Back to top

Služba za ekonomske zadeve

Vodja službe mag. Mirjana Petković
Pomočnica tajnice fakultete
Tel: 01/241 10 08
 pisarna: soba 507/5. nadstropje
 E-pošta:  mirjana.petkovic@ff.uni-lj.si