim s šifro in vsemi osebnimi podatki, pošljejo pa ga naj na Uredništvo za kulturo po objavi odločitve komisije.

 

Vabljeni k sodelovanju!24.04.2018

Asist. dr. Martina Malešič med prejemniki Plečnikove medalje

Med letošnjimi prejemniki Plečnikove medalje je tudi asist. dr. Martina Malešič z Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete.


Kot so zapisali v časopisu Delo, je Plečnikovo medaljo prejel raziskovalni projekt Soseske in ulice. Vladimir Braco Mušič in arhitektura velikega merila ter strategije njegove predstavitve strokovni in širši javnosti, v katerem so poleg nje sodelovali še Luka Skansi, Bogo Zupančič, Primož Fijavž in Boštjan Botas Kenda

Stanovanjske soseske, grajene v času Jugoslavije od 50. do 70. let, so najžlahtnejši rezultat herojskega obdobja urbanističnega načrtovanja naše nedavne preteklosti, ocenjuje žirija. Nagrajeni raziskovalni projekt postavi ta, najsijajnejši prispevek planske stanovanjske gradnje, v kontekst političnih in družbenih dogajanj in strokovnih dognanj po svetu, prikaže, kako so ti vplivali nanj, obenem pa prav zaradi tega lahko izpostavi njegovo izvirnost.

Monografija prva na enem mestu prek zasnov sosesk Maribor jug, Split 3 in Ruski car osvetli procese in razloge za tipologijo kolektivne stanovanjske gradnje, ki v svojo urbanistično zasnovo vključuje razmislek o mestnosti, naslonjeni prav na koncept javnega prostora. Prav tako je v primeru obravnave soseske Ruski car v Ljubljani, ki jo poleg ulice odlikuje tudi park kot neločljivi del celotne zasnove in kot spremljajoči tip odprtega javnega prostora, predstavljena takratna zavest in še vedno aktualna potreba po sodelovanju med strokami, ki oblikujejo prostor.

Nagrajenki iskreno čestitamo!

 

Vir: http://beta.delo.si/kultura/vizualna-umetnost/ureditev-nabrezij-ljubljanice-prinesla-nov-javni-prostor-45507.html

Foto: www.rtvslo.si (Bobo)

Dr. Martina Malešič (četrta z desne strani) skupaj z drugimi nagrajenci. 

SLIKOVNO GRADIVO24.04.2018

Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami?

Srebrna katedra in Študentska organizacija Pravne fakultete UL vabita na predavanje prof. ddr. Rudija Rizmana Ali lahko človeštvo preživi s 15.000 jedrskimi bojnimi glavami?


Predavanje bo potekalo 25. aprila 2018 ob 16.00 uri v seminarju št. 5, v kletnih prostorih Pravne fakultete Univerze v Ljubljani.

Prof. ddr. Rudi Rizman je ugleden znanstvenik, raziskovalec in dolgoletni profesor na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, gostujoči profesor na številnih evropskih in ameriških univerzah, ki se je zapisal v zgodovino kritične družboslovne misli ne samo s svojimi znanstvenimi deli, temveč tudi s sodelovanjem v Russellovem razsodišču v 60. letih prejšnjega stoletja, ko je to obravnavalo vojno v Vietnamu in agresijo na Češkoslovaško. Pred pol stoletja je sodeloval pri ustvarjanju Dedijerjeve biografije Josipa Broza Tita in bil odgovorni urednik študentske Tribune in Problemov, pozneje pa član komisije za podeljevanje alternativnih Nobelovih nagrad, član Bavconovega sveta za varstvo človekovih pravic in ustanovni član Mirovnega inštituta.

Uvodni pozdrav bo imel dekan Pravne fakultete prof. dr. Miha Juhart.

Video posnetek predavanja, na katerega bodo povabljeni tudi upokojeni profesorji drugih fakultet Univerze v Ljubljani, bo dostopna na spletnih straneh Srebrne katedre.

SLIKOVNO GRADIVO24.04.2018

Gostujoče predavanje: Propaganda in javno zdravje: podobe iz propagandne kampanje proti spolno prenosljivim boleznim med drugo svetovno na Floridi


Vljudno vabljeni na predavanje gostujoče profesorice na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani

 

Claire Strom

 

z naslovom

 

»Propaganda in javno zdravje: podobe iz propagandne kampanje proti spolno prenosljivim boleznim med drugo svetovno na Floridi«

 

ki bo v torek, 24. aprila 2018 ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije.

