Back to top

Predmet Študentsko tutorstvo

 

Tutorji imajo možnost uveljavljati tutorsko dejavnost kot zunanji izbirni predmet Študentsko tutorstvo (3 KT).

Oddelčni koordinatorji pa lahko tutorstvo uveljavljajo kot zunanji izbirni predmet Koordiniranje študentskega tutorstva (3 KT).

Tutorji študentje lahko tutorsko delo uveljavljajo kot zunanji izbirni predmet samo enkrat v času študija na posamezni stopnji.