Back to top

Matko Katalenić

26.10.2018

Ime in priimek: Matko Katalenić
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja
Datum: 26.10.2018
Ura in prostor: 14:30, Predavalnica 532
Naslov: Delovanje nabavnih konzorcijev - primerjava Slovenije, Finske in Islandije
Mentor: red. prof. dr. Primož Južnic

Anika Zupančič

26.10.2018

Ime in priimek: Anika Zupančič
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 26.10.2018
Ura in prostor: 13:45, Predavalnica 532
Naslov: Bibliometrijska analiza revije Knjižnica v obdobju 2011 - 2016
Mentor: red. prof. dr. Primož Južnic

Tamara Evđenić

25.10.2018

Ime in priimek: Tamara Evđenić
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za slavistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P, Rusistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 25.10.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: Zgodovinski pregled povezav med angleškim in ruskim jezikom
Mentor: red. prof. dr. Aleksandra Derganc, red. prof. dr. Franciška Trobevšek Drobnak

Katarina Kunstelj

24.10.2018

Ime in priimek: Katarina Kunstelj
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja
Datum: 24.10.2018
Ura in prostor: 13:00, 04 (rač.učilnica-15 računalnikov)
Naslov: Reprezentacija žensk v mangah: Primer dela Gintama
Mentor: doc. dr. Nataša Visocnik Gerželj

Karin Grgurić

24.10.2018

Ime in priimek: Karin Grgurić
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 24.10.2018
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 120/b
Naslov: Prekomerna raba interneta v povezavi z medosebnimi odnosi in spoprijemanjem s stresom
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc

Nina Kocbek

24.10.2018

Ime in priimek: Nina Kocbek
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 24.10.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 129
Naslov: Zaznavanje doprinosa psihologije na področju tehnologije in organizacij s strani strokovnjakov različnih tehničnih strok
Mentor: red. prof. ddr. Velko Rus

Svetlana Garić

23.10.2018

Ime in priimek: Svetlana Garić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemšcina - 2. stopnja - P
Datum: 23.10.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 118
Naslov: Sprachliche Realisierungen im lexikalischen Bereich »Pflanze : Frucht«
Mentor: izr. prof. dr. Darko Cuden

Tamara Fatur

23.10.2018

Ime in priimek: Tamara Fatur
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 23.10.2018
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: Bralne učne strategije pred in po branju v učbenikih španščine kot tujega jezika / Las estrategias de comprensión lectora antes y después de la lectura en los manuales de ELE
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan

Eva Sirc Mitrovič

23.10.2018

Ime in priimek: Eva Sirc Mitrovič
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 23.10.2018
Ura in prostor: 10:00, Modra soba
Naslov: Prostočasne dejavnosti in zadovoljstvo z življenjem pri starostnikih v domačem okolju in v domovih starejših občanov
Mentor: red. prof. dr. Maja Zupancic

Alenka Cukjati

22.10.2018

Ime in priimek: Alenka Cukjati
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 22.10.2018
Ura in prostor: 10:15, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: Emma Approved: Transmedijska adaptacija dela Emma avtorice Jane Austen
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Krevel

Neža Strmole

22.10.2018

Ime in priimek: Neža Strmole
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - P
Datum: 22.10.2018
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 420B
Naslov: Evalvacija načrtovanja temeljnega programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev
Mentor: izr. prof. dr. Marko Radovan

Urška Švara

22.10.2018

Ime in priimek: Urška Švara
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 22.10.2018
Ura in prostor: 09:30, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: Oscar Wilde: Dvojnost v sliki Doriana Graya in v Pomembno je biti Ernest
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Krevel

Lana Bogdanović

22.10.2018

Ime in priimek: Lana Bogdanović
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 22.10.2018
Ura in prostor: 13:30, Kabinet 125
Naslov: Telesna samopodoba in sociokulturni pritisk glede telesnega izgleda
Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

Sabina Brodar Kaplja

22.10.2018

Ime in priimek: Sabina Brodar Kaplja
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 22.10.2018
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Razlike med storilci in storilkami kaznivega dejanja umora
Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

Andreja Linec

19.10.2018

Ime in priimek: Andreja Linec
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 19.10.2018
Ura in prostor: 11:30, Kabinet 420B
Naslov: Uporaba didaktičnih iger v raznolikih učnih okoljih
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Šteh

Monika Sukič

19.10.2018

Ime in priimek: Monika Sukič
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 19.10.2018
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 442/a
Naslov: Kreativni učni pristopi v sociologiji
Mentor: doc. dr. Alojzija Židan