 


Med drugo svetovno vojno je bilo na Floridi stacioniranih okoli milijon mladih vojakov. Ti so bili v veliki nevarnosti, da bi se okužili s spolno prenosljivimi boleznimi katerih zdravljenje je bilo do zadnjega stadija vojne dolgotrajno in boleče. Država Florida in zvezna vlada sta se lotili boja proti spolno prenosljivim boleznim z obširno propagando, ki je večinoma očrnila bele ženske za katere se je pričakovalo, da bodo ostale spolno neomadeževane. Moške so nasprotno prikazovali kot žrtve tako bolezni, kot njihovih partnerk.


Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku.

 


Claire Strom je Rapetti-Trunzo profesorica zgodovine na Rollins Collegeu na Floridi. Je avtorica petih knjig in številnih akademskih člankov, ki problematizirajo zgodovino Združenih držav Amerike v poznem 19. in v 20. stoletju. V zadnjem obdobju se ukvarja zlasti z zgodovino živinoreje ter metod, s katerimi se je zvezna vlada spopadala z epidemijami – tako med živalmi kot ljudmi. Trenutno je kot dobitnica štipendije Fulbright Specialist gostja na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani.

SLIKOVNO GRADIVO23.04.2018

V spomin dolgoletni lektorici in gostujoči predavateljici prof. Patrizii Vascotto

Sporočamo žalostno vest, da je pred nekaj dnevi po hudi bolezni preminila prof. Patrizia Vascotto iz Trsta, dolgoletna lektorica in gostujoča predavateljica na Oddelku za romanske jezike Filozofske fakultete.


Pedagoško je delovala tudi na Oddelku za prevajalstvo, s člani nekaterih drugih oddelkov naše fakultete pa je sodelovala kot prevajalka. Bila je izjemna posrednica med slovensko in italijansko kulturo, ki se je bomo spominjali s hvaležnostjo.23.04.2018

Predstavitev arhivskega gradiva sefardske pisateljice


Predstavitev arhivskega gradiva sefardske pisateljice Laure Papo Bohoreta - Rukopisi

SLIKOVNO GRADIVO23.04.2018

Znani so finalisti Rektorjeve nagrade za naj inovacijo UL 2018

Prijave na natečaj za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2018 so se sredi marca uspešno zaključile. Prejeli so 27 vlog, ki so ustrezale vsem razpisnim kriterijem. 


Izbranih je bilo osem finalistov, ki jih čaka še predstavitev pred širšo komisijo. Razglasitev zmagovalcev bo v sredo, 25. aprila 2018, na UL. Trem najbolj prodornim idejam bo rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič podelil priznanja in nagrade. Med izbranimi finalisti je tudi projekt Interaktivna kolesarska igra Simathlon in gamingbike nastavek, kjer sodeluje študent Janez Dobnikar Oddelka za geografijo Filozofske fakultete

 

Več23.04.2018

Dr. Mojca Ilc Klun - dobitnica prve nagrade Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo, 18. aprila 2018, v Vili Podrožnik v Ljubljani, dr. Mojci Ilc Klun svečano podelil prvo nagrado za diplomska, magistrska  in doktorska dela na temo Slovenci v izseljenstvu. Dr. Mojca Ilc Klun je nagrado prejela za doktorsko disertacijo z naslovom "Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja", ki jo je opravljala pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Resnik Planinc.


Mojca Ilc Klun v doktorski disertaciji, ki obsega 337 strani in kateri so ločeno priložene tri dodatne priloge v sklopu didaktičnega kompleta »EMIgracije«, ugotavlja, da bi morale teme, povezane z migracijami in slovenskim izseljenstvom, postati pomembna učna vsebina tudi v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ne le z vidika sodobnih migracijskih tokov 21. stoletja, temveč tudi zaradi vpetosti slovenskega naroda v procese migracij, zlasti izseljevanj, tekom različnih zgodovinskih obdobij.

Nagrajenki iskreno čestitamo!

SLIKOVNO GRADIVO23.04.2018

Podelitev naslova doktorice znanosti Mojci Ilc Klun


V četrtek, 19. 4. 2018, je na Univerzi v Ljubljani potekala slavnostna promocija 12 doktoric in doktorjev znanosti. Za doktorico znanosti je bila promovirana tudi geografinja Mojca Ilc Klun, ki je svojo doktorsko delo z naslovom "Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja", opravljeno pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Resnik Planinc, uspešno zagovarjala septembra 2017.

Med najpomembnejšimi dosežki doktorske disertacije velja izpostaviti razvoj metodološkega pristopa za analizo kurikularnih dokumentov; razvoj metodološkega pristopa za analizo učbenikov z vidika celovitosti obravnave vsebin slovenskega izseljenstva in diaspore; prvi celovit pregled zastopanosti vsebin slovenskega izseljenstva in diaspore v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu; podane predloge za dopolnitev izbranih kurikularnih dokumentov za osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje z vidika vsebin slovenskega izseljenstva in diaspore; razvoj prilagojenega biografsko-narativnega metodološkega pristopa za osnovnošolske in srednješolske potrebe proučevanja življenjskih zgodb slovenske diaspore ter izdelavo dveh učil in didaktične igre za celovitejše poučevanje o slovenskem izseljenstvu in diaspori.

