Noč raziskovalcev
SL | EN
ZAPOSLENI | KONTAKT | VIS | RSS | INTRANET | E-POŠTA

Search form

O FAKULTETI
O nas

ŠTUDIJ
Oddelki in študij

RAZISKOVANJE
Raziskovanje in razvoj

DEJAVNOSTI
Centri in tečaji

KNJIGE
Založba in knjigarna

OHK
Knjižnica

OB ŠTUDIJU
Študijske strani

Back to top


19.11.2018

Predstavitev knjige Krepost kot temelj dobrega sosedstva: konfucijanstvo v sodobni Vzhodni Aziji

Na Besedni postaji v četrtek, 22. novembra, ob 17.00 uri (Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete)


Na Besedni postaji v četrtek, 22. novembra, ob 17.00 uri (Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete)

Jana S. Rošker (ur.), Krepost kot temelj dobrega sosedstva: konfucijanstvo v sodobni Vzhodni Aziji (Znanstvena založba FF)

Konfucijanstvo je svetovno znan pojem, ki označuje sistem mišljenja, ki je dolga stoletja predstavljal temelj socialne in politične etike, državne doktrine in sistema vrednot tradicionalne Kitajske. Svoj evropski naziv je dobil po Konfuciju (551–479 pr. n. št.). To je latinska inačica imena Kong fuzi (»mojster Kong«), s katero so jezuitski misijonarji v 17. stoletju poimenovali najznamenitejšega predstavnika te filozofske in etične smeri, ki je na Kitajskem sicer znana pod imenom Šola izobražencev (Ru jia). Ta izvorno kitajski nauk se je v štirinajstem in petnajstem stoletju razširil po vsej Koreji, od šestnajstega stoletja naprej pa še na Japonsko. Po tem so se tudi tamkajšnji teoretiki ukvarjali z raziskovanjem razmerja med izvornim naukom in prvima dvema reformama; njihove nadgradnje in poglobitve kitajskega konfucijanstva, kakršnim smo lahko priča tudi v osrednjem delu pričujočega zbornika, pa brezdvomno predstavljajo obogatitev tega »nauka izobražencev«.

Knjigo bodo predstavili urednica, prof. dr. Jana S. Rošker, dr. Tea Sernelj in Marko Ogrizek. 

Prijazno vabljeni!

Tokratno Besedno postajo smo pripravili skupaj z Znanstveno založbo FF. 


Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.19.11.2018

Predavanje: IT ALL BEGAN WITH TWO - SEA AND BOAT


Vabljeni na predavanje o migracijah v Italij novinarja Del Grandija, ki bo v četrtek, 22.11.2018, ob 16.20  (v učilnici 102, FF). Predavanje bo v angleškem jeziku. 

SLIKOVNO GRADIVO19.11.2018

Delavnice: Kulturna produkcija ranljivih skupin- književna produkcija v maternem jeziku: izzivi, možnosti, težave, dobre prakse


V okviru projekta #MANJŠINENAMREŽI, SKC Danilo Kiš vabi na delavnice:

Kulturna produkcija ranljivih skupin- književna produkcija v maternem jeziku: izzivi, možnosti, težave, dobre prakse

I Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku: Kako in zakaj pisati? Kaj je
pisanje? Kako začeti pisati? (2 delavnici)


II Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku: Poznavanje in obvladovanje
literarno-kritiškega aparata: artikulacija kritičnega mišljenje. Uvod v razmišljanje o izseljenskih
literarnih temah. (2 delavnici)


III Delavnice kreativnega pisanja v maternem jeziku: Kdo piše? Identiteta in pisanje. Zakaj pisati
v maternem jeziku? Kako pisati v maternem jeziku v drugem jezikovnem okolju? (2 delavnici)


IV Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku: 2: Pisati v slovenskem jeziku.
Srečanje s pisateljem in pogovor o strategijah pisanja in strategija prisotnosti v slovenskem
literarnem polju. (2 delavnici)


V Delavnice kreativnega pisanja v maternem ali drugem jeziku V: Kako komunicirati z mediji, če
pišete v drugem jeziku? Izkušnje, mreženje, vzpostavitev literarne scene manjšin in izseljencev,
objavljanje in prevajanje literature manjšinskih in izseljenskih književnikov (2 delavnici)

Struktura delavnic: predavanje + debata + individualna usmeritev
Število delavnic: 10 delavnic
Trajanje delavnice: 3 ure predavanja/debata + 7 ur individualne usmeritve
Obseg usposabljanja: 100 ur
Jeziki delavnic: slovenski, srbski, hrvaški, makedonski, črnogorski, bosanski in vsi ostali s
področja nekdanje Jugoslavije s pomočjo prevajanja.

Srbski kulturni center
DANILO KIŠ
Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana

www.dkis.si
skcdanilokis@dkis.si

Delavnice vodi Lidija Dimkovska, pesnica, romanopiska, esejistka in književna prevajalka, dobitnica EU nagrade za književnost, nagrade Huberta Burde in številnih drugih nagrad ter

urednica antologije Iz jezika u jezik. Svoje delo in izkušnje bodo predstavili tudi gostje na delavnicah, že afirmirani »tujejezični« avtorji_ke, oziroma avtorji_ke, ki pišejo v maternem jeziku in živijo ter ustvarjajo v Sloveniji.

Namen delavnica je spodbujajnje in usposabljanje udeležencev_ki iz etničnih skupin iz nekdanje Jugoslavije za kulturno produkcijo skozi opolnomočenje za vrednotenje lastne kulture in jezika kot enakovredne drugim kulturam ter vključitev lastne kulture v enakopravni dialog in neprekinjeno interakcijo z drugimi kulturami in z dominantno kulturo. Namesto klasičnih 'ex catherda' predavanj in usposposabljanj, delavnice ponujajo stalno interakcijo med predavatelji_kam in udeleženci_kam usposabljanja. Delavnice so zastavljene kot debatni krožki, kjer bodo lahko udeleženci_ke izpostavili lastne ugotovitve, težave, potrebe, mnenja in izkušnje in jih primerjali z izkušnjo drugih v okviru iste ali različne ranljive skupine ter s teoretičnimi in raziskovalnimi ugotovitvami. Individualne usmeritve so namenjene tistim udeležencem_kam usposabljanja, ki bodo potrebovali dodatna priporočila, pomoč ali svetovanja o določenih temah, ki so izpostavljene na predavanjih ali pomoč pri oblikovanju prispevkov nastalih na delavnicah. Predavatelji_ice/mentorji_ice bodo dostopni za individualne usmeritve: osebno, neposredno po predavanjih ali online po e-mailu, skype, klepetu.
Najuspejšnejši prispevki (poezija, proza, drame, eseji) nastali na delavnicah bodo objavljeni v spletnem zborniku in predstavljeni na literarni večeri. Na koncu projekta, najuspejšnejši udeleženci_ke bodo dobili potrdilo o udeležbi.

Na delavnice se lahko prijavijo pripadniki_ice ali potomki_ke etničnih skupin iz držav
nekdanje Jugoslavije, ki:
- pišejo ali bi želeli pisati v maternem, slovenskem ali tretjem jeziku,
- še nimajo objavljene knjige,
- so starejši od 18 let.
Ob prijavi poslati kratek literarni življenjepis na literarne.delavnice@dkis.si.
Prijave zbiramo do 25.11.2018.

Predvideni začetak delavnic 8. decembar 2018. Izbrani udeleženci_ke delavnic bodo imeli

možnost izbire terminov delavnic v spletni anketi.

Delavnice so brezplačne.

O projektu
Namen in cilj projekta #MANJŠINENAMREŽI je reševanje potreb etničnih skupin iz nekdanje Jugoslavije po večji medijski prepoznavnosti, otklanjanju medijskih sterotipov ter krepitevi njihovih kulturnih, socialnih in zaposlitvenih potencialov. To projekt ima namen doseči skozi usposabljanje večjega števila pripadnikov_ic etničnih skupin iz nekdanje Jugoslavije za ustvarjanje medijskih vsebin (minority journalism) skozi različne sklope delavnic, mentoriranje, praktične vaje in individualno svetovanje (od uvodnega ozaveščanja o ključnih problemih do konkretnega usposabljanja za pripravo medijskih prispevkov). Kot osrednji produkt projekta bo vzpostavljen manjšinski spletni medij, ki bo poda možnost za hibridni, multimedijski, hipertekstovni, večžanrovski, večjezični in široko dostopen nastop na spletu.

Operacijo #MANJŠINENAMREŽI sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.19.11.2018

Gostujoče predavanje Homerska modrost

Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete vabi na gostujoče predavanje z naslovom Homerska modrost, ki bo v četrtek, 22. novembra 2018, ob 17.10 uri v predavalnici 325 na Filozofski fakulteti.


Na dogodku bosta spregovorila cenjena gosta, prevajalka Homerjeve Iliade mag. Jelena Isak Kres in urednik nove izdaje dr. David Movrin

SLIKOVNO GRADIVO19.11.2018

Vabljeni na predavanje klimatogeografov iz Srbije

Predavanje: "Global climate changes influences on urban climate and environment in Serbia".  dr. Savić, dr. Milošević sreda, 21.11.2018, 16:00, predavalnica 233


 V sredo, 21.11. bo ob 16. uri v sklopu bilateralnega projekta Slovenija - Srbija: Vpliv podnebnih sprememb na porečje reke Save, v predavalnici 233 predavanje z naslovom: "Global climate changes influences on urban climate and environment in Serbia". Predavanje bosta izvedla dr. Stevan Savić in dr. Dragan Milošević iz Univerze v Novem Sadu. 

 

Vljudno vabljeni!

 

Matej Ogrin16.11.2018

Materinstvo vs. profesionalizem: od našega časa do Dekline zgodbe

Vabljeni na predavanje in razpravo, ki bo v ponedeljek, 19. novembra 2018, ob 19.00 uri (pred. 15). Predavanje z naslovom Materinstvo vs. profesionalizem: od našega časa do Dekline zgodbe bo imel Robin Bates. Koreferentki bosta prof. dr. Eva D. Bahovec in Petra Polanič.


Predavanje bo v angleškem jeziku, komentarji obeh koreferentk in razprava pa v slovenskem in angleškem jeziku.16.11.2018

Mednarodna glasbena delavnica Slowindovih dvajset

Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete vabi na mednarodno glasbeno delavnico Slowindovih dvajset, ki bo v okviru Festivala Slowind potekala na Filozofski fakulteti. Delavnica za glasbenike, s kladatelje, muzikologe, študente glasbe in muzikologije ter ljubitelje glasbe bo v torek, 20. novembra 2018, od 9.30 ure dalje (Modra soba). Kotizacije ni.


Veseli smo, da vam v sodelovanju s Festivalom Slowind 2017 lahko pripravimo delavnico s predavatelji, ki bodo predstavili svoje ustvarjanje in poglede na evropsko povojno, pa tudi starejšo glasbo, kar je tudi osrednja tema letošnjega Festivala Slowind. Prisrčno vabljeni k spoznavanju glasbe in misli štirih uveljavljenih skladateljev in izvajalcev. Delavnico bodo sestavljala predavanja, predstavitve in diskusije, osredotočala pa se bo na teoretsko, estetsko in zgodovinsko plat evropske glasbe današnjega časa. Posebej bodo izpostavljene nekatere skladbe, ki bodo v živo zazvenele tudi na koncertih festivala.

 

URNIK

9.30–10.30

Sklop 1

Pogledi s strani:

Barbara Jernejčič Fürst, Gregor Pirš, Larisa

Vrhunc, Gregor Pompe

 

Premor za kavo

 

11.00–12.30

Sklop 2

Umetniški vodje:

Neville Hall, Vito Žuraj, Nina Šenk

 

Premor za kosilo

 

14.30–16.00

Sklop 3

Učitelj – učenci:

Uroš Rojko, Tadeja Vulc, Matej Bonin

 

Premor za kavo

 

16.30–18.00

Sklop 4

Sodelovanje, prisluh:

Luka Juhart, Bojana Šaljić Podešva,

Urška Pompe

 

 16.11.2018

Vabilo na okroglo mizo: Uvrščanje negradbenih trajnostnih ukrepov v načrt urejanja porečij s poudarkom na protipoplavni varnosti in primeri dobre prakse


Komisija za hidrogeografijo Zveze geografov Slovenije

v četrtek, 22. novembra 2018 ob 17.00 v dvorani Zemljepisnega muzeja (Gosposka ulica 13, Ljubljana) vabi na okroglo mizo z naslovom: Uvrščanje negradbenih trajnostnih ukrepov v načrt urejanja porečij s poudarkom na protipoplavni varnosti in primeri dobre prakse

Cilj okrogle mize je razprava vladnih in nevladnih organizacij o trajnostnem upravljanju z vodo v okviru evropskih direktiv (vodna, poplavna,…) ter primerih trajnostnih ukrepov pri upravljanju s porečji s poudarkom na protipoplavni varnosti.

Predstavniki bodo osvetlili njihov pogled (in po možnosti aktivnosti) na področju trajnostnega upravljanja z vodami:

- dr. Peter Frantar Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije

- Simon Zajc, državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor

- predstavnik Agencije RS za okolje

- predstavnik Direkcije RS za vode

- dr. Lidija Globevnik, Društvo vodarjev Slovenije

- dr. Milan Kobal, nosilec predmetov iz hudourništva na Biotehniški fakulteti UL

- predstavnik Gasilske zveze Slovenije

Moderatorka: mag. Florjana Ulaga, Komisija za hidrogeografijo

Na kratko o okrogli mizi:

Vodna in poplavna direktiva navajata, da je za dolgoročno uspešno upravljanje s porečji potreben trajnostni pristop. Ministrstvo za okolje in prostor v svojih akcijah podpira tako gradbene kot negradbene ukrepe varovanja pred poplavami. Izvedbeno negradbene ukrepe izvajamo geografi  skupaj z Agenijo za okolje z akcijo postavljanja oznak visokih voda z namenom ozaveščanja in izobraževanja vseh zainteresiranih na terenu. Prav tako trajnostne ukrepe preučujejo in uporabljajo vodarji ter jih preučujejo hudourničarji. Trajnostni ukrepi vplivajo tudi na način odziva gasilcev ob poplavah.

