Liber.ac
SL | EN
ZAPOSLENI | KONTAKT | VIS | RSS | INTRANET | E-POŠTA

Search form

O FAKULTETI
O nas

ŠTUDIJ
Oddelki in študij

RAZISKOVANJE
Raziskovanje in razvoj

DEJAVNOSTI
Centri in tečaji

KNJIGE
Založba in knjigarna

OHK
Knjižnica

OB ŠTUDIJU
Študijske strani

Back to top


18.08.2017

tajništvo - 21. in 22. 8.


Obveščamo vas, da bo tajništvo 21. in 22. avgusta zaprto.18.08.2017

ŠPANSKA KNJIŽNICA: 21.8.-25.8.2017


ŠPANSKA KNJIŽNICA

V tednu od 21.8 do 25.8. 2017 se za vračanje in izposojo knjig oglasite v Romanistični knjižnici v četrtem nadstropju (soba 408). Zaželeno je, da knjige rezervirate en dan prej.

MAr18.08.2017

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, Anne-Cecile Lamy-Joswiak


Sreda, 30.08 pa vse srede v septembru razen 20.09.2017. Kabinet tujih lektorjev, 547 18.08.2017

Izpit - dr. Mlinar


V torek, 22. avgusta, bo izpit iz predmeta ZG2 Izbrana poglavja iz obče zgodovine srednjega veka ob 9h v kabinetu 11417.08.2017

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, izr. prof. dr. Marija Javor Briški


Govorilne ure v poletnem času: v petek, 25. 8., ob 13.00 h, v petek, 8. 9., ob 11.00 h in v petek, 29. 9., ob 10.00 h. 17.08.2017

vpis v višji letnik ali v dodatno leto in ponovni vpis - 1. stopnja


Vse informacije v zvezi z vpisom v višji letnik ali v dodatno leto in ponovni vpis najdete na straneh referata za dodiplomski študij: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestila_o_vpisu 

Vpisni listi se bodo študentom, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v višji letnik ali v dodatno leto, odprli avtomatsko (od 10. avgusta naprej za absolvenete in od 22. avgusta naprej za vpis v višji letnik). Za ponovni vpis v isti letnik (ponavljanje letnika) pa se študenti enopredmetnih programov oglasite na oddelčnem tajništvu, študenti dvopredmetih programov pa v sobi 013 (po 1. septembru 2017).

Vse informacije najdete spodaj.

 

Vpis v višji letnik in ponovni vpis

 

 • POGOJI ZA VPIS V VIŠJI LETNIK

 

Za napredovanje iz prvega v drugi letnik mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti prvega letnika v obsegu 54 KT. Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v tretji letnik.  

Za napredovanje iz drugega v tretji letnik mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti drugega letnika  v obsegu54 KT, skupaj s celotnimi obveznostmi 1.  letnika.

 

 • VPIS V VIŠJI LETNIK S SPREGLEDOM KREDITNIH TOČK

 

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL in Merilih za reševanje študentskih prošenj FF), se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili vsaj 51 KT. O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje na podlagi »Prošnje za vpis v višji letnik z manjkajočimi KT« pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje, ki ga študent pridobi sam pred oddajo prošnje.   

Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.

 

 • POTEK VPISA

 

Redni vpis v drugi in tretji  letnik bo med 1. in  30. septembrom  2017, vpisni listi za vpis v višji letnik študentom, ki bodo do takrat  izpolnili pogoje,  pa bodo odprti od 22. avgusta naprej.

Vpis bo potekal izključno po pošti.

 

 1. Postopek vpisa:

 

 • V drugi letnik:

Ko študent zbere 54 KT v prvem letniku, se mu naslednji dan avtomatsko odpre vpisni list za drugi letnik in študent nadaljuje postopek vpisa s točko 2.

 

 • V tretji letnik:

Ko študent zbere 54 KT v drugem letniku in ima opravljene obveznosti prvega letnika v celoti (100% od100%), se mu naslednji dan avtomatsko odpre vpisni list za tretji letnik in študent nadaljuje postopek vpisa s točko 2.

 

Študenti dvopredmetnih študijskih programov v povezavi s Teološko fakultetoki imajo pogoje za vpis v višji letnik, morajo najprej urediti vpis na Teološki fakulteti.  Fakulteti se medsebojno obveščata glede opravljenih pogojev kandidatov in glede vpisa. Ko Teološka fakulteta sporoči, da je študent pri njih vpisan, na referatu Filozofske fakultete odpremo vpisni list in študent se lahko vpiše na FF, kjer dobi potrdila o vpisu.  Podatka o vpisu z obeh fakultet se potem združita v eVŠ.  