Nataša Anderlič

19.10.2018

Ime in priimek: Nataša Anderlič
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 19.10.2018
Ura in prostor: 13:30, Kabinet 420B
Naslov: Usposobljenost srednješolskih učiteljev za preverjanje in ocenjevanje znanja učencev s spesifičnimi bralno-napisovalnimi težavami
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Šteh

Petra Rubin

19.10.2018

Ime in priimek: Petra Rubin
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 19.10.2018
Ura in prostor: 12:30, Kabinet 420B
Naslov: Sodelovanje šolskega pedagoga in razrednikov v osnovni šoli
Mentor: doc. dr. Petra Gregorcic Mrvar

Rosa Radman Žalodec

19.10.2018

Ime in priimek: Rosa Radman Žalodec
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 19.10.2018
Ura in prostor: 11:30, Kabinet 125/a
Naslov: Prepričanja delodajalcev o starejših zaposlenih
Mentor: izr. prof. dr. Eva Boštjancic

Gregor Raušl

18.10.2018

Ime in priimek: Gregor Raušl
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje (slovenšcina-anglešcina-francošcina) – 2. stopnja (skupna diploma)
Datum: 18.10.2018
Ura in prostor: 15:50, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Traduction de l'humour dans la litterature de jeunesse de l'anglais vers francais et le slovene : analyse des exemples des jeux de mots Prevajanje humorja v mladinski literaturi iz angleščine v francoščino in slovenščino: analiza primerov besednih iger
Mentor: red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Zarja Vršič

18.10.2018

Ime in priimek: Zarja Vršič
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francisticne študije - 2. stopnja - D
Datum: 18.10.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 533
Naslov: Sartrova filozofija svobode v njegovem romanu L'âge de raison / La philosophie de la liberté de Sartre dans son roman L'âge de raison
Mentor: doc. dr. Katarina Marincic

Maja Bricelj

17.10.2018

Ime in priimek: Maja Bricelj
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Arheologija
Datum: 17.10.2018
Ura in prostor: 11:20, kabinet 105 P5 Zavetiška
Naslov: Poselitev pod Konjiško goro v času kulture žarnih grobišč
Mentor: akad. red. prof. dr. Ljubinka Teržan

Meta Brečić

17.10.2018

Ime in priimek: Meta Brečić
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - P
Datum: 17.10.2018
Ura in prostor: 13:50, Kabinet 420B
Naslov: Vodenje procesa refleksije pri učenju za medkulturnost v mednarodnih usposabljanjih mladinskih delavcev
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Šteh

Dženita Šabić

17.10.2018

Ime in priimek: Dženita Šabić
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 17.10.2018
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Periferna in centralna kultura skozi oči prevajalca: Kulturnospecifične prvine v romanu Draga Jančarja To noč sem jo videl in francoskem prevodu Andree Lück-Gaye
Mentor: red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Yanika Agostina Potočnik Fernández

16.10.2018

Ime in priimek: Yanika Agostina Potočnik Fernández
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francošcina - 2. stopnja - D, P, Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 16.10.2018
Ura in prostor: 18:00, Predavalnica 06
Naslov: Didaktična aktivnost za pouk španščine in francoščine kot tujega jezika na podlagi del Maríe Elene Walsh in Bernarda Friota
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan, izr. prof. dr. Meta Lah

Yanika Agostina Potočnik Fernández

16.10.2018

Ime in priimek: Yanika Agostina Potočnik Fernández
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francošcina - 2. stopnja - D, P, Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 16.10.2018
Ura in prostor: 18:00, Predavalnica 06
Naslov: Didaktične aktivnosti za pouk španščine in francoščine kot tujega jezika na podlagi del María Elena Walsh in Bernarda Friota
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan, izr. prof. dr. Meta Lah

Anina Stopinšek

16.10.2018

Ime in priimek: Anina Stopinšek
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 16.10.2018
Ura in prostor: 12:10, Predavalnica 31
Naslov: Korpusna analiza strategij za pridobivanje časa pri simultanem tolmačenju v korpusu EPTIC-SI
Mentor: izr. prof. dr. Agnes Pisanski Peterlin

Karin Pajk

16.10.2018

Ime in priimek: Karin Pajk
Oddelek: Oddelek za slavistiko, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Ceški jezik in književnost - 2. stopnja - D, Francisticne študije - 2. stopnja - D
Datum: 16.10.2018
Ura in prostor: 10:30, Čitalnica-Tobačna
Naslov: Večjezičnost na primeru češčine in francoščine
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Perko, izr. prof. dr. Petra Stankovska

