Back to top

Arhiv novic in dogodkov

Delavnica na temo javnega razpisa MIZŠ za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0

Univerza v Ljubljani vabi na delavnico (posvet) o Javnem razpisu za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0, ki ga organizira v ponedeljek, 24. 10. 2016 ob 10. uri v Zbornični dvorani na Univerzi v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.

Na posvet so vabljeni vsi zainteresirani.

Namen javnega razpisa je vzpostaviti povezavo med raziskovalnim in podjetniškim okoljem, kjer bo povezovalni člen raziskovalec na začetku kariere. Javni razpis predstavlja vzvod za večjo povezanost in sodelovanje med raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom ter posledično spodbuja večanje vlaganj zasebnega sektorja v raziskave, razvoj in inovacije.

Posamezni raziskovalec je lahko vključen le v okviru enega raziskovalnega projekta, prijavljenega na javni razpis. V okviru javnega razpisa lahko tako sodeluje raziskovalec, ki je uspešno zaključil doktorski študij (doktorat znanosti) v obdobju med 1. 1. 2011 in rokom za oddajo vlog na ta javni razpis, tj. 7. 12. 2016.

Raziskovalec mora najmanj ¼ (četrtino) delovnega časa (in ne več kot polovico) v obdobju izvajanja celotne operacije opravljati raziskave na operaciji/projektu v prostorih gospodarskega subjekta, ki je partner v raziskovalnem projektu.

Pogoj za sofinanciranje raziskovalnega projekta (operacije) je zaposlitev raziskovalca v upravičeni raziskovalni organizaciji za polni delovni čas na operaciji v obdobju od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020, pri čemer mora biti raziskovalec pri prijavitelju vključen v ocenjevano programsko skupino od dneva zaposlitve na operaciji do najmanj izteka obdobja sofinanciranja (31. 5. 2020).

Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 12. 2016 do 12. ure.

Objava razpisa

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SBRA – UL: Projektne ponudbe za Erasmus +

10 potencialnih koordinatorjev bo v Bruslju predstavilo svoje projektne ideje za prihajajoče razpise Erasmus+ KA2 Strategic partnership and KA3 Policy reforms ali Horizon 2020. Ponudbe so objavljene tu.

Dogodek za predstavitev projektnih ponudb deluje na način, da samo organizacije, ki pravočasno pošljejo konkretno ponudbo za sodelovanje v projektih, lahko sodelujejo na predstavitvi projektov.

Zato vas prosimo, da do četrtka, 20.10. sporočite na martina.tekavec@ff.uni-lj.si , katera projektna ideja bi vas zanimala in zakaj bi želeli sodelovati v projektu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Horizon 2020 – Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je od SBRA prejela osnutke vseh delovnih programov (scoping papers) programa Obzorje 2020 za obdobje 2018-2020. Namen teh dokumentov je preučiti obstoječe pobude v skozi calls in topics ter predlagati nove, ki še niso vključene (lobirati preden objavijo uradne delovne programe).

Če imate raziskovalno idejo, za katero menite, da bi moral obstajati razpis v naslednjem obdobju Obzorja 2020, vas prosimo, da preučite vaš delovni program in nam pošljete predlog. Vse pobude bomo zbirali preko elektronskega predala euprojekti@uni-lj.si s pripisom Scoping papers 2018-2020 do decembra 2016. Po prejemu vaših idej, bomo preko programskih odborov lobirali za vaše konkretne raziskovalne ideje (razpise, teme).

Vsi osnutki delovnih programov 2018-2020 so dosegljivo na intranetu: http://intranet.uni-lj.si/evropski_projekti/obzorje_2020.aspx

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIM ZRC SAZU – Vabilo na okroglo mizo

Okrogla miza »Grozodejstva: Dejavniki tveganja, prepoznavanje in preprečevanje« bo potekala v sredo, 12. oktobra 2016 od 10 – 13h v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana.

Več informacij najdete tu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Univerza v Ljubljani – sodelovanje z Univerzo KU Leuven

UL je objavila interni razpis za sofinanciranje pripravljalnih obiskov na univerzi KU Leuven, ki bo odprt do 30.10.2016. Na podlagi strateškega sporazuma med Univerzo v Ljubljani in univerzo KU Leuven bo Sklada UL za spodbujanje sodelovanje v evropskih projektih sofinanciral stroške prevoza za pripravljalne obiske na univerzi KU Leuven v višini do največ 1.000 €. Namen pripravljalnega obiska mora biti priprava skupne prijave projekta v sklopu programa Obzorje 2020 skupaj z raziskovalci univerze KU Leuven.

Razpis je dostopen na intranetu: http://intranet.uni-lj.si/evropski_projekti/sklad_za_spodbujanje_sodelovanja_pri_eu_projektih.aspx

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ministrstvo za kulturo - INTEGRACIJA NAČELA ENAKOSTI MED SPOLOMA V KOHEZIJSKI POLITIKI

Zasledovanje načela enakosti med spoloma predstavlja pomemben element kohezijske politike, ki je zapisan tudi v sedmem členu EU uredbe o skupnih določbah: »Države članice in Komisija zagotovijo, da se med celotno pripravo in izvajanjem programov, vključno v zvezi s spremljanjem, poročanjem in vrednotenjem, upoštevata in spodbujata enakost moških in žensk ter vključevanje vidika spolov...«

Organ upravljanja je v mesecu januarju objavil Smernice OU za integracijo horizontalnih načel, v katerih je izpostavil tudi nujnost po krepitvi kompetenc oseb, ki sodelujejo na področju izvajanja kohezijske politike.

Vsebina:

 • Uvod in predstavitev ciljev delavnice
 • Integracija načela enakosti med spoloma - kaj pomeni in kaj z njo pridobimo?
 • Uspešne zgodbe integracije načela enakosti med spoloma na področju ESS in ESRR
 • Kako se lotioti tega področja v praksi? - delo na primerih v skupinah
 • Predstavitev rezultatov
 • Priročni nasveti in zaključki

Delavnica bo potekala v sredo, 12. oktobra 2016 v predavalnici na Ministrstvu za kulturo od 9. do predvidoma 14. ure. Potekala bo v angleškem jeziku.
Delavnico bosta vodili: Nadja Bergmann in Barbara Willsberger.

Obvezne so predhodnje prijave na naslov andreja.podpeskar@gov.si. Zainteresirane udeležence lepo vabijo k aktivni participaciji s predhodnimi vprašanji, lahko predstavite vaše projekte na tem področju in bi na njih delali v skupinah. V tem primeru nam take primere pošljite najkasneje do 5.10.2016 na naslov stasa.mesec@gov.si. Udeležba je omejena, zato pohitite s prijavami.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vabilo na delavnico Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov vabi raziskovalce in doktorske študente s področja družboslovja in humanistike na brezplačno delavnico z naslovom Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop, ki se bo odvila v sredo, 16. novembra 2016, od 8.30 – 12.30 ure, na FDV.

Vsebina delavnice:

 • Seznanili se boste z dobrimi načini ravnanja z raziskovalnimi podatki in vprašanji, povezanimi z deljenjem podatkov.
 • Posebno pozornost bomo namenili aktualnim nacionalnim in evropskim politikam, ki spodbujajo odprto znanost.
 • Seznanili se boste s pripravo načrta za ravnanja z raziskovalnimi podatki.
 • Spoznali boste etične in pravne vidike deljenja podatkov (licenciranje in intelektualna lastnina, občutljivi ali zaupni podatki).
 • Predstavili bomo, kako pripraviti raziskovalna gradiva za potrebe druge rabe, arhiviranja podatkov in dolgoročnega skrbništva.
 • Posebno pozornost bomo namenili vprašanju varnosti podatkov.

Delavnico bosta vodili Irena Vipavc Brvar, univ. dipl. soc. in dr. Sonja Bezjak, univ.dipl.soc..

Ker je število mest omejeno, vas vabijo, da se čim prej prijavite.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje

v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport ter Gospodarsko zbornico Slovenije organizira konferenco z naslovom “Obzorje 2020 – priložnosti za sodelovanje. Na konferenci bodo vrhunski tuji in domači predavatelji predstavili aktualne teme in najnovejše trende v Obzorju 2020, kot so:

 • oblikovanje zadnjih delovnih programov 2018-2020,
 • vključevanje v javno-zasebna partnerstva, ki oblikujejo teme za bodoče razpise
 • novo ustanovljen Evropski inovacijski svet,
 • vključevanje v evropske verige vrednosti preko trenutno najuspešnejše pobude - Vanguard iniciative,
 • programi EU za mobilnost raziskovalcev,
 • izkušnje podjetij v Obzorju 2020,
 • podporni sistemi pri pripravi projektnih predlogov.

Prosimo, da se na konferenco prijavite z elektronsko prijavo, ki je na voljo TUKAJ.
Za dodatne informacije prosim kontaktirajte mag. Majo Ferlinc (maja.ferlinc@sbra.be).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRS med prvimi šestimi agencijami v Evropi uvaja mehanizem »ERC Fellowship to Visit ERC Grantee« za gostovanje potencialnih prijaviteljev pri nosilcih projektov Evropskega znanstvenega sveta

Gostovanja raziskovalk in raziskovalcev iz Slovenije pri nosilcih projektov ERC predstavljajo vrhunsko znanstveno izmenjavo pri najeminentnejših znanstvenikih in v svetovno najbolje opremljenih raziskovalnih okoljih.

O mehanizmu ERC Fellowship: 
Mehanizem ERC Fellowship omogoča tri- do šest-mesečna gostovanja pri nosilcih ERC projektov. Nacionalne razpise izvedejo nacionalne agencije in financirajo stroške gostovanja. ERC je poziv k sodelovanju poslal 2.800 vodjem ERC projektov. Predvidoma pozno jeseni bodo znani vodje projektov ERC, ki so v letu 2017 pripravljeni gostiti uspešne raziskovalke in raziskovalce iz nacionalnih razpisov.

Namen mehanizma ERC Fellowship: 
ERC Fellowship je iniciativa delovne skupine Znanstvenega sveta ERC za razširitev sodelovanja, ki se usmerja v preseganje razkoraka v številu prejemnikov ERC projektov med državami članicami EU. ERC Fellowship nudi pridobitev neposrednega vpogleda v izvajanje ERC projekta in izmenjavo izkušenj, tudi operativnih, glede priprave prijave. O vrhunski ravni gostovanj priča podatek, da so ERC projekti v več kot 70% rezultirali v večjih znanstvenih prebojih in skupno med leti 2007 in 2015 objavili 40.000 znanstvenih člankov.

Objava na ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/obvestila/16/ERC-fellowship.asp.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FALLING WALLS LAB 2016 LJUBLJANA

Na Univerzi v Ljubljan se bo odvijal dogodek FALLING WALLS LAB 2016 LJUBLJANA v četrtek, 22. septembra 2016 ob 13. uri, v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Na dogodku, odprtem za javnost, bo predstavljenih 11 prebojnih idej leta 2016. Predstavitve idej bodo ocenjevali člani ugledne komisije, predstavniki gospodarstva in znanosti z različnih strokovnih področji. Komisija bo najprej izbrala tri najboljše ideje in izmed njih zmagovalno. Zmagovalec bo odpotoval na Falling Walls Lab Finale, ki bo 8. in 9. novembra 2016 v Berlinu.

Program dogodka je na voljo tukaj.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vabilo na 9. mednarodno konferenco o prenosu tehnologij in Dan inovativnosti 2016

Institut »Jožef Stefan« in Gospodarska zbornica Slovenije v sredo, 21. septembra 2016 organizirata 9. mednarodno konferenco o prenosu tehnologij in Dan inovativnosti 2016 v Kongresnem centru Brdo, na Brdu pri Kranju.

Glavni cilj konference je povečati zavedanje in izmenjavo znanj in izkušenj o procesih prenosa tehnologij in inovacij v gospodarsko izrabo ter njihovi nujnosti. V priponki vam pošiljamo Javni razpis za najboljšo inovacijo v letu 2016 na javnih raziskovalnih organizacijah (JRO) in prijavni obrazec. Nagradni sklad znaša skupno 2.000 €. Rok za prijavo je 1. september 2016.