 

 1. Vnos podatkov v elektronski vpisni list se opravi preko spletne strani FF doma ali kjerkoli drugje.  Za vnos in tiskanje vpisnega lista je v času vpisa  na voljo tudi računalniška učilnica na fakulteti – soba 013 (vsak dan vpisa od 12.00 do 13.00 ure). Spletni vnos podatkov je moč opraviti naslednji dan po izpolnitvi vpisnih pogojev iz prvega odstavka. Vnos vpisnih podatkov poteka preko spletne strani študentskega informacijskega sistema FF (https://vis.ff.uni-lj.si/).

V sistem se je potrebno prijaviti z uporabniškim imenom in geslom in na levi strani v menuju  izbrati  »VPIS / Vpisni list«.  

Na vpisnem listu je potrebno  natančno preveriti pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolniti.

Podatke na koncu vnosa je treba potrditi. Vpisni list je potrebno natisniti (menu na levi strani »VPIS / Tiskanje«) in podpisati (tiskanje je vedno možno tudi naknadno v omenjeni računalniški učilnici).

 

 1. Na vpisni list je potrebno navesti želeno število potrdil o opravljenih izpitih, ki so plačljiva po veljavnem Ceniku FF.

 

 1. Obvezen sestavni del vpisnega lista je tudi predmetnik.

 

 1. Vpisno dokumentacijo, ki je potrebna za vpis, sestavljajo:
 • podpisan VPISNI LIST
 • ŠTUDENTSKA IZKAZNICA
 • PISEMSKA OVOJNICA formata A5 s čitljivo izpisanim imenom in naslovom, kamor bomo vrnili dokumentacijo o vpisu. Znamke ni potrebno priložiti.

 

Dokumentacijo je treba zapečatiti v ovojnico, jo označiti s pripisom »VPIS«  in jo 

pustiti na označenih mestih na fakulteti (pred referatom) ali poslati po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »VPIS« .

 

 1. Po opravljenem vpisnem postopku pošljemo po pošti: 6 potrdil o vpisu,  študentsko izkaznico z nalepko, naročena potrdila o opravljenih izpitih, za katera bomo naknadno poslali račun, ter potrjeno vlogo za dodelitev subvencije k ceni mesečne vozovnice.

 

 1. Po elektronski pošti bomo poslali račun za vpisnino. Vpisnino je potrebno obvezno poravnati v roku, ki je določen na računu. Če do navedenega datuma  račun ni plačan, je onemogočen dostop do študentskega informacijskega sistema.

 

 • PONOVNI VPIS

 

Za ponovni vpis v isti letnik na večini študijskih programov prve stopnje je potrebno izpolnjevati pogoje, predpisane s posameznim študijskim programom. Pogoji so objavljeni v obvestilu »Ponovni vpis v isti letnik – splošne informacije«. Vsak študent se lahko enkrat ponovno vpiše tekom študija na posamezni stopnji.

Vse študente, ki bi se v prihajajočem študijskem letu želeli vpisati ponovno v isti letnik, opozarjamo na posebna določila  Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki posegajo na določene člene Zakona o visokem šolstvu in so se začela uporabljati  s študijskim letom 2012/13. Ta med drugim določa, da »…študentu  status preneha  ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer...«. To pomeni, da za študente, ki so bili ponovno vpisani, vpis v dodatno leto (absolventski staž) ni dovoljen. 

 

 

Ponovni vpis v isti letnik

 • Študent lahko v času študija iste stopnje enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program.
 • Vse študente, ki bi se v prihajajočem študijskem letu želeli vpisati ponovno v isti letnik opozarjamo na posebna določila  Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki posegajo na določene člene Zakona o visokem šolstvu in so se začela uporabljati  s študijskim letom 2012/13.

Ta med drugim določa, da »…študentu  status preneha  ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer...«. To pomeni, da za študente, ki so imeli ponovni vpis v štud. letu 2012/13 in v naslednjih letih, vpis v dodatno leto (absolventski staž) ne bo mogoč. 

 • Za ponovni vpis v isti letnik je potrebno izpolnjevati pogoje, predpisane s posameznim študijskim programom.