 

Novi doktorici znanosti iskreno čestitamo.

 

 20.04.2018

Besedna postaja: Dino Campana, Orfični spevi

Vabljeni na Besedno postajo, 25. aprila 2018, ob 17.00 uri (Modra soba, 5. nadstropje Filozofske fakultete): Dino Campana, Orfični spevi (Književno društvo Hiša poezije).  


Dino Campana, pesnik, ki je ustvarjal na začetku dvajsetega stoletja, velja za enega najvažnejših, najbolj samosvojih pa tudi najbolj enigmatičnih italijanskih literatov. Njegovo poglavitno delo so Orfični spevi (Canti orfici), v katerem nam z vulkansko jezikovno energijo razgrinja svetove, ki se na izvirne načine navezujejo na pretekle pesniške izkušnje, obenem pa je njegova poetika izrazito moderna. Pred kratkim so Orfični spevi izšli v slovenski verziji Gašperja Maleja, s katerim se bomo pogovarjali o Campanovem pesništvu, o italijanski poeziji zgodnjega dvajsetega stoletja in predvsem o posebnih izzivih prevajanja tovrstnih besedil v slovenščino. Pogovor bo vodila prof. dr. Martina Ožbot.

SLIKOVNO GRADIVO20.04.2018

Predavanja Magdalene Slavkove na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete vabi na naslednja predavanja gostujoče predavateljice Magdalene Slavkove (Bolgarska akademija znanosti):


 • ponedeljek, 23. aprila 2018, ob11.20 uri (P2, Zavetiška 5): Etnografsko terensko delo in metodologija;
 • sreda, 25. aprila 2018, ob 9.40 uri (P2, Zavetiška 5): Protestantske misije med Romi na Balkanu;
 • sreda, 25. aprila 2018, ob 11.20 uri (P2, Zavetiška 5): Evangelijsko binkoštno gibanje med Romi;
 • četrtek, 26. aprila 2018, ob 9.40 uri (P4, Zavetiška 5): Sodobne delovne migracije Bolgarov v Španijo in Grčijo.

Predavanja bodo v angleškem jeziku

 

Foto: http://baos.academia.edu  

SLIKOVNO GRADIVO20.04.2018

Zaključni dogodek Rdeče niti

Vabljeni na zaključni dogodek že desete Rdeče niti, kjer bodo razglasili zmagovalke in zmagovalce tega vseštudentskega literarnega natečaja in podelili nagrade. Podelili bodo nagrade v kategorijah:


- proza, kjer je ocenjevala komisija v strukturi prof. dr. Alojzija Zupan Sosič (predsednica), Ana Jarc (članica), Mateja Bilavčić (članica), Nuša Fabjan (članica);

- poezija, kjer je ocenjevala komisija v strukturi izr. prof. dr. Darja Pavlič (predsednica), Luka Kropivnik (član), Meta Srnel (članica), Veronika Šoster (članica).   

Svečana podelitev bo v sredo, 25. aprila 2018, od 20.00 uri dalje v Trubarjevi hiši literature. Po podelitvi pa sledi pogostitev in neformalno druženje z zmagovalkami in zmagovalci.

SLIKOVNO GRADIVO20.04.2018

Srečanje in pogovor z novinarjem Tonetom Hočevarjem


Španski katedri za jezik in književnosti vabita na srečanje in pogovor z novinarjem Tonetom Hočevarjem, ki je bil tudi dopisnik iz Latinske Amerike in Karibov. Pogovor o razmerah na Kubi in v Venezueli bo potekal v slovenščini, v sredo, 25. aprila 2018 ob 12.10, v predavalnici Rimljanka (vhod iz notranjega dvorišča za fakulteto, z Rimske ulice).

Tone Hočevar je o zunanji politiki pisal za številne medije. Bil je novinar RTV Slovenije, urednik zunanjepolitične redakcije časnika Republika in nato novinar časopisa Delo. Nazadnje je bil Delov dopisnik iz Rima.

 

Foto: Matej Družnik/Delo

SLIKOVNO GRADIVO19.04.2018

Opažanja o molku kot dialoškem govornem dejanju

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1150. sestanek, ki bo v ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 18.00 uri (predavalnica 325). 