Predstavniki državnih institucij bodo predstavili pogled državnih organov na protipoplavno varnost, predstavniki nevladnih organizacij pa njihove dejavnosti in pogled, skupaj pa bi pogledali tudi možnosti sodelovanja NVO pri upravljanju s porečji (NUV-i).

Na okrogli mizi bomo skušali:

-        opredeliti pomen trajnostnega upravljanja,

-        predlagati in prediskutirati novejše ideje, ter

-        opredeliti sodelovanje NVO v dolgoročnih ukrepih NUV.

Vabljeni vsi, ki vas zanimajo izjemni hidrološki dogodki, upravljanje s porečji in hidrogeografija. Še posebej vabljeni študentje, učitelji in profesorji geografije.

Vstop je prost, prosimo pa, če lahko udeležbo potrdite na email: hidrogeografija@gmail.com16.11.2018

Razstava ob življenjskem jubileju profesorice Aleksandre Derganc

Vljudno vabljeni na odprtje razstave ob življenjskem jubileju zasl. prof. dr. Aleksandre Derganc v torek, 20. novembra 2018, ob 11.30 uri npred tajništvom Oddelka za slavistiko in slovenistiko Filozofske fakultete (2. nadstropje).


Razstava bo na ogled do 30. novembra 2018.

SLIKOVNO GRADIVO16.11.2018

Predaval bo dr. Darko Matovac s Filozofske fakultete v Zagrebu

Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete vabi na predavanja, ki jih bo v okviru Ceepusove mreže AT-037 izvedel dr. Darko Matovac (Filozofska fakulteta Univerze v Zagrebu):


20. novembra 2018: ob 9.40 uri (pred. 06): O predlogih in njihovih pomenih;

21. novembra 2018, ob 10.30 uri (pred. 5): Glagolska prefiksacija v hrvaškem jeziku: Kako

jo opisati? Kako jo poučevati?;

21. novembra 2018, ob 13.00 uri (pred. 209c): Besedni red v samostalniških besednih zvezah v hrvaščini.

 

Foto: http://ffzg.academia.edu/

SLIKOVNO GRADIVO16.11.2018

Znanstvena založba in Knjigarna Filozofske fakultete na Slovenskem knjižnem sejmu

Znanstvena založba in Knjigarna Filozofske fakultete se bosta prihodnji teden (20.–25. 11. 2018) predstavili na Slovenskem knjižnem sejmu na skupni stojnici Univerze v Ljubljani. Stojnica bo v drugem preddverju, vabljeni pa tudi na naše sejemske dogodke:


DEBATNA KAVARNA (1. preddverje)

21. 11. 2018, 12:00 – 13:00

Madžarščina ni težka, pogovor

Letošnja država v fokusu na Slovenskem knjižnem sejmu je Madžarska, v tem času pa smo dobili tudi prvi univerzitetni učbenik madžarščine za Slovence, ki sicer predstavlja osnovno študijsko gradivo za učenje jezika na madžarskem lektoratu na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, vendar je zastavljen tako, da ga bo mogoče uporabljati tudi za samostojni študij. O tem, kako madžarščino najlažje približati slovenskim govorcem, se bo dr. Tatjana Marvin pogovarjala z avtorji učbenika Évo Schwetter, Mihom Sušnikom in Blažem Božičem.

Éva Schwetter, Miha Sušnik, Blaž Božič, dr. Tatjana Marvin

 

23. 11. 2018, 14:00 – 15:00

Slovensko gledališče kot prostor medkulturnih izmenjav in medmedijskega nomadstva, pogovor

Predstavitev dveh monografij, ki sta plod uspešnega založniškega sodelovanja med AGRFT in Znanstveno založbo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Monografija Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika, ki jo je uredila dr. Barbara Orel, prikazuje slovensko gledališče kot sooblikovalca medkulturnih izmenjav, dialoga in sodelovanja, najnovejša monografija dr. Tomaža Toporišiča Medmedijsko in medkulturno nomadstvo pa predstavlja izviren poskus tradicijo literarnega in teatrološkega raziskovanja povezati s strokami, ki zadevajo sodobne medije in kulture v slovenskem in evropskem literarnem, uprizoritvenem in umetniškem polju z občutkom za obrobno in središčno, lokalno in globalno v sodobni umetnosti in kulturi. Pogovor z dr. Barbaro Orel in dr. Tomažem Toporišičem bo vodila dr. Mateja Pezdirc Bartol.

Dr. Barbara Orel, dr. Tomaž Toporišič, dr. Mateja Pezdirc Bartol

 

23. 11. 2018, 12:00 - 13:00

Demaskirajoče tendence: o solidarnosti in čutu za skupnost, pogovor

Dr. Cvetka Hedžet Tóth, avtorica Demaskirajočih tendenc, in dr. Janko Lozar bosta motrila problematiko sodobnega časa s pomočjo filozofov, ki se lotevajo težavne naloge prepoznavanja najbolj izstopajočih in za humanizem zdajšnje globalizacijske dobe odločilnih problematičnih dejstev. Je danes sploh še mogoča združitev človekovih prizadevanj za osebno popolnost in razvijanje občutka za skupnost in družbeno pravičnost?

Dr. Cvetka Hedžet Tóth, dr. Janko Lozar

 

FORUM ZA OBISKOVALCE ((2. preddverje)

24. 11. 2018, 12:00 – 13:00

Večni boj demonov in bogov, gledališka igra in predstavitev Berila vedske proze

Pogovor ob izidu dvojezičnega berila (dr. Nina Petek, dr. Luka Repanšek), ki bralca postopoma uvaja v samostojno branje najstarejših proznih besedil staroindijske književnosti. Predstavitvi bo sledila kratka gledališka predstava Valivadha o poslednjem obračunu opičjega kralja Sugrive Lepovratega z uzurpatorskim starejšim bratom Valinom Repatim v izvedbi študentov Katedre za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Dr. Luka Repanšek, Luka Brenko, Lara Potočnik, Miha Sušnik, Zmago Švajncer Vrečko

 

 

 

SLIKOVNO GRADIVO15.11.2018

3. srečanje alumnov Oddelka za psihologijo

Na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete je v tem tednu potekalo že tretje srečanje alumnov oddelka, ki je bilo zopet dobro obiskano. Na srečanju so se predstavile posamezne katedre ter njihovi zaposleni, poudarek je bil predvsem na predstavitvi trenutnih raziskovalnih področij ter možnostih povezovanja s prakso.


Vzdušje je bilo pozitivno in alumni se že veselijo prihodnjih organiziranih dogodkov oddelka.

SLIKOVNO GRADIVO

15.11.2018

37. mednarodni znanstveni simpozij Obdobja z naslovno temo Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski

V četrtek, 15. novembra, in petek, 16. novembra 2018, poteka 37. mednarodni znanstveni simpozij Obdobja z naslovno temo Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, ki ga organizra Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik.


Prireditev sta odprla predsednika 37. simpozija izr. prof. dr. Urška Perenič in izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič, udeležence pa so nagovorili še: dekan Filozofske fakultete UL prof. dr. Roman Kuhar, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS dr. Jernej Štromajer, predstojnik Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete UL prof. dr. Marko Stabej in predstojnica Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik prof. dr. Simona Kranjc.

 

Program simpozija najdete tukaj.

Zbornik prispevkov s simpozija je že na voljo v Knjigarni Filozofske fakultete UL, na tej povezavi.

 

SLIKOVNO GRADIVO
15.11.2018

CfP za znanstveno monografijo: Zbornik Bauhaus – Baumensch


Bauhaus – Baumensch je del intermedijskega projekta Triadni balet, ki združuje mlade ustvarjalce in teoretike različnih oddelkov Univerze v Ljubljani in v preseku znanosti in umetnosti išče specifiko človeškega v sodobni informacijsko-tehnološki dobi. Projekt vključuje delavnice, simpozij in izid znanstvene monografije in je zasnovan kot hommage Schlemmerjevemu ikoničnemu Triadnemu baletu in principu šole oblikovanja Bauhaus. Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani ter 100-letnici ustanovitve šole oblikovanja Bauhaus je njegov cilj na novo premisliti konceptualna izhodišča znanosti, humanistike ter umetnosti s performativno sintezo v odrskem prostoru. Cilj projekta je zaključena plesno-performativna predstava, ki raziskuje medij sodobnega gledališča v prepletu z eksperimenti sodobne znanosti in robotike.

 

Na podlagi hkratnosti dveh tako pomembnih stoletnic bo izšla znanstvena monografija Bauhaus – Baumensch, ki bo predstavljena na majskem sejmu akademske knjige Liber.ac. Prispevki v znanstvenem zborniku bodo po eni strani upoštevali historični vidik šole Bauhausa in ga umestili v širši družbeno-filozofsko-umetniški kontekst, po drugi strani pa ga bodo na novo osmislili in definirali. 

 

Vabljeni so prispevki, ki obravnavajo:

 

a)   Humanizem, ki ga zaznamujejo historični, umetnostni, zgodovinski, politični in družbeni vidik (npr. napetost med konceptoma totalitarizma v politiki in totalitarnosti v umetnosti, ki je pravzaprav lastnost vsake historične avantgarde; paradoks estetizacije: Bauhaus in nacizem; Schlemmerjeva figurina; mehanični človek; feminizem in Bauhaus, Slovenci/Slovenec in Bauhaus; šola oblikovanja Bauhaus in njeni transformativni potenciali za izobraževalni sistem današnjega časa; Gesamtkunstwerk; denacionalizacija abstraktnosti; obrt in umetnost v šoli oblikovanja Bauhaus; tekstil in Bauhaus; politični potencial abstrakcije).

b)  Naravoslovne znanosti v odnosu do človeka (npr. človek kot program; človeški organizem kot koncept predestiniranosti; estetika in mikrobiologija; estetika in evolucija; estetika in nasilje – destruktivnost baleta; umetnost kot stranski produkt evolucije ali evolucija kot stranski produkt umetnosti).

c)  Nove tehnologije in performativne prakse (npr. performativnost zaslona; digitalni mediji v performativnih praksah; praznina in polnost v informacijski dobi; specifika gledališkega organizma v dialogu ali nasprotju z organizmom virtualnega/digitalnega).

 

Dobrodošli tudi prispevki onkraj ponujenih smernic.

 

Vaše kratke izvlečke (750 znakov brez presledkov), ki jih pošljite na naslov triadni.balet@gmail.com, pričakujemo do 30. novembra 2018. O izbiri vas bomo obvestili do 20. decembra 2018, ko boste dobili tudi nadaljnje tehnične napotke.

 

Uredniški odbor: Mateja Gaber, Nika Prusnik Kardum, Jan Krmelj14.11.2018

Razpis Erasmus+ za študijske izmenjave in praktično usposabljanje 2019-2020

Na spletni strani mednarodne pisarne FF sta objavljena Erasmus+ razpis za študijske izmenjave in Erasmus+ razpis za prakso za leto 2019/2020.
   


Na spletni strani mednarodne pisarne FF sta objavljena Erasmus+ razpis za študijske izmenjave in Erasmus+ razpis za prakso za leto 2019/2020.

http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/mednarodna_dejavnost/mobilnost/razpisi

Rok za prijavo: torek 18. 12. 2018.

Informativni dan: petek 23. 11. 2018 ob14 uri v predavalnici št. 15.

Dodatne informacije: dr. Boštjan Rogelj  


DATOTEKE
razpis_smp_0557_0001.pdf
razpis_sms_0556_0001.pdf
plakat_erasmus_2018_0.pdf


14.11.2018

Javno predavanje dr. Marije Javor Briški pred izvolitvijo v naziv redna profesorica

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani obvešča, da bo imela dr. Marija Javor Briški pred izvolitvijo v naziv redna profesorica javno predavanje z naslovom Podoba Luthra v sodobnih nemških biografskih romanih.    


Javno predavanje bo v sredo, 21. novembra 2018, ob 16.20 uri v učilnici 1A-Rim (Filozofska fakulteta UL, Rimska 11, Ljubljana).13.11.2018

Štipendije programa Ad futura – mednarodne izmenjave študentov vseh stopenj & podoktorskih raziskovalcev


Poleg Erasmus+ razpisov je objavljen širši razpis Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendiranje (Ad futura) za študijsko in raziskovalno mobilnost, ki poleg Erasmus+ vključuje:

- štipendije za študijske obiske (3–25 tednov) naših dodiplomskih ali magistrskih študentov v tujini pod pogojem, da vam obveznosti, opravljene v tujini, priznamo na FF UL. Namenjene so predvsem pridobivanju mehkih veščin (komunikacijske spretnosti, sposobnost timskega dela, ustvarjalnost, inovativnost, sposobnost reševanja konfliktov ipd.) in praktičnih izkušenj udeležencev,

- štipendije za dodiplomski, magistrski in doktorski študij v tujini (za najboljše študente; poudarek na njihovem bodočem doprinosu h gospodarskemu in tehničnemu razvoju SLO; doktorski študij le na European university institute)

- v sklopu tega programa poteka tudi nekaj možnosti podoktorskih izmenjav (Fulbright; European University Institute).

V okviru istega programa so na voljo štipendije za študij v Sloveniji: mdr.

- za dodiplomski in magistrski študij slovenskih študentov iz zamejstva in po svetu v Sloveniji,

- za podiplomski študij študentov iz držav Zahodnega Balkana v Sloveniji.

Več informacij je v priponki. Ker gre za manj standardne izmenjave od Erasmus+ programa, postopek še ni rutinski, zato naj zainteresirani študentke in študentje oddelčnemu koordinatorju Žigu Zwittru vprašanja, na katera pripeta brošura ne odgovarja, pošljejo vnaprej prek maila, da bo lahko pridobil odgovore v mednarodni pisarni FF.


DATOTEKE
ad_futura_predstavitev.pdf


13.11.2018

Informativni dan in razpis za Erasmus+ izmenjave (študij, praksa) 2019/20


Pozdravljeni!

 

Objavljena sta razpisa za Erasmus+ študijske izmenjave v tujino in Erasmus+ prakso v tujini za študijsko leto 2019/20. Oba razpisa najdete v priponki tega obvestila.