 

Pogoji za ponovni vpis:

ENOPREDMETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Minimalno število KT

Anglistika

30 KT

Antični in humanistični študiji

15 KT

Arheologija

20 KT

Bibliotekarstvo in informatika

ni pogojev

Etnologija in kulturna antropologija

42 KT

Filozofija

15 KT

Francistika z romanistiko

15 KT

Geografija

15 KT

Germanistika

20 KT

Japonologija

15 KT

Medjezikovno posredovanje

ni pogojev

Muzikologija

15 KT

Pedagogika in andragogika

15KT

Primerjalna književnost in literarna teorija

15 KT

Psihologija

30 KT

Sinologija

15 KT

Slovenistika

ni pogojev

Sociologija kulture

30 KT

Umetnostna zgodovina

15 KT

Zgodovina

30 KT

Zahodnoslovanski študiji

15 KT

 

Na tajništvu oddelka morate najprej opraviti pregled pogojev  za ponovni vpis. Na podlagi izpolnjevanja pogojev za ponovni vpis Vam bodo omogočili elektronski vnos Vpisnega lista za ponovni vpis v isti letnik.

 

 

DVODISCIPLINARNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI

Minimalno število KT

Polonistika­ – dvopr./dvodisc.

15 KT

Slovenistika­ – dvopr./dvodisc.

ni pogojev

Anglistika  – dvopr./dvodisc.

 

 

 

 

 

 

 

 

15 KT skupaj na obehdvopredm./dvodisc. Študijskih programih

Bohemistika­ – dvopr./dvodisc.

Etnologija in kulturna antropologija - dvopr./dvodisc.

Filozofija­ – dvopr./dvodisc.

Francistika­ – dvopr./dvodisc.

Geografija­ – dvopr./dvodisc.

Nemcistika­ – dvopr./dvodisc.

Grški jezik, književnost in kultura­ – dvopr./dvodisc.

Italijanski jezik in književnost­ – dvopr./dvodisc.

Japonologija­ – dvopr./dvodisc.

Južnoslovanski študiji­ – dvopr./dvodisc.

Kulture vzhodne azije­ – dvopr./dvodisc.

Latinski jezik, književnost in kultura­ – dvopr./dvodisc.

Primerjalno jezikoslovje­ – dvopr./dvodisc.

 Pedagogika in andragogika - dvopr.

Primerjalno slovansko jezikoslovje­ – dvopr./dvodisc.

Primerjalna književnost in literarna teorija­ – dvopr./dvodisc.

Rusistika­ – dvopr./dvodisc.

Slovakistika­ – dvopr./dvodisc.

Sociologija­ – dvopr./dvodisc.

Splošno jezikoslovje­ – dvopr./dvodisc.

Španski jezik in književnost­ – dvopr./dvodisc.

Umetnostna zgodovina­ – dvopr./dvodisc.

Zgodovina­ – dvopr./dvodisc.

 

Študentom dvodisciplinarnih študijskih programov, ki izpolnjujejo pogoje za ponovni vpis, v času vpisa odpremo vpisni list v sobi 013 (računalniška učilnica) med 12. in 13. uro, kjer lahko opravijo vnos podatkov za vpis in pustijo vpisno dokumentacijo.

 

 • Študenti, ki so vpisani izredno, morajo za ponovni vpis preko študentskega informacijskega sistema oddati »Prošnjo za ponovni vpis v letnik (izredni študij)«. V skladu z veljavnim Cenikom FF za študijsko leto 2017/18  je potrebno za vsako manjkajočo obveznost plačati.

Pri izračunu stroškov opravljanja manjkajočih obveznosti študija se upošteva vrednost kreditnih točk posameznega predmeta in višino šolnine (Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na UL) za letnik študijskega programa. Strošek opravljanja posameznega predmeta  se izračuna tako, da se določi vrednost kreditne točke glede na višino šolnine posameznega letnika (ena kreditna točka se ovrednoti kot ena šestdesetina šolnine), ki se pomnoži s številom kreditnih točk predmeta. V primeru, da je manjkajočih obveznosti toliko, da znesek preseže polno šolnino za izredni študij, se obračuna šolnina za letnik izrednega študija.