Na temo Opažanja o molku kot dialoškem govornem dejanju/Notes on silence as a dialogic speech act bo predaval prof. dr. Săftoiu Răzvan Georgian, Oddelek za teoretično in uporabno jezikoslovje Univerze Transilvanije v Brașovu. Predavanje bo v angleščini.19.04.2018

Predavanje dr. Jennie Ollofsson: Normativni tokovi in notranji upori: o puščanju, ravnanju z odpadki in telesnosti žensk

Oddelek za sociologijo Filozofske fakultete vabi v ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 16.20 uri v predavalnico 430 na predavanje dr. Jennie Ollofsson z naslovom Normative currents and intrinsic resistances:  On leakage, waste management and female corporeality.


Dr. Jennie Olofsson je doktorirala s področja spola in tehnologij (Luleå University of Technology, Sweden), trenutno pa predava na FDV UL. Njen raziskovalni interes je usmerjen v upravljanje z elektronskimi odpadki, kakor tudi v regulatorne okvire, ki usmerjajo te prakse. Dvojno navezavo (študije spola, študiji odpadkov) pri njenem raziskovalnem delu dopolnjuje z večletnimi izkušnjami etnografskega raziskovanja kot so: avtomehanične delavnice, varilstvo, gasilstvo, industrija predelave odpadkov.

 

Več 

SLIKOVNO GRADIVO19.04.2018

Dr. Mojca Ilc Klun - dobitnica prve nagrade Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu


Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je v sredo, 18. 4. 2018, v Vili Podrožnik v Ljubljani, dr. Mojci Ilc Klun svečano podelil prvo nagrado za diplomska, magistrska  in doktorska dela na temo Slovenci v izseljenstvu. Dr. Mojca Ilc Klun je nagrado prejela za doktorsko disertacijo z naslovom "Slovensko izseljenstvo in diaspora v procesu geografskega izobraževanja", ki jo je opravljala pod mentorstvom izr. prof. dr. Tatjane Resnik Planinc.

Mojca Ilc Klun v doktorski disertaciji, ki obsega 337 strani in kateri so ločeno priložene tri dodatne priloge v sklopu didaktičnega kompleta »EMIgracije«, ugotavlja, da bi morale teme, povezane z migracijami in slovenskim izseljenstvom, postati pomembna učna vsebina tudi v slovenskih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ne le z vidika sodobnih migracijskih tokov 21. stoletja, temveč tudi zaradi vpetosti slovenskega naroda v procese migracij, zlasti izseljevanj, tekom različnih zgodovinskih obdobij.

Nagrajenki iskreno čestitamo!

 19.04.2018

Predavanje prof. dr. Răzvan Săftoiu


LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI
Vljudno vabljeni na predavanje prof. dr. Răzvan Săftoiu z Oddelka za teoretično in uporabno jezikoslovje Univerze Transilvanije v Brașovu Notes on silence as a dialogic speech act (Opažanja o molku kot dialoškem govornem dejanju) v ponedeljek, 23 aprila 2018, ob 18.00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.
 

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
rsaftoiu_poster-conference.pdf


19.04.2018

Konferenca z mednarodno udeležbo Beauvoir, naš čas in mi


Vabilo na konferenco Beauvoir, naš čas in mi


DATOTEKE
beauvoir_nas_cas_in_mi_0.pdf


19.04.2018

BEAUVOIR, NAŠ ČAS IN 'MI'


Vse informacije v zvezi s konferenco najdete v priponki.


DATOTEKE
beauvoir_nas_cas_in_mi.pdf


18.04.2018

Rdeča nit 2018 - vabilo na zaključni dogodek


Vabimo vas na zaključni dogodek in razglasitev zmagovalk_cev ter podelitev nagrad literarnega natečaja Rdeča nit 2018, ki bo v sredo, 25. aprila, ob 20:00, v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani (Stritarjeva ulica).

Več info: https://www.facebook.com/events/725686771153117/ 18.04.2018

Informativni dan za Poletno šolo Bovec

Informativni dan bo v sredo, 25. 4. 2018, ob 12:15 uri v predavalnici 410.


 

Informativni dan bo v sredo, 25. 4. 2018. ob 12:15 uri v predavalnici 410.

V okviru Poletne šole Bovec v dopoldanskem času potekajo jezikovni tečaji slovenskega, nemškega, hrvaškega, italijanskega in furlanskega jezika, v popoldanskem času pa se odvijajo tematske delavnice na temo letošnje poletne šole: Zusammenleben - Sožitje - Suživot - Convivenza - Vivi adun.

Svoje izkušnje bo predstavila tudi študentka s FF, ki se je poletne šole udeležila lani.

Razpis za Poletno šolo Bovec je objavljen na naši spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Razpisi18.04.2018

Rdeča nit 2018


Spoštovani,

 

Vabimo vas na zaključni dogodek in razglasitev zmagovalk_cev ter podelitev nagrad literarnega natečaja Rdeča nit 2018, ki bo v sredo, 25. aprila, ob 20:00, v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani (Stritarjeva ulica).