 

Študentkam in študentom, ki načrtujete Erasmus+ izmenjavo, svetujem, da se udeležite informativnega sestanka, ki ga organizira mednarodna pisarna FF v petek, 23. 11. ob 14. uri v predavalnici 15 (plakat z vabilom je v priponki). Pred tem si preberite zadevni razpis v priponki tega obvestila in predstavitev študija v tujini na oddelčni spletni strani: http://zgodovina.ff.uni-lj.si/studij/studij_v_tujini. Dodatna pojasnila dobite pri oddelčnem koordinatorju (Žiga Zwitter v času govorilnih ur) ali v mednarodni pisarni FF (http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Mednarodna_dejavnost/Vizitka: uradne ure vsak dan od 11. do 13. ure).

 

Rok za prijavo preko VIS-a in za oddajo natisnjene prijave s prilogami na oddelku (meni) je torek, 18. 12. 2018 (za zimski in letni semester 2019/20). Prosim, upoštevajte, da me zadnji dan, 18. 12., zaradi referata na simpoziju ne bo na fakulteti.

 

 

Lep pozdrav,

Žiga Zwitter


DATOTEKE
razpis_erasmus_studij_2019-20.pdf
razpis_erasmus_praksa_2019-20.pdf
plakat_erasmus_2018.pdf


13.11.2018

Predavanje: Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem po letu 1975

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1162. sestanek, ki bo v ponedeljek, 19. novembra 2018, ob 18.00 uri 
v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.


Na temo Moj stik z jeziki in z jezikoslovjem po letu 1975 bo predaval akad. prof. dr. Janez Orešnik

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete UL. 

 12.11.2018

37. mednarodni znanstveni simpozij Obdobja z naslovno temo Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski

Vabljeni na slovesni začetek 37. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja z naslovno temo Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, ki bo v četrtek, 15. novembra 2018, ob 9.00 uri v Zbornični dvorani glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, glavni vhod).


Prireditev, ki bo potekala v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete UL, bosta odprla predsednika 37. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Urška Perenič in izr. prof. dr. Aleksander Bjelčevič, udeležence pa bodo nagovorili:

 

dekan Filozofske fakultete UL prof. dr. Roman Kuhar,

državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS dr. Jernej Štromajer,

predstojnik Oddelka za slovenistiko UL FF prof. dr. Marko Stabej,

predstojnica Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik prof. dr. Simona Kranjc.

 

Med pozdravnimi nagovori bo nastopil glasbenik Boštjan Narat.

 

Vabljeni, da se udeležite predavanj, ki bodo potekala v prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12). Program dvodnevnega 37. simpozija Obdobja, na katerem bo 31 udeležencev iz 5 držav predstavilo 30 referatov, si lahko ogledate tukaj, za dodatne informacije pa so na voljo na e-naslovu damjan.huber@ff.uni-lj.si ali na telefonski številki 041 341 830. Kot poslušalci se lahko simpozija udeležite brez plačila kotizacije.12.11.2018

Avdicije Radia Študent


Radio Študent išče nove sodelavke in sodelavce!

 

Če vas delo na radiu zanima, je zdaj pravi čas, da se prijavite na avdicijo! Avdicije za vse redakcije potekajo do vključno 18. novembra. Vse informacije o prijavi najdete na spodnji spletni strani:

 

https://radiostudent.si/avdicije-radia-študent12.11.2018

obvestilo o lektorski avdiciji Radia Študent


Radio Študent vabi na avdicijo za nove lektorice in lektorje. Kandidatke in kandidati lahko svojo prijavo pošljejo do 18. novembra na naslov lektura@radiostudent.si. Prijavi naj dodajo še kratko predstavitev (do 2000 znakov s presledki) in kratko vizijo tega, kaj lektor/-ica počne in kakšen je namen lekture (v isti dolžini).09.11.2018

Izr. prof. dr. Maria Wtorkowska prejela odlikovanje Bene Merito

Izr. prof. dr. Maria Wtorkowska z Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete je v torek, 6. novembra 2018, za svoje zasluženo delo krepitve prepoznavanja Poljske v Sloveniji prejela odlikovanje Bene Merito.


Odlikovanje ji je v imenu ministrstva za zunanje zadeve podelil veleposlanik Republike Poljske v Ljubljani Paweł Czerwiński na praznovanju stoletnice poljske neodvisnosti v Narodni galeriji v Ljubljani.

Iskrene čestitke!

SLIKOVNO GRADIVO09.11.2018

Cankar na FF

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete ob stoletnici smrti Ivana Cankarja vabi na tri dogodke. Prvi, projekcija celovečernega dokumentarno-igranega filma Cankar, pri katerem so sodelovale študentke oddelka, bo v sredo, 14. novembra 2018, ob 19.30 uri (pred. 34).


Projekcije se bo udeležil tudi scenarist in režiser filma Amir Muratović.

SLIKOVNO GRADIVO09.11.2018

Besedna postaja: Jacques Le Rider, Dunajska moderna in krize identitete

Na Besedni postaji v sredo, 14. novembra 2018, ob 17. uri (Modra soba): Jacques Le Rider, Dunajska moderna in krize identitete (Studia humanitatis; prev: Varja Balžalorsky Antić).


Gre za delo izjemnega poznavalca (filološkega in zgodovinskega) 19. in 20. stoletja srednje Evrope, zlasti avstroogrskega obdobja in prostora oziroma cele germanske civilizacije. Avtorjev širok pogled in razgled s stališča kulturne zgodovine zajema vsa polja od estetike do psihoanalize prek filozofije in lingvistike do poznavanja in razjasnjevanja judovskega sveta, kar je tudi naredilo iz tega dela absolutno referenčno točko za raziskovanje in bolj avtentično prepoznavanje obdobja v konkretnem, zelo multietničnem in plurikulturnem prostoru.

O knjigi in širokih temah, ki jih odpira, se bodo pogovarjali: prof. dr. Marta Verginella, dr. Jani Virk in dr. Neda Pagon, ki bo pogovor moderirala.

Prijazno vabljeni!

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

SLIKOVNO GRADIVO09.11.2018

Vabilo k sodelovanju pri 10. Grošljevem simpoziju


Potovanja in prevoz

v antiki in latinskem srednjem veku (2019)

                                                                                             

 

Vabilo k sodelovanju pri 10. Grošljevem simpoziju

 

Jubilejni deseti Grošljev simpozij bo v letu 2019 potekal od torka, 5. marca, do četrtka, 7. marca, v Atriju zrc sazu na Novem trgu 2 v Ljubljani. Znanstveno srečanje z naslovom »Potovanja in prevoz v antiki in latinskem srednjem veku« bo posvečeno načinom in sredstvom potovanja v starem in srednjem veku: fizičnim potovanjem, h katerim sodijo tudi prevozna sredstva, ceste, napisi ali potopisi, in duhovnim potovanjem ter romanjem, kakršna najdemo v leposlovju in filozofiji. Srečanje bo interdisciplinarno in k sodelovanju so vabljeni strokovnjaki s področij, kjer se pojavlja pojem potovanja: klasični filologi, (umetnostni) zgodovinarji, arheologi, filozofi, teologi, sociologi, antropologi, komparativisti in drugi.

 

Zainteresirane predavatelje prosimo, da do petka, 30. novembra 2018,

pošljejo prijavo dr. Nadi Grošelj (Društvo za antične in humanistične študije Slovenije,

nada-marija.groselj@guest.arnes.si) ali dr. Marjeti Šašel Kos

(Inštitut za arheologijo zrc sazu, mkos@zrc-sazu.si).

Dokončni izbor referatov in njihov razpored bosta znana v dveh tednih po izteku roka za prijavo.

 

Prijava naj vsebuje:

1. predavateljevo ime in priimek; naziv matične ustanove; področja znanstvenega delovanja; kontaktne podatke (e-naslov in telefon);

2. delovni naslov prispevka;

3. kratek povzetek prispevka ali oris izbrane tematike (okrog 60 besed).

 

Za posamezen prispevek je predvidenih 15 minut predavanja (sledi razprava). Izbor bo v obliki znanstvenih člankov objavljen v tematski številki revije Keria: studia Latina et Graeca (letn. 21, 2019).

Za vse dodatne informacije sta na voljo dr. Nada Grošelj in dr. Marjeta Šašel Kos po elektronski pošti.

 

Organizacijski odbor Grošljevega simpozija

Nada Grošelj

Marjeta Šašel Kos

David Movrin

Anja Ragolič09.11.2018

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik na konferenci Polyglot Conference

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik je kot lokalni partner sodeloval na Polyglot Conference http://polyglotconference.com/ , ki je od 26. do 28. oktobra 2018 potekala v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Konference se je udeležilo več kot 400 poliglotk in poliglotov z vsega sveta, ki so pokazali res veliko zanimanja za slovenščino.


Na stojnici, kjer so Tjaša Alič, Branka Gradišar, Tanja Jerman in Matej Klemen predstavljali učbenike in priročnike za učenje slovenščine ter druge Centrove dejavnosti, se je ves čas trlo ljudi, 10 se jih je udeležilo tudi 3-dnevnega intenzivnega tečaja slovenščine, ki smo ga organizirali v dnevih pred konferenco. Žepnega tečaja slovenščine, ki sta ga izvedla Branka in Matej, se je udeležilo kar 120 ljudi, zelo dobro obiskano je bilo tudi predavanje Teaching, Learning, Living, Enjoying: Slovene language izr. prof. dr. Nataše Pirih Svetina. Navdušenci nad jeziki so bili nadvse veseli predvsem Centrovega spletnega tečaja slovenščine Slovene Learning Online https://www.slonline.si/en/, ki je na voljo v 7 jezikovnih kombinacija, marsikdo od njih se je z njim tudi pripravil na obisk Slovenije.

 

 

 

SLIKOVNO GRADIVO
09.11.2018

Nedoumljive preobrazbe dediščine: Patua in patachitra iz Bengala

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete vabi v petek, 16. novembra 2018, na gostujoče predavanje. Prof. dr. Ritwij Bhowmik (Kanpur, Indija) bo na predavanju predstavil delo današnjih patachitra oziroma pata slikarjev, ki se postopoma odmikajo od tradicionalnih slikarskih tehnik, pa tudi od izvajanja pojasnjevalnih spevov ob pata podobah, ki veljajo za eno ključnih sestavin tovrstnega slikarstva.


Bengalski slog patachitra je eden najstarejših tradicionalnih umetnostnih slogov, ki se je do danes ohranil na vzhodnem delu indijske podceline. Podobe v slogu patachitra nastajajo izpod rok pripadnikov etnične skupine, imenovane Patua, med običajne motive pa štejemo ljudska božanstva, mitološka bitja ter prizore iz bengalske folklore.

 

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
bhowmik-vabilo.pdf


09.11.2018

Pogovor s srbskim pisateljem Draganom Velikićem

Oddelek za slavistiko Filozofske fakultete vabi na pogovor s srbskim pisateljem Draganom Velikićem. Pogovor bo v torek, 13. novembra 2018, ob 13.00 uri (pred. 116).


Več

 

Foto: Milan Milenković

SLIKOVNO GRADIVO09.11.2018

Predavanje dr. Janine Reibold z Univerze v Heidelbergu

Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete vabita na gostujoče predavanje, ki bo v torek, 13. novembra 2018, ob 10.30 uri (pred. 302).


Dr. Janina Reibold bo imela predavanje z naslovom Johann Georg Hamann – razsvetljenec razsvetljenstva. Predavanje bo v nemščini.

SLIKOVNO GRADIVO08.11.2018

Vabilo k oddaji člankov prihajajoče številke GEOmix na temo GORA

Društvo mladih geografov Slovenije vabi k oddaji člankov, prispevkov in fotografij za prihajajočo številko njihovega glasnika na temo gora. Rok oddaje: 23. 11. 2018. Prispevke pošljete na: geomix.dmgs@gmail.com Več na: http://geomix-dmgs.weebly.com/   


 

 

SLIKOVNO GRADIVO08.11.2018

Noche de película


Las estudiantes del segundo grado estamos organizando una noche de película en el marco de festival del cine Ljubljana Liffe. El evento tendrá lugar el martes, 13 de noviembre en Kosovelova dvorana de Cankarjev dom.

Antes de ver la película, la parte oficial del evento comenzará en nuestra Facultad , en el cuarto piso, delante de la secretaria del Departamento a las 17.30. Después de una breve presentación del contexto histórico sobre la película y la entrega de entradas iremos juntos a Cankarjev dom.

La venta de las entradas será mañana, 8 de noviembre de 11:30 a 13:00, delante de la secretaría en el cuarto piso.

Contamos con vuestra presencia y les mandamos un cordial saludo.

SLIKOVNO GRADIVO07.11.2018

Filozofski maraton 2018: Filozofija in revolucija

Študentsko filozofsko društvo vabi na Filozofski maraton 2018, ki bo potekal od 12. do 16. novembra 2018.


Prireditev bo potekala pod naslovom Filozofija in revolucija.

Program je na voljo tukaj in spodaj.

 

Lepo vabljeni!


DATOTEKE
filozofski_maraton_program_2018.pdf


07.11.2018

Prednovoletna arheološka predavanja


Slovensko arheološko društvo in Narodni muzej Slovenije vabita na tradicionalna prednovoletna arheološka predavanja. Več v priponki.


DATOTEKE
prednovoletna_arheoloska_predavanja.pdf


07.11.2018

Naj gre za jezik: post scriptum (predstavitev knjige Naj gre za jezik, Ocean 2017)

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1161. sestanek v ponedeljek, 12. novembra 2018, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.


Na temo Naj gre za jezik: post scriptum (predstavitev knjige Naj gre za jezik, Ocean 2017) bo predaval prof. dr. Marko Stabej, Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete UL.07.11.2018

6. tekmovanje v korejskem govorništvu v Sloveniji

Oddelek za azijske študije in Center za korejske študije Filozofske fakultete UL, pod pokroviteljstvom Veleposlaništva Republike Koreje in podjetja Korean Air, vabi na 6. tekmovanje v korejskem govorništvu, ki bo v Korejskem oddelku Raziskovalnega središča za Vzhodno Azijo (EARL) v Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja na Fakulteti za družbene vede UL v ponedeljek, 19. novembra 2018, od 14.00 do 16.30 ure.


