Back to top

Benjamin Kouter

21.12.2017

Ime in priimek: Benjamin Kouter
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Rusistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 21.12.2017
Ura in prostor: 13:00, 5-Tobačna
Naslov: Umetnost vplivanje na množice in podnoslovom Analiza stila Adolfa Hitlerja,Vladimirja Lijiča Lenina in Josipa Visarijonoviča Stalina
Mentor: red. prof. dr. Miha Javornik

Špela Krobat

19.12.2017

Ime in priimek: Špela Krobat
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 19.12.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 120/a
Naslov: Povezanost izvršilnih funkcij pri mlajših učencih s sposobnostjo povzemanja pri učenju
Mentor: red. prof. dr. Sonja Pecjak

Neža Prelog

19.12.2017

Ime in priimek: Neža Prelog
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 19.12.2017
Ura in prostor: 14:00, Kabinet 125/b
Naslov: Vloga starostnega razlikovanja pri deljenju znanja zaposlenih
Mentor: izr. prof. dr. Eva Boštjancic

Anja Rabzelj

18.12.2017

Ime in priimek: Anja Rabzelj
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P, Andragogika – 2. stopnja - D, P
Datum: 18.12.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 420B
Naslov: Analiza bralnih skupin za odrasle v splošnih knjižnicah in bralčev odziv na izbrano literarno delo
Mentor: izr. prof. dr. Nives Licen, red. prof. dr. Vanesa Matajc

Kristina Ilić

15.12.2017

Ime in priimek: Kristina Ilić
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 15.12.2017
Ura in prostor: 09:45, Kabinet 420B
Naslov: Vloga učitelja pri delu z učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami
Mentor: red. prof. dr. Janica Kalin

Nina Vaupotič

15.12.2017

Ime in priimek: Nina Vaupotič
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 15.12.2017
Ura in prostor: 11:30, Kabinet 129
Naslov: Epistemska prepričanja gimnazijcev in grajenje znanja s pomočjo brskanja po spletu
Mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik

Klara Vrbnjak

15.12.2017

Ime in priimek: Klara Vrbnjak
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 15.12.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 125/c
Naslov: Ples kot oblika pomoči posameznikom po koncu partnerske zveze
Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

Marjana Batistič

11.12.2017

Ime in priimek: Marjana Batistič
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 11.12.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 2
Naslov: Sistemizacija znanja pri pouku slovenskega jezika v devetem razredu osnovne šole
Mentor: izr. prof. dr. Jerica Vogel

Mateja Cerovšek

07.12.2017

Ime in priimek: Mateja Cerovšek
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francisticne in romanisticne študije - 2. stopnja
Datum: 07.12.2017
Ura in prostor: 13:50, Predavalnica 410
Naslov: Les collocations et les locutions dans un discours sportif. L'exemple des notes des joueurs de football/Kolokacije in stalne besedne zveze v športnem besedilu na primeru ocen nogometašev
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Perko

Urh Vamberger

06.12.2017

Ime in priimek: Urh Vamberger
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 06.12.2017
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Poslovno tolmačenje - analiza kriterijev kakovosti tolmačenja in izbire tolmačev za poslovna srečanja
Mentor: doc. dr. Tanja Žigon

Anja Nikolavčič

06.12.2017

Ime in priimek: Anja Nikolavčič
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 06.12.2017
Ura in prostor: 09:40, 209C
Naslov: Prostor v slovenski kmečki povesti
Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

Petra Pogačar

01.12.2017

Ime in priimek: Petra Pogačar
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje (slovenšcina-anglešcina-nemšcina) – 2. stopnja (skupna diploma)
Datum: 01.12.2017
Ura in prostor: 11:30, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Strategije izbire jezika v avstrijskih podjetjih: raziskava o položaju slovenskega jezika
Mentor: red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Teja Sagadin

01.12.2017

Ime in priimek: Teja Sagadin
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 01.12.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 309
Naslov: Semantic Prosody: Its Nature
Mentor: red. prof. dr. Dušan Gabrovšek