UL ni soorganizator konference, vendar kot pridružen partner podpira organizacijo in izvedbo konference.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obvestilo ZIFF

Zaradi vse strožjega nadzora nad porabo javnih sredstev bi vas rad opomnili na sledeče: prosimo vas, če lahko predloge za izstavitev potnih nalogov, avtorskih in drugih pogodb ter naročilnic dostavite v ZIFF vsaj 8 dni pred samim nastankom dogodka, službeno potjo, itd. V zadnjem času prejemamo vse več zahtevkov, ki se nanašajo na storitve, ki so bile opravljene pred podpisom pogodbe oziroma po tem, ko so bili že izdani računi. Zahtevkov in naročilnic prejetih po že opravljeni službeni poti ali prejetem računu s strani dobavitelja žal ne moremo upoštevati.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Univerza v Ljubljani –ERC Stg in CoG delavnica

Univerzitetna služba za EU projekte organizira delavnico pisanja življenjepisa in B1 dela ERC StG in CoG prijave (s poudarkom na povzetku) v torek, 6.9.2016 od 15.30 - 17.30, Dvorana Ivana Hribarja.

 

PROGRAM

 • Pogled evalvatorja na B1, prof. dr. Marko Dolinar
 • Kako pripraviti ERC življenjepis, dr. Majsova in T. Nabergoj
 • Pisanje povzetka, dr. Majsova in T. Nabergoj

Na delavnico se prijavite preko povezave https://goo.gl/forms/WNKgt6zP9bThmGr93

Prednost bodo imeli kandidati, ki načrtujejo prijavo v tem letu in so trenutno v procesu svetovanja.

Več o ERC na intranetni strani: http://intranet.uni-lj.si/evropski_projekti/erc.aspx ali na https://erc.europa.eu/.

V kolikor se boste za prijavo odločili, prosim, obvestite Martino Tekavec Bembič. Hvala.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ključne spremembe in novosti novega Pravilnika o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Obveščamo vas, da je ARRS objavila novico glede objave novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. 
Objava: http://www.arrs.gov.si/sl/obvestila/16/spremembe-prav-rrd.asp

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objavljen novi Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta

V Uradnem listu Republike Slovenije 53/2016 (stran 7929) je bil 5. 8. 2016 objavljen novi Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: Pravilnik).
Pravilnik v veljavo stopa z dnem 20. 8. 2016, do takrat bomo zagotovili tudi objavo na spletnih straneh ARRS.
Objava: http://www.arrs.gov.si/sl/obvestila/16/prav-vodja-razisk-projekta.asp

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016

obveščamo vas, da je danes na spletni strani Univerze v Ljubljani objavljen Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016.
Razpis bo odprt do 01.07.2016.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napoved objave Javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016

Obveščamo vas, da bo Univerza v Ljubljani objavila Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2016 drugi teden in sicer:
Predvideni datum objave: ponedeljek, 20. 6. 2016
Predvideni datum zaključka: petek, 01. 7. 2016
Več informacij

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razpis za objavo znanstvenoraziskovalnega dela za leto 2017

Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (ZIFF) objavlja razpis za objavo znanstvenoraziskovalnega dela za leto 2017. 
Znanstvenoraziskovalni izsledki in znanstveno delo raziskovalcev FF se s finančno pomočjo ZIFF objavljajo na naslednji način:

 1. V zbirki Razprave FF, v kateri izhajajo znanstvene monografije.
 2. S sofinanciranjem natisa izsledkov in znanstvenega dela raziskovalcev FF v znanstvenih in strokovnih revijah Znanstvene založbe FF.
 3. S sofinanciranjem natisa publikacij, pri katerih sodelujejo raziskovalci FF in bodo izšle pri Znanstveni založbi FF.
 4. S sofinanciranjem natisa publikacij, pri katerih sodelujejo raziskovalci FF in bodo izšle pri drugih/tujih založbah.

Zadnji rok za prijavo je do vključno 30. septembra 2016.

Dodatne informacije v zvezi z razpisom interesenti dobijo pri vodji Znanstvene založbe FF dr. Matevžu Rudolfu (tel. 01/241 11 81, e-pošta znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si) in na tej spletni povezavi.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminar Gender equality in research: A GENDER-NET

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport organizira seminar glede vprašanja enake zastopanosti spolov v raziskavah in inovacijah. Več v vabilu...

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokažite inovativnost, dinamičnost in kreativnost! Predstavite svojo prebojno idejo!

Prijavite se na mednarodni dogodek Falling Walls Lab 2016, ki bo potekal 22. septembra 2016 na Univerzi v Ljubljani
Rok za prijavo je 05. september 2016. Udeležba je brezplačna. 
Dogodek je namenjen novemu pristopu predstavitvi prebojnih idej. Edini pogoj je, da zadnja pridobljena izobrazba na univerzi ni starejša več kot 5 let. K sodelovanju vabimo inovativne študente, raziskovalce, podjetnike in vse, ki vam odkrivanje novosti predstavlja izziv. 

Izbrani kandidati boste ideje, za katere verjamete, da imajo potencial za spremembe na znanstvenem, gospodarskem področju ali v širšem družbenem okolju, predstavili v angleškem jeziku v samo treh minutah

Tri zmagovalne ideje bo izbrala komisija vrhunskih znanstvenikov, inovatorjev in poslovnežev. Najboljše tri ideje bodo denarno nagrajene. Zmagovalcu pokrijemo tudi stroške udeležbe odmevnega finalnega mednarodnega dogodka, ki bo potekal v Berlinu, 8. in 9. novembra 2015. 

Več o finalnem mednarodnem dogodku na njihovi spletni strani FALLING WALLS . 

Več o prijavi in pravilih sodelovanja najdete na: http://www.falling-walls.com/lab/apply 

Spremljate jih lahko tudi preko Facebook strani Falling Walls Lab Ljubljana.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Priložnosti za mobilnost raziskovalcev

Univerza v Ljubljani vabi vse raziskovalke in raziskovalce Univerze v Ljubljani na dogodek Priložnosti za mobilnost raziskovalcev, ki bo potekal v četrtek, 14.4.2016 s pričetkom ob 9. uri na rektoratu Univerze v Ljubljani (Zbornična dvorana, I. nadst.).

Predstavili bodo programe MARIE SKLODOWSKA CURIE, možnosti programa COST, portal za mobilnost raziskovalcev EURAXESS, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, RESEARCH PROFESSIONAL, izkušnjo raziskovalca s Fulbright štipendijo in uspešno prijavo na MSC IF ter vam pustili čas za mreženje in vprašanja.

Vse zainteresirane prosijo, da se zaradi omejitve prostora prijavijo preko spletnega obrazca na naslednji povezavi, https://www.1ka.si/a/65344, najkasneje do srede, 13.4.2015 do 12. ure.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poziv za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem s področja kmetijstva, gozdarstva, varne hrane in ribištva za oblikovanje usmeritev in razpisa CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" v letu 2016

Ljubljana, 21. 1. 2016 - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva vse zainteresirane za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem za oblikovanje usmeritev in javnega razpisa v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" v letu 2016 

V podporo strateškemu razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva, varne hrane in ribištva, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja izhodišča za oblikovanje usmeritev in javnega razpisa za izvajanje in financiranja sektorskega Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" za leto 2016. 

Sektorski CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" se izvaja na podlagi Pravilnika o CRP-ih z izvedbo razpisov, ki temeljijo na dokumentih dolgoročnega sektorskega razvojnega načrtovanja (Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, Resolucija o nacionalnem gozdnem programu). 

V skladu z določili Pravilnika o CRP-ih in na podlagi sektorskih razvojnih dokumentov, Vas pozivamo, da nam posredujete predloge prednostnih tem oziroma vsebinskih sklopov z navedbo ciljev, ki jih je potrebno z raziskavo doseči.

Poziv objavljamo v celoti tukaj z obrazcem... 
Objava na ARRS: http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/crp/obvestila/16/objavljen-poziv-predlog-crp-hrana-2011-2020.asp

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javna predstavitev predloga pravilnika ARRS

V sredo, 3. 2. 2016 je ARRS pripravili javno predstavitev predloga Pravilnika o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti z novinarsko konferenco. V uvodnem delu sta direktor ARRS, prof. dr. József Györkös in predsednik Znanstvenega sveta agencije, prof. dr. Marko Topič, predstavila ključne predlagane spremembe.

Več informacij najdete na tej povezavi.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacijski dogodek za tuje raziskovalce in pedagoge na Univerzi v Ljubljani

Univerza v Ljubljani vabi k udeležbi na informativnem dogodku namenjenemu tujim raziskovalcem in pedagogom zaposlenim na Univerzi v Ljubljani.
Lokacija: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, Zbornična dvorana, I. nadst., 
Datum: 24. februar 2016, med 8:30 – 10:50 uro

Udeležba na posvetu je brezplačna, vendar je potrebno prisotnost potrditi na povezavi.

Welcome information event for foreign researchers and teachers employeed at University of Ljubljana

You are invited to attend the welcome information event for foreign researchers and teachers employeed at University of Ljubljana (UL).
Location: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana, Zbornična dvorana, I. floor., 
Date: 24. February 2016, between 8:30 – 10:50

The attendance is free of charge but because of space limitation the registration is mandatory at the following link.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kohezijski e-kotiček - januar 2016

Izšla je januarska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Poziv za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem s področja kmetijstva, gozdarstva, varne hrane in ribištva za oblikovanje usmeritev in razpisa CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" v letu 2016

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva vse zainteresirane za posredovanje predlogov prednostnih raziskovalnih tem za oblikovanje usmeritev in javnega razpisa v okviru ciljnega raziskovalnega programa "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" v letu 2016

V podporo strateškemu razvoju slovenskega kmetijstva, gozdarstva, varne hrane in ribištva, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja izhodišča za oblikovanje usmeritev in javnega razpisa za izvajanje in financiranja sektorskega Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" za leto 2016.

Sektorski CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri 2011-2020" se izvaja na podlagi Pravilnika o CRP-ih z izvedbo razpisov, ki temeljijo na dokumentih dolgoročnega sektorskega razvojnega načrtovanja (Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in podeželja, Resolucija o nacionalnem gozdnem programu). 

V skladu z določili Pravilnika o CRP-ih in na podlagi sektorskih razvojnih dokumentov, Vas pozivamo, da nam posredujete predloge prednostnih tem oziroma vsebinskih sklopov z navedbo ciljev, ki jih je potrebno z raziskavo doseči. 

Kontaktne osebe in obrazec za posredovanje predlogov najdete tu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Predstavitev predloga Pravilnika o postopkih sofinanciranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti z novinarsko konferenco

Hotel Lev, dvorana Karantanija (pritličje), Vošnjakova ul. 1, Ljubljana 
Sreda, 3. 2. 2016, 10.30 – 13.00

ARRS je ob koncu novembra 2015, po sprejemu na Znanstvenem svetu in Upravnem odboru, na pristojno ministrstvo posredovala predlog novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Sledi medresorsko usklajevanje, ki ga bo izvedlo pristojno ministrstvo.

Pravilnik je ključni normativni dokument, ki določa način izvajanja javnih razpisov in pozivov na ARRS. Izhodišča za pripravo pravilnika je pripravila Usmerjevalna skupina ARRS v širokem javnem dialogu z deležniki.

S predstavitvijo želimo seznaniti strokovno, splošno javnost ter predstavnike medijev s predlaganimi spremembami in razlogi zanje.

Prijava:

Predstavnike medijev vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite v službo za odnose z jasnostmi na naslovtina.vuga@arrs.si, najkasneje do srede, 3.2.2016 do 8.30 ure.

Predstavnike strokovne in zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo sporočijo najkasneje do zaključka delovnega dne v torek, 2.2.2016 na naslov tina.novak@arrs.si.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Mehanizmi diskriminacije in izkoriščanja v znanosti

Komisija za ženske v znanosti pri MIZŠ pripravlja tradicionalni posvet ob mednarodnem dnevu žensk z naslovomMehanizmi diskriminacije in izkoriščanja v znanosti, ki bo potekal v ponedeljek, 7. marca 2016, z začetkom ob 9.30, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. 

