Back to top

Predstavitve tem doktorskih disertacij

Študent mora najkasneje do 21.12. v drugem letniku študija v Referat za doktorski študij predložiti prijavo teme svoje doktorske disertacije ter jo nato predstaviti članom Komisije za sprejmljanje doktorskega študenta in raziskovalni javnosti. Predstavitev vključuje predstavitev koncepta doktorske disertacije, raziskovalna vprašanja in hipoteze, predvideno metodologijo, predvidene vire ter izvedbeni načrt.

Naslov: Razvoj in validacija računalniške baterije testov za odkrivanje disleksije pri otrocih
Datum: 09.01.2020
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 129/a
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Študijsko področje: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije
Mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik
Somentor: