Back to top

Sanja Roškar

25.04.2017

Ime in priimek: Sanja Roškar
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 25.04.2017
Ura in prostor: 14:00, Modra soba
Naslov: Vpliv pozornosti na optimalno izkoriščenost vida pri slabovidnosti
Mentor: izr. prof. dr. Matija Svetina

Jernej Trebežnik

25.04.2017

Ime in priimek: Jernej Trebežnik
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 25.04.2017
Ura in prostor: 16:20, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: Sodobne smernice kognitivne in lingvistične antropologije: Nevroantropologija in primer nove obravnave hipoteze o jezikovnem relativizmu
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

Matej Petrič

24.04.2017

Ime in priimek: Matej Petrič
Oddelek: Oddelek za klasično filologijo
Program: Antični in humanistični študiji - 2. stopnja
Datum: 24.04.2017
Ura in prostor: 15:30, 023-seminarska soba
Naslov: Simahova pisma: Konstrukcija javne podobe v pozni antiki
Mentor: red. prof. dr. Marko Marinčič

Nastja Majerič

20.04.2017

Ime in priimek: Nastja Majerič
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D
Datum: 20.04.2017
Ura in prostor: 11:30, Kabinet 424
Naslov: Pekel v Božanski komediji Danteja Alighierija in Zaprtih vratih Jeana-Paula Sartra
Mentor: red. prof. dr. Tomislav Virk

Andreja Pobega Bizjak

20.04.2017

Ime in priimek: Andreja Pobega Bizjak
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Tolmačenje - 2. stopnja
Datum: 20.04.2017
Ura in prostor: 10:30, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Uporaba tehnik pri simultanem tolmačenju iz italijanščine v slovenščino
Mentor: doc. dr. Sandro Paolucci

Anja Banko

13.04.2017

Ime in priimek: Anja Banko
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Rusistika - 2. stopnja - D
Datum: 13.04.2017
Ura in prostor: 16:20, Predavalnica 2
Naslov: Sovjetski film Odjuge - Ženski pogled
Mentor: doc. dr. Blaž Podlesnik

Leonida Brezovec

13.04.2017

Ime in priimek: Leonida Brezovec
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - P
Datum: 13.04.2017
Ura in prostor: 16:00, Kabinet 420B
Naslov: Ujetniki vseživljenjskega učenja. Doživljanje zahtev po vseživljenjskem učenju med mladimi odraslimi
Mentor: izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec

Maja Korber

11.04.2017

Ime in priimek: Maja Korber
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 11.04.2017
Ura in prostor: 15:00, Modra soba
Naslov: Značilnosti spanja v povezavi z osebnostjo in psihičnim blagostanjem
Mentor: izr. prof. dr. Andreja Avsec

Ana Lubej

07.04.2017

Ime in priimek: Ana Lubej
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 07.04.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 232
Naslov: Vpliv izgradnje 3. razvojne osi na regionalni razvoj Šaleške doline
Mentor: izr. prof. dr. Simon Kušar

Klavdija Šilc

07.04.2017

Ime in priimek: Klavdija Šilc
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 07.04.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 232
Naslov: Občinski prostorski načrt in poplavna območja v občini Ribnica
Mentor: izr. prof. dr. Karel Natek

Ivana Tutuš

07.04.2017

Ime in priimek: Ivana Tutuš
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 07.04.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 532
Naslov: Vključevanje šolske knjižnice v osnovni šoli pri obravnavi učencev s specifičnimi učnimi težavami
Mentor: izr. prof. dr. Polona Vilar

Miha Varga

07.04.2017

Ime in priimek: Miha Varga
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 07.04.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 232
Naslov: Trendi temperature slovenskih voda kot posledica sodobnega spreminjanja podnebja
Mentor: izr. prof. dr. Darko Ogrin

Petra Škrl

04.04.2017

Ime in priimek: Petra Škrl
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 04.04.2017
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 133
Naslov: Povezanost načina prehranjevanja s telesno samopodobo in sociokulturnimi vplivi
Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

Katarina Hergouth

03.04.2017

Ime in priimek: Katarina Hergouth
Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Program: Umetnostna zgodovina - 2. stopnja
Datum: 03.04.2017
Ura in prostor: 19:30, Predavalnica 343
Naslov: Arhitekturna plastika na javnih in stanovanjskih poslovnih stavbah v Ljubljani (1918-1941)
Mentor: izr. prof. dr. Beti Žerovc