 

Potek vpisa:

 1. Redni vpis v višje letnike in ponovni vpis v isti letnik je od 1. do  30. septembra 2017.
 2. V tajništvih (enopredmetnim študentom) oziroma sobi 013 (dvopredmetnim študentom) odprejo vpisni list za ponovni vpis v isti letnik.
 3. Vnos podatkov v elektronski vpisni list lahko opravite preko spletne strani doma ali kjerkoli drugje.  Za vnos in tiskanje vpisnega lista Vam je v času vpisa na voljo tudi računalniška učilnica na fakulteti – soba 013 (vsak dan vpisa od 12.00 do 13.00 ure). Spletni vnos podatkov lahko opravite takoj, ko Vam omogočimo elektronski vpis (Točka 1). Vnos vpisnih podatkov poteka elektronsko, preko spletne strani študentskega info sistema FF (http://vis.ff.uni-lj.si ). Prijaviti se morate v sistem s svojim uporabniškim imenom in geslom in na levi strani v menuju izberete »VPIS / Vpisni list«. 
 4. Če pri ponovnem vpisu v isti letnik želite obdržati stare zunanje izbirne predmete, morate v naboru izbrati »Izbirni predmet – fiktivni« z ustreznim številom KT. V primeru pa, da želite izbrati nove zunanje izbirne predmete, morate na vpisnem listu pri izpisu predmetnika ročno označiti, katerih lanskih zunanjih izbirnih predmetov ne boste opravljali.

 

 

5.  Na vpisnem listu natančno preverite pravilnost podatkov in jih po potrebi dopolnite. Podatke na koncu vnosa potrdite. Vpisni list natisnite (menu na levi strani »VPIS / Tiskanje«) in podpišite (tiskanje je vedno možno tudi naknadno v omenjeni računalniški učilnici).

 1. Na vpisni list navedite želeno število potrdil o opravljenih izpitih, ki so plačljiva po veljavnem Ceniku FF.  
 2. Vpisno dokumentacijo, ki jo potrebujete za vpis, sestavljajo:

a)   podpisan VPISNI LIST

b)   ŠTUDENTSKA IZKAZNICA

c)   PISEMSKA OVOJNICA formata A5 s čitljivo izpisanim imenom in naslovom, kamor vam bomo vrnili dokumentacijo o vpisu. Znamke ni potrebno priložiti.

 1. Dokumente zapečatite v ovojnico, jo označite s pripisom »VPIS«  in jo 

-       pustite na označenih mestih na fakulteti

-       ali pošljite po pošti na naslov Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA,  s pripisom »VPIS« .

Po opravljenem vpisnem postopku boste po pošti prejeli: 6 potrdil o vpisu, študentsko izkaznico z nalepko (v kolikor jo boste priložili) in naročena potrdila o opravljenih izpitih za katera boste naknadno prejeli račun.  

Po e-pošti boste prejeli račun s položnico za vpisnino. Vpisnino morate obvezno poravnati v roku, ki je določen na računu. Če do navedenega datuma  računa ne boste plačali, vam bo onemogočen dostop do študentskega informacijskega sistema.16.08.2017

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, doc. dr. Marjana Šifrar Kalan


GU v avgustu in septembru: 17.8. od 11h do 12h, 24.8. od 11h do 12h, 4.9. od 11h do 12h, 11.9. od 11h do 12h, 18.9. od 11h do 12h.16.08.2017

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič


Govorilne ure v avgustu in septembru: TOREK, 22.8.17, ob 12h SREDA, 30.8.17, ob 14h PETEK, 8.9.17, ob 12h PETEK, 15.9.17, ob 12h16.08.2017

Študentske prošnje


Navodila za oddajo študentski prošenj najdete na splenih straneh referata za dodiplomski in magistrski študij:

- http://www.ff.uni-lj.si/studij/dodiplomski_studij_1_stopnja/obvestila_navodila/studentske_prosnje 

- http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Navodila_postopki#Študentske prošnje

 

Vnos študentskih prošenj  poteka preko študentskega informacijskega sistema VIS.  S tem je  študentom omogočeno spremljanje različnih faz reševanja vloge in vpogled v sklep o dokončni rešitvi vloge. Izjema velja za študente, ki želijo vložiti prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija in še nikoli niso bili vodeni v študentskem informacijskem sistemu VIS. Ti oddajo prošnjo za nadaljevanje oz. dokončanje študija na obrazcu PR-NAD. 

 

POSTOPEK ODDAJE PROŠENJ :

 

Pozor: dostop do strežnika ima varnostno časovno omejitev, zato vam lahko strežnik po preteku določenega časa zavrne vnašanje in tiskanje prošnje. Da bi se temu izognili, je potrebno utemeljitev prošnje brez naglice najprej vtipkati v nek začasni tekstovni dokument in se šele potem lotiti vnosa prošnje, pri čemer je predhodno pripravljeni tekst potrebno zgolj prilepiti v ustrezno polje.

