Back to top

Špela Guštin

29.08.2018

Ime in priimek: Špela Guštin
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Geografija
Datum: 29.08.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 232
Naslov: Interaktivni prostorski scenariji spreminjanja rabe tal na podeželju občine Izola
Mentor: izr. prof. dr. Irma Potocnik Slavic

Urša Mars Bitenc

28.08.2018

Ime in priimek: Urša Mars Bitenc
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Aplikativne psihološke študije
Datum: 28.08.2018
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Ugotavljanje dejavnikov tveganja za samomor z uporabo metode psihološke avtopsije
Mentor: red. prof. dr. Onja Tekavcic Grad

Maja Pan

27.08.2018

Ime in priimek: Maja Pan
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Filozofija
Datum: 27.08.2018
Ura in prostor: 17:00, Modra soba
Naslov: Začarana realnost: Filozofija spola in queerovsko – feministične pedagoške prakse
Mentor: red. prof. dr. Eva Dolar Bahovec

Miha Osredkar

21.08.2018

Ime in priimek: Miha Osredkar
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 21.08.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 119
Naslov: Balkan v času križarskih vojn
Mentor: doc. dr. Dušan Mlacovic