Back to top


27.06.2017

Razpis za Poletno šolo Bovec - podaljšan rok za prijavo do 4. julija 2017

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani razpisuje osem mest za udeležbo na tradicionalni mednarodni Poletni šoli Bovec, ki bo potekala od 16. do 30. avgusta 2017


Rok za oddajo prijav je 4. julij 2017.

 

Razpis

Program 

 

 

 


DATOTEKE
prijavnica_bovec_2017.doc
bovec_plakat_partnerji_2017.pdf


27.06.2017

izid prevoda knjige Paola Fabbrija: Semiotski obrat


Izšel je prevod knjige Paola Fabbrija: Semiotski obrat (urednik: Igor Žunkovič) 

- https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1749/semiotski-obrat/  

https://www.facebook.com/Knjigarna-Filozofske-fakultete-Univerze-v-Ljubljani-216153621785067/

 

Knjiga je že na voljo v oddelčni knjižnici.27.06.2017

Predavanje o gorniških in raziskovalnih odpravah v Durmitor v poznem 19. in v prvi polovici 20. stoletja

Oddelek za zgodovino in Oddelek za geografijo Filozofske fakultete 4. julija 2017 ob 9.00 uri vabita v predavalnico 4-Rimska na predavanje z naslovom Durmitor kao planinarsko odredište krajem XIX i u prvoj polovini XX vijeka


Predavala bosta dr. Ivan Laković in dr. Tatjana Koprivica z zgodovinskega inštituta črnogorske univerze. 

 

 


DATOTEKE
predavanje_zg_gornisko-raziskovalnih_odprav_-_durmitor.pdf


26.06.2017

Podelitev priznanj za tutorsko delo v štud. letu 2016/2017

Filozofska fakulteta pripravlja slavnostno podelitev priznanj za tutorsko delo v študijskem letu 2016/17.


Prireditev bo potekala 4. julija 2017, ob 13.00 uri v avli Filozofske fakultete. Podelili bomo priznanja študentom in študentkam, ki so v preteklem letu opravljali tutorsko delo.

Po uradnem delu sledi še prigrizek in druženje.

Spremljevalni program: Oktet FF.

 

Vabljeni. 23.06.2017

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

Vabljeni na poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete,  ki odpirajo svoja vrata v ponedeljek, 3. julija 2017. 


ob 8.30: 12. Mladinska poletna šola slovenskega jezika

v dvorani Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana (Kardeljeva ploščad 28a)

120 udeležencev iz 18 držav (več o programu tukaj)

 

ob 10.00: 36. Poletna šola slovenskega jezika

v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2)

111 udeležencev iz 30 držav (več o programu tukaj

 

ob 20.00: 53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture

v atriju Mestnega muzeja Ljubljana (Gosposka ulica 15)

112 udeležencev iz 24 držav (več o programu tukaj)

 

 

 

Po pozdravnih nagovorih in kulturnem programu Vas vabimo še na kratko osvežitev.

Veselilo nas bo, če se nam boste pridružili.

 

 

 

Za več informacij pred in med prireditvami se obrnite na:

damjana.kern@ff.uni-lj.si, 031 321 819 (Mladinska poletna šola)

branka.gradisar@ff.uni-lj.si, 051 416 260 (Poletna šola)

damjan.huber@ff.uni-lj.si, 041 341 830 (Seminar slovenskega jezika, literature in kulture)22.06.2017

Novoizvoljeni dekan Filozofske fakultete je prof. dr. Roman Kuhar

Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani smo za mandatno obdobje 2017—2021 izvolili novega dekana, prof. dr. Romana Kuharja


Na letošnjih volitvah Univerze v Ljubljani smo prvič volili vsi zaposleni in študenti.

Novemu dekanu iskreno čestitamo. 

 

Poročilo volilne komisije je objavljeno tukaj. 

 

Foto: Matjaž Rebolj 

SLIKOVNO GRADIVO


21.06.2017

Popoldanske delavnice italijanščine za dijake in dijakinje: 2.8.–1.9.2017


Sekcija Italijanistike na Oddelku za Romanske jezike in književnosti/FF vabi na «Popoldanske delavnice za dijake in dijakinje»: 2.8.–1.9.2017. Več v priponki.


