Back to top

Urška Bočaj

27.10.2017

Ime in priimek: Urška Bočaj
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 27.10.2017
Ura in prostor: 08:45, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Prevajanje jedilnih listov iz slovenščine v italijanščino
Mentor: doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

Barbara Fidler

26.10.2017

Ime in priimek: Barbara Fidler
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 26.10.2017
Ura in prostor: 14:00, Kabinet 129
Naslov: Spoprijemanje s sorojenčevo motnjo v duševnem razvoju
Mentor: izr. prof. dr. Matija Svetina

Talija Kaličanin

26.10.2017

Ime in priimek: Talija Kaličanin
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - P
Datum: 26.10.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 420B
Naslov:
Mentor: izr. prof. dr. Marko Radovan

Veronika Mikulin

26.10.2017

Ime in priimek: Veronika Mikulin
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 26.10.2017
Ura in prostor: 16:20, Predavalnica 532
Naslov: Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v knjižnicah in arhivih. Primerjava domoznanskega oddelka Goriške knjižnice Franceta Bevka in Pokrajinskega arhiva v Novi gorici
Mentor: red. prof. dr. Alenka Šauperl

Anja Podgoršek Rožanc

26.10.2017

Ime in priimek: Anja Podgoršek Rožanc
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - D, P
Datum: 26.10.2017
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Stališča učiteljev do zgodnjega učenja španščine kot dodatnega tujega jezika
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Šteh

Anja Podgoršek Rožanc

26.10.2017

Ime in priimek: Anja Podgoršek Rožanc
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Španščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 26.10.2017
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Stališča in pričakovanja staršev in učiteljev do zgodnjega učenja španščine kot tujega jezika
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan, izr. prof. dr. Barbara Šteh

Maja Angeleska

25.10.2017

Ime in priimek: Maja Angeleska
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 25.10.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 303
Naslov: Joseph Conrad's Heart of Darkness and Francis Ford Coppola's Apocalypse Now Redux: A Critical Comparison of Major Characters and Narratives
Mentor: izr. prof. dr. Jason Frederick Blake

Anja Šalamon

25.10.2017

Ime in priimek: Anja Šalamon
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 25.10.2017
Ura in prostor: 08:50, Predavalnica 532
Naslov: Pregled dela z uporabniki s posebnimi potrebami v Valvasorjevi knjižnici Krško in odzivnost skozi leta
Mentor: izr. prof. dr. Polona Vilar

Petra Brne

24.10.2017

Ime in priimek: Petra Brne
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 24.10.2017
Ura in prostor: 10:00, Modra soba
Naslov: Psihološki vidiki prestajanja odtegnitvenega sindroma od kortikosteroidov
Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

Maja Podkrajšek

24.10.2017

Ime in priimek: Maja Podkrajšek
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 24.10.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 125
Naslov: Značilnosti potencialno nadarjenih predšolskih otrok in spodbujanje njihovih potencialov
Mentor: red. prof. dr. Cirila Peklaj

Anja Šilc

24.10.2017

Ime in priimek: Anja Šilc
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 24.10.2017
Ura in prostor: 14:40, Kabinet 129
Naslov: Doživljanje vpliva treninga čuječnosti na medosebne odnose in kvaliteto življenja
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc

Ana Cesar

23.10.2017

Ime in priimek: Ana Cesar
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francoščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 23.10.2017
Ura in prostor: 12:30, .
Naslov: J.P. Sartre: Le Diable et le Bon Dieu - analyse littéraire, existentialiste et personnaliste/J.P. Sartre: Hudič in Ljubi Bog: eksistencialističi in personalistični vidiki
Mentor: izr. prof. dr. Boštjan Marko Turk, izr. prof. dr. Janez Vodičar

Urška Rozman

23.10.2017

Ime in priimek: Urška Rozman
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P
Datum: 23.10.2017
Ura in prostor: 16:30, Kabinet 424
Naslov: Literarizacija zakoncev Hribar v romanih April in To noč sem jo videl
Mentor: izr. prof. dr. Alenka Žbogar, red. prof. dr. Tomislav Virk

Mateja Razgor

20.10.2017

Ime in priimek: Mateja Razgor
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 20.10.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 532
Naslov: Psevdonimi v slovenskih dnevnikih
Mentor: red. prof. dr. Alenka Šauperl

Blaž Božič

19.10.2017

Ime in priimek: Blaž Božič
Oddelek: Oddelek za klasično filologijo
Program: Primerjalno jezikoslovje – 2. stopnja - D
Datum: 19.10.2017
Ura in prostor: 12:10, Predavalnica 6
Naslov: Diahrono-tipološka interpretacija latinskega pasivnega infinitiva v indoevropskem kontekstu
Mentor: red. prof. dr. Metka Furlan