Več info: https://www.facebook.com/events/725686771153117/ 

 

V upanju, da se nam boste pridružili na dogodku, vas lepo pozdravljamo,

organizacijska ekipa literarnega natečaja Rdeča nit17.04.2018

Informativni dan za Poletno šolo Bovec


V okviru Poletne šole Bovec v dopoldanskem času potekajo jezikovni tečaji slovenskega, nemškega, hrvaškega, italijanskega in furlanskega jezika, v popoldanskem času pa se odvijajo tematske delavnice na temo letošnje poletne šole: Zusammenleben - Sožitje - Suživot - Convivenza - Vivi adun.

 

Informativni dan bo v sredo, 25. 4. 2018 ob 12:15 uri v predavalnici 410.

Svoje izkušnje bo predstavila tudi študentka s FF, ki se je poletne šole udeležila lani.

 

Razpis za Poletno šolo Bovec je objavljen na naši spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Razpisi17.04.2018

Dr. Katharina Zanier - nastopno predavanje


V četrtek, dne 19. 4. 2018, bo imela dr. Katharina Zanier javno nastopno predavanje ob izvolitvi v naziv docentke za področje Arheologija z naslovom »Pompeji: razstiranje zakonitosti in posebnosti rimske arhitekture.« Predavanje bo potekalo ob 17.00 uri v predavalnici 5 na Oddelku za arheologijo FF UL (Zavetiška 5, 1000 Ljubljana).17.04.2018

Alumni - Chapter Slovenia


79a784609261c56d478d4f0cafbb248d.jpg

 

Dear Sir or Madam,

 

We are expanding our international network with a new branch in Southeast Europe and would kindly like to invite you to the opening of the Alumni-Chapter SLOVENIA.

 

TIME: Tuesday, 12 June 2018, starting at 6.30 pm

LOCATION: University of Maribor Library - Univerzitetna knjižnica Maribor,
Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

 

Please save the date for the gathering, the official invitation will follow in May.

 

The Chapter SLOVENIA is an initiative of the University of Graz, the Graz University of Technology and the FH JOANNEUM. All graduates and friends of these three universities are welcome to enhance existing contacts and build new relationships.

 

If you have any questions, please do not hesitate to contact alumni@uni-graz.at.

 

 

Best regards,

alumni UNI graz

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

wir erweitern unser internationales Netzwerk um einen Standort in Südosteuropa und laden Sie sehr herzlich zur Eröffnung des Alumni-Chapter SLOWENIEN ein!

 

Zeit: Dienstag, 12. Juni 2018, 18.30 Uhr

Ort: Universitätsbibliothek Maribor – Univerzitetna knjižnica Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

 

Bitte merken Sie diesen Termin vor, die offizielle Einladung folgt im Mai 2018.

 

Das Chapter SLOWENIEN ist eine Initiative der Karl-Franzens-Universität Graz, der Technischen Universität Graz sowie der FH JOANNEUM. Alle AbsolventInnen und FreundInnen dieser drei Hochschulen sind herzlich willkommen, um bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Bande zu knüpfen.

 

Für evtl. Fragen wenden Sie sich bitte an alumni@uni-graz.at.

 

Mit besten Grüßen

Ihr alumni UNI graz Team

 

 

University of Graz

Department of Fundraising and Alumni

alumni UNI graz. das absolventInnen-netzwerk
Geidorfgürtel 21/1, A-8010 Graz
T: + 43 (0) 316/ 380 – 1820
F: + 43 (0) 316/ 380 – 9175
http://alumni.uni-graz.at
alumni@uni-graz.at

 17.04.2018

Predavanje prof. Dominique Millet-Gérard


Katedra za francosko književnost vabi na predavanje profesorice Dominique Millet-Gérard  (Sorbonne, Paris IV), ki bo v Modri sobi FF, v četrtek, 19. 4. ob 13h. 

Naslov predavanja bo La Cathédrale de J.-K. Huysmans

Foto: Aleš Černivec/Delo

SLIKOVNO GRADIVO17.04.2018

Poletna šola Univerze Exeter (VB)

Univerze Exter (VB) organizira poletno šolo na področjih Mednarodni odnosi in politika ter Klimatske spremembe. Več informacij najedete na www.exeter.ac.uk/international/summerschool.


Students from University of Ljubljana can apply for scholarships. This is a great chance to explore London and the amazing South West of the UK, all the while studying for up to 15 ECTS credits at one of the top universities in the United Kingdom. Courses offered this year include International Relations and Politics, Climate Change, Psychology, Preventative Medicine, Business, Literature and Law.