DATOTEKE
romanski_jeziki_delavnice_poleti_2017.pdf


20.06.2017

Poletna šola kulturnega managementa


Spodaj je priloženo vabilo na Poletno šolo kulturnega managmenta, ki jo v sodelovanju z UL in akademijami organizira EF UL.

 

Več informacij je tudi na spletni strani EF UL tukaj.

 

KAKO NAJ UPRAVLJAMO KULTURNE INŠTITUCIJE DOMA IN KAKO TO POČNEJO V TUJINI?

Na to in še druga vprašanja bodo iskali odgovore profesorji, gostje in študentje 3. Poletne šole kulturnega menedžmenta (PŠKM  2017) , ki bo tudi letos v začetku julija.

ZAKAJ KULTURNI MENEDŽMENT?

Poletna šola kulturnega menedžmenta  sledi spoznanju, da  v Sloveniji občutno primanjkuje znanj s področja kulturnih in poslovnih  politik, uporabe  menedžerskih  in podjetniških orodij na področju kulture. Zato 0PŠKM ponuja vrsto spoznanj z vidika urejenosti kulturnega področja v RS, primerja kulturne politike pri nas in v tujini, hkrati pa želi udeležence seznaniti  s praktičnimi primeri in dobrimi praksami kulturnega menedžmenta. PŠKM  spodbuja študente  k poslovnim razmislekom na kulturnem področju, druge pa opozarja  na teme, teorijo in rešitve,  ki jim lahko koristijo pri njihovem profesionalnem delu pri vodenju  kulturnih projektov in institucij. 

UMEŠČENOST ŠOLE V UNIVERZO V LJUBLJANI

Organizator PŠKM je Svet za umetnost Univerze  v Ljubljani in Ekonomska fakulteta.  Poletna šola kulturnega menedžmenta povezuje študente Univerze v  Ljubljani, hkrati pa je odprta tudi za druge udeležence, ki želijo spoznati vsebine kulturnega menedžmenta. Poletna šola kulturnega menedžmenta prinaša dve pomembni sporočili. Prvič, pomeni interdisciplinarni projekt fakultet, nosilec pa je sama UL. In drugič, vsebinska zastavitev posega na področja, ki jih fakultete s svojimi programi ne pokrivajo v zadostni meri.  Poletna šola kulturnega menedžmenta deluje in se tesno povezuje z vzporedno mednarodno poletno šolo stare glasbe, ki jo v tem času prireja Akademija za glasbo UL.   

LETOS POUDAREK NA KULTURNEM MENEDŽMENTU IN KULTURNIH POLITIKAH IZ TUJINE

Poletna šola kulturnega menedžmenta  bo potekala od  3. 7. do 7. 7. 2016 v Ljubljani, v prostorih Univerze v Ljubljani in na nekaterih drugih izbranih lokacijah, en dan je namenjen obisku kulturnih institucij v Trstu, saj je letošnja nosilna tema internacionalizacija kulturnih politik in menedžerskih tehnik na področju kulturne industrije v EU. Poletna šola je kot v preteklih letih sestavljena iz treh delov: predavanj, predstavitev in delavnic ter spremljevalnega programa. Posebno pozornost letos posvečamo mednarodnim temam, tujim izkušnjam kulturnega menedžmenta, vpogledu v zamejsko kulturo (obisk Trsta), Plečnikovemu letu in seveda težko pričakovani podjetniški delavnici s področja upravljanja kulturnih projektov.

V programu sodelujejo  domači profesorji,  nosilci kulturnih institucij in pa letos tudi ugledni gostje iz tujine.

Vodja programa  je prof. dr. Bogomir Kovač.19.06.2017

Volitve dekana Filozofske fakultete

V torek, 20. junija 2017, bodo potekale volitve dekana Filozofske fakultete. 


Volitve bodo potekale v predavalnici 4 (pritličje) na Aškerčevi 2, od 8. do 16. ure.

 19.06.2017

Program študija arheologije uvrščen najvišje od vseh študijskih programov Univerze v Ljubljani

Program študija arheologije s Filozofske fakultete je na lestvici QS University Ranking 2018 uvrščen na 151 do 200 mesto v svetu.


To je najvišja uvrstitev na lestvici od vseh študijskih programov na Univerzi v Ljubljani na svojih področjih.