Vabljeni k sodelovanju!

 

Več

SLIKOVNO GRADIVO06.11.2018

Revija Primerjalna književnost


Študente in študentke obveščamo, da so na mizi pred knjižnico oddelka v 4. nadstropju odvečni izvodi revije Primerjalna književnost - če koga kaj zanima, naj prosim vzame, za poznejše številke se lahko oglasi tudi v knjižnici, saj jih bomo prav tako dali na razpolago študentom, ko bo zunaj spet kaj prostora.

 

Vabljeni!05.11.2018

Evropska unija med krizo in novim začetkom

Prijazno vabljeni na drugo predavanje v ciklu Točke konca in novi začetki, ki ga bo imel prof. dr. Johannes Varwick z univerze v Halleju. Naslov njegovega predavanja bo Evropska unija med krizo in novim začetkom.


Koreferent bo prof. emerit. dr. Ivan Bernik s FDV. Predavanje v nemškem jeziku bo v četrtek, 8. novembra 2018, ob 18.00 uri (predavalnica 102).

SLIKOVNO GRADIVO05.11.2018

Razstava: Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941–1945

Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete UL je v sodelovanju z Geografskim inštitutom Antona Melika ZRC SAZU in Pedagoško fakulteto UL ob polovici preteka nacionalnega projekta Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, pripravil razstavo, kjer je predstavljen del dosedanjih rezultatov.


Dvonivojska razstava, katere osrednji del je na ogled v avli, fotografski del pa v 5. nadstropju Filozofske fakultete, je na ogled do 5. decembra 2018.


Več o razstavi

 

SLIKOVNO GRADIVO
05.11.2018

Spletni tečaj za začetno učenje slovenščine "Slovene Learning Online"

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1160. sestanek, ki bo v ponedeljek, 5. novembra 2018, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.


Na temo Spletni tečaj za začetno učenje slovenščine "Slovene Learning Online” bodo predavale Tjaša Alič, Branka Gradišar, Tanja Jerman in Jana Kete Matičič, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete UL.30.10.2018

študentsko delo - noč raziskovalcev


Za potrebe projekta Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti! potrebujejo 3 študente, ki bi izvajali ankete. Anketiralo bi se 3 dni po 2h/dan. Plačilo: 5,33 EUR bruto. Prijave zbirajo na noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si do 5. 11. 2018.29.10.2018

Evropska noč raziskovalcev - izvajanje ankete


Za potrebe projekta Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti! potrebujejo 3 študente, ki bi izvajali ankete. Anketiralo bi se 3 dni po 2h/dan. Plačilo: 5,33 EUR bruto. Prijave zbirajo na noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si do 5. 11. 2018.29.10.2018

Študentsko delo - Noč raziskovalcev


Za potrebe projekta Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti! potrebujemo 3 študente, ki bi izvajali ankete. Anketiralo bi se 3 dni po 2h/dan. Plačilo: 5,33 EUR bruto. Prijave zbiramo na noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si do 5. 11. 2018.

 29.10.2018

Predstavitev DAAD štipendij & certifikata Geoethe


V sredo, 7. 11. 2018, ob 14. uri, bo v Modri sobi (št. 526) ga. Eva Grešak z veleposlaništva Zvezne republike Nemčije predstavila program štipendij Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD).

Goethe-Institut Ljubljana pa bo predstavil izpite Goethe-Zertifikat.

Štipendije so namenjene tako študentom kot tudi raziskovalcem in visokošolskim učiteljem.26.10.2018

Predavanje: Jana S. Rošker, Neokonfucijanska etika dinastije Ming: WangYangming in njegov koncept praznanja

Vabljeni na serijo predavanj Zlato kitajskih cesarjev.


Vabimo vas na predavanja, ki bodo potekala v Narodnem muzeju ob razstavi Zlato kitajskih cesarjev. Predavanja bodo potekala vsak prvi četrtek v mesecu ob 18.00 v Narodnem muzeju. 

Več o predavanjih si lahko preberete na strani Narodnega muzeja Slovenije

 

8. 11. ob 18.00 bo potekalo drugo predavanje prof. dr. Jane S. Rošker z naslovom Neokonfucijanska etika dinastije Ming: WangYangming in njegov koncept praznanja

 

Izvleček: 

Kitajska umetnost je bila vseskozi tesno povezana s kitajsko filozofijo. To velja tudi za obdobje dinastije Ming. Eden najvidnejših in najvplivnejših filozofov tistega obdobja je bil WangYangming 王陽明 oziroma Wang Shouren 王守仁 (1472–1529), eden najbolj znanih predstavnikov idejnega toka tako imenovanega neokonfucijanstva. Na predavanju bomo spoznali njegovo epistemologijo, ki je neločljivo povezana s teorijo percepcije, ter estetiko, te pa po drugi strani ni mogoče ločevati od tradicionalne konfucijanske etike. V tem okviru bo predavateljica predstavila njegov koncept praznanja (liangzhi 良知), ki sodi k najbolj zanimivim epistemološkim pojmom poznega kitajskega srednjega veka. 

 

Vsa predavanja v ciklusu:

 

 

 • Četrtek, 10. januarja 2019, ob 18. uri
  Asist. dr. Maja Veselič: Od muslimanov na Kitajskem do kitajskih muslimanov: sinizacija prebivalcev islamske veroizpovedi od dinastije Ming dalje 

 

 • Četrtek, 7. februarja 2019, ob 18. uri
  Izr. prof. dr. Nataša Vampelj Suhadolnik: Slikarstvo in kaligrafija v času dinastije Ming

 

       Udeležba na predavanjih je brezplačna, razstavo si lahko ogledate z nakupom vstopnice v odpiralnem času muzeja.

Back to top

 

 26.10.2018

CfP za znanstveno monografijo: Zbornik Bauhaus – Baumensch


Bauhaus – Baumensch je del intermedijskega projekta Triadni balet, ki združuje mlade ustvarjalce in teoretike različnih oddelkov Univerze v Ljubljani in v preseku znanosti in umetnosti išče specifiko človeškega v sodobni informacijsko-tehnološki dobi. Projekt vključuje delavnice, simpozij in izid znanstvene monografije in je zasnovan kot hommage Schlemmerjevemu ikoničnemu Triadnemu baletu in principu šole oblikovanja Bauhaus. Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani ter 100-letnici ustanovitve šole oblikovanja Bauhaus je njegov cilj na novo premisliti konceptualna izhodišča znanosti, humanistike ter umetnosti s performativno sintezo v odrskem prostoru. Cilj projekta je zaključena plesno-performativna predstava, ki raziskuje medij sodobnega gledališča v prepletu z eksperimenti sodobne znanosti in robotike.

 

Na podlagi hkratnosti dveh tako pomembnih stoletnic bo izšla znanstvena monografija Bauhaus – Baumensch, ki bo predstavljena na majskem sejmu akademske knjige Liber.ac. Prispevki v znanstvenem zborniku bodo po eni strani upoštevali historični vidik šole Bauhausa in ga umestili v širši družbeno-filozofsko-umetniški kontekst, po drugi strani pa ga bodo na novo osmislili in definirali. 

 

Vabljeni so prispevki, ki obravnavajo:

 

a)   Humanizem, ki ga zaznamujejo historični, umetnostni, zgodovinski, politični in družbeni vidik (npr. napetost med konceptoma totalitarizma v politiki in totalitarnosti v umetnosti, ki je pravzaprav lastnost vsake historične avantgarde; paradoks estetizacije: Bauhaus in nacizem; Schlemmerjeva figurina; mehanični človek; feminizem in Bauhaus, Slovenci/Slovenec in Bauhaus; šola oblikovanja Bauhaus in njeni transformativni potenciali za izobraževalni sistem današnjega časa; Gesamtkunstwerk; denacionalizacija abstraktnosti; obrt in umetnost v šoli oblikovanja Bauhaus; tekstil in Bauhaus; politični potencial abstrakcije).

b)  Naravoslovne znanosti v odnosu do človeka (npr. človek kot program; človeški organizem kot koncept predestiniranosti; estetika in mikrobiologija; estetika in evolucija; estetika in nasilje – destruktivnost baleta; umetnost kot stranski produkt evolucije ali evolucija kot stranski produkt umetnosti).

c)  Nove tehnologije in performativne prakse (npr. performativnost zaslona; digitalni mediji v performativnih praksah; praznina in polnost v informacijski dobi; specifika gledališkega organizma v dialogu ali nasprotju z organizmom virtualnega/digitalnega).

 

Dobrodošli tudi prispevki onkraj ponujenih smernic.

 

Vaše kratke izvlečke (750 znakov brez presledkov), ki jih pošljite na naslov triadni.balet@gmail.com, pričakujemo do 30. novembra 2018. O izbiri vas bomo obvestili do 20. decembra 2018, ko boste dobili tudi nadaljnje tehnične napotke.

 

Uredniški odbor: Mateja Gaber, Nika Prusnik Kardum, Jan Krmelj26.10.2018

3. srečanje alumnov Oddelka za psihologijo

Oddelek za psihologijo Filozofske fakultete je del družine Filozofske fakultete že 68 let. Skozi leta je Oddelek rasel, se spreminjal, sprejemal nove člane in pridobival na svoji prepoznavnosti in ugledu. K rasti in razvoju ste v veliki meri prispevali tudi vi. Včasih kot študenti, danes pa kot psihologinje in psihologi na številnih uglednih delovnih mestih po Sloveniji in v svetu.


Vabljeni, da se jim v ponedeljek, 12. novembra 2018, ob 18.00 uri pridružite na 3. srečanju alumnov Oddelka za psihologijo,

ko vam bodo na kratko predstavili, kaj se na posameznih katedrah dogaja in raziskuje danes. Pričakujejo vas v predavalnici 34 (v pritličju). Sledi pogostitev in druženje.26.10.2018

Na Besedni postaji: John Felstiner, Paul Celan: pesnik, preživelec, Jud

Na Besedni postaji v torek, 6. novembra 2018, ob 17.00 uri (Modra soba): John Felstiner, Paul Celan: pesnik, preživelec, Jud (LUD Literatura)    


Celanova življenjska zgodba, kot jo je v enem temeljnih del celanoslovja zapisal ameriški Jud, profesor književnosti in prevajalec Felstiner, se prepleta z interpretacijo njegovih hermetičnih, temačnih pesmi, avtor pa se osredotoča tudi na reševanje prevajalskih problemov tako radikalnega pesniškega jezika, kot je Celanov. Biografijo enega največjih pesnikov 20. stoletja Paula Celana (1920–1970) bo v pogovoru z moderatorjem dr. Alenom Širco predstavil prevajalec knjige dr. Vid Snoj.

 

Prijazno vabljeni!

 

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.26.10.2018

Programi profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v VIZ v novembru

V mesecu novembru na Centru za pedagoško izobraževanje razpisujejo naslednje programe profesionalnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju: Književnost pri pouku angleščine v gimnaziji (Animal farm and other literary landscapes) (24. 11.), Antične kulturno-civilizacijske vsebine v sodobni šoli: njihova aktualnost in potencial (24. 11.), Poučevanje slovenščine in preverjanje znanja pri učencih OŠ in SŠ, ki so govorci slovenščine kot drugega jezika (30. 11.) ter Slovenska in svetovna glasbena dediščina – ljudske pesmi in plesi za otroke (30. 11. in 1. 12.). Nadaljevali pa bodo z drugim delom seminarja Angleščina. Jezikovne zmožnosti in medkulturna kompetenca (Language, culture and social change) (17. 11.).


Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca v VIZ oziroma strokovnega aktiva, in so izbrani na javnem razpisu ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oddelki jih pripravijo navadno spomladi na poziv Centra za pedagoško izobraževanje. Vljudno vabljeni, da jih pripravite naslednjo pomlad. Za dodatne informacije se obrnite na ursa.gruden@ff.uni-lj.si.26.10.2018

Predstavitev štipendij Nemške akademske službe za izmenjavo

V sredo, 7. novembra 2018, bo ob 14.00 uri (Modra soba) ga. Eva Grešak z Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije predstavila program štipendij Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD). Goethe-Institut Ljubljana pa bo predstavil izpite Goethe-Zertifikat.


Štipendije so namenjene tako študentom kot tudi raziskovalcem in visokošolskim učiteljem.

 

Plakat26.10.2018

70. obletnica poučevanja poljskega jezika na UL, prof. Jež prejel red za zasluge

Na Oddelku za slavistiko Filozofske fakultete je 24. oktobra 2018 potekala slovesnost ob življenjskem jubileju prof. Nika Ježa in 70. obletnici poučevanja poljskega jezika na UL. Ob tej priložnosti je izšla znanstvena monografija Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani: posvečeno Nikolaju Ježu (zbirka Slavica Slovenica 4), ki so jo uredile Maria Wtorkowska, Maria Wacławek in Lidija Rezoničnik.


Ob tej priložnosti je konzul Veleposlaništva Republike Poljske v Ljubljani Rafał Budyta Niku Ježu podelil odlikovanje Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, oficirski križ reda za zasluge, ki ga podeljuje predsednik Republike Poljske za izjemne dosežke na področju povezovanja Poljske z drugimi državami in narodi.

SLIKOVNO GRADIVO26.10.2018

CfP za znanstveno monografijo – Zbornik Bauhaus – Baumensch

Bauhaus – Baumensch je del intermedijskega projekta Triadni balet, ki združuje mlade ustvarjalce in teoretike različnih oddelkov Univerze v Ljubljani in v preseku znanosti in umetnosti išče specifiko človeškega v sodobni informacijsko-tehnološki dobi. Projekt vključuje delavnice, simpozij in izid znanstvene monografije in je zasnovan kot hommage Schlemmerjevemu ikoničnemu Triadnemu baletu in principu šole oblikovanja Bauhaus. Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani ter 100-letnici ustanovitve šole oblikovanja Bauhaus je njegov cilj na novo premisliti konceptualna izhodišča znanosti, humanistike ter umetnosti s performativno sintezo v odrskem prostoru. Cilj projekta je zaključena plesno-performativna predstava, ki raziskuje medij sodobnega gledališča v prepletu z eksperimenti sodobne znanosti in robotike.


