Back to top

Izvedba izpitov - POMEMBNO

Izpiti se bodo v letnem semestru v največji možni meri izvedli na daljavo. V VISu poleg izpitnega roka ostajajo navedene predavalnice. Ta podatek je trenutno brezpredmeten, saj za vse predmete, razen, če bo naknadno sporočeno drugače, velja, da se izpiti izvedejo na daljavo.  Glede izvedbe izpitov pri predmetih, ki jih izvajajo druge fakultete (NTF, BF) sledite navodilom, ki jih boste prejeli iz njihove strani.

 

Pomembno:

Vse študente/ke, ki imate s sklepom odobren poseben status (npr. posebne prilagoditve pri opravljanju izpita itd.) in menite, da ne boste mogli opravljati izpitnih obveznosti na daljavo, naprošamo, da to skupaj z razlogi sporočite oddelčni koordinatorici za študente s posebnim statusom, doc. dr. Simoni Petru (simona.petru@ff.uni-lj.si). Rok za sporočanje je 15. 5. 2020 do 12.00 ure.

 

Doc. dr. S. Petru se javite tudi vsi tisti, ki nimate interneta, računalnika ali pametnega telefona, kar bi omogočalo izvedbo izpitov na daljavo. Rok za sporočanje je 15. 5. 2020 do 12.00 ure.

Ker obvestila težko dosežejo te študente/ke, vas naprošamo, da nam v primeru, da veste za kakšnega kolega, ki nima navedenih pripomočkov, to sporočite ali pa ga, če je le mogoče, obvestite, da naj kontaktira doc. dr. S. Petru.

 

Zaradi izrednih razmer se bo spomladansko izpitno obdobje podaljšalo do 17. 7. 2020. Podaljšano izpitno obdobje je namenjeno predvsem tistim študentom, ki bodo imeli zaradi prilagojenega načina opravljanja izpitov težave (študentje s posebnim statusom, brez tehnične opreme itd.). Izvajalci izpitov bodo lahko v tem obdobju razpisali dodatne izpitne roke, prestavljanje oz. nadomeščanje že objavljenih rokov iz obdobja 1. 6. do 3. 7. 2020 ni mogoče.

 

Prihodnji teden boste prejeli sporočilo glede izvedbe terenske prakse.

 

V priponki se nahaja seznam predmetov, pri katerih bo spremenjen način izvedbe izpitov (npr. ustni izpit namesto pisnega, ..).