Več informacij je na voljo tukaj. 19.06.2017

Razpis za priznanja Študentskega sveta Filozofske fakultete

Študentski svet Filozofske fakultete (ŠSFF) je na 7. redni seji 15. junija 2017 razpisal postopek zbiranja predlogov za prejemnike priznanj ŠSFF, in sicer za:
  • priznanje za nadpovprečno uspešno pedagoško delo
  •  priznanje za udejstvovanje na področju študentskega organiziranja in obštudijskih dejavnosti
  •  priznanje za študijske dosežke,
  • priznanje za posebne dosežke,
  • priznanje za nadpovprečno strokovno delo.


Prejemnike priznanj lahko predlaga kateri koli študent FF UL, prav tako pa dekanja, prodekani, tajnica fakultete in predstojniki oddelkov.

Predlog s pisno obrazložitvijo pošljite po pošti na naslov Filozofska fakulteta UL, Študentski svet, Komisija za priznanja, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana s pripisom priznanja ŠSFF, ali po elektronski pošti

 

Rok za oddajo priznanj je 16. julij 2017. Podeljevanje priznanj ŠSFF ureja Pravilnik o podeljevanju priznanj ŠSFF.

 

Razpis je objavljen tudi na spletni strani ŠSFF tukaj. 

 16.06.2017

Življenja spomenikov: študentska dokumentarna razstava (17. junij – 3. september 2017)

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete in Moderna galerija vabita na odprtje razstave Življenja spomenikov: študentska dokumentarna razstava, ki bo v soboto, 17. junija 2017 ob 18.00 uri v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, Maistrova 3, Ljubljana. 


Dokumentarna razstava o spomenikih, povezanih z drugo svetovno vojno in postavljenih pri nas v času SFR Jugoslavije, je nastala v seminarju »Umetnost za skupnostno rabo« na Oddelku za umetnostno zgodovino Univerze v Ljubljani s sodelovanjem Moderne galerije. Naslov seminarja naj bi bil poveden – študenta usmerja k umetnosti, ki je postavljena v javnem prostoru, namenjena široki javnosti in skupni rabi ter nastaja v kompleksnem soavtorstvu.

Tema povojnih spomenikov je bila izbrana na pobudo študentov. Izrazili so željo po poznavanju te izjemno pestre produkcije in tudi po razumevanju njene trenutno zelo polarizirane recepcije. Opazen trend mednarodnega navdušenja nad spomeniki namreč že leta trka ob hkratno skepso in ogorčenje nad njimi nekaterih doma.

Ob vstopanju v svet te svojstvene umetnosti so študenti najprej splošno razmišljali o bistvu in namembnosti spomenikov, o povezanosti formalnih rešitev in učinkovanja spomenikov, o dramaturgiji spomeniških prostorov in poti ter o komemoracijah kot njihovih sestavnih delih. Nadalje so se posvetili kontekstu, saj generacija, rojena ob razpadu Jugoslavije, že težko razume, zakaj je prav naša nekdanja država postavila celo plejado fascinantnih modernističnih spomenikov.

S podrobno obravnavo konkretnih spomenikov so se nato poskušali približati njihovemu dejanskemu bivanju. Izbrani delčki seminarskih nalog na razstavi pokažejo, da življenja spomenikov niso niti monotona niti enostavna. Spomenik pogosto nastaja v zelo zapletenem in dolgotrajnem, večletnem ali celo večdesetletnem procesu. Potem si lahko v kar hitrem zaporedju sledita obdobji najprej sprejetosti ali celo navdušenja in nato ohlajenega, distanciranega odnosa do spomenika, ki se mu pridružujejo celo zavračanje in skrunitve. V nekakšnem nenavadnem nasprotju s pogosto monumentalnim in nepremagljivim videzom spomenik zaradi izpostavljenosti v javnem prostoru vselej ostaja dostopen, skrajno ranljiv in zelo odvisen od svoje skupnosti.

Razstavo so pripravili:  Urška Barut, Tanja Bračun, Živa Brglez, Gregor Dražil, Amadeja Iskra, Maruša Kocjančič, Klemen Kordež, Zala Koren, Katarina Korenak, Hana Ostan Ožbolt, Miha Valant, Julija Zagoršek, Saša Žafran; Marko Jenko, Beti Žerovc.