If you have any students who are interested but have questions, please ask them to email us on iss@exeter.ac.uk or to go ahead and apply on our website – www.exeter.ac.uk/international/summerschool

The deadline for applications is 26th May 2018 so please let me know if you feel any of your students would have difficulty in meeting the deadline. Please note that we have received feedback that our application form was too long and so this has also been shortened.17.04.2018

Gostujoča predavanja na Katedri za polonistiko Oddelka za slavistiko v tednu 16.-20. aprila


dr. Jerzy Franczak, profesor na Jagelonski univerzi in pisatelj, bo imel na FF tri predavanja iz poljske književnosti:

ponedeljek, 16. aprila, ob 13.50–15.25, p. 2 na Tobačni 5
Kolej – ikona nowoczesności. Polskie dylematy cywilizacyjne 
[Železnica – ikona modernosti: poljske civilizacijske dileme]

sreda, 18. aprila, ob 12.10–13.45, p. 3 na Tobačni 5
Wyznaczniki »polskości« formacji modernizmu w jego wczesnym i dojrzałym okresie (Irzykowski, Witkacy, Schulz, Gombrowicz)
[Indikatorji »poljskosti« formacije modernizma v njegovi zgodnji in zreli fazi (Irzykowski, Witkacy, Schulz, Gombrowicz)]

četrtek, 19. aprila, ob 9.40–11.15, p. 3 na Tobačni 5
Poetycki recykling Tadeusza Różewicza 
[Pesniško recikliranje Tadeusza Różewicza]

ponedeljek, 16. aprila ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature pa bo literarni večer
S pisateljem Jerzyjem Franczakom se bo pogvarjal Iztok Osojnik, pogovor bo tolmačila Tatjana Jamnik, prevajalka obeh knjig Jerzyja Franczaka v slovenščino: Nečloveška komedija in Da Capo (2018)

Organizatorji: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Trubarjeva hiša literature.
Avtorsko rezidenco je omogočil Javni sklad za ljubiteljske dejavnosti.
Projekt je podprlo Veleposlaništvo Republike Poljske.

 

 


V torek, 17. 4., in sredo, 18. 4., bosta imeli gostujoča predavanja jezikoslovki in prof. s Šlezijske univerze v Katovicah:
 

dr. MAGDALENA PIEKARA

Predavanji bosta
v torek, 17. 4. 2018 15.30–17.00, v p. 3 na Tobačni 5

Stanisław Barańczak, „Co jest grane”? – zabawa językiem czy zabawa z cenzorem?
(Stanisław Baranczak: "Kaj se dogaja"? - zabava z jezikom ali s cenzorjem?

v sredo, 18. 4. 2018 15.30–17.00, v p. 3 na Tobačni 5
Wiersze dla polskich dzieci w wieku XIX i XX. Warsztaty interpretacyjne

(Pesmi za poljske otroke v 19. in 20. stoletju. Delavnica v interpretaciji)

 


prof. dr. EWA SŁAWKOWA

Predavanji bosta v sredo, 18. 4. 2018

10.30–12.00, v p. 1 na Tobačni 5
Najważniejsze problemy teorii językowego obrazu świata

(Najpomembnejši problemi teorije jezikovne podobe sveta)

13.50–15.20, v p. 3 na Tobačni 5
Dom świat w powieści Olgi Tokarczuk Bieguni

​(Dom in svet v romanu Olge Tokarczuk Beguni)
 

SLIKOVNO GRADIVODATOTEKE
prof._e._slawkowa_gostujoce_predavanje_si.docx


16.04.2018

Predavanje profesor Dominique Millet


v četrtek, 19. 4. ob 13h bo v Modri sobi FF (peto nadstropje) predavala profesor Dominique Millet z Univerze Paris-Sorbonne. 

Mme Millet je priznana strokovnjakinja za francosko književnost. 

 

Naslov predavanja:

 

J.K. Huysmans: La Cathédrale

 

Predavanje bo v francoščini, s slovenskim povzetkom.16.04.2018

Predavanje o francoski regiji Dordogne


Oddelek za romanske jezike in književnosti vabi na dve predavanji gostujoče profesorice Fabienne Raynaud, ki bo predstavila francosko regijo Dordogne.

Predavanji bosta v sredo, 18.04, ob 9:00, v predavalnici 01 in v četrtek, 19.04, ob 15:30, v predavalnici 410.

Predavanji bosta v francoščini. Omogoča ju Francoski institut Charles Nodier.

Vljudno vabljeni. 