Ker želijo, da svoje mnenje in izkušnje v zvezi s tematiko posveta izrazi čim širši krog, vas vabijo, da na posvetu sodelujete z izvirnimi prispevki, ki jih do vključno 7. februarja pošljite na naslov: ursula.konecnik@gov.si

Podrobnosti najdete na tej spletni strani.

Sodelovanje v okviru projekta Ljubljana - Zelena prestolnica Evrope 2016

Mestna občina Ljubljana vabi tudi akademske organizacije k sodelovanju v okviru projekta Ljublana - Zelena prestolnica Evrope 2016. V sodelovanju z najrazličnejšimi deležniki (od javnih podjetij in zavodov do nevladnih in drugih organizacij) snujejo celoletni program, ki so ga zastavili tako, da je vsak mesec posvečen določeni trajnostni temi:

 • januar: pametno ravnanje z odpadki;
 • februar: lokalna samooskrba;
 • marec: odgovorno ravnanje z vodo;
 • april: kakovost zvočnega okolja;
 • maj: zelene površine;
 • junij: energetska učinkovitost;
 • julij: biodiverziteta s poudarkom na čebelah;
 • avgust: trajnostni turizem;
 • september: trajnostna mobilnost in skrb za kakovost zraka;
 • oktober: les – neprecenljivi dar narave;
 • november: prilagajanje podnebnim spremembam;
 • december: eko-inovacije, zelena delovna mesta ter trajnostno lokalno upravljanje.

Več o sodelovanju prejmete na ZIFF ali pri kontaktni osebi na MOL ge. Kristini Ini Novak (T: 01 306 10 71, F: 01 306 10 21, www.ljubljana.siwww.zelenaljubljana.si)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Predlog Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti v medresorskem usklajevanju

ARRS je ob koncu novembra 2015, po sprejemu na Znanstvenem svetu in Upravnem odboru, na pristojno ministrstvo posredovala predlog novega Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti. Zaradi obsega sprememb in boljšega strukturiranja je bil oblikovan novi pravilnik in ne novela obstoječega.

Izbor poudarkov iz predlaganih sprememb:

 • Raziskovalni projekti
  • prej: velika vloga panelov; množica kazalnikov brez razlikovanja temeljnih in aplikativnih projektov; en član strokovnega telesa je določal recenzente posamezni prijavi
  • sedaj: usklajena ocena recenzentov; visoka skladnost z Obzorjem 2020 in Evropskim raziskovalnim svetom – ERC; ločeni kazalniki za temeljne in aplikativne projekte; pri določanju recenzentov posameznim prijavam sodelujeta vsa dva člana strokovnega telesa.
 • Raziskovalni programi
  • prej: različno obdobje financiranja programov (3, 4, 5, 6 let); ločeno ocenjevanje kakovosti in relevantnosti programov, kar je privedlo do razhajanj pri ocenah; omejena možnost sprememb programov v okviru raziskovalne organizacije (RO); skupno oceno je določilo strokovno telo
  • sedaj: enotno trajanje programov (6 let); ocena kakovosti in relevance tvorita skupno oceno; raziskovalna organizacija (RO) lahko predlaga temeljito prestrukturiranje programov (sporazum med izvajalci); ob povečanju lahko RO predlaga, kateremu programu povečati obseg; usklajena ocena recenzentov.
 • Mladi raziskovalci
  • prej: dodeljeno mentorsko mesto je moralo biti zasedeno
  • sedaj: omogočen je dogovorni prenos mentorskih mest med raziskovalnimi programi
 • Zmanjšanje administrativnih bremen
  • prej: vsakoletna vsebinska poročila;
  • sedaj: vmesno in končno vsebinsko poročilo (velja za programe in projekte)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Obvestilo ZIFF

Izplačevanje avtorskih in podjemih pogodb zaposlenim na Filozofski fakulteti iz naslova sredstev ARRS ni dovoljeno. Vse vodje programskih skupin, projektnih skupin in raziskovalce, ki koristijo materialna sredstva programskih in projektnih skupin, ki so financirana s strani ARRS, prosimo, da to navodilo upoštevate.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

ODDAJA PREDLOGOV ZA NABAVO BLAGA IN STORITEV TER POTNIH NALOGOV

Spoštovani raziskovalci/ke, 

prosimo vas, da nam za vse nakupe materiala in storitev ter službene poti predvidene še v letošnjem letu oziroma v prvem tednu januarja 2016, zahtevke za izdajo naročilnic in potnih nalogov, dostavite na ZIFF najkasneje do srede, 23. decembra 2015

Za razumevanje in sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

OPENN

V okviru projekta OPENN - "Osvojiti politično enakost z novimi imeni" sta nastala dva krajša videa za promocijo večje udeležbe žensk v (lokalni) politiki.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

MSC Individual Fellowship - Interni program UL Marie S. Curie "Masterclass"

Ena od finančnih shem evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je tudi shema Marie S. Curie individualnih štipendij/MSCA Individual Fellowships (v nadaljevanju MSCA IF), katere cilj je na skupnem raziskovalnem projektu iz kateregakoli znanstvenega področja povezati odlične mentorje z izkušenimi raziskovalci (ER – Experienced Researcher), ki so lahko podoktorski kandidati ali raziskovalci brez doktorata, vendar z najmanj 4 letnimi raziskovalnimi izkušnjami. Program MSCA IF omogoča zaposlitev najbolj obetavnih izkušenih raziskovalcev iz celega sveta za obdobje 1-3 let. Gostujoča organizacija in mentor morata takšnemu raziskovalcu omogočiti dodatni razvoj raziskovalne kariere, mu nuditi dodatna znanja ter ga povezati v nove raziskovalne in gospodarske mreže. Za odlično in uspešno prijavo je tudi pomembno, da sta raziskovalec in mentor ustrezno raziskovalno in bibliografsko kompatibilna, kar pomeni, da v vsaj zadnjih nekaj letih delujeta in objavljata o isti raziskovalni temi/ožjem področju. Nov razpis se odpre 12. aprila, 2016, rok za oddajo projektnih predlogov bo 14. septembra 2016. 

Univerzitetna služba želi po zgledu zelo uspešne Univerze v Kopenhagnu priprave na ta razpis nadgraditi še s posebnimi dodatnimi pripravami mentorjev in kandidatov v t.i. UL Marie S. Curie »Masterclass« programu, ki se bo začel že v januarju 2016 in zaključil septembra z oddajo prijav. Program bo vključeval tudi 2-3 dnevni obisk kandidatov na naši univerzi konec maja ali v začetku junija, mentorji in kandidati pa bodo sodelovali v interni delavnici pisanja prijave in klinike osnutkov prijav. Izkušnje iz tujine namreč kažejo, da je prijava bolj uspešna, če raziskovalec pozna potencial gostitelja (UL) oziroma mentorja in njegovega raziskovalnega okolja ter raziskovalne skupine. 

Organizacijske in druge stroške obiska in delavnice bo iz Sklada za spodbujanje evropskih projektov založila in delno krila Univerza v Ljubljani. Namen interne delavnice bo vzpostaviti osebni stik z izbranimi tujimi odličnimi raziskovalci, jim predstaviti Univerzo/fakulteto/oddelek, ter s pomočjo različnih skupnih aktivnosti pridobiti detajlne informacije o razpisu, načinu prijave in ključnih vidikov dobrega projektnega predloga in življenjepisa. Glavni cilj bo priprava čim boljših in konkurenčnih projektnih predlogov. 

Obveščamo vas, da so vse predstavitve objavljene na intranetni strani UL: UL »Masterclass« 

Ponovno bi želeli poudariti, da so na časovnici za MSC Masterclass navedeni okvirni datumi predvidenih aktivnosti, ki jih je možno še spreminjati. Trenutno smo prestavili samo en rok, in sicer rok za oddajo vašega profila na 15. januar 2016. Za izvedbo dvo-dnevne MSC Masterclass delavnice bomo pripravili doodle anketo, preko katere boste izbrali datum, ki vam najbolj ustreza. 

Kot dogovorjeno vam bomo v čim krajšem času posredovali tudi obrazec/profil mentorja, s pomočjo katerega bomo oblikovali vašo predstavitev, ki vam bo v pomoč pri iskanju ustreznih MSC kandidatov. Pozivamo vas, da potencialne kandidate iščete sami na konferencah, dogodkih, preko poznanstev, projektov in drugih strokovnih mrež, seveda pa bomo vaš profil za iskanje kandidatov posredovali tudi preko naših kontaktnih kanalov, če boste to želeli. 

Univerzitetna služba za evropske projekte

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Raziskovalni inštitut za filozofijo v Hannovru

Raziskovalni inštitut za filozofijo v Hannovru podeljuje dve štipendiji za raziskovalno obdobje od 1. oktobra 2016 do 31. julija 2017. 

Več informacij na spletni strani: www.fiph.de

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Horizon 2020 – Noč raziskovalcev 2016 – 2017

Obveščamo vas, da še vedno zbiramo predloge aktivnosti za prijavo projekta NOČ RAZISKOVALCEV 2016-2017. Vabimo vas k sodelovanju in vas prosimo, da nam opis predlagane aktivnosti posredujete po e- pošti na naslov:ursa.valic@gmail.com 
Pri pripravi predloga naj bo vodilo predstavitev poklica in dela raziskovalca s področja humanistike in družboslovja ter interdisciplinarnega povezovanja. Predlogi naj bodo inovativni, zabavni in naj približajo znanost ciljni publiki (otroci-predšolski in šolski; mladina-najstniki, srednješolci; ženske; starši oz. starejši; starostniki...). 

Še posebej ste vabljeni mladi raziskovalci. 

Razpis je objavljen na spletni strani:http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2371-msca-night-2016.html 

Predlagatelje aktivnosti vabimo na sestanek v torek 8.12. 2015 ob 13.00 v sobi prodekanov (5. nadstropje)

Dodatne informacije prejmete pri dr. Urši Valič (ursa.valic@gmail.com)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Rektorjeva nagrada za naj inovacijo Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je v sodelovanju z Ljubljanskim univerzitetnim inkubatorjem objavila natečaj za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani. K sodelovanju so vabljeni vsi, ki že imajo razvite tehnološke in netehnološke inovacije, pa tudi inovativne podjetniške ideje s tržnim potencialom in izpolnjujejo pogoje za prijavo: zaposleni, študenti in diplomanti Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka študija ni minilo več kot eno leto. Člani tima so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora biti vodja skupine v tem primeru z Univerze v Ljubljani.

Najboljše tri inovacije bodo prejele strokovno in finančno podporo iz nagradnega sklada, ki znaša 6000 evrov.

Prijave so odprte od 25. novembra 2015 do 15. januarja 2016.

Več informacij najdete na http://lui.si/rektorjeva-nagrada.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Odlični v znanosti s področja družboslovja in humanistike v okviru tedna Univerze v Ljubljani

V okviru tedna Univerze v Ljubljani, 3. decembra 2015, ob 9.30, bodo na Filozofski fakulteti UL, predavalnica 15, predstavljeni dosežki Odlični v znanosti 2015 s področja družboslovja in humanistike. Med ostalimi bodo svoja dela predstavili tudi raziskovalci Filozofske fakultete:

 • dr. Luka Komidar 
  Razvoj in konstruktna validacija Testa osamosvajanja na prehodu v odraslost
 • prof. dr. Janez Vrečko
  Konstruktivizem in Kosove

Več...

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Predstavitev Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja, vabi na uvodno prireditev, namenjeno predstavitvi Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija.

Uvodna prireditev se bo odvijala v sredo, 2. decembra 2015, s pričetkom ob 10.30 v Hotelu Thermana Laško, Zdraviliška cesta 6, SI-3270 Laško, Slovenija.