Zahvala: Muzej novejše zgodovine Slovenije, Umetnostna galerija Maribor, Arhiv Republike Slovenije, Slovenska kinoteka, Muzej narodne osvoboditve Maribor, DELO Časopisno založniško podjetje d.o.o.

Razstava je plod sodelovanja med Moderno galerijo (MG+MSUM) in Oddelkom za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vključena je v mednarodni projekt (Ne)primerni spomeniki.

Več o projektu. 

Projekt v Sloveniji podpirajo: Ministrstvo za kulturo RS, Evropska kulturna fundacija, Kulturna fundacija Allianz in Fundacija za umetnost in kuturo Balkana (BAC).16.06.2017

Poziv za članke za revijo KlioRevija Klio poziva vse interesente, da do srede julija, torej do 15.7., na elektronski naslov

revija.klio@gmail.com

pošljejo svoje prispevke, članke, seminarske naloge, priprave ali povzetke diplomske oz. magistrske naloge, poljubno zgodovinsko obarvane razprave ipd., ki bi si jih želeli objaviti v reviji in tako doseči eno prvih objav, ki je vpisana tudi v Cobiss-u.
Nikar se ne bojte, ne grizemo, za kakršnakoli vprašanja smo na voljo na omenjenem elektronskem naslovu.
Preden nam pošljete članek si natančno preberite navodila (http://ishaljubljana.weebly.com/klio.html) in tako urednikom olajšajte delo.

 

Vaša ISHA15.06.2017

“El Actor 0: Una visión diferente de la antropología teatral” v sredo, 21. 6.2017, ob 15. uri v pred. 13: Gustav Vallejos, Verónico González in Carlos Pascual


Oddelek za romanske jezike in književnosti pripravlja pogovor z gledališkima ustvarjalcema, pedagogoma in teatrologoma Gustavom Vallejosom in Verónico González, članoma gledališke skupine Devenir iz La Plate (Argentina), ki trenutno gostuje v Sloveniji.

Pogovor z naslovom “El Actor 0: Una visión diferente de la antropología teatral” bo v sredo, 21. junija, ob 15. uri v predavalnici 13, vodil pa ga bo režiser in pisatelj Carlos Pascual.

Lepo vabljeni!15.06.2017

štipendije Rotary kluba


Rotary klub Ljubljana vsako leto razpisuje štipendijo za študij v tujini. Z nagradnimi štipendijami želimo v Rotary klubu Ljubljana spodbujati uspešen študij in raziskovalno 

ter razvojno delo mladih v Ljubljani ali na priznanih visokošolskih ustanovah v tujini. Cilj vsakoletnih nagradnih štipendij Rotary kluba Ljubljana je negovanje etičnih in moralnih načel 

ter razvijanje kulturnih in ustvarjalnih odnosov v slovenskem, evropskem in mednarodnem prostoru. 

Letos bomo podelili štipendijo v višini 10.000,00 Eur. Sredstva za štipendije vsako leto zberemo z raznimi dobrodelnimi akcijami članov našega kluba.  Več o naših štipendijah lahko najdete na spletni strani: www.rotary-klub-lj.si 15.06.2017

Razstava: Je konec? Neskončno spraševanje mladih

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete vabi na razstavo z naslovom Je konec? Neskončno spraševanje mladih. Odprtje razstave, ki je nastala v sodelovanju Slovenskega etnografskega muzeja in Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete, bo v petek, 23. junija 2017, ob 18.00 uri v Slovenskem etnografskem muzeju (Metelkova 2, Ljubljana). 


Rastava ponuja samorefleksijo študentov 2. letnika etnologije in kulturne antropologije, njihova razmišljanja o neskončni zanki koncev, ki jim na poti življenja sledijo nenehni začetki in nove izkušnje. Odpira vprašanja o tem, kaj je in kje je v življenju sploh konec. 

Nastopajoči:

EiKA bend (glasba)

Simona Zupanc recitira pesmi Primoža Robnika. 

 

Vabljeni. 

SLIKOVNO GRADIVO


15.06.2017

Sprejem športnikov

V sredo, 14. junija 2017, je prodekan Filozofske fakultete izr. prof. dr. Gregor Perko sprejel študente športnike, ki so v tem študijskem letu sodelovali na tekmovanjih v različnih športih in uspešno zastopali barve Filozofske fakultete.


