Back to top

SO: Geografija Latinske Amerike

Ker nam izredne razmere onemogočajo neposredno pedagoško delo,  boste do preklica tega stanja vsak teden na VIS-u našli material, ki bi bil sicer predstavljen na predavanjih.

Geografija Latinske Amerike

Ker nam izredne razmere onemogočajo neposredno pedagoško delo,  boste do preklica tega stanja vsak teden na VIS-u našli material, ki bi bil sicer predstavljen na predavanjih. Prosim, če ga sproti pregledujete in mi ob morebitnih nejasnostih, vprašanjih ali željah po dodatni razlagi  to takoj sporočite po e-pošti: metka.spes@ff.uni-lj.si

Ostanite zdravi in upam, da se  kmalu vidimo na oddelku!

Špes M.