V okviru dogodka bodo predstavljeni novi izzivi, s katerimi se bodo upravičenci soočali v programskem obdobju 2014-2020 ter podane splošne informacije glede razpisa za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več...

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Članek prof. dr. Mihaela Budje objavljen v reviji Nature

12. novembra 2015 je bil v reviji Nature objavljen članek Widespread exploitation of the honeybee by early neolithic farmers, ki ga je skupaj z ostalimi avtorji pripravil prof. dr. Mihael Budja z Oddelka za arheologijo. Članek si lahko preberete tukaj

Čestitamo za izjemni dosežek!

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Dan koorditnatorjev - Horizon 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sporoča o informativnem dnevu za koordinatorje, ki bo organiziran v Bruslju 26.11.2015. Dogodek si bo možno ogledati tudi preko spleta in sicer preko povezave, ki je navedena spodaj. 

Coordinators' day 26/11 (Amendments/Reporting)
The Commission is organising a new Horizon 2020 Coordinators’ Day for 26 November 2015. About 500 coordinators of ongoing Horizon 2020 projects will be invited to Brussels to receive detailed information and guidance about project reporting, payments and amendments (see preliminary agenda). Registration can be done on a first-come first-served basis, via the following website: https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/h2020-coordinators-day-5/register.cfm. This meeting can be also followed remotely via live stream (no need to register).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Raziskovalno-razvojna dejavnosti v Sloveniji 2014

Statistični urad Republike Slovenije sporoča, da so objavljeni začasni podatki o raziskovalno-razvojni dejavnosti v Sloveniji za leto 2014. Novico si lahko ogledate na njihovi spletni strani.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Posvet o častnem razsodišču v znanosti

Slovenska akademija znanosti in umetnosti vabi na Posvet o častnem razsodišču v znanosti, ki bo 17. novembra 2015 v prostorih SAZU, Novi trg 3, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri

Povezave na vabiloprogram in prijavni obrazec.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Predlogi za člane Znanstvenoraziskovalnih svetov ved

ARRS je objavil Poziv za posredovanje predlogov za člane Znanstvenoraziskovalnih svetov ved

Predloge za kandidate lahko dajejo samo posamezni raziskovalci (ne ustanove). Člane svetov na podlagi prispelih predlogov izbere in imenuje Svet ARRS. 

To je priložnost, da v Svet za humanistiko (12 članov) in Svet za družboslovje (11 članov) predlagamo kandidate s Filozofske fakultete, kar je za sodelovanje z ARRS in uspešno delovanje naših raziskovalcev velikega pomena. 

Čeprav predloge posredujejo raziskovalci kot posamezniki, je želja UL, da predloge na članicah uskladimo. Zato je ključno, da predlagamo kandidate s čim širšo podporo, ki bodo kot vrhunski raziskovalci v slovenskem in mednarodnem prostoru z znanstvenim ugledom, ki ga na svojem področju uživajo, imeli največ možnosti za imenovanje. Ker člani svetov prihajajo z različnih humanističnih oziroma družboslovnih ved, si vede med seboj ne konkurirajo.

Vsem raziskovalcem na UL FF zato predlagamo, da se v krogu oddelka, programskih in projektnih skupin posvetujete o najprimernejših kandidatih. Predlagatelji svoje predloge vpišejo na obrazec, ter ga v Wordovi in .pdf obliki pošljejo na elektronski naslov: zsv-k2015@arrs.si do 28. 9. 2015. Vse predlagatelje pa prosimo, da o svojih predlogih obvestijo tudi ZIFF, vsaj do 23.9.2015 (andrej.prosen@ff.uni-lj.si).

Red. prof. dr. Predrag Novaković
Prodekan FF UL za znanstvenoraziskovalno delo

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Seminar " Obzorje 2020 - Priprava in izvedba projektov s poudarkom na kvalitetnem upravljanju s projektnimi rezultati, inovacijami in intelektualno lastnino"

Univerza v Ljubljani je posredovala vabilo na zelo kakovosten seminar " Obzorje 2020 - Priprava in izvedba projektov s poudarkom na kvalitetnem upravljanju s projektnimi rezultati, inovacijami in intelektualno lastnino". Ker je udeležba brezplačna in število mest omejeno, vam svetujejo čim prejšnjo prijavo preko te povezavenajkasneje pa do 18. septembra

Delavnica je namenjena raziskovalcem in raziskovalkam, podjetjem ter drugim, ki ste vključeni v pripravo projektnih predlogov Obzorje 2020, vsebinsko sodelovanje pri projektih ter njihovo vodenje in promocijo ali koriščenje projektnih rezultatov. Vsebina bo predstavljena v treh sklopih: 

1. Modul: Priprava projektne prijave (Addressing IP, Impact and Innovation during the preparation of H2020 project proposal);
2. Modul: Izvajanje projekta (Practical management of IP and innovation during the implementation of projects);
3. Modul: Upravljanje s projektnimi rezultati (Exploitation of project results to maximise impact (strategies, business models, case studies). 

UL ne sodeluje pri organizaciji, vendar kot pridružen partner podpira organizacijo in izvedbo konference.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Vabilo na 8. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij

Univerza v Ljubljani je posredovala vabilo na 8. Mednarodno konferenco o prenosu tehnologij, ki jo organizira Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu ''Jožef Stefan'' v sodelovanju z dogodkom Dan inovativnosti 2015 Gospodarske zbornice Slovenije, 16. septembra 2015 na Brdu pri Kranju. 

UL ne sodeluje pri organizaciji, vendar kot pridružen partner podpira organizacijo in izvedbo konference.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Vabilo k sodelovanju, ki smo ga prejeli preko UL:

Subject: FOPSIM partner search - Justice calls

Dear Sir/Madam,

We have been already in touch some time ago regarding the participation of Justice related calls. I am contacting you again to ask whether you or some of your partners are interested in submitting Justice related proposals for October 2015 deadline and would consider FOPSIM as partner from Malta. At this point of time, we are interested in participating in projects under the following open calls (Daphne calls):

 • Action grants to support transnational projects to combat sexual harrassment and sexual violence against women - JUST/2015/RDAP/AG/SEXV with deadline 13/10/2015
 • Actions grants to support transnational projects on promoting the quality of the national justice systems - JUST/2015/JACC/AG/QUAL with deadline 13/10/2015
 • Action grants to support projects to enhance the rights of persons suspected or accused of crime – JUST/2015/JACC/AG/PROC with deadline 28/10/2015

In case you are preparing a proposal for one of these calls, I would appreciate if you could get back to me. I hope to hear from you soon and thank you for your attention.

Kind Regards/Cordiali Saluti, Maria Limongelli

http://www.fopsim.eu 
http://www.ruraldearagenda.eu/ 
http://www.itlerasmus.eu/

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Kohezijski kotiček

EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 
DAN ODPRTIH VRAT 18. IN 19. 9. 2015

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/aktualno/e-novice/e-novice-avgust-2015.pdf

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Informativni dan ob prvem razpisu programa Interreg Mediteran 2014−2020

V sodelovanju s skupnim sekretariatom programa Interreg Mediteran bo Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 9. septembra 2015 v Ljubljani organizirala informativni dan ob prvem razpisu. Prvi razpis bo odprt med 1. 9. in 2. 11. 2015 na spletni strani programa MED: interreg-med.eu/en/home/. Njegova vrednost je 84,25 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 3,39 milijona evrov sredstev IPA, ki bodo namenjena naslednjim prioritetam:

 1. Krepitev inovacijskih zmožnosti,
 2. Spodbuda nizkoogljičnim strategijam,
 3. Varstvo in ohranjanje naravnih in kulturnih virov.

Informativni dan se bo odvijal v hotelu SLON (Slovenska 34) v Ljubljani od 9.00 do 14.30. Povezava na dnevni red in navodila za prijavo na dogodek.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Konferenca Konteksti za doktorske študente v Novem Sadu

Filozofska fakulteta Univerze v Novem Sadu organizira 1. decembra 2015 Third International Interdisciplinary Conference for Young Scholars in Social Sciences and Humanities Contexts. Fakulteta prijazno vabi k sodelovanju na konferenci vse doktorske študente družboslovja in humanitike. Več informacij najdete tu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Univerza v Ljubljani - Interna projektna akademija UL 2015/2016

Univerza v Ljubljani vabi:

Spoštovani profesorji in profesorice, nosilci in nosilke EU projektov!

Jeseni leta 2015 načrtujemo prve aktivnosti Interne projektne akademije UL, na kateri bi pedagogi in raziskovalci Univerze Ljubljani z izkušnjami iz področja evropskih projektov interno predstavili primere dobrih (in slabih) praks pri prijavljanju projektov. Prvi cikel srečanj bi bil namenjen pripravi in pisanju prijav na razpise okvirnih programov (7OP, Obzorje 2020). 
Prosimo vse tiste, ki nam še niste posredovali vašega interesa za predstavitev vaših izkušenj s prijavami projektov, da vaš interes za sodelovanje v Interni projektni akademiji UL vpišete preko te povezave. Vpis vam bo vzel 1 minuto. 
Brez vaše pomoči ne bo možno realizirati interne projektne akademije, ki bo še posebej koristna za generacijo mlajših raziskovalcev, ki si želijo prijavljati mednarodne projekte. 

Vnaprej hvala za sodelovanje! 
Služba za evropske projekte

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Podaljšanje roka za oddajo prijav na »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015

Rok za oddajo prijav na »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015« je podaljšan do ponedeljeka, 29. 6.2015. Več si lahko preberete na spletni Univerze v Ljubljani.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Razpis za objavo znanstvenoraziskovalnega dela za leto 2016

Znanstvena založba Filozofske fakultete je dne 22. 6. 2015 objavila Razpis za objavo znanstvenoraziskovalnega dela za leto 2016. Besedilo razpisa je dostopno tukaj.

Znanstvenoraziskovalni izsledki in znanstveno delo raziskovalcev FF se s finančno pomočjo ZIFF objavljajo na naslednji način:

 • V zbirki Razprave FF, v kateri izhajajo znanstvene monografije.
 • S sofinanciranjem natisa izsledkov in znanstvenega dela raziskovalcev FF v znanstvenih in strokovnih revijah Znanstvene založbe FF.
 • S sofinanciranjem natisa publikacij, pri katerih sodelujejo raziskovalci FF in bodo izšle pri Znanstveni založbi FF.
 • S sofinanciranjem natisa publikacij, pri katerih sodelujejo raziskovalci FF in bodo izšle pri drugih/tujih založbah.

Zadnji rok za prijavo je do vključno 30. septembra 2015.

Dodatne informacije v zvezi z razpisi dobijo interesenti pri vodji Znanstvene založbe FF dr. Matevžu Rudolfu (tel. 01/241 11 81, e-pošta: znanstvena.zalozba@ff.uni-lj.si).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Podaljšanje roka za oddajo prijav na »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015

Rok za oddajo prijav na »Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2015« je podaljšan do ponedeljeka, 29. 6.2015. Več si lahko preberete na spletni Univerze v Ljubljani.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

NAPOVED OBJAVE JAVNEGA RAZPISA ZA KANDIDATE ZA MLADE RAZISKOVALCE V LETU 2015

Predvideni datum objave: ČETRTEK11. 6. 2015

Predvideni datum zaključka: PETEK,  26. 6. 2015

E-pošta: R-R@uni-lj.si

Objava razpisa: celoten razpis bo objavljen na internetni strani UL, predvidoma tudi na zavodu RS za zaposlovanje.

Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na naših spletnih straneh, predvsem v predvidenem terminu za razpis.

OPOZORILO:

Kandidati, ki bodo kandidirali na tem razpisu, se morajo pravočasno posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2015/2016. Razpis je objavljen na spletni strani Univerze v Ljubljani www.uni-lj.si. Rok za vpis v vse doktorske študijske programe je že v teku.

Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakemu doktorskemu študijskemu programu posebej.  Prijavo za vpis v doktorske študijske programe kandidati oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/.