Tomaž Jerina

18.10.2017

Ime in priimek: Tomaž Jerina
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Program: Arheologija - 2. stopnja
Datum: 18.10.2017
Ura in prostor: 11:20, kabinet 105 P5 Zavetiška
Naslov:
Mentor: doc. dr. Dimitrij Mlekuž

Sanita Jušić

18.10.2017

Ime in priimek: Sanita Jušić
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 18.10.2017
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 420B
Naslov: Sodelovanje učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev pri delu z učenci z učnimi težavami
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Šteh

Petra Kromar

18.10.2017

Ime in priimek: Petra Kromar
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 18.10.2017
Ura in prostor: 08:40, Predavalnica 309
Naslov: The Use of Video Material in the 21st Century EFL Classroom
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Tjaša Bašič

17.10.2017

Ime in priimek: Tjaša Bašič
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Hispanistika - 2. stopnja
Datum: 17.10.2017
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: El personaje femenino en la novela Nubosidad variable de Carmen Martín Gaite: contexto socio-histórico y aspectos literarios/Ženski lik v romanu Spremenljiva oblačnost Carmen Martín Gaite: družbeno-zgodovinski kontekst in lirerarni aspekti
Mentor: izr. prof. dr. Maja Šabec

Uršula Mavrič

17.10.2017

Ime in priimek: Uršula Mavrič
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 17.10.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 131
Naslov: Narcisizem v povezavi s samospoštovanjem in uporabo spletnih družbenih omrežij
Mentor: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Nika Uršič

17.10.2017

Ime in priimek: Nika Uršič
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 17.10.2017
Ura in prostor: 14:15, Modra soba
Naslov: Obrambni mehanizmi in sočutje do sebe pri pacientih z razpoloženjskimi in psihotičnimi motnjami
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc

Maša Skubin

16.10.2017

Ime in priimek: Maša Skubin
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, Polonistika - 2. stopnja - D
Datum: 16.10.2017
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: On-line Translation Tools for English and Polish Language
Mentor: izr. prof. dr. Marjeta Vrbinc, izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska

Damjana Matko

13.10.2017

Ime in priimek: Damjana Matko
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francoščina - 2. stopnja - D, P, Italijanščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 13.10.2017
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 401 - tajništvo
Naslov: La conjonction française "et" et ses équivalents en italien et en slovène dans le roman Le testament français (Andreï Makine)/Francoski veznik "et" in njegove ustreznice v italijanščini in slovenščini v romanu Francoski testament (Andreï Makine)
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Perko, red. prof. dr. Martina Ožbot Currie

Mitja Šega

13.10.2017

Ime in priimek: Mitja Šega
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Filozofija - 2. stopnja - D, P, Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 13.10.2017
Ura in prostor: 14:00, Predavalnica 404
Naslov: Spolna hierarhija na primeru materinstva z izhodiščem v fenomenologiji telesa Simone de Beauvoir
Mentor: izr. prof. dr. Andrina Tonkli Komel, red. prof. dr. Milica Antić Gaber

Sonja Kokalj

12.10.2017

Ime in priimek: Sonja Kokalj
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Polonistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 12.10.2017
Ura in prostor: 09:40, 1-Tobačna
Naslov: Avto- in heterostereotip Poljaka in Rusa v poljskih in ruskih šalah
Mentor: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska, red. prof. dr. Aleksandra Derganc

Sonja Kokalj

12.10.2017

Ime in priimek: Sonja Kokalj
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Rusistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 12.10.2017
Ura in prostor: 09:40, 1-Tobačna
Naslov:
Mentor: izr. prof. dr. Maria Zofia Wtorkowska, red. prof. dr. Aleksandra Derganc

Špela Noč

12.10.2017

Ime in priimek: Špela Noč
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 12.10.2017
Ura in prostor: 13:30, EIKA P1, Zavetiška 5
Naslov: Mesto Celje v precepu družbenih in prostorskih sprememb
Mentor: izr. prof. dr. Vito Hazler

Arta Kqiku

11.10.2017

Ime in priimek: Arta Kqiku
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 11.10.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 532
Naslov: Avtomatizacija knjižnic na Kosovu
Mentor: red. prof. dr. Primož Južnič

Tamara Lazić

11.10.2017

Ime in priimek: Tamara Lazić
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P, Francoščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 11.10.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 303
Naslov: The Woman Problem in Recent Literary Bestsellers: A Look at Contemporary Female Protagonists through Simone de Beauvoir's The Second Sex
Mentor: izr. prof. dr. Jason Frederick Blake, doc. dr. Katarina Marinčič