 

 • V levem meniju študent izbere rubriko »PROŠNJE«.
 • Desno od teksta »Vnos prošnje« izbere ustrezen TIP prošnje iz izbornega menija in nato klikne na gumb z dvema puščicama '<<' levo od teksta »Vnos prošnje« - s tem sproži vnos prošnje. Nato v ustrezna polja vnaša zahtevane podatke (potrebno je podati utemeljitev v maksimalnem obsegu 1500 znakov in navesti priloge) in sledi spletnemu obrazcu do konca.
 • S klikom na gumb »Oddaj in natisni prošnjo« se vloga posreduje v VIS in natisne. Natisnjen izvod je potrebno nujno podpisati in poslati skupaj z obveznimi prilogami priporočeno po pošti  na naslov: Filozofska fakulteta, Referat za dodiplomski študij ali Referat za 2. stopnjo, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA, s pripisom »ŠTUDENTSKA PROŠNJA«, ali oddati v ustreznem referatu.
 • Preden študent prošnjo natisne in odpošlje,  lahko besedilo prošnje še vedno popravi ali dopolni s klikom na gumb '<< Urejanje prošnje ali pritožbe' in tu ima tudi možnost, da popravljeno prošnjo ponovno natisne. Ko prošnjo podpiše in odpošlje, je vsako spreminjanje te iste prošnje neveljavno. 
  Vneseno prošnjo lahko na opciji »Urejanje prošnje ali pritožbe« tudi izbriše, v kolikor si premisli in prošnje ne želi odposlati, vendar to le v primeru, če je še ni oddal ali odposlal.
 • Prošnja gre v obravnavo šele, ko referat ustrezne stopnje prejme popolno, podpisano pisno vlogo kandidata z vsemi obveznimi prilogami.

Študent mora prošnjo obvezno opremiti z ustreznimi dokazili o argumentih, navedenih v vlogi (npr. zdravniško potrdilo, dokazilo o starševstvu, potrdilo Centra za socialno delo, potrdilo o opravljenih izpitih in potrjen učni načrt za posamezen predmet (za priznanje izpita) itd.). Če dokazil kljub pozivu v predpisanem roku ne priloži, se prošnjo zavrže v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.

Ustrezna dokazila:

 • zdravniško potrdilo, ki mora vsebovati mnenje zdravnika, da v določenem obdobju študent ni bil sposoben opravljati  svojih študijskih obveznosti,  in navedbo tega časovnega obdobja,
 • dokazilo o starševstvu je kopija rojstnega lista otroka,
 • za vse navedbe glede socialnih razmer v družini je potrebno priložiti ustrezno potrdilo Centra za socialno delo ali v primeru navedbe smrti »Izpisek iz matičnega registra smrti«,
 • če študent uveljavlja poseben status študenta, mora priložiti potrdila, navedena v OBVESTILU ŠTUDENTOM, KI ŽELIJO UVELJAVLJATI POSEBEN STATUS.

 

Pri prošnjah za nadaljevanje oz. dokončanje študija je obvezno priložiti indeks (generacije študentov vpisanih pred 2011/12), dokazil o razlogih za prekinitev študija ni potrebno prilagati. 

Pred oddajo prošenj je potrebno prebrati Merila za reševanje študentskih prošenj, ki so objavljena na spletnih straneh fakultete. MERILA

 

 

Posamezne faze reševanja prošnje lahko študent spremlja preko študentskega informacijskega sistema v meniju »Pregled prošenj« v rubriki »Status«.  Z izbiro te možnosti lahko pregleduje stanje oddane prošnje. Pri tem se stanja spreminjajo iz:

 

 • »Predlagan« – prošnjo ste vnesli, referat pa je še ni prejel.
 • »Sprejet« – prošnjo je referat sprejel in čaka na obravnavo. V kolikor referat ugotovi pomanjkljivosti pri prejeti prošnji, boste v polju Opombe o njih obveščeni.
 • »Zaključen« – prošnja je bila obravnavana, sprejet je bil sklep. Z izbiro gumba pred vrstico se vam izpiše datum obravnave in sprejet sklep.

V kolikor na izpisu prošnje ugotovite, da ste pri vnosu prošnje pozabili ali napačno vnesli kakšen podatek, lahko z izbiro možnosti »Urejanje prošnje ali pritožbe«  že vneseno prošnjo popravite. To lahko uporabite le, dokler prošnje ne posredujete referatu.