Kandidati, ki se ne bodo prijavili na Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, se kasneje ne bodo mogli vpisati v doktorski študijski program 3. stopnje. Takih kandidatov ARRS ne bo financirala kot mlade raziskovalce, čeprav bodo izbrani na razpisu za mlade raziskovalce.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Predavanje prof. Wang Huija 汪晖 s pekinške univerze Qinghua 清华大学

V ponedeljek, 18. maja ob 10h bo Univerza v Ljubljani v svoji Zbornični dvorani gostila Wang Huija, kitajskega teoretika, ki ga je v Slovenijo povabil Oddelek za azijske in afriške študije Filozofske fakultete in bo za slovensko javnost predaval o najpomembnejših paradigmah svojega dela. Njegovo ime je na spisku stotih vrhunskih in najvplivnejših intelektualcev, ki ga je sestavilo uredništvo ameriške znanstvene revije Zunanja politika (Foreign Policy). Wang pa ni znan samo širom sveta, saj so njegova dela v zadnjih letih postala del obvezne študijske literature tudi na mnogih fakultetah slovenskih univerz. 

VABILO 

Organizator se zahvaljuje Fundaciji Chiang Ching-luo za podporo pri izvedbi gostujočega predavanja /// The organizers are grateful to the Chiang Ching-kuo foundation for its generous support of the guest lecture.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prijava na listo obveščanja o razpisih in drugih informacijah s področja raziskovalnega dela

Raziskovalci FF se lahko na listo obveščanja prijavite TUKAJ. Iz liste obveščanja je kadarkoli mogoča ODJAVA.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije - Sprejmite izziv, postanite mentor

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije se je pridružil akciji Slovenija – mentorska država, katere namen je spodbuditi mentorsko povezovanje med mladimi in s tarejšimi in izkušenejšimi posamezniki.

Pobudnik akcije Zavod Ypsilon želi omogočiti mladim, da bi vsaj enkrat v življenju imeli mentorja, ki si ga sami izberejo, s področja, ki jih zanima. Mentor je lahko vsakdo, ki želi prenesti svoje znanje, pozitivno vplivati na drugega in pustiti pečat v družbi

Nekaj razlogov, zakaj postati mentor:

 1. Možnost pomagati mladim na njihovi poti.
 2. Možnost pridobivanja svežih pogledov, idej mladih.
 3. Potencialni dostop do novega kadra.
 4. Prenos znanja, sveže ideje, drugačen pogled na lastne produkte, ideje in storitve.
 5. Možnost sooblikovanja posameznika, ki bo nekoč spreminjal svet.

Vabijo vas, da se akciji pridružite tudi vi in se registrirate kot mentorji na spletnem portalu www.mentorstvo.si. Tudi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije podpira izvajanje mentorstva v okviru programov Mentorstvo za mlade in Po kreativni poti do praktičnega znanja.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Celodnevni seminar in delavnica »Kako napisati uspešno prijavo RIA (Research Innovation Action) projekta na razpise programa Obzorje 2020

V sredo, 13. 5. 2015 ob 9. uri bo Univerza v Ljubljani, organizirala seminar in delavnico »Kako napisati uspešno prijavo RIA (Research Innovation Action) projekta na razpise programa Obzorje 2020«. 

Zaradi večje udeležbe bo seminar izveden v Rdeči dvorani, Pravna fakulteta, Poljanski nasip 2, Ljubljana. Seminar bo vodila strokovnjakinja Lotte Jaspers iz vodilne svetovalne agencije Yellow Research. Program seminarja najdete tu

Septembra 2015 se pričakuje objavo celega sklopa novih razpisov za Obzorje 2020 za programsko obdobje 2015-2016, zato se seminar organizira nekaj mesecev vnaprej, da se omogoči raziskovalcem in raziskovalkam pravočasno pripravo projekta. Na seminarju bodo razdelili materiale in zelo dober vodič »Kako napisati uspešno prijavo RIA projekta«. 

Ker je udeležba omejena, vas na UL prosijo, da se prijavite preko povezave:https://www.surveymonkey.com/r/prijavaO2020. Seminar je brezplačen.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ARRS: Na sklepni seji Usmerjevalne skupine s širokim konsenzom podprta pobuda SAZU o ustanovitvi častnega razsodišča v znanosti

V okviru skupne seje Upravnega odbora, Znanstvenega sveta in Usmerjevalne skupine je akad. prof. dr. Slavko Splichal v imenu pobudnice, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, predstavil pobudo o ustanovitvi častnega razsodišča v znanosti. Ustanovitev častnega razsodišča predvideva tudi RISS, Raziskovalna in inovacijska strategija Republike Slovenije 2011-2020. Akademik Splichal je predstavil predlog temeljnih načel, nalog in organizacije častnega razsodišča in poudaril, da bi želeli proces ustanovitve zaključiti še v letu 2015. K sodelovanju je pozval tudi Upravni odbor in Znanstveni svet agencije, ki sta soglasno pozdravila pobudo SAZU in ponudila vso razpoložljivo kapaciteto, tako kolektivno, kot tudi v osebni angažiranosti nekaterih članic in članov. SAZU predlaga kot prvi korak k ustanovitvi častnega razsodišča posvet o njegovih nalogah in načelih delovanja v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, ARRS, Rektorsko konferenco, KOSRIS ter Inženirsko akademijo Slovenije. Več

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Univerza v Ljubljani - osnutki delovnih programov za program Obzorje 2020 za leti 2016-2017

Novi delovni programi za program Obzorje 2020 za leti 2016-2017 so objavljeni na intranetni stranihttp://intranet.uni-lj.si/evropski_projekti/obzorje_2020/delovni_programi.aspx

Ker gre za osnutke so ti namenjeni izključno za interno uporabo.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Na skupni seji Upravnega odbora, Znanstvenega sveta in Usmerjevalne skupine potrjena izhodišča za poglobljene spremembe postopkov agencije

Dne 22.4.2015 je v prostorih Univerze v Ljubljani potekala skupna seja Upravnega odbora, Znanstvenega sveta in Usmerjevalne skupine, ki je bila ob enem njena sklepna, 5. seja. Usmerjevalna skupina je v svojem mandatu (od januarja do aprila ali v skupaj 67 delovnih dneh) pripravila predlog poročila in obema organoma agencije predložila izhodišča za uvedbo poglobljenih sprememb postopkov (so)financiranja, ocenjevanja, spremljanja in izvajanja raziskovalne dejavnosti. Več

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Evropski parlament zavrnil predlog Evropske komisije za zmanjšanje proračuna programa Obzorje 2020

22. april 2015 - Evropsko združenje agencij Science Europe je v sporočilu za javnost pozdravilo odločitev treh odborov Evropskega parlamenta, ITRE – Industrija, raziskave in energetika, BUDG – Proračun in ECON – Ekonomske in monetarne zadeve, da zavrnejo zmanjšanje proračuna programa Obzorje 2020 za skupno 2,7 milijarde evrov. Zmanjšanje je predlagala Evropska komisija za namene zagotavljanja sredstev novoustanovljenega Evropskega sklada za strateške naložbe (ESFI).

Science Europe je od pozne jeseni 2014, ko je Evropska komisija objavila informacijo o načinu zagotavljanja sredstev za delovanje ESFI, v sodelovanju s svojimi 50 agencijami članicami iz 29 držav (med njimi ARRS, ki je ena izmed sedmih ustanovnih članic združenja) pripravila izjavi, s katerima je protestirala proti znižanju proračuna za področje raziskav. Ob tem je Science Europe vselej poudarila, da ESFI pozdravlja kot pomemben mehanizem za spodbujanje naložb v Evropi, vendar je izrazila močno prepričanje, da se to ne sme zgoditi na račun zniževanja evropskih sredstev za financiranje raziskav.

VIR: http://www.arrs.gov.si/sl/obvestila/15/EP-proracun-Obzorje-2020.asp

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Konference, seminarji, delavnice

 • Southeast Europe Economic Forum organizira srečanje Partnership Speed Meetings 2015 
  Datum in kraj: 19 junij 2015, 13:30-18:30, Sofija, Bolgarija v hotelu Kempinski 
  Več informacij na spletni strani
   
 • Evropska komisija – DG EAC vabi na konferenco "The future of the Doctorate"
  Datum in kraj: 28. - 29. maj, Riga, Latvija 
  Več informacij na spletni strani
   
 • Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij organizira Projektna konferenca za oblikovanje projektnih idej v okviru transnacionalnega programa Podonavje. 
  Datum in kraj: 16. april 2015, 9.00 – 16.00, Hostel Celica, Metelkova 8, Ljubljana 
  Več informacij na spletni strani CNVOS
   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Metodologija ocenjevanja prijav za razpise

ARRS je na svoji spletni strani objavil na novo veljaven dokument Metodologija ocenjevanja prijav za razpise (uradno prečiščeno besedilo št. 1), ki je v veljavi od 2.4.2015.

Izpostavljamo:

IV. Sestava programskih skupin

Pri preverjanju pogojev sestave programskih skupin se upoštevajo dosežki vodje raziskovalnega programa in raziskovalcev (tehnični sodelavci in mladi raziskovalci, ki sodelujejo na raziskovalnem programu, ne štejejo v kvoto pri preverjanju pogojev). 

Programska skupina mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev, kar velja za vse vede:

prvi pogoj: dve tretjini raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A' ≥ 25 ali A'' > 0 ali 

drugi pogoj: tri četrtine raziskovalcev (vključno z vodjo raziskovalnega programa) mora izpolnjevati pogoj A1/2 ≥ 25. Pri izračunu ustreznega deleža raziskovalcev (dve tretjini oz. tri četrtine), se število raziskovalcev zaokroži navzdol na celega raziskovalca (primer: programsko skupino sestavljajo vodja in 6 raziskovalcev; dve tretjini od 7 je 4,66; prvi pogoj iz prejšnjega odstavka je izpolnjen, če 4 raziskovalci izpolnjujejo navedeni pogoj). 

Izpolnjevanje pogoja sestave programske skupine ARRS preveri: 

ob podpisu pogodbe za novo obdobje financiranja raziskovalnega programa, pri čemer se upošteva sestava programske skupine, navedena v prijavi; 

ob ocenjevanju letnih poročil za preteklo leto financiranja (na sejah znanstveno-raziskovalnih svetov). 

Ob ocenjevanju zaključnih poročil se pogoj sestave programskih skupin ne preverja. 

Določitev mejnih vrednosti ocen A

Projektni predlog v I. fazi prijav na TAP ocenjujeta najmanj dva tuja recenzenta, v drugi fazi pa velja: Prijave ocenjujejo trije tuji recenzenti. Pri interdisciplinarnih raziskavah sta dva recenzenta z osnovne vede in področja ter en recenzent z druge vede in področja, ki sta vključena v prijavljeni interdisciplinarni raziskovalni projekt. Vsak recenzent oceni nekaj projektov in napiše utemeljitve ocen. V postopku ocenjevanja se upošteva povprečna ocena treh recenzentov. 

Postopek dodeljevanja mentorstev novim mladim raziskovalcem.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Priložnosti za mobilnost raziskovalcev

Univerza v Ljubljani vabi vse raziskovalce in raziskovalke ter »raziskovalne administratorje« Univerze v Ljubljani na dogodek »Priložnosti za mobilnost raziskovalcev«, ki bo potekal v Zbornični dvorani v petek, 17.4.2015, od 9. do 12. ure. Predstavili bodo nove programe MARIE SKLODOWSKA CURIE, možnosti programa COST, portal za mobilnost raziskovalcev EURAXESS, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, RESEARCH PROFESSIONAL in vam pustili čas za mreženje in vprašanja. 
Program dogodka
Vse zainteresirane prosijo, da se zaradi omejitve prostora prijavijo preko spletnega obrazca na tej povezavi, najkasneje do četrtka, 16.4.2015 do 12. ure.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Pogosta vprašanja o bibliografijah - odgovori na enem mestu

Osebne bibliografije, bibliografije serijskih publikacij, vrednotenje raziskovalne uspešnosti, podatki za razpise ARRS, citiranost - na ta teme in ostale z njimi povezane najdete na tej spletni stani.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Najava seminarja o pisanju prijave za OBZORJE 2020

Na Univerzi v Ljubljani obveščajo, da nameravajo sredi maja 2015 organizirati seminar, kako napisati dobro prijavo projekta na razpise programa Obzorje 2020. 
O točnem terminu in lokaciji seminarja nas bodo še obvestili.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

COST - vabilo na delavnico o raziskovalni osamosvojitvi mladih raziskovalcev

Objavljamo vabilo na delavnico, ki smo ga prejeli preko nacionalne kontaktne točke, dr. Umek Ventorini.