Na podlagi hkratnosti dveh tako pomembnih stoletnic bo izšla znanstvena monografija Bauhaus – Baumensch, ki bo predstavljena na majskem sejmu akademske knjige Liber.ac. Prispevki v znanstvenem zborniku bodo po eni strani upoštevali historični vidik šole Bauhausa in ga umestili v širši družbeno-filozofsko-umetniški kontekst, po drugi strani pa ga bodo na novo osmislili in definirali. 

 

 

Vabljeni so prispevki, ki obravnavajo:

 

 1. Humanizem, ki ga zaznamujejo historični, umetnostni, zgodovinski, politični in družbeni vidik (npr. napetost med konceptoma totalitarizma v politiki in totalitarnosti v umetnosti, ki je pravzaprav lastnost vsake historične avantgarde; paradoks estetizacije: Bauhaus in nacizem; Schlemmerjeva figurina; mehanični človek; feminizem in Bauhaus, Slovenci/Slovenec in Bauhaus; šola oblikovanja Bauhaus in njeni transformativni potenciali za izobraževalni sistem današnjega časa; Gesamtkunstwerk; denacionalizacija abstraknosti; obrt in umetnost v šoli oblikovanja Bauhaus; tekstil in Bauhaus; politični potencial abstrakcije).
 2. Naravoslovne znanosti v odnosu do človeka (npr. človek kot program; človeški organizem kot koncept predestiniranosti; estetika in mikrobiologija; estetika in evolucija; estetika in nasilje – destruktivnost baleta; umetnost kot stranski produkt evolucije ali evolucija kot stranski produkt umetnosti).
 3.   Nove tehnologije in performativne prakse (npr. performativnost zaslona; digitalni mediji v performativnih praksah; praznina in polnost v informacijski dobi; specifika gledališkega organizma v dialogu ali nasprotju z organizmom virtualnega/digitalnega).

 

Dobrodošli tudi prispevki onkraj ponujenih smernic.

 

Vaše kratke izvlečke (750 znakov brez presledkov), ki jih pošljite na naslov triadni.balet@gmail.com, pričakujemo do 30. novembra 2018. O izbiri vas bomo obvestili do 20. decembra 2018, ko boste dobili tudi nadaljnje tehnične napotke.

 

Uredniški odbor: Mateja Gaber, Nika Prusnik Kardum in Jan Krmelj

SLIKOVNO GRADIVO25.10.2018

Predstavitev štipendij Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD)


Obveščamo vas, da bo v sredo, 7. 11. 2018 ob 14. uri v Modri sobi (št. 526) ga. Eva Grešak z Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije predstavila program štipendij Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD).

Goethe-Institut Ljubljana pa bo predstavil izpite Goethe-Zertifikat.

Štipendije so namenjene tako študentom kot tudi raziskovalcem in visokošolskim učiteljem.


DATOTEKE
stipendija_nemske_vlade_2018.pdf


25.10.2018

Gostujoče predavanje prof. Paola Italia (Univerza v Bologni)


L´Istituto Italiano di Cultura in Slovenia
e
la Sezione di Italianistica del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Lubiana
sono lieti di invitarLa alla conferenza della professoressa
Paola ITALIA (Università di Bologna)
Editing Gadda.
L’attuale cura dei testi in Italia
sull’esempio delle recenti edizioni Adelphi dell'opera gaddiana.
lunedì 5 novembre, alle ore 14.00 (aula 13, FF)
L´incontro fa parte del ciclo di conferenze dedicate alle
Nuove prospettive dell’Italianistica
L´iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura in Slovenia, intende offrire un orientamento su alcune tendenze attuali dell’Italianistica, segnalando approcci teorici e applicativi seguiti negli ambiti degli studi di linguistica, letteratura, didattica dell’italiano come seconda lingua.
Salvo altri accordi, la frequenza è obbligatoria per gli studenti di Italianistica del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze.

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
invito_conferenza_di_paola_italia_5.11.2018_2.pdf


25.10.2018

Angl. bralni krožek odpade


Dragi obiskovalci in obiskovalke!

 

Moramo vas žal obvestiti, da  Angleški bralno - debatni krožek  v petek, 26. oktobra, ob 17.00  ODPADE.

Za razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo.

 

Lepo vas pozdravljam, Barbara Fabjančič

Knjižnica Otona Župančiča25.10.2018

Predstavitev DAAD štipendij_sreda 7. 11. 2018 ob 14 uri v Modri sobi


Obveščamo vas, da bo v sredo, 7. 11. 2018 ob 14. uri v Modri sobi (št. 526) ga. Eva Grešak z Veleposlaništva Zvezne republike Nemčije predstavila program štipendij Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD).

Goethe-Institut Ljubljana pa bo predstavil izpite Goethe-Zertifikat.

Štipendije so namenjene tako študentom kot tudi raziskovalcem in visokošolskim učiteljem.24.10.2018

DAAD štipendije


Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) ponuja naslednje štipendijske programe za tuje študente, visokošolske učitelje, mlade raziskovalce in znanstvenike:

Študenti in diplomanti

·         Visokošolski poletni tečaji za tuje študente in diplomante v Nemčiji. Prijava: 01.12.2018

Diplomanti

·         Študijske štipendije za diplomante z vseh znanstvenih področij. Prijava: 15.11.2018

·         Študijske štipendije za tuje diplomante na področjih:

1. Arhitektura. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.09.2018

2. Upodabljajoča umetnost, oblikovanje/vizualna komunikacija in film. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.11.2018

3. Uprizarjajoča umetnost, glasba. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 31.10.2018

Doktorandi, postdoktorandi in mladi znanstveniki

 • Raziskovalne štipendije – letne štipendije: Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018
 • Raziskovalne štipendije – kratke štipendije:Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem
 • Raziskovalne štipendije – Doktorski študij z dvonacionalnim mentorstvom. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018
 • Raziskovalne štipendije – Skupno dvonacionalno mentorstvo doktorskega študija na podlagi »cotutelle« pogodbe. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018

Visokošolski učitelji in znanstveniki

 • Delovna bivanja za visokošolske učitelje – področje umetnosti in arhitekture. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem
 • Bilateralna izmenjava znanstvenikov. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem
 • Raziskovalna bivanja za visokošolske učitelje in znanstvenike. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem

 Alumni

 • Ponovna povabila za nekdanje štipendiste. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem24.10.2018

Portal GoinGlobal


Študentom, diplomantom ter zaposlenim Univerze v Ljubljani je omogočen brezplačen dostop do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir informacij pri iskanju praks oz. pripravništev v tujini.


DATOTEKE
portal_goinglobal.pdf


22.10.2018

DAAD štipendije


Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) ponuja naslednje štipendijske programe za tuje študente, visokošolske učitelje, mlade raziskovalce in znanstvenike:

Študenti in diplomanti

·         Visokošolski poletni tečaji za tuje študente in diplomante v Nemčiji. Prijava: 01.12.2018

Diplomanti

·         Študijske štipendije za diplomante z vseh znanstvenih področij. Prijava: 15.11.2018

·         Študijske štipendije za tuje diplomante na področjih:

1. Arhitektura. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.09.2018

2. Upodabljajoča umetnost, oblikovanje/vizualna komunikacija in film. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.11.2018

3. Uprizarjajoča umetnost, glasba. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 31.10.2018

Doktorandi, postdoktorandi in mladi znanstveniki

 • Raziskovalne štipendije – letne štipendije: Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018
 • Raziskovalne štipendije – kratke štipendije:Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem
 • Raziskovalne štipendije – Doktorski študij z dvonacionalnim mentorstvom. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018
 • Raziskovalne štipendije – Skupno dvonacionalno mentorstvo doktorskega študija na podlagi »cotutelle« pogodbe. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.201822.10.2018

DAAD štipendije

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) ponuja štipendijske programe za tuje študente, visokošolske učitelje, mlade raziskovalce in znanstvenike.


Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) ponuja naslednje štipendijske programe za tuje študente, visokošolske učitelje, mlade raziskovalce in znanstvenike:

Študenti in diplomanti

·         Visokošolski poletni tečaji za tuje študente in diplomante v Nemčiji. Prijava: 01.12.2018

Diplomanti

·         Študijske štipendije za diplomante z vseh znanstvenih področij. Prijava: 15.11.2018

·         Študijske štipendije za tuje diplomante na področjih:

 

1. Arhitektura. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.09.2018-

2. Upodabljajoča umetnost, oblikovanje/vizualna komunikacija in film. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.11.2018

3. Uprizarjajoča umetnost, glasba. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 31.10.2018

 

Doktorandi, postdoktorandi in mladi znanstveniki

 • Raziskovalne štipendije – letne štipendije: Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018
 • Raziskovalne štipendije – kratke štipendije:Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem
 • Raziskovalne štipendije – Doktorski študij z dvonacionalnim mentorstvom. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018
 • Raziskovalne štipendije – Skupno dvonacionalno mentorstvo doktorskega študija na podlagi »cotutelle« pogodbe. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018

 

Visokošolski učitelji in znanstveniki

 • Delovna bivanja za visokošolske učitelje – področje umetnosti in arhitekture. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem
 • Bilateralna izmenjava znanstvenikov. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem
 • Raziskovalna bivanja za visokošolske učitelje in znanstvenike. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem

 

Alumni

 • Ponovna povabila za nekdanje štipendiste. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem22.10.2018

DAAD štipendije


Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) ponuja naslednje štipendijske programe za tuje študente, visokošolske učitelje, mlade raziskovalce in znanstvenike:

Študenti in diplomanti

·         Visokošolski poletni tečaji za tuje študente in diplomante v Nemčiji. Prijava: 01.12.2018

Diplomanti

·         Študijske štipendije za diplomante z vseh znanstvenih področij. Prijava: 15.11.2018

·         Študijske štipendije za tuje diplomante na področjih:

1. Arhitektura. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.09.2018

2. Upodabljajoča umetnost, oblikovanje/vizualna komunikacija in film. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 30.11.2018

3. Uprizarjajoča umetnost, glasba. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 31.10.2018

Doktorandi, postdoktorandi in mladi znanstveniki

 • Raziskovalne štipendije – letne štipendije: Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018
 • Raziskovalne štipendije – kratke štipendije:Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem
 • Raziskovalne štipendije – Doktorski študij z dvonacionalnim mentorstvom. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018
 • Raziskovalne štipendije – Skupno dvonacionalno mentorstvo doktorskega študija na podlagi »cotutelle« pogodbe. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: do 15.11.2018

Visokošolski učitelji in znanstveniki

 • Delovna bivanja za visokošolske učitelje – področje umetnosti in arhitekture. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem
 • Bilateralna izmenjava znanstvenikov. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem
 • Raziskovalna bivanja za visokošolske učitelje in znanstvenike. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem

 Alumni

 • Ponovna povabila za nekdanje štipendiste. Prijava neposredno pri DAAD v Bonnu: 15. november za bivanja s pričetkom med junijem in novembrom; 30. april za bivanja s pričetkom med decembrom in majem

 22.10.2018

Gostujoče predavanje prof. Susane Cerda iz Univerze Peter Pazmany


V torek in sredo bo pri nas gostovala Susana Cerda z Univerze Peter Pazmany. Imela bo dve predavanji:

 

- v torek, 23. 10. od 13.50 do 15.20 v pred. 426

La otredad, desigualdad e identidad en las letras hispánicas

(na podlagi zgodb Emilia Pacheca – glej prilogo)

 

- v sredo, 24. 10. od 10.00 do 11.55 v pred. 410 

La crónica contemporánea en la literatura hispanoamericana


DATOTEKE
las_batallas_en_el_desierto.pdf


19.10.2018

Gostujoče predavanje prof. GIAMPAOLA BORGHELLA


Sekcija za italijanistiko na Oddelku za romanske jezike in književnosti 

vabi na predavanje

Cercando il '68:

documenti cronache analisi memorie,

ki ga bo imel

prof. GIAMPAOLO BORGHELLO

(Univerza v Vidmu).

 Predavanje bo v ponedeljek, 22. oktobra 2018, ob 13.50 v pred. 13 Filozofske fakultete.

 

Prijazno vabljeni.

 

vir fotografije: https://www.natisone.it/gnovis/archivio/nuove2009/nuove0855.htm

SLIKOVNO GRADIVO18.10.2018

Portal GoinGlobal - pomoč pri iskanju prakse v tujini


Študentom, diplomantom ter zaposlenim Univerze v Ljubljani je omogočen brezplačen dostop do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir informacij pri iskanju praks oz. pripravništev v tujini. Funkcionalnosti portala vključujejo:

 • globalni iskalnik po prostih delovnih mestih, pripravništvih oz. praksah, ki akumulira podatke z velikega števila drugih zaposlitvenih portalov (več kot 16 milijonov prostih delovnih mest);
 • dostop do kariernih vodičev po več kot 40 državah, kjer so navedeni podrobni podatki o virih za iskanje prostih delovnih mest, vizah in delovnih dovoljenjih, najboljših zaposlovalcih in trgu dela na splošno ter stroških bivanja. Navedeni so tudi primeri motivacijskih pisem in CV-jev v angleškem ter lokalnem jeziku, nasveti, kako se pripraviti na razgovor, podatki o poslovnem bontonu v državi, višini plač ipd.;
 • dostop do poslovnega imenika, kjer so predstavljeni profili več kot 450.000 poslovnih subjektov iz 196 držav;
 • dostop do člankov na temo pridobivanja delovnih izkušenj v mednarodnem okolju itd.

 

Dostop do portala je možen z vseh stacionarnih računalnikov na fakultetah in akademijah Univerze v Ljubljani preko povezave https://online.goinglobal.com/. Z gumbom »Create Account« si lahko med dostopanjem preko univerzitetnega omrežja ustvarite osebni račun ter nato do vsebin dostopate s katere koli lokacije (oddaljeni dostop).

V primeru težav z dostopom se lahko obrnete na karierno svetovalko Sašo Radusinović (aleksandra.radusinovic@uni-lj.si; 01/ 2418-684).