Najprej je vse športnike pozdravil vodja Pedagoške enote za šport pred. Gregor Hribar in se jim zahvalil za trud in uspehe, ki jih dosegajo v okviru tekmovanj. Prodekan je v svojem nagovoru poudaril pomen sodelovanja v športnih aktivnostih. Dobri rezultati športnikov, ki zastopajo Filozofsko fakulteto, so tudi odlična promocija za fakulteto. Želi si, da bi z uspešnim delom na tem področju še nadaljevali. Obenem je poudaril pomen Pedagoške enote za šport na fakulteti, saj ves čas skrbi za promocijo športa in športnih aktivnosti. Med sodelujočimi športniki, ki tekmujejo pod okriljem fakultete, so tudi predstavniki zaposlenih, ki se ravno tako udeležujejo tekmovanj v različnih športih.

 

Nekaj najbolj vidnih športnih rezultatov v tem študijskem letu najdete tukaj, utrinke s sprejema pa na spodnjih fotografijah (foto: Matjaž Rebolj).

 

SLIKOVNO GRADIVO


14.06.2017

Študentsko delo


ŠTUDENTSKO DELO

ZA ŠTUDENTA ZGODOVINE

 

Iščem studenta, ki bi bil pripravljen za pomoč pri raziskovalnem delu – predvsem zbiranje literature ter fotokopiranje oziroma skeniranje.

 

Plačilo je 10 € na uro in skupaj okoli 20 ur dela z možnostjo podaljšanja.

 

Več informacij in kontakt:

Dr. Ana Kladnik

Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam

kladnik@zzf-potsdam.de14.06.2017

Promocija dvojezičnih pesniških zbirk Srča/Črepinje Bojana Vasića in Izohipse/Izohipse Muanisa Sinanovića


Promocija dvojezičnih pesniških zbirk Srča/Črepinje Bojana Vasića in Izohipse/Izohipse Muanisa Sinanovića

Center za poezijo Tomaža Šalamuna v Ljubljani, 16.6.2017 ob 20h

 

Srbski kulturni center Danilo Kiš iz Ljubljane predstavlja edicijo pesme=pesmi, ki prinaša dvojezične izdaje knjig mlajših srbskih in slovenskih pesnic in pesnikov. V edini tovrstni ediciji v Sloveniji do sedaj sta izšli dve dvojezični zbirki poezije: Srča/Črepinje Bojana Vasića v prevodu Varje Balžalorsky Antić in Izohipse/Izohipse Muanisa Sinanovića v prevodu Ivana Antića.

Bojan Vasić (1985) je rojen v Banatskem Novem Selu, v Srbiji. Doslej je objavil pesniške zbirke: Srča (2009, nagrada Mladi Dis in Matićev šal), Tomato (2011), Ictus (2012), 13 (2013) in Detroit (2014). Živi v Pančevu.

Muanis Sinanović (1989) je rojen v Novem mestu, živi in deluje pa v Ljubljani in Celju. Izdal je tri pesniške zbirke, Štafeta okoli mestne smreke (2011, nagrada Slovenskega knjižnega sejma za knjižnji prvenec), Pesmi (2014), Dvovid (2016).

Na promociji bodo o zbirkah govorili pesniki Bojan Vasić in Muanis Sinanović ter prevajalka, literarna kritičarka in pesnica dr. Varja Balžalorsky Antić. Pogovor bo povezovala vodja založniške dejavnosti  SKC Danilo Kiš, dr. Biljana Žikić.

Urednik edicije je Ivan Antić.

Avtorica fotografije je Ana Petrović.

 

Promocijo podpira Pristop.

SLIKOVNO GRADIVO


13.06.2017

Razpis za Poletno šolo Bovec 2017 - Podaljšanje razpisnega roka


Sporočamo vam, da smo podaljšali rok za oddajo prijav. Rok za oddajo prijav je 23.6.2017. Poletna šola je namenjena študentom FF.

Več informacij o pogojih in prijavi si lahko ogledate na povezavi:

Razpis

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Dejavnosti/mednarodna_dejavnost/izobrazevalni_projekti/razpis_za_poletno_solo_bovec_2017.pdf

 

Prijavnica

http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Dejavnosti/mednarodna_dejavnost/izobrazevalni_projekti/prijavnica_bovec_2017.doc