Petra Krašovec

16.10.2018

Ime in priimek: Petra Krašovec
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 16.10.2018
Ura in prostor: 13:30, Modra soba
Naslov: Zanos in delovna zavzetost zaposlenih v kadrovskih službah
Mentor: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Petra Pleško

15.10.2018

Ime in priimek: Petra Pleško
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Francisticne študije - 2. stopnja - D, Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 15.10.2018
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: Igra prestolov: Prevodi lastnih imen v slovenščino in francoščino / Le Trône de Fer: La traduction des noms propres en Slovène et en Français
Mentor: izr. prof. dr. Jason Frederick Blake, izr. prof. dr. Primož Vitez

Nataša Stepančič

15.10.2018

Ime in priimek: Nataša Stepančič
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Italijanšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 15.10.2018
Ura in prostor: 17:15, Predavalnica 05
Naslov: Alberto Moravia, slikar mladosniške nezrelosti. Agostino in La vita interiore: dva primera razvojnega romana / Alberto Moravia, il pittore dell' adolescenza acerba. Agostino e La vita interiore: due esempi di romanzo di formazione
Mentor: izr. prof. dr. Patrizia Farinelli

Jožica Šmidovnik

11.10.2018

Ime in priimek: Jožica Šmidovnik
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja
Datum: 11.10.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 532
Naslov: Primerjava in vrednotenje spletnih strani za slepe in slabovidne
Mentor: red. prof. dr. Maja Žumer

Aleš Pirnat

11.10.2018

Ime in priimek: Aleš Pirnat
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Polonistika - 2. stopnja - D, Ceški jezik in književnost - 2. stopnja - D
Datum: 11.10.2018
Ura in prostor: 09:40, 3-Tobačna
Naslov: Prevoda knjige Gorana Vojnovića Čefurji raus! V poljščino in češčino - različni prevajalski problemi
Mentor: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska, izr. prof. dr. Petra Stankovska

Anja Draksler

11.10.2018

Ime in priimek: Anja Draksler
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za slovenistiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P, Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 11.10.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 424
Naslov: Druga svetovna vojna v romanih Bena Zupančiča
Mentor: izr. prof. dr. Urška Perenic, red. prof. dr. Matevž Kos

Sanja Rankič

10.10.2018

Ime in priimek: Sanja Rankič
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - P
Datum: 10.10.2018
Ura in prostor: 10:30, Kabinet 420B
Naslov: Poklicna kariera zavarovalniških zastopnikov
Mentor: red. prof. dr. Janko Muršak

Katarina Krapež

10.10.2018

Ime in priimek: Katarina Krapež
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Francošcina - 2. stopnja - D, P, Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 10.10.2018
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 401 - tajništvo
Naslov: Leposlovje pri pouku tujega jezika skozi oči gledališča / Littérature en classe de langue étrangère à travers les yeux du théâtre
Mentor: izr. prof. dr. Meta Lah, red. prof. dr. Janez Skela

Dijana Klašnja

10.10.2018

Ime in priimek: Dijana Klašnja
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - P
Datum: 10.10.2018
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 102
Naslov: Zgodovina Litije skozi časopisa Glasilo občanov in Občan
Mentor: doc. dr. Bojan Balkovec

Petja Gorjup

10.10.2018

Ime in priimek: Petja Gorjup
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Filozofija - 2. stopnja
Datum: 10.10.2018
Ura in prostor: 17:00, Predavalnica 325
Naslov: Koncept kleśe v filozofiji joge
Mentor: doc. dr. Ana Bajželj

Lucija Suhadolnik

09.10.2018

Ime in priimek: Lucija Suhadolnik
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 09.10.2018
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: El español de Uruguay: Análisis del portuñol artiguense / Urugvajska španščina: analiza dialekta iz Artigasa
Mentor: red. prof. dr. Jasmina Markic

Eva Ravbar

09.10.2018

Ime in priimek: Eva Ravbar
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 09.10.2018
Ura in prostor: 09:40, Predavalnica 102
Naslov: Pregled trgovske in storitvene dejavnosti na Čopovi ulici v 20. stoletju. Študija primera družbene stvarnosti v Ljubljani
Mentor: doc. dr. Kornelija Ajlec

Kristina Debernardi

09.10.2018

Ime in priimek: Kristina Debernardi
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Rusistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 09.10.2018
Ura in prostor: 10:30, 2-Tobačna
Naslov: Živali in mitološka bitja v ruskih ljudskih pravljicah
Mentor: red. prof. dr. Miha Javornik