Dear ERC National Contact Point,

Please find attached an invitation to the upcoming Workshop "Transition to research independence across the European Research Area" which is organized by the COST TN1301 "Sci-Generation" on the 12th of March. "Sci-Generation" is a COST Targeted Network which aims at discussing and finding ways to improve the future of the Next-Generation Scientists in Europe. For this purpose, "Sci-Generation" has in the past also been collaborating with the ERC on defined aspects that concern young researchers. 

On behalf of the organizers, I would therefore be grateful if you could disseminate this invitation within your network and particularly amongst emerging young researchers. Of course you are also cordially invited to attend the meeting. 

Thank you very much. 

Best regards,

Thomas Schäfer, Chair of TN1301

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Interreg CENTRAL EUROPE Newsflash: Lead Applicant Training

Jutri, 10. 3. 2015, ob 8.45 se prične spletni prenos dogodek Lead Applicant Training za program Interreg Central Europe. Dogodek lahko spremljate na povezavi http://www.streams.h82.eu/centraleurope/. Vsem zainteresiranim prijaviteljem priporočamo spremljanje dogodka.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Javna razprava o položaju in usmeritvah znanosti v Republiki Sloveniji na SAZU

V četrtek, 26. 2. 2015 je v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekala druga seja Usmerjevalne skupine. Ta je na svoji prvi seji dne 15. 1. 2015 opredelila tri prioritetna področja dela, in sicer: prvič, uskladitev evalvacije raziskovalnih projektov z evalvacijskimi postopki Evropske komisije (Obzorje 2020), drugič, postopen prehod k institucionalni evalvaciji raziskovalnih programov (skladno z določili RISS, Raziskovalne in inovacijske strategije Republike Slovenije 2011-2020) in tretjič, vstopni pogoji za pozive in razpise ARRS. 

Na tokratni seji je bila razprava osredotočena na prvo prioritetno področje, evalvacijske postopke raziskovalnih projektov ARRS.

Članice in člani so se soglasno strinjali s tremi ključnimi spremembami:

 • uvedbo usklajevalnega poročila recenzentov (t.i. consensus report) po vzoru razpisov Obzorje 2020,
 • ohranitev dveh faz projektnega razpisa,
 • razmejitev temeljnih in aplikativnih projektov, pri čemer bo postopek evalvacije za izbor temeljnih projektov izveden po vzoru Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), evalvacija aplikativnih projektov pa po vzoru projektov sodelovanja (t.i. collaborative projects) pri Obzorju 2020.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Posvet o izhodiščih za spremembe postopkov (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti v RS

Na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, pripravljajo na pobudo predsednika Upravnega odbora ARRS prof. dr. Rada Bohinca, posvet o Izhodiščih za spremembe postopkov (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanja izvajanja raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki bo v sredo 11. marca ob 12 uri v Veliki dvorani fakultete. Še posebej bodo pozornost pri preoblikovanju namenili področju družboslovja in humanistike, zato Vas vljudno vabijo, da se posveta udeležite. 
Posveta se bo udeležil tudi direktor ARRS, prof. dr. Jozsef Gyorkos. 

Za kakršnakoli dodatna pojasnila so vam na voljo na naslovu fdv.idv@fdv.uni-lj.si

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

MIZŠ – spletna anketa o 7. okvirnem programu

Na spletni strani Obzorja 2020 je MIZŠ objavil novico o na omrežju objavljenem vprašalniku za ex-post evalvacijo 7OP. Namen tega posvetovanja je zbrati mnenja o delovanju in dosežkih 7OP. Ta mnenja bo pri svojem delu in končnem poročilu upoštevala ekspertna skupina za oceno 7OP. Rezultati tega posvetovanja bodo javno dostopni.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Falling Walls Lab 2015 Ljubljana

vabilo, namenjeno študentom, raziskovalcem, strokovnjakom in podjetnikom do 35. leta, da se s svojo prebojno idejo prijavijo na Falling Walls Lab 2015, mednarodni dogodek, ki ga letos gosti in organizira Univerza v Ljubljani. Več informacij o ponudbi boste našli v priponki.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Vabilo na posvet o položaju mladih v znanosti

COST mreža Sci-Generation vabi na posvet o položaju mladih v znanosti, ki bo v četrtek, 12. marca, med 9. in 17. uro v Hotelu Slon v Ljubljani.
Udeleženci se bomo posvetili problematiki prvih desetih let po doktoratu. Ta so ključna, da se mladi znanstvenik osamosvoji in ustanovi lastno raziskovalno skupino. Gostje bodo strokovnjaki s področja znanstvenih politik in uspešni mladi vodje raziskovalnih skupin iz več kot dvajsetih evropskih držav. 

Tema posveta je: “Transition to research independence across the European Research Area: How do variations in national policies, incentives, and funding mechanisms influence the success of young researchers?” 

Posvet, ki bo potekal v angleškem jeziku, organizira “Sci-Generation”, COST mreža mladih evropskih raziskovalcev, ki razvija priporočila za izboljšanje znanstvene politike na evropski in nacionalnih ravneh. Mreža se osredotoča predvsem na mlade doktorje znanosti v obdobju raziskovalnega osamosvajanja. 

Eden izmed ciljev posveta je zbiranje idej in predlogov lokalnih raziskovalcev in entuziastov – udeležite se in vplivajte tudi sami! 

Program je objavljen na spletnem naslovu: Sci-Generation Ljubljana 2015

Predsednik: prof. dr. Thomas Schäffer
Za več informacij kontaktirajte lokalnega organizatorja: dr. Jernej Zupanc

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Anketa v okviru evropskega projekta Danube-INCO.NET

Na prošnjo projektnih partnerjev ministrstva vam pošiljamo ponovni poziv za sodelovanje v kratki spletni anketi, ki je namenjena identifikaciji ovir pri mednarodnem znanstvenem sodelovanju. Anketa je pripravljena v okviru evropskega projekta Danube-INCO.NET, kjer naše ministrstvo nastopa kot partner. Projekt ima za cilj pripraviti skupne aktivnosti in pripraviti podlago za financiranje skupnih raziskovalnih tematik, ki bodo prepoznane kot relevantne za podonavsko regijo. V ta namen potrebujejo tudi vaše sodelovanje. Vsem tistim, ki ste svoje odgovore že oddali, se lepo zavhaljujejo.

Spletna povezave do ankete: www.danube-inco.net/survey-on-barriers-to-cooperation 
Predviden čas izpolnjevanja ankete je 10 minut.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Informativni dan o razpisih programov Marie Skłodowska Curie in Evropskega raziskovalnega sveta v letu 2015

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi na na informativni dan o razpisih programov Marie Skłodowska Curie in Evropskega raziskovalnega sveta v letu 2015. Dogodek bo v torek 27. januarja ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Program dogodka in prijava na dogodek sta dosegljiva na njihovi spletni strani.

Zaradi organizacijskih razlogov na dogodek prijavite preko zgoraj navedene spletne strani.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Priprava Izhodišč za poglobljene spremembe postopkov (so)financiranja, ocenjevanja in izvajanja izvajanja raziskovalne dejavnosti

V četrtek, 15. januarja 2015 se je na svoji ustanovni seji sestala Usmerjevalna skupina za pripravo Izhodišč za poglobljene spremembe postopkov (so)financiranja, ocenjevanja in izvajanja izvajanja raziskovalne dejavnosti.

Usmerjevalno skupino sestavljajo predstavniki Upravnega odbora in Znanstvenega sveta ARRS, pristojnega ministrstva, KOsRIS, Rektorske konference, Sveta za znanost in tehnologijo, SAZU, GZS, Inženirske akademije, Ministrstva za finance in dva predstavnika ARRS. Delo usmerjevalne skupine vodi direktor ARRS, prof. dr. József Györkös, ki je uvodoma predstavil namen in naloge, način delovanja in sprejemanja odločitev. Ključna naloga usmerjevalne skupine je podpora pripravi vsebinskih usmeritev za Znanstveni svet in Upravni odbor ARRS, ki bodo strnjene v zaključnem poročilu. To bo predstavljalo usklajena izhodišča za potrebne sistemske spremembe s konkretnimi predlogi potrebnih dopolnil oziroma sprememb veljavnih normativnih podlag in bo Znanstvenemu svetu in Upravnemu odboru ARRS predvidoma predloženo v začetku aprila 2015. Skupina bo odločitve sprejemala konsenzualno, vsi člani so se na ustanovitveni seji tudi odpovedali plačilu honorarja.

V razpravi so člani podali svoja uvodna mnenja. Dogovorjeno je bilo, da člani v naslednjih dneh pripravijo pisne prispevke in jih posredujejo ARRS.

V mandatu skupine, ki se zaključi 31.3.2015, bo pet sej, nekatere bodo podprte s tremi javnimi posveti, ki bodo vključevali vse relevantne deležnike, kot so SAZU, Rektorska konferenca, KOsRIS, GZS in Inženirska akademija.

Članice in člani usmerjevalne skupine:

 • prof. dr. József Györkös (direktor ARRS, vodja usmerjevalne skupine)
 • prof. dr. Rado Bohinc (Upravni odbor ARRS)
 • prof. ddr. Denis Đonlagić (Znanstveni svet ARRS)
 • akad. prof. dr. Slavko Splichal (Slovenska akademija znanosti in umetnosti)
 • prof. dr. Tamara Lah Turnšek (Svet za znanost in tehnologijo)
 • prof. dr. Peter Maček (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
 • prof. dr. Martin Čopič (Rektorska konferenca)
 • prof. dr. Vojteh Leskošek (Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije)
 • prof. dr. Stanko Strmčnik (Inženirska akademija)
 • g. Franc Klužer (Ministrstvo za finance)
 • ga. Alenka Avberšek (Gospodarska zbornica Slovenije)
 • dr. Lidija Tičar Padar (ARRS)
 • dr. Marko Perdih (ARRS)

Objava na ARRS

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Seminar za raziskovalce: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop

Zaradi omejenega števila mest prosijo, da se na delavnico prijavite najkasneje do 1. decembra 2014, in sicerTUKAJ.
Več informacij...

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ARRS: ODLIČNI V ZNANOSTI 2013 – HUMANISTIČNE VEDE

Javna agencija za raziskovalno dejavnost vabi na predstavitev znanstvenih dosežkov s področja humanističnih ved. Predstavitve dosežkov bodo potekale v sredo, 3. 12 2014, ob 10 uri v Atriju ZRC SAZU, Novi trg 2, v Ljubljani.
Program dogodka je objavljen tuVeč informacij...

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

ARRS: ODLIČNI V ZNANOSTI 2013 – DRUŽBOSLOVNE VEDE

Javna agencija za raziskovalno dejavnost vabi na predstavitev znanstvenih dosežkov s področja družboslovnih ved. Predstavitve dosežkov bodo potekale v sredo, 15. 10 2014, ob 12 uri v Veliki dvorani Univerze v Ljubljani, Fakultete za družbene vede.
Program dogodka je objavljen tuVeč informacij...

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Vabilo na natečaj za logotip EUROM

V okviru mednarodnega projekta EUROM (European Observatory on Memories) se začenja natečaj za oblikovanje logotipa in celostne grafične podobe za EUROM. Predloge bodo sprejemali do 15. decembra 2014, izbrani logotip pa bo prejel nagrado v višini 600 € (DDV je vključen). 
Več informacij najdete tu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Javna razprava Perspektive Evrope - KAM Z EVROPO?