SLIKOVNO GRADIVO16.04.2018

Predstavitev AAMI platforme


Vabimo vas na predstavitveno srečanje Zavoda AAMI (Atelje Art Murn International), kjer se ukvarjamo s širitvijo in spodbujanjem kulture v Sloveniji na različne načine. Namen zavoda je pomagati različnim ustvarjalcem, da se predstavijo trgu. Nudi jim prostore za razstavljanje in prodajo del. Naša osnovna platforma zajema polnjenje praznih prostorov v trgovskih in poslovnih centrih z galerijskimi vsebinami - prazne prostore torej začasno spremenimo v kulturne prostore. S svojim delovanjem želimo razširiti vse možnosti za predstavitev slovenskih kulturnikov in si prizadevamo za boljšo sistematizacijo kulturnih vsebin na naših tleh. Poleg tega organiziramo tudi različne projekte, razstave, art-talke in podobno. Svojo platformo smo lansko leto razširili v Prago, letos aprila smo se preselili tudi v Hong Kong. Na predstavitvenem srečanju bomo predstavili program nadaljnjega dela Zavoda AAMI ter nove priložnosti in projekte, ki jih organiziramo. Skupaj z vami odpiramo nova poglavja in razvijamo kulturo. Pridružite se nam in nas spoznajte.   https://www.facebook.com/events/571063006580870/16.04.2018

Mednarodna konferenca na temo fotografije in njene zgodovine v srednji in vzhodni Evropi


V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGML) skupaj s štirimi tujimi izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami 8., 9. in 10. maja 2018 organizirajo mednarodno konferenco na temo fotografije in njene zgodovine v srednji in vzhodni Evropi.

SLIKOVNO GRADIVO16.04.2018

Razpis za poletno šolo Bovec 2018


Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani razpisuje 8 mest za udeležbo na tradicionalni mednarodni Poletni šoli Bovec, ki bo potekala od 16. do 30. avgusta 2018. Poletne šole Bovec se, poleg Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, vsako leto udeležujejo udeleženci z Univerze v Celovcu, Univerze v Trstu, Univerze v Vidmu, Univerze na Primorskem in Univerze na Reki.

V okviru Polente šole Bovec v dopoldanskem času potekajo jezikovni tečaji slovenskega, nemškega, hrvaškega, italijanskega in furlanskega jezika, v popoldanskem času pa se odvijajo tematske delavnice na temo letošnje poletne šole: Zusammenleben - Sožitje - Suživot - Convivenza - Vivi adun.

 

Poletna šola je namenjena študentom FF UL. V primeru, da bo prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bodo kandidati izbrani na podlagi študijske uspešnosti in letnika študija - prednost bodo imeli študenti višjih letnikov in študenti podiplomskega študija. Na razpis se lahko prijavijo kandidati s statusom študenta.

Izbrani kandidati morajo prispevati 110,00 € pristopnih stroškov. Ostale aktivnosti na poletni šoli so brezplačne in vključujejo bivanje v Hotelu Alp, udeležbo na jezikovnih tečajih ter spremljevalnih dejavnostih (ekskurzijah, ogledih ipd.).

Razpis in dokumentacija so dostopni na spletni strani: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Mobilnost/Razpisi

 

Informativni dan za Poletno šolo Bovec bo v sredo, 25. 4. 2018 ob 12.15 uri v predavalnici 410.

 

Prijavna dokumentacija:

 1. Izpolnjen prijavni obrazec
 2. Motivacijsko pismo
 3. Izpis ocen iz VISa

Rok za oddajo prijav je 15. maj 2018

Prijavo pošljite na naslov:

FILOZOFSKA FAKULTETA

MEDNARODNA PISARNA

Aškerčeva 2

1001 Ljubljana

s pripisom: Poletna šola Bovec 2018

 

O izboru bodo kandidati obveščeni po e-pošti, predvidoma do 25. maja 2018.16.04.2018

MEDNARODNI DAN KNJIGE ODDELKA ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI


Vljudno vabljeni na MEDNARODNI DAN KNJIGE ODDELKA ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI.

Neprekinjeno branje izbranih besedil iz slovenske književnosti v prevodu v francošcino, furlanšcino, italijanšcino, katalonšcino, portugalšcino, romunšcino in španšcino se bo odvijalo 23. aprila 2018, ob 14.00, v predavalnici 13.

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
vabilo_dan_knjige_2018.pdf


16.04.2018

Predavanja gostujočih profesoric iz Univerze v Ploiești (UPG), Romunija


   

SLIKOVNO GRADIVO16.04.2018

Predaval bo prof. dr. Antonio Romano

Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete vabi na dve predavanji gostujočega profesorja dr. Antonia Romana iz Univerze v Torinu:


 • ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 10.30 uri, predavalnica 325: Fonetica e variazione dialettale nello spazio italo-romano / Fonetika in narečna variacija v italo romanskem prostoru
 • torek, 24. aprila 2018, ob 10.30 uri, predavalnica 13: Phonétique et variation dialectale dans l'espace gallo-romain / Fonetika in narečna variacija v galo romanskem prostoru.