Vita Pintar

11.10.2017

Ime in priimek: Vita Pintar
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Rusistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 11.10.2017
Ura in prostor: 08:40, Predavalnica 309
Naslov: The Influence of Extensive Reading on Vocabulary Acquisition
Mentor: red. prof. dr. Janez Skela

Klara Avsenik

10.10.2017

Ime in priimek: Klara Avsenik
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 10.10.2017
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 125
Naslov: Analiza stresorjev in spoprijemanja z njimi pri beguncih v Sloveniji
Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

Tina Matić

10.10.2017

Ime in priimek: Tina Matić
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P, Francoščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 10.10.2017
Ura in prostor: 10:00, Modra soba
Naslov: The Correlations between Motivation for Language Learning and the Perceptions of the Target Language Culture in Slovenian Students
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek, doc. dr. Meta Lah

Vita Pintar

10.10.2017

Ime in priimek: Vita Pintar
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Rusistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 10.10.2017
Ura in prostor: 10:30, 5-Tobačna
Naslov: Polifonija v romanu Ljudmile Ulicke Daniel Stein, prevajalec
Mentor: red. prof. dr. Miha Javornik

Anja Piškur

10.10.2017

Ime in priimek: Anja Piškur
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 10.10.2017
Ura in prostor: 11:20, EIKA P2, Zavetiška 5
Naslov: Mjanmar v obdobju konflikta: Odnos med budistično večino in muslimansko manjšino v Mjanmaru
Mentor: doc. dr. Boštjan Kravanja

Marjanca Kužnik

09.10.2017

Ime in priimek: Marjanca Kužnik
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 09.10.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 420B
Naslov: Sodelovanje Podružnične šole Dobrnič z lokalno skupnostjo
Mentor: red. prof. dr. Janica Kalin

Nežka Sajinčič

09.10.2017

Ime in priimek: Nežka Sajinčič
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 09.10.2017
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 120/a
Naslov: Povezanost strahu pred zamujanjem socialnih izkušenj z uporabo spletnih družabnih omrežij in psihičnim zdravjem pri študentih
Mentor: izr. prof. dr. Matija Svetina

Romina Jarc

06.10.2017

Ime in priimek: Romina Jarc
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 06.10.2017
Ura in prostor: 08:45, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Primerjava elektronske korespondence slovenskih podjetij v slovenskem, angleškem in italijanskem jeziku
Mentor: doc. dr. Silvana Orel Kos

Manca Zobavnik

06.10.2017

Ime in priimek: Manca Zobavnik
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja
Datum: 06.10.2017
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 443/a
Naslov: Tekmovanje za pesem Evrovizije, nacionalizem in analiza primera
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Mandelc

Kaja Lipuš

05.10.2017

Ime in priimek: Kaja Lipuš
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 05.10.2017
Ura in prostor: 10:00, 023-seminarska soba
Naslov: Razvojne možnosti ekološkega čebelarstva v Zgornji Savinjski dolini
Mentor: doc. dr. Katja Vintar Mally

Maja Pirnat

05.10.2017

Ime in priimek: Maja Pirnat
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 05.10.2017
Ura in prostor: 09:00, 023-seminarska soba
Naslov: Študija ranljivosti okolja za občino Šoštanj
Mentor: izr. prof. dr. Matej Ogrin

Maruša Romih

04.10.2017

Ime in priimek: Maruša Romih
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 04.10.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 306
Naslov: The Teacher Character in Alice Munro's Short Stories
Mentor: izr. prof. dr. Jason Frederick Blake

Irenej Brumec

03.10.2017

Ime in priimek: Irenej Brumec
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Filozofija - 2. stopnja
Datum: 03.10.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 433/a
Naslov: Estetika vsakdanjega življenja in okoljska umetnost
Mentor: red. prof. dr. Lev Kreft

Tina Blatnik

02.10.2017

Ime in priimek: Tina Blatnik
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P, Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 02.10.2017
Ura in prostor: 13:30, Kabinet 424
Naslov: Leposlovje v Slovenskem narodu 1933-1943
Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik, red. prof. dr. Tone Smolej

Špela Sabati

02.10.2017

Ime in priimek: Špela Sabati
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja
Datum: 02.10.2017
Ura in prostor: 14:15, Kabinet 424
Naslov: Poglavitni metodološki pristopi ob analizi čeških pravljic
Mentor: red. prof. dr. Vid Snoj