Datum oddaje prošnje se šteje datum, ko je podpisana prošnja oddana na pošto, oziroma, ko je osebno oddana na fakulteti – v zabojnik (v avgustu in septembru) ali v referat med uradnimi urami.

 

Pisni sklep z rešitvijo prošnje (in indeksom pri prošnjah za nadaljevanje in dokončanje študija) študent prejme  po pošti, priporočeno.

 

Po oddaji vloge za priznanje izpitov, opravljenih izven Univerze v Ljubljani in prošnjah za nadaljevanje in dokončanje študija študent prejme tudi račun za plačilo zneska, določenega s cenikom FF.

 

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov po telefonu ni možno pridobiti informacij o rešitvah prošenj.

 

Prošnje za spremembo študijskega programa lahko oddate v obdobju od 1.6.2017 do 31.7.2017, prošnje za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v dodatnem letu pa od 3.7.2017 do 31.8.2017. 

Ostale prošnje v zvezi z vpisom za prihodnje študijsko leto je letos možno oddati med 1. in 20. septembrom (zadnji rok za oddajo prošenj). 

 

 

 

Razpored terminov za oddajo prošenj, vezanih na vpis:

 

VRSTA PROŠNJE

OD

DO

Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v dodatnem letu

3.7.2017

31.8.2017

Prošnja za spremembo študijskega programa

1.6.2017

31.7.2017

Prošnja za ponovni vpis v letnik (izredni študij)

1.9.2017

20.9.2017

Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov

1.9.2017

20.9.2017

Prošnja za prehod iz izrednega na redni študij

1.9.2017

20.9.2017

Prošnja za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami

1.9.2017

20.9.2017

 

 

V primeru, da bo prošnja študenta zavrnjena in bo študent mnenja, da je to neupravičeno, lahko napiše pritožbo v 8 dneh od prejete odločbe. V pritožbi študent lahko navaja nova dejstva in dokaze, vendar:

- mora obrazložiti, zakaj jih ni navedel že v postopku na prvi stopnji,

- obstajati morajo v času odločanja na prvi stopnji injih študent upravičeno ni mogel predložiti oziroma navesti v postopku na prvi stopnji.16.08.2017

MED: Štipendije Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD) za študijsko leto 2018/2019

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) je razpisala štipendije za študijsko leto 2018/2019. Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de . Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).


Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) je razpisala štipendije za študijsko leto 2018/2019.

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de .

Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00).


DATOTEKE
daad_-_2018-2019_vn_34_2017.pdf


16.08.2017

Prijava na magistrske programe 2. stopnje - do 31. 8. 2017


Navodila za prijavo na drugostopenjske programe so objavljena na spletni strani referata za magistrski študij. V primeru vprašanj se obrnite na referat, ki vodi postopke v zvezi z vpisom: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja/Razpis_za_vpis_vpis#prijava na razpis 

 

Prijava na razpis

Roki za prijavo na magistrske študijske programe 2. stopnje:

- za prijavo v prvem prijavnem roku na razpisna mesta za državljane R Slovenije in EU mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 1. 9. 2017 (rok za prijavo: 31. 8. 2017);

- za prijavo na razpisna mesta za tujce in Slovence brez slovenskega državljanstva mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 21. 7. 2017 (rok za prijavo: 20. 7. 2017);

- za prijavo v drugem prijavnem roku (na morebitna prosta mesta, ki bodo ostala nezapolnjena po prvi prijavi) mora biti natisnjena prijava oddana najkasneje do 21. 9. 2017 (rok za prijavo: 20. 9. 2017);

- na programih, kjer bo v prvem roku prijavljenih več kandidatov kot je razpisanih mest, bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 19. 9. 2017; prijavljeni kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 18. 9. 2017.

 

 

Prijava poteka preko portala eVŠ.

Natančno sledite navodilom za registracijo in izpolnjevanje prijave.

 

 

Pomoč pri tehničnih težavah pri izpolnjevanju prijave za vpis:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

e-naslov: ekc@gov.si

tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

tel. za klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90

 

 

Izpolnite prijavo natisnite in podpišite ter jo skupaj z vsemi potrebnimi prilogami pošljite na naš naslov (Filozofska fakulteta, Referat za magistrski študij (2. stopnja), Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana) do roka za prijavo.

 

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do roka za prijavo še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti dodiplomskega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, ki traja do 30. 9. 2017.

Izjema so študijski programi, na katere se je prijavilo več kandidatov kot je razpisanih mest - za te programe bo izbor kandidatov potekal po zaključenem izpitnem obdobju in sicer 19. 9. 2017, prijavljeni kandidati pa morajo izpolnjevati pogoje za vpis do 18. 9. 2017.  