Ideja Evrope je na resni preizkušnji. Na to opozarjajo tudi različni scenariji in manifesti, ki nastajajo v zadnjem času in skušajo ponuditi odgovore na temo prihodnosti skupnosti. Spodbujajo ter pišejo jih tako misleci (Ulrich Beck, Jürgen Habermas) in ustvarjalci kot tudi politiki (José Manuel Barroso). Vsi javni razmisleki pozivajo k prebujenju evropske javnosti in aktivnemu iskanju poti, ki bodo Evropo vrnile njenim državljanom. Novembra bo svoj prostor razpravam na to temo odprla tudi Slovenija z javno razpravo Perspektive Evrope.

Po obdobju združevanj, ki so temeljila na načelu pravičnosti, solidarnosti, socialne države in aktivnega državljanstva, je evropski prostor soočen z gospodarsko, socialno in okoljsko krizo ter krizo vrednot. Evropska unija v odgovor ponuja trajnostno, pametno in vključujočo rast. Je to vizija, ki jo vsi razumemo in sprejemamo? Kakšna naj bo identiteta Evrope, da bo zmožna povezati sodelujoče skupnosti za uspešno življenje v globaliziranem svetu? Kakšno vizijo lahko ponudi slovenska ustvarjalna in aktivna javnost?

Vabilo Perspektive Evrope

Dogodek Perspektive Evrope pripravlja Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji v partnerstvu z zavodomaDivja misel in Bunker ter Znanstvenoraziskovalnim inštitutom Filozofske fakultete (v okviru Jean Monnet Module). Z njim se pridružujemo pobudi Evropske komisije New Narrative for Europe – Nova zgodba za Evropo in drugim razmislekom o prihodnosti Evropske unije. Partnerji upamo, da bodo v slovenskem prostoru sledila še druga javna srečanja, razprave in zapisi na temo evropske prihodnosti.

Dogodek bo simultano prevajan v angleški jezik, prenos celotnega dogodka pa bo v živo potekal na spletni straniwww.perspektiveEvrope.si. Na isti strani so možne tudi rezervacije brezplačnih vstopnic.

Vabljeni, da se razpravi pridružite že pred dogodkom, in sicer na strani Perspektive Evrope na družbenem omrežju Facebook ali na Twittru z oznako #kamzEU.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRS: ODLIČNI V ZNANOSTI 2013 – DRUŽBOSLOVJE

Javna agencija za raziskovalno dejavnost vabi na predstavitev znanstvenih dosežkov s področja družboslovnih ved. Predstavitve dosežkov bodo potekale v sredo, 15. 10 2014, v Veliki dvorani Fakultete za družbene vede Unvierze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5.
Več informacij najdete tu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Zanimiv članek: Seven deadly sins that kill your grant proposal

How to get more funding? Avoid these mistakes!
Writing grant proposals in life sciences is tedious, evaluating grant proposals is even more tedious. Quite often the reviewers end up with a small number of outstanding proposals and a huge number of excellent proposals which have to be ranked based on tiny differences in quality. 
Therefore, reviewers are very, very grateful if you show one of the sins described below because they provide perfect justifications to kill your grant proposal.

Povezava na celoten članek: http://www.smartsciencecareer.com/sins-grant-proposal/

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Konferenca 17th International Students, Postgraduate Students and Young Scientists, November 27-28, 2014

Odprt je poziv za predložitev prispevkov na konferenco na temo Philosophy, Sociology, Psychology, and Political Science Human in the World. The World in Human: Actual issues of Philosophy, Sociology, Political Science and Psychology. Organizator konference je Faculty of Philosophy and Sociology, Perm State National Research University (Russia).

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Konferenca Alpine Space 2020,  Salzburg, Avstrija med 21 in 22. oktobrom

This event will showcase the results achieved over the past seven years of Alpine cooperation. Participants will get first-hand information on the draft Cooperation Programme and new management procedures. You are invited to network and discuss preliminary joint projects or action ideas for the years to come. 
Več informacij in registracija: http://www.alpine-space.eu/information-center/alpine-space-2020-conference/

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

EUROM - European Observatory on Memories

Julija 2014 je Filozofska fakulteta UL pristopila k mednarodnemu projektu European Observatory on Memories (EUROM). Projekt deluje pod okriljem ZIFF. Za dodatne informacije in interes za sodelovanje pišite vodji projektaprof. Kseniji Vidmar Horvat iz Oddelka za sociologijo.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Razpis TISK ZIFF 2015

Tiskovna komisija Znanstvenoraziskovalnega inštituta FF je objavila razpis za objavo znanstvenoraziskovalnega dela za leto 2015. 
Več o razpisu na tej povezavi.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Spletna stran programa Obzorje 2020

Obveščamo vas, da so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport vzpostavili namensko spletno stran za program Obzorje 2020, kjer so na voljo informacije o novem okvirnem programu EU za raziskave in inovacije, ki bo aktiven v obdobju 2014-2020.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mednarodni razpis: »Connecting Climate Knowledge for Europe«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo informacijo o mednarodnem razpisu po Skupni programski pobudi Podnebje – Joint Programming Initiative »Connecting Climate Knowledge for Europe«. Slovenski raziskovalci se lahko prijavijo v okviru teme Družbena preobrazba v luči podnebnih sprememb. Več o razpisu si lahko preberete na naši spletni strani.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nov Pravilnik o delu tiskovne komisije ZIFF

Obveščamo vas, da sta Svet ZIFF in Senat FF sprejela nov Pravilnik o delu tiskovne komisije ZIFF, ki je dostopentu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razvoj slovenskega znakovnega jezika

Na spodnji povezavi si oglejte, kako poteka delo na raziskovalnem projektu »Korpus in pilotna slovnica slovenskega znakovnega jezika«, ki ga vodi izr. prof. dr. Špela Vintar. Ko bo projekt zaključen, bodo njegovi rezultati pomenili velik doprinos k razvoju slovenskega znakovnega jezika, prav tako pa bodo v veliko pomoč za izboljšanje komunikacije z gluhimi v Sloveniji. Projekt se izvaja v okviru raziskovalnega programa »Slovenski jezik – bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave« Več ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povabilo za ocenjevalce prijav na akcije COST-a

COST (European Cooperation in Science and Technology) je medvladni okvir za sodelovanje raziskovalnih organizacij iz različnih evropskih držav na področju znanosti in tehnologije, ki omogoča koordinacijo nacionalno financiranih raziskav na evropski ravni s strani raziskovalnih organizacij samih, ki delujejo na istem področju in problemu. COST si prizadeva oblikovati neodvisno ocenjevalno skupino, v kateri bodo uravnoteženo zastopane različne države, oba spola in starostne skupine ter poziva neodvisne strokovnjake iz vseh znanstvenih področij, da izrazijo svoj interes za sodelovanje.

Cost strokovnjaki imajo priložnost sodelovati pri ocenjevanju prijav ter vrednotenju rezultatov COST akcij. Lahko sodelujejo tudi pri vrednotenju COST strateških aktivnosti. COST strokovnjaki morajo imeti vsaj univerzitetno diplomo, vidne znanstvene ali profesionalne izkušnje na specifičnem področju pa so pogoj.

Pri javni obrazec in navodila za prijavo so dostopna na tej povezavi.

COST - vabilo na delavnico o raziskovalni osamosvojitvi mladih raziskovalcev

Objavljamo vabilo na delavnico, ki smo ga prejeli preko nacionalne kontaktne točke, dr. Umek Ventorini.

Dear ERC National Contact Point,

Please find attached an invitation to the upcoming Workshop "Transition to research independence across the European Research Area" which is organized by the COST TN1301 "Sci-Generation" on the 12th of March. "Sci-Generation" is a COST Targeted Network which aims at discussing and finding ways to improve the future of the Next-Generation Scientists in Europe. For this purpose, "Sci-Generation" has in the past also been collaborating with the ERC on defined aspects that concern young researchers. 

On behalf of the organizers, I would therefore be grateful if you could disseminate this invitation within your network and particularly amongst emerging young researchers. Of course you are also cordially invited to attend the meeting. 

Thank you very much. 

Best regards,

Thomas Schäfer, Chair of TN1301

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delavnica podjetništva in projektnega dela za mlade raziskovalce

UP IAM vabi mlade raziskovalce na Delavnico podjetništva in projektnega dela za mlade raziskovalce, ki morajo v toku usposabljanja opraviti tovrstno delavnico podjetništva. Delavnice organizirajo vsaki 2 leti, letos pa bodo potekale v ponedeljek, 3. 3. 2015, cel dan. 

Na delavnico se lahko prijavite preko e-sistema: http://www.iam.upr.si/sl/dogodek/podjetni-mladi .
Več o programu najete na povezavi: http://www.iam.upr.si/sl/novice/vabljeni-na-podjetni/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natečaj za nagrado - Announcement for the Danubius Young Scientist Award 2015

Avstrijsko Ministrstvo za znanost skupaj z avstrijskim Inštitutom za podonavsko regijo objavlja natečaj za nagrade za mlade raziskovalce, ki prihajajo s področja podonavske regije. Natečaj "Danubius Young Scientist Award 2015" je tako relevanten tudi za mlade raziskovalce iz Slovenije.

Več informacij je na voljo na njihovi spletni strani.
Rok za oddajo predlogov je 20. 03. 2015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napoved objave javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2014

Predvideni datum objave: ponedeljek, 2. 6. 2014 
Predvideni datum zaključka: ponedeljek, 23. 6. 2014
Kontaktna oseba: Tanja Jazbec (tel: 01/ 2418 680)
E-pošta: R-R@uni-lj.si

Objava razpisa: celoten razpis bo objavljen na internetni strani UL, predvidoma tudi na zavodu RS za zaposlovanje.
Kandidatom, ki se nameravajo prijaviti na javni razpis svetujemo, da spremljajo obvestila o razpisu na naših spletnih straneh, predvsem v predvidenem terminu za razpis.

OPOZORILO:
Kandidati, ki bodo kandidirali na tem razpisu, se morajo pravočasno posebej prijaviti tudi na Razpis za vpis v doktorske študijske programe v študijskem letu 2014/2015. Razpis za vpis v vse doktorske študijske programe je že v teku.

Prijavni roki se od študijskega programa do študijskega programa razlikujejo in so določeni v razpisnem besedilu pri vsakemu doktorskemu študijskemu programu posebej. 

Kandidati, ki se ne bodo prijavili na Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje, se kasneje ne bodo mogli vpisati v doktorski študijski program 3. stopnje. Takih kandidatov ARRS ne bo financirala kot mlade raziskovalce, čeprav bodo izbrani na razpisu za mlade raziskovalce.

Kandidati se bodo lahko na Filozofski fakulteti prijavili k naslednjim mentorjem:

 

Mentor    Raziskovalno področje
 prof. dr. Maja Žumer  5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo
 prof. dr. Marta Verginella  6.01 Zgodovinopisje; 30.3 Nevrobiologija
 prof. dr. Grega Repovš  5.09 Psihologija
 prof. dr. Jana Rošker  6.06 Kulturologija
 prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat  6.06 Kulturologija; 5.03 Sociologija

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zbiranje vzorcev rokopisev, 24. - 25. april 2014, v Modri sobi FF

vabimo, da se udeležite zbiranja vzorcev rokopisov slovenskih govorcev, ki bo v sodelovanju s francoskim podjetjem Vision Objects potekalo v aprilu na Filozofski fakulteti. Zbrani rokopisi bodo omogočili razvoj tehnologij in orodij za prepoznavanje pisave za slovenščino na tabličnih računalnikih, pametnih telefonih in podobnih napravah, kar bo npr. močno olajšalo izdelavo zapiskov med predavanji, zapisnikov sestankov, prav tako pa bo tudi v veliko pomoč osebam s posebnimi potrebami.

Izpolnjevanje preprostega in anonimnega vprašalnika vam bo vzelo približno 15 minut časa, za nagrado pa boste prejeli vrednostni bon za knjigarno FF.

