Back to top

ZG: Zagovori magistrskih del v mesecu septembru 2018

Obveščamo vas, da bodo v mesecu septembru 2018 potekali zagovori naslednjih magistrskih del:

 

13.09.2018 (četrtek), v predavalnici 023 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 08:30 uri, Vesna Skupek

Spoznavno usmerjen pouk geografije v srednji šoli

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

izr. prof. dr. Matej Ogrin

izr. prof. dr. Simon Kušar

 

13.09.2018 (četrtek), v predavalnici 023 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 09:30 uri, Maja Lupše

Uporaba literarnih odlomkov z geografsko vsebino pri pouku geografije

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

izr. prof. dr. Matej Ogrin

izr. prof. dr. Simon Kušar

 

13.09.2018 (četrtek), v predavalnici 023 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 10:30 uri, Eva Ravbar

Mobilnostne navade učencev in zaposlenih v ljubljanskih šolah

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Matej Ogrin

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

izr. prof. dr. Simon Kušar

 

13.09.2018 (četrtek), v predavalnici 023 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 11:30 uri, Uroš Gostonj

Razvojni vidiki zaraščanja kmetijskih površin na Goričkem

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Simon Kušar

izr. prof. dr. Matej Ogrin

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

 

17.09.2018 (ponedeljek), v predavalnici 023 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 08:30 uri, Anamarija Treven

Izobraževalni potencial geodiverzitete na primeru izvirov Ljubljanice pri Vrhniki

------------------------------------------------------

Člani komisije:

red. prof. dr. Uroš Stepišnik

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

red. prof. dr. Dejan Rebernik

izr. prof. dr. Karel Natek

 

17.09.2018 (ponedeljek), v predavalnici 023 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 09:30 uri, Špela Čonč

Vrednotenje geodiverzitete na območju doline reke Dragonje

------------------------------------------------------

Člani komisije:

red. prof. dr. Uroš Stepišnik

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

red. prof. dr. Dejan Rebernik

 

17.09.2018 (ponedeljek), v predavalnici 023 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 10:30 uri, Tanja Hrastar

Geomorfološka analiza kraškega polja na primeru Globodola

------------------------------------------------------

Člani komisije:

red. prof. dr. Uroš Stepišnik

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

red. prof. dr. Dejan Rebernik

 

17.09.2018 (ponedeljek), v predavalnici 023 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 11:30 uri, Tamara Fatur

Geografski potencial občine Pivka za postavitev centra šolskih in obšolskih dejavnosti

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

red. prof. dr. Uroš Stepišnik

red. prof. dr. Dejan Rebernik

 

18.09.2018 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 08:30 uri, Maša Slatnar

Sodobne migracije slovenskih študentov v Združene države Amerike

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

doc. dr. Kornelija Ajlec

izr. prof. dr. Jernej Zupančič

red. prof. dr. Božo Repe

 

18.09.2018 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 09:30 uri, Maja Sirše

Kmetije kot ponudnik izobraževalnih vsebin v lokalnem okolju

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

izr. prof. dr. Jernej Zupančič

izr. prof. dr. Karel Natek

 

18.09.2018 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 10:30 uri, Brigita Šepec

Poučevanje o migracijah in njihovih posledicah pri pouku geografije v osnovni šoli

------------------------------------------------------

Člani komisije:

 izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

 izr. prof. dr. Jernej Zupančič

izr. prof. dr. Karel Natek

 izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

 

18.09.2018 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 11:30 uri, Eva Šabec

Metodologija vrednotenja učinkov programa LEADER

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

izr. prof. dr. Jernej Zupančič

 

24.09.2018 (ponedeljek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 8:00 uri, Mirjam Kimovec

Značilnosti nahrbtnikarskega turizma na primeru Nove Zelandije

------------------------------------------------------

Člani komisije:

doc. dr. Dejan Cigale

izr. prof. dr. Marko Krevs

doc. dr. Blaž Repe

 

24.09.2018 (ponedeljek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 9:00 uri, Ana Ponikvar

Zdraviliški turizem v občini Brežice

------------------------------------------------------

Člani komisije:

doc. dr. Dejan Cigale

izr. prof. dr. Marko Krevs

doc. dr. Blaž Repe

 

24.09.2018 (ponedeljek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 10:00 uri, Jaša Meden

Modeliranje erozije prsti z metodo RUSLE v katastrski občini Neblo

------------------------------------------------------

Člani komisije:

doc. dr. Blaž Repe

izr. prof. dr. Marko Krevs

doc. dr. Dejan Cigale

 

24.09.2018 (ponedeljek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 11:00 uri, Janez Dobnikar

Poskus uporabe sistema navideznega interaktivnega kolesarjenja kot podpore v procesu načrtovanja kolesarskih poti

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Marko Krevs

doc. dr. Dejan Cigale

izr. prof. dr. Darko Ogrin

doc. dr. Blaž Repe

 

24.09.2018 (ponedeljek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 12:00 uri, Sara Uhan

Geografski vidik prehranske enačbe na primeru Škofjeloškega hribovja

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Irma Potočnik Slavič

izr. prof. dr. Darko Ogrin

doc. dr. Dejan Cigale

doc. dr. Blaž Repe

 

25.09.2018 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 12:00 uri, Andreja Dintinjana

Geoinformacijska podpora odločanju pri trajnostnem umeščanju posebne rabe voda v Zgornji Savinjski dolini

------------------------------------------------------

Člani komisije:

doc. dr. Tajan Trobec

izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

doc. dr. Barbara Lampič

 

25.09.2018 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 13:00 uri, Aljaž Šimon

Pokrajinskoekološki pomen vzdrževanja drenažnih kanalov na Ljubljanskem barju

------------------------------------------------------

Člani komisije:

izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

doc. dr. Tajan Trobec

doc. dr. Barbara Lampič

 

25.09.2018 (torek), v predavalnici 232 Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2

ob 14:00 uri, Špela Berlot

Funkcionalno degradirana območja v regionalnih prostorskih planih in strokovnih podlagah na primeru statistične regije Jugovzhodna Slovenija

------------------------------------------------------

Člani komisije:

doc. dr. Barbara Lampič

izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

doc. dr. Tajan Trobec