 

Prijavo lahko oddate na največ 3 študijske programe oz. 3 kombinacije dvodisciplinarnih/dvopredmetnih programov. Kolikor programov oz. kombinacij programov boste izbrali, toliko prijav morate natisniti in k vsaki priložiti ustrezna dokazila.  

 

K prijavi na razpis je potrebno priložiti:

1.  fotokopijo vseh pridobljenih diplomskih listin

 • kandidati, ki ne bodo diplomirali do 1. 9., jo priložijo naknadno (študij mora biti zaključen najkasneje do 30. 9. 2017 oz. do 18. 9. 2017 na programih z omejitvijo vpisa)
 • če diploma še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju
 • če je diploma pridobljena v tujini, je prijava na razpis hkrat vloga za priznavanje tuje listine

2.  potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene in ocene diplomskega dela oz. fotokopijo priloge k diplomi (potrdila ni potrebno priložiti diplomantom Filozofske fakultete UL, ki imajo elektronski indeks)

3.  drugo (če to zahteva program; npr. potrdilo o znanju tujega jezika ipd.)

 

Prijava na razpis (magistrski študij - 2. stopnja) preko portala eVŠ / Application form (Master's programme)  16.08.2017

Obvestilo o zunanjih izbirnih predmetih


Obvestilo o izbirnih predmetih je objavljeno na strani referata za dodiplomski študij: http://www.ff.uni-lj.si/studij/Dodiplomski_studij_1_stopnja/Obvestila_navodila/Obvestilo_glede_izbirnih_predmetov

 

Študenti, ki so vpisani ali se vpisujejo na programe, pri katerih je predvidena izbira zunanjih izbirnih predmetov, lahko le-te izbirajo iz ponudbe predmetov prvostopenjskih  študijskih programov Filozofske fakultete (če niso del njihovega obveznega predmetnika oz. če jih še niso izbrali) ali drugih fakultet ljubljanske ali drugih univerz, domačih ali tujih.

Zunanji izbirni predmeti, ki jih študenti dodiplomskega  študija izbirajo, morajo biti akreditirani na študijskih programih 1. stopnje (predmetov 2. stopnje študenti ne smejo izbrati).  

Filozofska fakulteta ponuja pester izbor predmetov, študentom pa so na voljo tudi predmeti Fakultete za družbene vede UL, s katero imamo podpisan medsebojni dogovor.

Za izbiro zunanjega izbirnega predmeta na FF ali na FDV ni potrebno izpolnjevati nobenih obrazcev. Predmete FF izberete iz nabora predmetov ob elektronskem izpolnjevanju vpisnega lista ob vpisu. Predmete FDV prav tako vnesete ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista ob vpisu.  

Menjava izbirnih predmetov za študijsko leto 2016/17 je mogoča do 30. oktobra v ustreznem tajništvu, pod pogojem, da so pri predmetu še prosta mesta oz. najkasneje v tridesetih dneh po začetku letnega semestra, če se predmet izvaja v letnem semestru, če so še na voljo prosta mesta. Po tem datumu je menjava mogoča le ob pozitivno rešeni prošnji.

 

Za študente FF, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti

Študenti FF, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na drugi fakulteti morajo izpolniti obrazec   in ga najkasneje do 30.9.2016 predložiti v tajništvo matičnega oddelka, kamor so vpisani, kjer jim bodo izbrani predmet vnesli v elektronski indeks. Obrazec mora biti popolno izpolnjen in žigosan s strani odgovorne osebe drugega visokošolskega zavoda. Ob izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista je  v tem primeru potrebno izbrati predmet AA zunanji izbirni predmet v ustreznem obsegu kreditnih točk, ki bo na podlagi obrazca nato ustrezno nadomeščen. Potrdilo o opravljenih obveznostih mora študent dostaviti v referat za dodiplomski študij.

 

Za študente drugih fakultet, ki želijo izbrati zunanji izbirni predmet na Filozofski fakulteti

Predmete, ki jih Filozofska fakulteta ponuja, lahko izbirajo tudi študenti  drugih visokošolskih zavodov. Glede prostih mest se pozanimajo v tajništvu oddelka, ki predmet ponuja.  Če je mesto na izbranem predmetu prosto, tajništvo oddelka potrdi obrazec, vnese študenta in predmet v študentski informacijski sistem ter obrazec posreduje v Referat za dodiplomski študij. Referat obrazec žigosa in posreduje na študentovo matično fakulteto. Izbira zunanjega izbirnega predmeta je mogoča do 30.oktobra.