Zbiranje rokopisov bo potekalo 24. in 25. 4. med 10. in 15. uro na Filozofski fakulteti v Modri sobi v 5. nadstropju.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Road Show - EURAXESS Raziskovalci v gibanju, 4. april 2014, Ljubljana

EURAXESS SLOVENIJA vabi magistrske študente, doktorske (študente) kandidate, mlade raziskovalce in mlajše postdoktorske raziskovalce ter vse, ki ste vsakodnevno v stiku z njimi (kadrovske delavce, sodelavce mednarodnih pisarn, mentorje mladim raziskovalcem,…), da se jim v petek, 4. aprila 2014 pridružite na Kongresnem trgu v Ljubljani, ko bodo gostili EURAXESS – Raziskovalci v gibanju »Road Show«. Turneja EURAXESS avtobusa, ki je del evropskega programa za znanost in inovacije Obzorje 2020, in spremljajoče aktivnosti, so v prvi vrsti namenjene promociji iniciative EURAXESS med zgoraj naštetimi mladimi raziskovalci in bodočimi znanstveniki ter tudi vsem tistim, ki skrbijo za zaposlovanje in karierno svetovanje mladih, ki so si ali še bodo kot svojo življenjsko pot izbrali pot raziskovalca. Več o aktivnostih na www.euraxess.si portalu.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminar Podjetništvo za mlade raziskovalce

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo vabi mlade raziskovalce, da se udeležijo enodnevnega seminarja Podjetništvo za mlade raziskovalce. 
Seminar bo potekal 7. marca 2014 na Fakulteti za upravoVeč...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predstavitev knjige Ljudje in jedrska energija: od navdušenja do stigme

Vabljeni na pogovor o knjigi urednika Marka Poliča - Ljudje in jedrska energija: od navdušenja do stigme, ki bo potekal na Besedni postaji Knjigarne FF v sredo, 26. marca 2013, ob 18. uri na Filozofski fakulteti v Ljubljani . Knjiga je rezultat raziskovalnega dela na projektu 7. okvirnega programa in Ciljno raziskovalnega programa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IKT Obzorje 2020: Konferenca "Open Education for a Multicultural World"

Objavljamo poziv k oddaji prispevkov za konferenco "Open Education for a Multicultural World".
Konferenca bo potekala od 23. do 25. aprila 2014 v Ljubljani. Rok za oddajo prispevkov pa je 1. decembra 2013.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis "Raziskovalci na začetku kariere"

Razpis je namenjen raziskovalcem, ki so bili vključeni v program mladih raziskovalcev v okviru ARRS in so/bodo doktorirali v času od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2013. Več...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentor leta 2013 - podelitev priznanja

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) vabi mlade raziskovalce na podelitev priznanja najboljšemu mentorju doktorskim študentom - Mentor leta 2013. Namen dogodka pa ni zgolj zahvala vsem dobrim mentorjem za njihovo požrtvovalno delo, temveč tudi mreženje v sproščenem vzdušju med »mladimi« raziskovalci in doktorskimi študenti na eni in že uveljavljenimi odličnimi raziskovalci na drugi strani.

Slavnostna podelitev bo v sredo, 27. 11. 2013, ob 19. uri, v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, v Ljubljani.

Za lažjo organizacijo prireditve prosijo, da jim svojo udeležbo predhodno potrdite. Več...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16th International young scholars Conference Human in the World, Perm State University

Permska nacionalna raziskovalna univerza vabi k udeležbi na konferenco 16. Mednarodno šolo za študente in mlade raziskovalce "Človek v svetu - svet v človeku. Aktualna problematika v filozofiji, sociologiji in psihologiji" vse diplomske in podiplomske študente ter mlade raziskovalce. Med Fakulteto za filozofijo in socilogijo (Permska nacionalna raziskovalna univerza) in Filozofsko fakulteto (Univerza v Ljubljani) je bil v letu 2012 podpisan memorandum. Konferenca bo potekala med 24. in 25. oktobrom 2013. Poziv za prijavo prispevkov najdete tu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mentor leta 2013 - klic za vloge

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) bo tudi to leto podelil priznanje Mentor Leta. Če menite, da se/se je vaš mentor še posebej zavzema/zavzel za vas, vas spodbuja/spodbujal, vključuje/vključeval v raziskovalno delo in vam je/je bil pravi mentor, imate možnost, da ga predlagate za mentorja leta. Rok za vložitev nominacij je 23. oktober 2012. Več...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Videokonferenčni pogovor s profesorjem ameriške univerze Harvard dr. Petrom Suberjem

V sklopu mednarodnega tedna odprtega dostopa, ki bo potekal od 21. do 25. oktobra 2013, vabita CTK in Univerzitetna knjižnica Maribor Univerze v Mariboru s tehnično podporo Arnesa na videokonferenčni pogovor s profesorjem ameriške univerze Harvard dr. Petrom Suberjem, enim izmed utemeljiteljev ideje odprtega dostopa do znanstvenih del. 

Pogovor bo potekal 21. oktobra 2013 ob 15.30 uri hkrati v zbornični dvorani rektorata Univerze v Ljubljani (moderator Miro Pušnik, direktor CTK) in Podreccini dvorani rektorata Univerze v Mariboru (moderator prof. dr. Jozsef Györkös). Udeleženci ste vljudno vabljeni k aktivnemu sodelovanju. 

Zaradi lažje organizacije mednarodnega pogovora vas prosijo za predhodno prijavo na e- naslovirena.jaksa@ctk.uni-lj.si (Ljubljana) in dunja.legat@um.si (Maribor). Videokonferenčni pogovor bo mogoče spremljati tudi preko spleta. Spletni naslov bo naknadno objavljen na spletnih straneh Centralne tehniške knjižnice (http://www.ctk.uni-lj.si/) in Univerzitetne knjižnice Maribor (www.ukm.si).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ustvarjalna Evropa: Strokovnjaki za ocenjevanje projektov vabljeni k sodelovanju!

14. septembra 2013 je bil v Uradnem listu Evropske unije objavljen razpis za prijavo interesa za sestavo strokovnjakov pri EACEA, ki ga bo vodila Izvajalska agencija za izobraževanje, AV in kulturo (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency - EACEA) v sodelovanju z Evropsko komisijo. Od strokovnjakov, izbranih v okviru tega razpisa, se lahko zahteva tudi pomoč matičnim generalnim direktoratom agencije v okviru njihovih dejavnosti (splošno usklajevanje politik in programov, komuniciranje, upravljanje delov, za katere agencija ni odgovorna) ter drugim službam Komisije in institucijam EU.

Prijavo je možno predložiti kadarkoli do 30. septembra 2020. Več informacij je na voljo na spletnih stranehKulturne stične točke v Sloveniji.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javne predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov 2012

ARRS v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami organizira predstavitve izjemnih znanstvenih dosežkov za leto 2012 po izboru posameznih Znanstvenoraziskovalnih svetov ved ARRS.

Predstavitve izjemnih dosežkov raziskovalcev Filozofske fakultete bodo:
 

26. spetember 2013, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Korytkova 2, mala predavalnica

 • 11:40 - Prof. dr. Grega Repovš: Funkcija NMDA receptorjev v anti‐koreliranih živčnih sistemih z implikacijami za kognicijo in shizofrenijo

11. oktober 2013, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, Poljanski nasip 2, Zlata predavalnica

 • 10:45 Prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek: Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij
 • 10:45 Dr.Tanja Merčun: Prototip FrbrVis

17. oktober 2013: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, Velika dvorana

 • 9:30 Prof. dr. Marko Marinčič: Križ nad slovansko Trojo: latinski palimpsesti v Prešernovem Krstu pri Savici
 • 9:30 Prof. dr. Jana Rošker: Tradicionalna kitajska filozofija in paradigma strukture (Li)
 • 11:40 Izr.prof. dr. Darko Ogrin: Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva
 • 11:40 Dr. Miha Kozorog: Dante Alighieri je bil tukaj: kraj, identitete, geografije in zgodovine v malem kraju v Sloveniji
 • 11:40 Prof. dr. Zmago Šmitek: Poetika in logika slovenskih mitov: ključi kraljestva (upokojeni profesor FF)

Ostale predstavitve znanstvenih dosežkov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poljudnoznanstvena predavanja - Znanost na cesti: znanje in ideje na prepihu

V sklopu projekta Znanost na cesti: znanje in ideje na prepihu bo v sredo, 16. oktobra 2013, v Kavarni Union, ob 19:30 (s pričetkom predavanj ob 20:00) predavanje izr. prof. dr. Grege Repovša z naslovom Pozabljanje - pot do dobrega spomina. Moderatorka bo ga. Renata Dacinger (TV Slovenija). Več...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013

Objavljen je Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013. Več informacij dobite tukaj.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Femminilereale: naslednja postaja Ljubljana

Septembra 2013 bo Femminilereale pripotoval v Slovenijo – naslednja postaja projekta je Ljubljana. Dogodek bo združeval predstavitev projekta, okroglo mizo in spremljajočo razstavo. Projekt Femminilereale je svoje potovanje začel v Trstu. V Ljubljani se bodo skupini aktivistk, članic fotografskega združenja FOTOGRAFAREDONNA, pridružile tri raziskovalke in strokovnjakinje iz Slovenije, ki bodo predstavile kulturo upodabljanja žensk po razpadu Jugoslavije (in zgodovino povojne socialistične paradigme ženskosti), vse do konteksta postsocialističnega obrata k potrošništvu.
Kdaj: sreda, 18. september 2013 ob 17:00
Kje: Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana
Kdo: akcijo bo predstavila njena ustvarjalka Marisa Ulcigrai, v slovenski kontekst pa jo bodo umestile dr. Ksenija Vidmar Horvat, dr. Renata Šribar in moderatorka dr. Nina Vodopivec.
Več...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S. Žižek: The Cyprus crisis is a symptom of what is rotten in the EU

Vabimo vas k branju članka »The Cyprus crisis is a symptom of what is rotten in the EU«, ki je bil pred kratkim objavljen v britanskem časopisu The Guardian. Se strinjate z njim?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Javni razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2013 !!!

Na spletni strani Univerze v Ljubljani je objavljen razpis za mlade raziskovalce v letu 2013 z navodili in obrazci.Rok za oddajo prijavne vloge je 24. junij 2013!!

Kandidati se lahko na Filozofski fakulteti prijavijo k naslednjim mentorjem:

 

Mentor    Raziskovalno področje
 prof. dr. Maja Žumer  5.13 Informacijska znanost in bibliotekarstvo
 prof. dr. Božidar Jezernik  6.04 Etnologija
 prof. dr. Josip-Rastko Močnik  6.06 Kulturologija
 prof. dr. Maja Milčinski  6.10 Filozofija

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RITMARE

Objavljamo razpis za zaposlitev na projektu RITMARE (Italija), ki se nanaša na področje oceanografije.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Majski sestanek za mlade raziskovalce

V četrtek, 16. maja 2013, ob 14:00 uri je v Modri sobi (5. nadstropje) potekal sestanek za mlade raziskovalce.

Dnevni red so sestavljale točke: (ppt predstavitev)

 1. Mladi raziskovalci se predstavijo (področje raziskovanja),
 2. Predstavitev delovanja Javne agencije za raziskovalno dejavnost,
 3. Prijava podoktorskega projekta (Bibliografska merila znanstvene uspešnostiTipologija del),
 4. EU razpisi,
 5. Razno.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Social Science and Humanities (SSH) consultation on Horizon 2020

Evropski raziskovalni svet je povabil vso strokovno javnost, da sodeluje v javni razpravi pri oblikovanju novega evropskega raziskovalnega programa "Horizon 2020", s poudarkom na vlogi področja družboslovja in humanistike. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi, da prispevate svoj del pri oblikovanju prihajajočega programa in prispevate svoje predloge pri oblikovanju novih izzivov in vsebine prihajajočega evropskega raziskovalnega programa.

1) uradno povabilo in 2) vprašalnik.

Rok za oddajo predlogov je podaljšan do 8. julija 2013. Odgovore pošljite direktno na naslov:consultation@mruni.eu 
Več informacij je na voljo tu.