Back to top

 

Raziskovalni dosežki

Da so raziskovalci Filozofske fakultete uspešni pri raziskovalnem delu, izkazujejo mnoga prejeta priznanja in nagrade. Rezultate raziskovalnega dela naši raziskovalci razširjajo v znanstvenih monografijah, zbornikih, uglednih znanstvenih in strokovnih revijah, v obliki referatov na številnih domačih in mednarodnih konferencah ter drugih s stroko povezanih dogodkih.

 

Odlični v znanosti 2015

V okviru tedna Univerze v Ljubljani so se na Filozofski fakulteti UL, predstavili dosežki Odlični v znanosti 2015 s področja družboslovja in humanistike, kjer sta svoji deli predstavila tudi raziskovalca Filozofske fakutlete. Nekatere predstavitve so objavljene na portalu Videolectures.net.

 

Luka Komidar: Razvoj in konstruktna validacija Testa osamosvajanja na prehodu v odraslost

 

Janez Vrečko: Konstruktivizem in Kosovel

 

Izjemni znanstveni dosežki 2013

Člani in članice posameznih Znanstveniraziskovalnih svetov ved pri ARRS so po pregledu zaključnih in letnih poročil raziskovalnih projektov ter programov za leto 2013, financiranih s strani ARRS, izbrali izjemne znanstvene dosežke. Med te se uvrščajo tudi rezultati raziskovalcev Filozofske fakultete. Znanstveni dosežki so bili predstavljeni na seriji dogodkov (humanistika in družboslovje), ki jih organizira ARRS v sodelovanju z raziskovalnimi organizacijami. Nekatere predstavitve so objavljene na portalu Videolectures.net.

Tina Kavčič: Sreča in poti do nje: na dimenzije in na osebe osredinjen pristop

Božidar Jezernik: Nacionalizacija preteklosti

Alenka Bartulović: “Nismo vaši!” Antinacionalizem v povojnem Sarajevu

Matej Klemenčič: Monografija o kiparju Francescu Robbi

David Movrin: Klasiki za železno zaveso

Dušan Plut: Regionalni viri Slovenije, Vodni viri Bele krajine

 

Izjemni znanstveni dosežki 2012

Najava

Ljubica Marjanovič Umek: Razlike med deklicami in dečki v porajajočih se jezikovnih zmožnostih: Primerjava iz 10 jezikovnih okolij

Jana Rošker: Tradicionalna kitajska filozofija in paradigma strukture (Li)

Tanja Merčun: Prototip FrbrVis

Darko Ogrin: Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva

Marko Marinčič: Križ nad slovansko Trojo: latinski palimpsesti v Prešernovem Krstu pri Savici

Zmago Šmitek (upokojeni profesor FF): Poetika in logika slovenskih mitov: ključi kraljestva

Grega Repovš: Funkcija NMDA receptorjev v anti koreliranih živčnih sistemih z implikacijami za kognicijo in shizofrenijo

Miha Kozorog: Dante Alighieri je bil tukaj: kraj, identitete, geografije in zgodovine v malem kraju v Sloveniji

 

Izjemni znanstveni dosežki 2011

  

Maja Žumer: Funkcionalne zahteve za predmetne normativne podatke

Darja Fišer: Ni slovarja? Ni problema! - Izdelava dvojezičnega leksikona iz korpusov

Cirila Peklaj: Procesi samoregulacije učenja pri Nauku o glasbi v nižjih glasbenih šolah v Sloveniji

Janez Vrečko: Srečko Kosovel

Grega Repovš: Funkcijska konektivnost amigdale pri depresiji v zgodnjem otroštvu

Matjaž Barbo: František Josef Benedikt Dusik, začetnik simfonizma na Slovenskem

Dan Podjed: Opazovanje opazovalcev: Oddaljeni in bližnji pogled na ornitologe

 

 

 

Znanstvene monografije

V okviru Znanstvenoraziskovalnega inštituta se je oblikovala zbirka znanstvenih monografij Razprave FF, v katerih so predstavljeni najnovejši znanstvneni izsledki dela na raziskovalnih projektih. Poleg izdaj monografij v lastni zbirki, ZIFF sofinancira izdajanje rezultatov tudi pri drugih založbah. Rezultati znanstveno raziskovalnega dela se vključujejo v vsebine študijskiih predmetov, zato so monografije tudi pomemben del študijske literature. 
V nadaljevanju navajamo kratke predstavitve knjig, ki jih je možno naročiti v knjigarni Filozofske fakultete.

 

Razprave FF 2015

Razprave FF 2014

Razprave FF 2013

Razprave FF 2012

Razprave FF 2011

Pregled celotne zbirke 

 

Izbor znanstvene publicistike 2012, 2013