Prvo predavanje bo v italijanščini, drugo v francoščini.

SLIKOVNO GRADIVO13.04.2018

Halid Al Hamisi - roman Taksi


Vabimo vas, da se nam v sredo 18. aprila ob 19. uri pridružite v Vodnikovi domačiji ob pogovoru s prevajlko Barbaro Skubic o egiptovskem pisatelju Halidu Al Hamisiju in njegovemu dokumentarnemu romanu Taksi (2012), ki velja za eno najbolj pribljubljenih knjig v Egiptu.

»Ko se s Halidom Al Hamisijem že oseminpetdesetič usedemo v kairski taksi in prisluškujemo njegovim žalostnim, smešnim, šokantnim pogovorom, je jasno, da je v »zgodbah s ceste« več resnice kakor v novinarskih poročilih. Taksisti so najboljši »merilci resničnega utripa nemogočih egiptovskih ulic« in Hamisijevo pričevanje se je usedlo v srca egiptovskega naroda. »Kajti kultura tega naroda pride na dan v njegovih preprostih ljudeh. In egiptovsko ljudstvo je lahko veličasten učitelj vsakomur, ki se hoče učiti.«

Dogodek poteka v okviru Serije predavanj in pogovorov o afriški ltieraturi.13.04.2018

46. konferenca Evropske skupine za odklonskost in družbeni nadzor


Spoštovani!

 

V organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, bo med 22. in 24. avgustom 2018 potekala 46. konferenca Evropske skupine za odklonskost in družbeni nadzor (European group for deviance and social control),  z naslovom:

 
Social harm in a digitalized global world: Technologies of power and normalized practices of contemporary society

 

Besedilo poziva se nahaja v priponki. Vabljeni, da svoje prispevke oddate do 20. aprila in poziv posredujete naprej.

 

Več o konferenci si lahko preberete na: http://www.europeangroup.org/?q=node/145

 
Vljudno vabljeni

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

 

 13.04.2018

Doc. dr. Luka Repanšek prejel nagrado srebrni znak ZRC SAZU za vrhunski doktorat s področja humanističnih ved

Doc. dr. Luka Repanšek z Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete je v četrtek, 12. aprila 2018, prejel nagrado srebrni znak ZRC SAZU za vrhunski doktorat s področja humanističnih ved. 


Več si lahko preberete tukaj. 

 

Iskrene čestitke!

SLIKOVNO GRADIVO13.04.2018

Okrogla miza s tematiko Duševne motnje in življenje z njimi med študentsko populacijo


Spoštovani!

Tutorstvo za študente s posebnimi potrebami Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Oddelkoma za psihologijo ter pedagodiko in andragogiko vas vljudno vabi na Okroglo mizo s tematiko Duševne motnje in življenje z njimi med študentsko populacijo. Okrogla miza bo moderirana, njen namen pa je osvetliti omenjeno problematiko, saj še zmeraj velja za tabu temo, hkrati pa si ljudje niti ne predstavljamo vseh tegob, ki pestijo ljudi z diagnozami s tega področja.
Prisluhnili bomo petim govorcem z bogatimi izkušnjami iz različnih strokovnih področij in skupaj pridobili boljše znanje o študentih s posebnimi potrebami, ki trpijo za duševnimi motnjami.  Dogodek se bo odvijal 19. 4. 2018 ob 19.00, v predavalnici Filozofske fakultete v Ljubljani.

Po uradnem delu bo sledil čas za vprašanja publike ter neformalno druženje.

Več o dogodku pa si lahko preberete tudi na sledeči Facebook povezavi:https://www.facebook.com/events/224984378237839/

Lep pozdrav,

Kristina Sarka

koordinatorka tutorjev za študente s posebnimi potrebami Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani13.04.2018

Interkulturni konteksti v južnoslovanskih književnostih

Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete vabi na predavanja, ki jih bo v okviru Ceepusove mreže AT-037 med 17. in 19. aprilom 2018 izvedla gostujoča predavateljica doc. dr. Šeherzada Džafić z Oddelka za bosanski jezik Pedagoške fakultete Univerze v Bihaču. 


Predavanja bodo potekala po naslednjem urniku:

 • torek, 17. aprila 2018, ob 13.00 uri (pred. 5): Interkulturna historija južnoslavenske interliterarne zajednice;
 • sreda, 18. aprila 2018, ob 13.50 uri (pred. 03): Živjeti između: Bijeg u treći prostor;
 • četrtek, 19. aprila 2018, ob 13.00 uri (pred. 116): Prostorni kao poetički obrat(i) u narativnom diskursu bosanskohercegovačke književnosti.

Predavanja bodo v bosanskem jeziku.

SLIKOVNO GRADIVO