Univerza v Ljubljani vas obvešča, da ima podjetje GoinGlobal sedež v ZDA: v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB) boste s prijavo na portal GoinGlobal svoje osebne podatke iznesli v tretjo državo (v državo, ki nima sedeža in ni registrirana v državi članici EU ali EGP ali zanjo kako drugače ne velja njen pravni red). 18.10.2018

Simpozij o Karlu-Markusu Gaußu in literarno branje

V četrtek, 25. oktobra 2018, Oddelek za germanistiko Filozofske fakultete v sodelovanju s partnerji pripravlja simpozij o Karlu-Markusu Gaußu in literarno branje.


Dogodek bo potekal v prostorih Društva slovenskih pisateljev.

Lepo vabljeni!

 

 

Program

SLIKOVNO GRADIVO18.10.2018

Portal GoinGLobal

V Kariernih centrih UL so se odločili za zakup dostopa do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir informacij pri iskanju praks oz. pripravništev v tujini, zato bo študentom, diplomantom ter zaposlenim Univerze v Ljubljani do najmanj 30.6.2020 omogočen brezplačen dostop.


V Kariernih centrih UL smo se odločili za zakup dostopa do portala GoinGlobal, ki predstavlja odličen vir informacij pri iskanju praks oz. pripravništev v tujini, zato bo študentom, diplomantom ter zaposlenim Univerze v Ljubljani do najmanj 30.6.2020 omogočen brezplačen dostop.

Več v priponki.


DATOTEKE
opis_in_dostop_portal_goinglobal.doc


18.10.2018

Serija pogovorov o afriški literaturi


Vodnikova domačija vas v sodelovanju z Društvom slovensko-portugalskega prijateljstva in z Veleposlaništvom Brazilije vabi, da se nam v sredo, 24. oktobra ob 19. uri pridružite v Vodnikovi domačiji v Ljubljani na večeru, posvečenemu enem najvidnejših mozambiških in v portugalščini pišočih avtorjev Mii Coutu.

Aleksandra Gačić se bo znotraj Serije pogovorov o afriški literaturi tokrat pogovarjala s prevajalko in avtorico spremne besede Barbaro Juršič in ustanoviteljico Društva slovensko-portugalskega prijateljstva Gabrielo Droga o avtorjevem romanu Zadnji plamenčev let (Beletrina 2005).

Dela Mie Couta, ki je med drugim leta 2013 prejel prestižno Camões nagrado, ki se podeljuje najboljšim luzofonskim literarnim ustvarjalcem, stilistično zaznamuje magični realizem, njegov jezik, katerega mnogi povezujejo z brazilskim pisateljem Jorgem Amadom, pa na izvrsten način ubesedi prisotnost dveh svetov – zahodnega, ki ga je podedoval od svoje družine, in afriškega, v katerem se je rodil in v katerem živi.

Vabljeni!

SLIKOVNO GRADIVO18.10.2018

razpis za študentsko delo na projektu Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti!


Za potrebe projekta Evropska noč raziskovalcev - Humanistika, to si ti! potrebujejo 3 študente, ki bi izvajali ankete. Anketiralo bi se 3 dni po 2h/dan. Plačilo: 5,33 EUR bruto. Prijave zbirajo na noc.raziskovalcev@ff.uni-lj.si do 22. 10. 2018.18.10.2018

Žalna seja za pokojnim zasl. prof. dr. Zmagom Šmitkom

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete sklicuje žalno sejo za pokojnim zasl. prof. dr. Zmagom Šmitkom.  Žalna seja bo v petek, 26. oktobra 2018, ob 12.30 uri v predavalnici 15, pritličje Filozofske fakultete.


Vabimo vas, da skupaj počastimo spomin na zaslužnega profesorja.

 

 

izr. prof. dr. Jaka Repič,

predstojnik oddelka18.10.2018

Razpis za študentsko delo v Muzeju novejše zgodovine Slovenije


Muzej novejše zgodovine Slovenije išče nove sodelavce – študentke in študente, ki bodo pomagali pri vodenju po razstavah, izvajanju delavnic in učnih ur. Razstave prikazujejo slovensko zgodovino 20. stoletja.

Zahtevani pogoji:

 • študentka/študent zgodovine
 • rad dela z ljudmi vseh starosti
 • nima strahu pred javnim nastopanjem
 • je samostojen, ustvarjalen in išče vedno nove priložnosti
 • velika prednost je znanje in suvereno sporazumevanje v angleškem jeziku
 • ima izkušnje z vodenjem skupin in izvajanjem otroških delavnic (ni pogoj, je pa velika prednost)

Muzej novejše zgodovine Slovenije posameznikom, ki se prepoznate v zgornjem opisu, nudi nove izzive in veliko praktičnih izkušenj.

Prijave s kratkim življenjepisom, iz katerega bodo razvidne dosedanje delovne izkušnje, zbiramo do srede, 31. oktobra 2018, na naslov natasa.robeznik@muzej-nz.si.18.10.2018

Strokovno srečanje ob Mesecu prostora

10. oktobra so na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete organizirali strokovno srečanje ob Mesecu prostora z naslovom Zelena infrastruktura v praksi. Pet predavateljev je v dopoldanskem času prikazalo celovito sliko zelene infrastrukture.


Uvodni predstavitvi evropskega zakonodajnega okvirja (dr. Barbara Lampič) je sledila makro regionalna raven projektov zelenih in modrih koridorjev (dr. Mitja Bricelj) in na koncu prvega dela še vključenost zelene infrastrukture v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (dr. Nadja Penko Seidl). Po odmoru sta sledili predstavitvi primerov iz prakse. Dr. Jani Kozina je predstavil evropski projekt urbanega kmetijstva v Velenju, dr. Irma Potočnik Slavič pa študentski projekt priprave kolesarskih poti v Brkinih.
V popoldanskem delu so študentje geografije na delavnici pod vodstvom dr. Irme Potočnik Slavič in Eve Šabec iskali možnosti za nadgradnjo obstoječega projekta kolesarskih poti v Brkinih.

Zbornik povzetkov ter predstavitve lahko najdete na spletni strani Oddelka za geografijo.
 

SLIKOVNO GRADIVO18.10.2018

Študentski svet Filozofske fakultete podelil priznanja

Študentski svet Filozofske fakultete (ŠS FF) je na slavnostni seji v sredo, 17. oktobra 2018, podelil priznanja ŠS FF.


S priznanji obeležujejo študijsko, pedagoško in strokovno odličnost, ki je prepoznana tako s strani študentov kot tudi s strani pedagoških in strokovnih delavcev.

Seznam nagrajenk in nagrajencev najdete tukaj.

 

Vsem iskrene čestitke!

SLIKOVNO GRADIVO18.10.2018

Slovesnost ob življenjskem jubileju Nikolaja Ježa in ob 70. obletnici poučevanja poljskega jezika na Univerzi v Ljubljani

Vljudno vabljeni na slovesnost ob življenjskem jubileju profesorja Nikolaja Ježa in ob 70. obletnici poučevanja poljskega jezika na Univerzi v Ljubljani.


Slovesnost bo v sredo, 24. oktobra 2018, ob 19.00 uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti. Razstavo prevodov prof. Nikolaja Ježa

si lahko ogledate na hodniku Oddelka za slavistiko v 2. nadstropju Filozofske fakultete.

 

Lepo vabljeni!

SLIKOVNO GRADIVO18.10.2018

Poziv k najavi prispevkov na znanstvenem simpoziju ob stoletnici Filozofske fakultete UL Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja. Pogled v preteklost, vizije za prihodnost

Praznovanje naše stoletnice je tik pred vrati. Na fakulteti pripravljamo serijo dogodkov, s katerimi bomo obeležili častitljivo obletnico, med njimi je tudi fakultetni znanstveni simpozij z naslovom Mesto in poslanstvo humanistike in družboslovja. Pogled v preteklost, vizije za prihodnost, ki bo potekal 23. in 24. septembra 2019.


K sodelovanju vabimo vse zaposlene in bivše zaposlene Filozofske fakultete. Dobrodošla so predavanja, vezana na različne vidike, ki osvetljujejo vlogo in poslanstvo humanistike in družboslovja v družbi – včeraj, danes in jutri. V predavanjih se avtorji lahko, ni pa nujno, osredotočijo na naslednje teme:

 

• osebnosti, ki so zaznamovale razvoj humanistike in družboslovja; oblikovanje »šol« in njihovi vzpodbujevalni / rivalski medsebojni odnosi;

• razkorak med poslanstvom vzpostavljanja nacionalne znanosti in morebitno marginalizacijo tako v geografskem kot tudi v strokovnem smislu;

• vloga fakultete pri razvoju strokovnjakov oz. posameznih strokovnih področij humanistike in družboslovja v tujini;

• strokovne polemike in osebna razhajanja, ki so pomembno vplivali na fakultetno življenje;

• skrivnosti, skrite v fakultetnih in univerzitetnih arhivih;

• načini študija na posameznih področjih in njihov vpliv na razvoj humanističnih in družboslovnih znanosti;

• humanistika in družboslovje skozi perspektivo dosežkov, izkoriščenih in izgubljenih priložnosti;

• humanistika in družboslovje ter njune naloge in poslanstvo v prihodnosti

 

Celotni poziv je dostopen na intranetu (zavihek 100 let FF UL). Vse, ki vas sodelovanje na znanstvenem simpoziju zanima, vljudno vabimo, da kratek povzetek svojega predavanja, ki naj ne presega 1500 znakov s presledki, pošljete najkasneje do 31. januarja 2019 na elektronski naslov: katja.mahnic@guest.arnes.si.

 

 18.10.2018

Žalna seja za profesorjem dr. Andrejem Capudrom


Žalna seja bo v torek, 23. oktobra 2018, ob 11.00 uri v predavalnici 13 na Filozofski fakulteti.

SLIKOVNO GRADIVO18.10.2018

Okrogla miza Jezik in spol

Filozofska fakulteta in Komisija za slovenski jezik v javnosti pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti vljudno vabita na okroglo mizo »Jezik in spol«. Okrogla miza bo v torek, 23. oktobra 2018, ob 18.30 v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti.  


Izhodišče razprave bo sklep Senata Filozofske fakultete o izmenični rabi moške in ženske slovnične oblike za vse spole v pravilnikih Filozofske fakultete, s sogovornicami in sogovorniki pa želimo razpravo razširiti na vprašanje, kakšne možnosti ponuja slovenski jezik za uporabo spolno občutljivega jezika in kako v slovenskem jeziku zagotavljati vključujoč jezik v različnih družbenih situacijah.

 

O tem bodo razpravljali:

 

prof. dr. Andreja Žele, redna profesorica na Oddelku za slovenistiko FF, raziskovalka na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša;

prof. dr. Monika Kalin Golob, redna profesorica za področje slovenskega jezika, dekanja Fakultete za družbene vede;

doc. dr. Saška Štumberger, docentka na Oddelku za slovenistiko FF;

dr. Mojca Šorli, raziskovalka na Oddelku za romanske jezike in književnosti FF, leksikografinja in prevajalka;

prof. dr. Rastko Močnik, sociolog kulture, upokojeni profesor na Oddelku za sociologijo FF;

prof. dr. Vojko Gorjanc, Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani in redni profesor na Oddelku za prevajalstvo FF.

 

 

Okroglo mizo bo povezovala novinarka Ksenija Horvat.

 

Vljudno vabljeni!

 

Vabilo

 18.10.2018

gostujoča predavanja na Oddelku za slavistiko


Oddelek za slavistiko vabi na tri gostujoča predavanja doc. dr. M. Pilařa iz Filozofske fakultete Univerze v Ostravi:

 

Problematika definiranja kratke zgodbe kot zvrsti 

ponedeljek, 22. oktober, 13.00 – 13.45 

predavalnica 5 -Tobačna. 

 

Podobe češke kratke zgodbe 19. stoletja 

ponedeljek, 22. oktober, 13.50 – 15.20 uri, predavalnica 2-Tobačna 

 

Ciklus kratkih zgodb v češkem in svetovnem kontekstu 

petek, 26. oktober, 9.00 – 10.20 

predavalnica 1-Tobačna. 

 

Predavanja bodo v češčini.

Lepo vabljeni.17.10.2018

Predavanje italijanskega pisatelja Davida Orecchia

Italijanski inštitut za kulturo v Sloveniji in Oddelek za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete vabita na predavanje italijanskega pisatelja Davida Orecchia z naslovom: Storie infedeli. Tradire il passato per raccontarlo / Ponarejene zgodbe. Pripoved o preteklosti z elementi fikcije.


Predavanje bo v ponedeljek, 22. oktobra 2018, ob 17.30 uri na Italijanskem inštitutu za kulturo v Ljubljani.

Predavanje je del dogodkov, ki so organizirani v okviru dogodka XVIII Teden italijanskega jezika po svetu.

 

Predavanje bo v italijanščini.

SLIKOVNO GRADIVO17.10.2018

Vabilo na Dramsko platformo s Simono Semenič


Dramska platforma poteka že drugo leto zapored. Letos izjemoma začnemo v torek, 23. 10., od 15. do 18. ure. Prijave sprejemamo do sobote, 20.10.2018. Prijave pošljite na info.kudkrik@gmail.com.

Sicer se bomo dobivali vsako tretjo soboto v mesecu, se pravi, da bo naslednja v soboto, 17. novembra, ob 11. uri. Prijavite se lahko najkasneje do druge sobote v mesecu, oz. do zapolnitve mest.

Dramska platforma se je rodila iz želje, da bi dramatičarke in dramatiki imeli svoj prostor, ki bi služil izmenjavi izkušenj, komentiranju dramskih besedil ter druženju in, da bi preko teh srečanj spodbudili pisanje in uprizarjanje slovenske dramatike. Platforma bo potekala v prostorih Trubarjeve hiše literature.

Prijavite se s svojim dramskim besedilom, sinopsisom ali idejo, ki bi jo v skupini dramatikov želeli predebatirati. Udeležba je brezplačna. Na platformi bo redna gostja Simona Semenič.

 

Platforme so se že udeležili: Simona Hamer, Saška Rakef, Benjamin Zajc, Helena Fašalek, Suzana Tratnik, Peter Rezman, Brina Klampfer, Katja Gorečan in drugi.