 

Obrazci:

 

Študent ima pravico opravljati izpite na študijskih programih, na katere je vpisan oziroma v obsegu KT kot ga predvideva študijski program za posamezni letnik. Druge predmete lahko študenti opravljajo izven vpisanega študijskega programa, oziroma izven obsega 60 ECTS, le na podlagi pozitivno rešene prošnje. Obiskovanje organiziranih oblik dela in opravljanje obveznosti pri predmetu je plačljivo v skladu s cenikom (izvedba predmeta).15.08.2017

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, doc. dr. Irena Samide


Torek, 4. 7. od 9.00 do 10.00 Ponedeljek, 10. 7. od 9.00 do 10.00 Ponedeljek, 17. 7. od 9.00 do 10.00 Sreda, 16. 8. od 11.00 do 12.00 Torek, 29. 8. od 10. do 11.00 Prosim, da se na govorilne ure najavite. Letni dopust 25.7-15.8.14.08.2017

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, izr. prof. dr. Gregor Perko


V jesenskem izpitnem obdobju bodo govorilne ure ob sredah (23. 8., 30.8., 6.9., 13.9., 20.9.), in sicer med 10.00 in 11.00.13.08.2017

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, lekt. mag. Mojca Belak


V času pedagoškega procesa ob ponedeljkih od 11.30- do 13.00. 12.08.2017

Obvestilo o spremembi govorilnih ur, asist. Ignac Fock


Med izpitnim obdobjem: 25.8. 12h-13h, 29.8. 12h-13h, 11.9. 12h-13h.09.08.2017

GU: Lampič - od 16. 8. do konca semestra


Do konca letnega semestra so termini govorilnih ur sledeči.

 

Avgust

četrtek 17.8.2017: 9.00. do 10.00

torek 22.8.2017: 9.00. do 10.00

četrtek 24.8.2017: 9.00. do 10.00

torek 26.8.2017: 14.00. do 16.00

 

September

torek 5.9.2017: 14.00. do 16.00

torek 12.9.2017: 14.00. do 16.00

četrtek 14.9.2017: 9.00. do 10.00

torek 19.9.2017: 14.00. do 16.0031.07.2017

GU: Ogrin M. - govorilne ure od 15. 8. do konca semestra


GU med 15.8. in 30.9. bodo:

 

21.8. 13:30 - 15:00

1.9.   10:00 - 11:30

6.9.   12:00 - 13:30

12.9. 10:00 - 11:30

19.9. 12:00 - 13:30

 

M. Ogrin31.07.2017

GU: Tajništvo

Tajništvo bo od 19. 7. 2017 do 15. 8. 2017 zaprto!


Spoštovani!

 

Obveščam vas, da bo tajništvo Oddelka za geografijo od 19. 7. 2017 do 15. 8. 2017 zaprto.

 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

 

Jerica M. Pestotnik31.07.2017

SO: Razpis za sofinanciranje šolnine na programu Varstvo okolja za študijsko leto 2017/2018


Obveščam vas, da je na spletni strani programa Varstvo okolja objavljen Razpis za sofinanciranje šolnine na programu Varstvo okolja za študijsko leto 2017/2018 (https://www.uni-lj.si/studij/doktorski/varstvo-okolja/prijava/razpis/ in http://www.uni-lj.si/study/doctoral/environmental-protection/application/call/).  

 

 

 

 

FF izobražuje študente in ustvarja vrhunske izobražence z odprtim in kritičnim mišljenjem na področju humanistike in družboslovja ter izobraževanja učiteljev s teh področij.

 

EDUROAM

Fakulteta je opremljena z brezžičnimi oddajniki. Na voljo je brezžično akademsko omrežje Eduroam. Dostop do tega omrežja je na voljo vsem vpisanim študentom/študentkam in zaposlenim na fakulteti. Do omrežja Eduroam lahko dostopate povsod, kjer je na voljo signal (doma in v tujini).

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
FF - Filozofska fakulteta

Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel:01/241-10-00; fax:01/425-93-37

info@ff.uni-lj.si

www.ff.uni-lj.si  

     

 

KONTAKT

Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12

1000 Ljubljana
tel: 01/241 85 00; fax: 01/241 86 60

rektorat@uni-lj.si

http://www.uni-lj.si