Back to top

Računalniški center

Nahajamo se v 3. nadstropju v sobi 346

Dane Filippini, spec. elektronike, vodja Računalniškega centra

Delovno področje: delovanje strežnikov, delovanje računalniškega omrežja v prostorih fakultete,  naročila računalniške opreme, pomoč uporabnikom
E-pošta: dane@ff.uni-lj.si
Telefon: 1081

Leopold Slak, univ. dipl. ing.

Delovno področje: študentski informacijski sistem, podatkovne baze, SQL,  podpora ŠIS, 
E-pošta: leo@ff.uni-lj.si
Telefon: 1080
Kabinet: 38/FF

Uroš Škrjanc

Delovno področje: ureja in skrbi za delovanje spletne strani FF, servis in priprava računalniške opreme, naročila računalniške opreme ob odsotnosti Daneta Filippinija, pomoč uporabnikom . 
E-pošta: uros@ff.uni-lj.si
Telefon: 1082

Albert Bračič, ing. informatike

Delovno področje: vzdrževanje predavalnic in učilnic, priklop računalniške opreme, servis in priprava računalniške opreme, pomoč uporabnikom. 
E-pošta: albert.bracic@ff.uni-lj.si
Telefon: 1083

Rok Huskić

Delovno področje: servis strojne opreme (koordinator), priprava računalnikov za uporabo, priklop računalniške opreme, spletna pomoč, podpora uporabnikom. 
E-pošta: rok@ff.uni-lj.si
Telefon: 1465

Mitja Podreka, univ. dipl. sin. in bibl.

Delovno področje: E-učenje, Linux, PHP aplikacije, podpora uporabnikom
E-pošta: mitja@ff.uni-lj.si
Telefon: 1464