 

Facebook: https://www.facebook.com/events/2306226352740208/

SLIKOVNO GRADIVO17.10.2018

Razpis za 19. pesniško olimpijado


Razpis in prijavnico najdete v priponki ter na Facebook strani Pesniška olimpijada

in na spletni strani projekta Pesniška olimpijada: http://pesniska-olimpijada.si/index.php/trenutni-razpisi.


DATOTEKE
razpis_in_prijavnica_19-pesniska_olimpijada-final_0.pdf
prijavnica_19-pesniska_olimpijada-final_0.docx


17.10.2018

Delavnica ERC-projekta Eirene: Ženske in povojne tranzicije - Politika

ERC projekt Eirene vabi na delavnico z naslovom Ženske in povojne tranzicije - Politika/Women and Post-War Transitions – Politics. Dogodek se bo odvijal 9. ter 10. novembra 2018 v prostorih Atrija ZRC, Novi trg 2, v Ljubljani. Vljudno vabljeni!


Vabimo vas, da se v okviru ERC Advanced Grant projekta Eirene, ki ga vodi prof. dr. Marta Verginella, udeležite seminarja z naslovom "Women and Post-War Transitions: Politics" [Ženske in povojne tranzicije: Politika]. Sodelovali bodo mednarodno priznani raziskovalci in raziskovalke, ki bodo obravnali prehodna obdobja po obeh svetovnih vojnah in po jugoslovanskih vojnah.

Dogodek in predstavitve bodo v angleškem jeziku.

Program dogodka najdete na spletni povezavi: project-eirene.eu/eirene-workshops

 

Vljudno vabljeni!

 

Ženske in povojne tranzicije - Politika:

Po prvi in drugi svetovni vojni so ženske v številnih državah pridobile volilno pravico. Zgodovinopisje si sicer ni enotno, v kolikšni meri so na te povojne emancipacijske trende vplivale vojne razmere. Odnosi med demokratizacijo in vzpostavljanjem miru na eni strani ter uveljavljanjem političnih in državljanskih pravic žensk na drugi strani so izjemno zapleteni in so vselej odvisni od specifičnih zgodovinskih in geopolitičnih razmer. K vključevanju žensk v povojno politično življenje poleg njihovega lastnega angažmaja pomembno pripomore na novo premišljen koncept državljanstva žensk, ki ovrednoti prispevek slednjih k vojnim naporom. Dosedanje raziskave so pokazale, da so ženske v preteklosti pomembno sodelovale v procesih povojne obnove in izgradnje miru, praviloma v okviru dejavnosti nevladnih organizacij, v formalna mirovna pogajanja pa so jih politični odločevalci vključili le redko.

 

V povezavi s temi izhodišči se bomo v okviru workshopa spraševali:

> Kako integrativen je bil koncept državljanstva v novo ustanovljenih državah?

> Kako in do kolikšne mere so na novoustanovljene državne institucije in pravni dokumenti v Italiji, Avstriji in Jugoslaviji (kasneje Sloveniji in Hrvaški) naslavljali ženske in promovirali enakost spolov v povojnih obdobjih?

> Kako se je kazal angažma žensk v nacionalnih konfliktih in pri povojni obnovi?

> Do kolikšne mere so ženske same promovirale agendo enakosti spolov in mednarodno/transnacionalno feministično sodelovanje?

> Kako se je zastopanost žensk v politiki spreminjala v tranzicijskih obdobjih in v različnih nacionalnih kontekstih obravnavane regije (Italija, Avstrija in Jugoslavija (kasneje Slovenija in Hrvaška))?

 


DATOTEKE
eirene_e-vabilo_1.pdf


17.10.2018

Razpis za volitve predstavnikov študentov v Študentski svet FF za študijsko leto 2018/2019


V priponki je Razpis za volitve predstavnikov študentov v Študentski svet FF za študijsko leto 2018/2019.


DATOTEKE
razpis_za_volitve_predstavnikov_studentov_v_ss_ff_2018-2019.pdf


17.10.2018

Literarni razpis - 19. pesniška olimpijada


Tretji vikend v novembru bodo tako na Koroškem spet gostili sveže mlade pesniške glasove dijakov in študentov iz cele Slovenije in iz zamejstva, ki se jim bodo pridružili še udeleženci 8. osnovnošolskega natečaja za najboljšo pesem Mlada pesniška olimpijada.

Več v priponkah.

Dodatne informacije:

Barbara Žvirc
vodja projekta Pesniška olimpijada
051 634 961


DATOTEKE
prijavnica_19-pesniska_olimpijada-final.docx
razpis_in_prijavnica_19-pesniska_olimpijada-final.pdf


17.10.2018

24. Neolitski Seminar: Procesi neolitizacije v Evraziji: retrospektiva in perspektiva

Vabimo vas na mednarodno znanstveno konferenco 24. Neolitski Seminar  ’Procesi neolitizacije v Evraziji: retrospektiva in perspektiva’/24th Neolithic Seminar  ‘Neolithisation Processes in Eurasia: Retrospect and Prospect’ o  preteklih in prihodnjih pogledih na proces neolitizacije Evrope in Azije. Predavanja so osredotočena vsebine, povezane s ‘prehodom  na kmetovanje’ in difuzijo ‘neolitskega paketa’, s 14C datiranji naselbinskih kontekstov prvih kmetovalcev,  z arheogenetskimi raziskavami stare DNK lovcev in nabiralcev ter prvih poljedelcev in živinorejcev,  z  neo-darwinističnima modeloma ‘gensko-kulturne koevolucije’ in  ‘konstrukcije niše’, s paleodemografskimi gibanji v zgodnjem neolitiku ter  z  okoljskimi premenami in paleoklimatskimi anomalijami v neolitiku. Program in povzetke predavanj prilagamo.


Konferenca bo potekala v petek 26. in soboto  27. oktobra 2018 v konferenčni dvorani Mestnega muzeja v Ljubljani, Gosposka 15. Konferenco sta pripravila Oddelek za arheologijo Filozofske  fakultete, Univerza v Ljubljani in Državna univerza za družbene vede in izobraževanje v Samari.

 

Program17.10.2018

Besedna postaja: McKenzie Wark, Molekularno rdeče: teorija za dobo antropocena

Na Besedni postaji v torek, 23. oktobra 2018, ob 17.00 uri (Modra soba / 5. nad. Filozofske fakultete): McKenzie Wark, Molekularno rdeče: teorija za dobo antropocena (Založba Sophia).


McKenzie Wark v knjigi Molekularno rdeče kritični teoriji v dobi antropocena, če naj ta ne (p)ostane hipokritična, predlaga sedem obratov: od buržoaznega k proletarskemu, od visoke teorije k nizki, od shizme k sistemu, od molarnega k molekularnemu, od človeškega k nehumanemu, od nadzidave k bazi, od uglajenega k vulgarnemu. Wark v ta namen kombinira sovjetske in kalifornijske teoretike-praktike zornega kota dela: Leninovega tekmeca Aleksandra Bogdanova, inženirja-pisatelja Andreja Platonova, kiborginjo Donno Haraway in avtorja znanstvenofantastične Trilogije Mars Kima Stanleyja Robinsona.

 

O knjigi se bosta pogovarjala njen prevajalec Marko Bauer in pisec spremne besede Primož Krašovec.  

 

Prijazno vabljeni!

Besedne postaje prireja Knjigarna Filozofske fakultete UL, Aškerčeva 2, Ljubljana, tel. št. : 01/241 11 19,  https://knjigarna.ff.uni-lj.si/ .  

Tokratno Besedno postajo so pripravili skupaj z Založbo Sophia.     

 

Dogodek je del kulturnega programa knjigarne, ki ga sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije.

 

SLIKOVNO GRADIVO17.10.2018

Predstavitev projekta Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka

Obveščamo vas, da bo predstavitev projekta Slovar starega orodja v govoru Loškega Potoka v ponedeljek, 22. oktobra 2018, z začetkom ob 10.30 uri v predavalnici 4 na Filozofski fakulteti. Projekt je bil kot edini s strani Filozofske fakultete izbran na javnem razpisu »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018« in je bil sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je potekal pod mentorstvom pedagoških mentoric dr. Vere Smole (Filozofska fakulteta), dr. Helene Gabrijelčič Tomc (Naravoslovnotehniška fakulteta) in dr. Alenke Kavčič (Fakulteta za računalništvo in informatiko).


V projektu je kot partner sodelovala Osnovna šola dr. Antona Debeljaka Loški Potok, mentorica Bogdana Mohar. Sodelujoči študenti: Rok Bartol (Visoka šola za upravljanje podeželja Grm), Sebastian Bambič (Biotehniška fakulteta), Elena Plahuta, Špela Bricman (obe Naravoslovno tehniška fakulteta), Dimitrije Mitić, Aleksandar Nusheski (Fakulteta za računalništvo in informatiko), Karmen Krnc, Špela Zupančič, Luka Horjak, Dejan Gabrovšek, Rok Mrvič in Maja Kerzič ( Filozofska fakulteta). Projekt je koordinaral Center za pedagoško izobraževanje.

Namen projekta je bil v znanstveni transkripciji zapisati dolenjski loškopotoški govor, dokumentirati čim več narečnega izrazja za še ohranjeno snovno dediščino in izdelati aplikacijo s celostno grafično podobo in vzorec spletnega interaktivnega tematskega narečnega slovarje in s tem narediti zasnovo (spletnega in/ali tiskanega) narečnega slovarja z možnostjo poljubnega širjenja vsebin. Ob tem se interdisciplinarno povezovati (študenti kot mentorji), spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje (učenci v šoli, študenti iz lokalnega območja, lokalna društva in starejši ljudje – informatorji), utrditi/zbuditi zavest o pomenu in ohranjanju tudi nesnovne kulturne dediščine (narečnega govora) ter pri tem povezati domače potenciale (šolo, občino, študente različnih strok in sloveniste domačine) in izdelati podnapise za krajevno(-e) zbirko(-e) starih orodij v domačem, knjižnem in angleškem jeziku.

 

Aplikacija je dosegljiva na naslovu: http://slovar-orodja.si/.17.10.2018

Nedoločni kvantifikatorji in percepcija nedoločne količine v francoščini in slovenščini

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1159. sestanek, ki bo v ponedeljek, 22. oktobra 2018, ob 18.00 uri v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.


Na temo Nedoločni kvantifikatorji in percepcija nedoločne količine v francoščini in slovenščini bo predavala dr. Tatjana Struna Berden, samostojna prevajalka in profesorica francoščine.

 16.10.2018

Štipendije za študij v Hong Kongu

Research Grants Council (RGC) je objavil razpis za štipendiranje doktorskega študija na javnih univerzah v Hong Kongu. Več informacij v prilogi


Research Grants Council (RGC) je objavil razpis za štipendiranje doktorskega študija na javnih univerzah v Hong Kongu. Več informacij na http://studyinhongkong.edu.hk in v prilogi.

SLIKOVNO GRADIVO


DATOTEKE
181015_-_phd_fellowship_scheme_eng.pdf


16.10.2018

Biografska in filozofska drama KONS:O:VEL


Študenti iz oddelka za Primerjalno književnost in literarno teorijo lahko na blagajni Cankarjevega doma (pasaža Maxija) ob predložitvi študentske izkaznice vstopnice za predstavo KONS:O:VEL kupijo z 10 odstotnim popustom.

 

Ponedeljek, 22. oktobra, ob 20. uri
Linhartova dvorana Cankarjevega doma

Anton Podbevšek Teater

KONS:O:VEL

Biografska in filozofska drama

 

Režija: Matjaž Berger

Nastopajo: Pavle Ravnohrib, Petra Govc, Barbara Ribnikar, Aleš Valič, Janez Hočevar, Jana Menger, Lana Voljč, Gal Žižek

Glasba: Peter Penko

Koreografija: Jana Menger

Koprodukcija: Anton Podbevšek Teater, Studia humanitatis

V sodelovanju s Cankarjevim domom

 

Predstava na novo osvetljuje pesniškega genija Srečka Kosovela in vizualizira njegovo umetnost, ki jo je pesnik dojemal kot sintezo »konsov«.

»Konsi so bili od vsega začetka namenjeni tudi gledanju in ne le branju. ... Z uporabo inženirskih skic, geometrijskega materiala, vizualnega poudarjanja ter prostorskega in pomenskega prenašanja teže pesmi zdaj v spodnji del, zdaj na desno stran pesmi, zdaj v njeno sredino, in ob pogostem potujevanju njenih delov sem v poeziji uveljavljal temeljno, organsko in prostorsko zahtevo literarnega konstruktivizma, ki je pesnika izenačeval z inženirjem, umetnost pa z življenjem, kar sem povedal na več mestih.« Janez Vrečko

 

Po predstavi bo sledil pogovor z ustvarjalci.

 

Več informacij najdete na spletni strani Cankarjevega doma: https://www.cd-cc.si/sl/kultura/gledalisce-in-ples/kons-o-vel 15.10.2018

Predavanje italijanskega pisatelja


      L´Istituto Italiano di Cultura in Slovenia

e

la Sezione d’Italianistica del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze

Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Lubiana

sono lieti d’invitarLa alla conferenza dello scrittore

 

Davide ORECCHIO

Storie infedeli.

Tradire il passato per raccontarlo

lunedì 22 ottobre, alle ore 17.30 (IIC)

 

L´incontro fa parte degli eventi organizzati nel contesto della

Settimana della Lingua Italiana 2018

SLIKOVNO GRADIVO15.10.2018

Angleški bralno debatni krožek


Spoštovani,

v Mestni knjižnici Ljubljana, knjižnici Otona Župančiča tudi v šolskem letu 2018/19 nadaljujemo s srečanji angleškega bralno-debatnega krožka, ki potekajo  enkrat mesečno, namenjena pa so dijakom, študentom in vsem, ki jih zanima leposlovje v angleškem jeziku, tudi tistim, ki so že zaključili redno izobraževanje; vsako srečanje povezuje izbrana knjiga, ki jo sodelujoči preberejo vnaprej in si tako lahko začrtajo teme in vprašanja, ki jih delo odpira. Srečanja so namenjena tako spoznavanju literarnih del kot tudi vadbi angleškega jezika, pogovori potekajo izključno v angleščini. Udeležba je brezplačna.