Eva Legović

09.10.2018

Ime in priimek: Eva Legović
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francisticne študije - 2. stopnja - D
Datum: 09.10.2018
Ura in prostor: 13:50, Predavalnica 533
Naslov: La métaphore conceptuelle dans les textes journalistiques sur les attentats du 13 novembre 2015 / Konceptualna metafora v novinarskih besedilih o terorističnih napadih 13. nevembra 2015
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Perko

Domenika Slevec

09.10.2018

Ime in priimek: Domenika Slevec
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 09.10.2018
Ura in prostor: 13:15, Predavalnica 115
Naslov: Trboveljski rudarji v Franciji in Belgiji v obdobju med obema vojnama, 1918 - 1940
Mentor: doc. dr. Kornelija Ajlec

Uršula Klanjšek

08.10.2018

Ime in priimek: Uršula Klanjšek
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 08.10.2018
Ura in prostor: 11:15, 023-seminarska soba
Naslov: Geografska analiza klicev v sili
Mentor: izr. prof. dr. Karel Natek

Dan Kardum Šibila

08.10.2018

Ime in priimek: Dan Kardum Šibila
Oddelek: Oddelek za geografijo, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P, Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 08.10.2018
Ura in prostor: 12:15, 023-seminarska soba
Naslov: Vpeljava mnogoterih inteligenc v pouk geografije in španščine preko slikovnih slovarjev, podprtih s tehnologijo digitalne interaktivne table
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan, izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

Maja Sevšek

08.10.2018

Ime in priimek: Maja Sevšek
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 08.10.2018
Ura in prostor: 14:15, 023-seminarska soba
Naslov: Razvojni potenciali funkcionalno degradiranih območij Osrednjeslovenske statistične regije
Mentor: doc. dr. Barbara Lampic

Tadej Madjar

08.10.2018

Ime in priimek: Tadej Madjar
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 08.10.2018
Ura in prostor: 13:15, 023-seminarska soba
Naslov: Slovenska manjšina na Madžarskem in madžarska manjšina v Sloveniji v geografskem izobraževanju
Mentor: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

Maja Bevk

05.10.2018

Ime in priimek: Maja Bevk
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 05.10.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Primerjava odnosa do revnih v Angliji in na Kranjskem konec 19. stoletja v luči oskrbe revnih
Mentor: red. prof. dr. David John Limon

Manca Erzetič

05.10.2018

Ime in priimek: Manca Erzetič
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Filozofija
Datum: 05.10.2018
Ura in prostor: 14:00, Modra soba
Naslov: Pričevanjskost v filozofiji in literaturi v zgodovinski situaciji 20. stoletja
Mentor: red. prof. dr. Dean Komel

Mateja Sulič

04.10.2018

Ime in priimek: Mateja Sulič
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 04.10.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Sinhronizacija nekoč in danes Primerjava prevajalskih strategij pri sinhronizaciji slovenske in italijanske različice animiranih filmov Neverjetni in Ledeno kraljestvo
Mentor: doc. dr. Tamara Mikolic Južnic

Andreja Mikuž

03.10.2018

Ime in priimek: Andreja Mikuž
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Razvojnopsihološke študije
Datum: 03.10.2018
Ura in prostor: 13:00, Modra soba
Naslov: Presejalni postopek za odkrivanje malčkov s tveganjem razvojnih motenj
Mentor: red. prof. dr. Ljubica Marjanovic Umek

Urška Nemec

03.10.2018

Ime in priimek: Urška Nemec
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 03.10.2018
Ura in prostor: 11:20, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Zasnova ekomuzeja na področju Laškega: primer vasi Govce, Sedraž in Brezno
Mentor: izr. prof. dr. Jože Hudales

Mitja Mesarič

02.10.2018

Ime in priimek: Mitja Mesarič
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 02.10.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 115
Naslov: Srbija in jugoslovanska ideja skozi oči vodilnih slovenskih političnih časnikov v času prve svetovne vojne
Mentor: izr. prof. dr. Rok Stergar

Tanja Vidojević

01.10.2018

Ime in priimek: Tanja Vidojević
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Program: Arheologija - 2. stopnja
Datum: 01.10.2018
Ura in prostor: 09:00, Sejna soba Zavetiška AR
Naslov: Dolina reke Reke v prazgodovini - Analiza prostora in materialne kulture
Mentor: akad. red. prof. dr. Ljubinka Teržan

Sandra Rovšek

01.10.2018

Ime in priimek: Sandra Rovšek
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Južnoslovanski študiji - 2. stopnja - D
Datum: 01.10.2018
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 31
Naslov: Makedonsko-slovenska medjezikovna homonimija
Mentor: izr. prof. dr. Namita Subiotto