 

Angleški bralno-debatni krožek vodi dr. Leonora Flis, profesorica angleškega jezika na Univerzi v Ljubljani in  literature, literarne teorije in filma na Univerzi v Novi Gorici.

 

V priponki prilagam plakat z vabilom na srečanje, ki bo v petek, 26. 10. 2018, ob 17.00  v dvorani v tretjem nadstropju Knjižnice Otona Župančiča: v spominskih zapisih I am, I am, I am Maggie O'Farrell se dotikamo smrti, a samo zato, da se zavemo mogočnosti in magičnosti življenja.

 

 

 

cid:image001.jpg@01CEF0E6.FC584270

Veronika Vurnik Škrabec
bibliotekarka
Mestna knjižnica Ljubljana | KOŽ | Kersnikova 2 | 1000 Ljubljana
| T: 01 308 55 17| www.mklj.si

 

 15.10.2018

Simpozij: Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918–41)

Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete UL s partnerjema Društvom Igor Zabel za kulturo in teorijo in Moderno galerijo vabi na simpozij Jugoslovanski spomeniki, povezani s 1. svetovno vojno (1918–41), ki bo 18. in 19. oktobra 2018 potekal v Moderni galeriji (Cankarjeva 15, Ljubljana).


Danes se spomenike, povezane s 1. svetovno vojno, ki so nastali v medvojni Jugoslaviji, praviloma obravnava ločeno, v okvirih držav naslednic. Simpozij bo poskušal predstaviti čim bolj celovito sliko te produkcije in zarisati njene skupne značilnosti, a obenem tudi razlike, v veliki meri pogojene z zelo raznolikimi lokalnimi tradicijami komemoriranja in postavljanja obeležij.

Četrtek, 18. oktober 2018: Produkcija spomenikov, povezanih s 1. svetovno vojno, v različnih delih Jugoslavije
predavatelji: Andrea Baotić-Rustanbegović, Ljiljana Dobrovšak, Nenad Lajbenšperger, Petra Svoljšak, Danilo Šarenac, Marko Štepec, Beti Žerovc;

petek, 19. oktober 2018: Spomeniki v službi države
predavatelji: Aleksandar Ignjatović, Borut Klabjan, Olga Manojlović Pintar, Dalibor Prančević, Barbara Vujanović.

Povzetki in predstavitve avtorjev so dostopni v simpozijski programski knjižici.

Prizorišče: Moderna galerija, Cankarjeva 15, Ljubljana
 

Organizator: Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Simpozij je del seminarja Umetnost za skupnostno rabo.

Partnerja: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo in Moderna galerija.
Simpozij se pridružuje mednarodnemu projektu in razstavi Vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji (1929–41), ki se bo v Moderni galeriji odprla spomladi 2019.

 

 

 

Vabilo v angleškem jeziku

 

SLIKOVNO GRADIVO12.10.2018

vabilo na dogodke kariernega centra


Prvi je delavnica, kjer študentke in študenti prepoznavajo svoje notranje potenciale (15.10.) in drugi je okrogla miza, ki bo 25.10.  odkrivala vlogo humanistov in družboslovcev v razvoju 21. stoletja.

Vse informacije najdete v priponkah.

 


DATOTEKE
om_0.docx
prispevkiokt_0.docx


12.10.2018

Razstava: En proces, štirje jeziki

Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije ob svoji 45. obletnici delovanja v sodelovanju z Mednarodnim združenjem konferenčnih tolmačev (AIIC) pripravlja slovensko različico razstave o tolmačenju na nürnberških procesih z naslovom En proces, štirje jeziki. Nürnberški procesi, ki so prelomnica v razvoju mednarodnega prava, so bili doslej osvetljeni in analizirani z različnih pravnih vidikov.


Zelo malo pa je znanega o tolmačih, ki so se takrat prvič spoprijeli s tedaj še nepreizkušeno tehniko simultanega tolmačenja in ki so na teh dolgotrajnih in zapletenih procesih omogočili večjezično komunikacijo med udeleženci. Razstava je posvečena prav njim – pionirjem konferenčnega tolmačenja, zaradi katerih je simultana tehnika tolmačenja postala vsakdanja praksa v vseh mednarodnih institucijah.

 

Potujoča razstava bo od 15. 10. do 5. 11. 2018 na ogled tudi v avli Filozofske fakultete. Otvoritev bo potekala v sredo, 17. oktobra 2018, ob 11.00 uri. Prisotne bo nagovoril dekan prof. dr. Roman Kuhar, predstojnica oddelka prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar, predsednica združenja ZKTS Nada Prodan in dr. Amalija Maček, koordinatorica MA Tolmačenje in mentorica študentk 3. letnika BA, ki so prevedle del besedil na razstavnih panojih. Po otvoritvi je možen voden ogled razstave pod vodstvom pravnice in tolmačke Želje Cilenšek Bončina.

SLIKOVNO GRADIVO12.10.2018

Razstava in predavanje ob praznovanju stote obletnice združitve Romunije s Transilvanijo

Ob praznovanju stote obletnice velike združitve Romunije s Transilvanijo vas Veleposlaništvo Romunije v Sloveniji v sodelovanju z Narodnim muzejem Cotroceni in Oddelkom za romanske jezike in književnosti FF vabi v torek, 16. oktobra 2018, ob 13.00 uri v 4. nadstropje FF na odprtje razstave z naslovom: Marea Unire. De la victoria în primul război mondial la încoronarea suveranilor României Mari/Velika združitev. Od zmage v prvi svetovni vojni do kronanja velikih romunskih vladarjev.


Na razstavi si bo mogoče ogledati fotografije, ki predstavljajo 1. december (dan združitve), dan zmage, zmagoslavni sprevod iz Bukarešte in druge, za romunsko zgodovino, pomembne dogodke.

Razstavo bo otvoril gospod Liviu Sebastian Jicman, direktor Narodnega muzeja Cotroceni.

Sledilo bo predavanje univerzitetnega profesorja, dr. Alexandra Ghișe (Univerza Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca): Soldați români în armata austro-ungară/Romunski vojaki v avstro-ogrski vojski. Predavanje bo v predavalnici 410.

SLIKOVNO GRADIVO12.10.2018

Mednarodni simpozij Izzivi preučevanj mobilnih posameznikov in skupin v 21. stoletju

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete vabi na mednarodni simpozij Izzivi preučevanj mobilnih posameznikov in skupin v 21. stoletju v okviru Bilateralnega projekta Slovenija-Hrvaška 2018 in stoletnice Univerze v Ljubljani. Simpozij bo potekal v sredo, 17. oktobra 2018, na oddelku (Zavetiška 5) in ZRC SAZU (Novi trg 2).


10.00-13.30

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete UL, Zavetiška 5 (nasproti Gimnazije Vič), Ljubljana (predavalnica P3)

ANTROPOLOŠKO RAZISKOVANJE MIGRACIJ V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM: PREDSTAVITEV IZBRANIH PRIMEROV IN DISKUSIJA

 

17.00-18.00 ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana, 1. nadstropje (sejna soba)

THE TOUCH OF GLOBALIZATION - FOREIGN AMENITY MIGRANTS IN SLOVENIA

 

Več12.10.2018

Predstavitev Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine

V torek, 16. oktobra 2018, z začetkom ob 10. uri bosta v Projekcijski dvorani Mestnega muzeja Ljubljana potekala dogodka, posvečena kolokacijam. Najprej bodo sodelavci Centra za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani predstavili Kolokacijski slovar sodobne slovenščine, nov jezikovni vir za slovenščino, ki v naš prostor uvaja kar nekaj novosti.


Sledil bo dogodek temeljnega raziskovalnega projekta KOLOS - Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki (ARRS J6-8255, https://www.cjvt.si/kolos/). Namen dogodka je seznaniti strokovno javnost s cilji in trenutnimi rezultati projekta ter opredeliti njihovo vrednost v luči primerljivih evropskih izkušenj ter nacionalnih prioritet in potreb. Projekt pripravlja nove metode in orodja za luščenje in jezikoslovno analizo kolokacij, zato so še posebej lepo vabljeni tisti, ki bi tovrstne podatke pri svojem delu potrebovali in uporabljali.

Vljudno vabljeni!

 

Program

 

1. del: Kolokacijski slovar sodobne slovenščine

10:00-11:00: Predstavitev Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine (KSSS)

 

2. del: Letni dogodek projekta KOLOS

11:00-12:00 Ana Frankenberg-Garcia (University of Surrey, Velika Britanija): CollocAid

[Opis bo dodan naknadno, posodobljen program pa bo na voljo na povezavi: https://www.cjvt.si/kolos/2018/10/11/predstavitev-kolokacijskega-slovarja-sodobne-slovenscine-in-raziskovalnega-projekta-kolos/]

 

12:00-12:30 Jaka Čibej (FF, IJS, FRI): Priprava učne množice za opredelitev kolokativnosti in druge dejavnosti v projektu KOLOS

Avtomatsko luščenje kolokacij temelji predvsem na izračunu statističnih sopojavitev besed v besedilnem korpusu, vsi tako izluščeni kandidati pa niso ustrezni. Da bi opredelili, kaj je legitimna statistična kolokacija na eni in slovarsko relevantna kolokacija na drugi strani, smo pripravili učno množico kolokacij, ročno razvrščenih v različne kategorije. Rezultati označevanja učne množice so uporabni ne samo za opredelitev kolokativnosti, temveč tudi za identifikacijo najpogostejših težav pri luščenju in s tem potencialnih izboljšav avtomatske metode.

 

12:30-13:00 Nikola Ljubešić (IJS): Frekvencija vs. semantika: što je informativnije za rangiranje kandidata kolokacija?

[Predavanje bo v hrvaščini.] 

Prikazat ćemo niz eksperimenata primjene strojnog učenja na rangiranje kandidata kolokacija koje učimo na skupu podataka proizvedenom unutar projekta KOLOS. Eksperimenti su prvenstveno usmjereni na mjerenje uspješnosti rangiranja u slučaju korištenja (1) mjera supojavljivanja i (2) distribuiranog prikaza značenja riječi. Usporedit ćemo i postupke dubokog učenja s tradicionalnim metodama strojnog učenja.

 

13:00-13:30 Špela Arhar Holdt (FF, FRI): Kako razvrstiti kolokacije v slovarju: uporabniški pogled

Obilje jezikovnih podatkov, ki jih lahko pridobimo z računalniško podprtimi pristopi, je v priročnikih treba razvrstiti na uporabniku prijazen in intuitiven način. V predstavitvi bomo pokazali rezultate raziskave, v kateri so uporabniki kolokacijsko gradivo razvrščali glede na lastne preference - ob tem pa podali tudi opredelitev, katere te preference so.

 

13:30-14:00 Vprašanja in razprava12.10.2018

Znanstveni simpozij: 1. Toporišičev dan

Vabljeni, da se udeležite znanstvenega simpozija 1. Toporišičev dan na temo Skladnja enostavčne povedi slovenskega jezika, ki se bo odvijal 19. oktobra 2018 v Posavskem muzeju Brežice.


Namen simpozija je ovrednotiti in nadaljevati znanstveno delo akad. prof. dr. Jožeta Toporišiča (1926–2014) na področju raziskovanja slovenskega jezika ter hkrati njegove izsledke na poljuden način posredovati zainteresirani strokovni in nestrokovni javnosti v Posavju ter širše v slovenskem jezikovnem prostoru kot tudi zunaj njega.

Kratka predstavitev in program simpozija ter prijavnica so na voljo tukaj.

 

Predstavitev

Program

SLIKOVNO GRADIVO11.10.2018

Delavnici za študente


Več v priponkah.


DATOTEKE
om.docx
prispevkiokt.docx


11.10.2018

Dnevi Zgodovinskega časopisa - ponudba za zaposlene

V prostorih Oddelka za zgodovino FF UL bodo od 15. do 18. oktobra 2018 potekali Dnevi Zgodovinskega časopisa 2018. Uredništvo osrednje slovenske stanovske revije zgodovinarjev je ob tej priložnosti omogočilo študentom FF UL posebno ugoden nakup monografij iz Zbirke ZČ. Nekaj naslovov je še dosegljivih in po ugodnih cenah jih v dneh od ponedeljka, 15. oktobra, do četrtka, 18. oktobra 2018 ponujamo vsem zaposlenim na FF UL. Knjige so v navedenih dnevih med 8. in 14. uro na ogled in na voljo za prevzem v knjižnici Oddelka za zgodovino FF UL.   Cene monografij Zbirke ZČ ob Dnevih Zgodovinskega časopisa za zaposlene


V prostorih Oddelka za zgodovino FF UL bodo od 15. do 18. oktobra 2018 potekali Dnevi Zgodovinskega časopisa 2018. Uredništvo osrednje slovenske stanovske revije zgodovinarjev je ob tej priložnosti omogočilo študentom FF UL posebno ugoden nakup monografij iz Zbirke ZČ. Nekaj naslovov je še dosegljivih in po ugodnih cenah jih v dneh od ponedeljka, 15. oktobra, do četrtka, 18. oktobra 2018 ponujamo vsem zaposlenim na FF UL. Knjige so v navedenih dnevih med 8. in 14. uro na ogled in na voljo za prevzem v knjižnici Oddelka za zgodovino FF UL.

 

Cene monografij Zbirke ZČ ob Dnevih Zgodovinskega časopisa za zaposlene 

 

 

 

 

FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij.

 

EDUROAM

Fakulteta je opremljena z brezžičnimi oddajniki. Na voljo je brezžično akademsko omrežje Eduroam. Dostop do tega omrežja je na voljo vsem vpisanim študentom/študentkam in zaposlenim na fakulteti. Do omrežja Eduroam lahko dostopate povsod, kjer je na voljo signal (doma in v tujini).

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
FF - Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel:01/241-10-00; fax:01/425-93-37

info@ff.uni-lj.si

www.ff.uni-lj.si  

       

 

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12

1000 Ljubljana
tel: 01/241 85 00; fax: 01/241 86 60

rektorat@uni-lj.si

http://www.uni-lj.si