Back to top

Julija Opeka

29.08.2017

Ime in priimek: Julija Opeka
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 29.08.2017
Ura in prostor: 12:30, Modra soba
Naslov: Mentorjevo doživljanje kakovosti in karierna odpornost v kariernem mentorskem odnosu
Mentor: izr. prof. dr. Eva Boštjančič

Nera Božin

25.08.2017

Ime in priimek: Nera Božin
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 25.08.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 119
Naslov: Otrokovo razumevanje mentalnega stanja ustvarjalca risbe
Mentor: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

Sanja Sever

25.08.2017

Ime in priimek: Sanja Sever
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 25.08.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 119
Naslov: Vloga čustvenega dela pri delovni zavzetosti in organizacijski pripadnosti slovenskih prodajalcev
Mentor: izr. prof. dr. Eva Boštjančič

Veronika Tumpej

23.08.2017

Ime in priimek: Veronika Tumpej
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 23.08.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 119
Naslov: Doživljanje okrevanja pri osebah z motnjo hranjenja
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc

Tjaša Bertoncelj

21.08.2017

Ime in priimek: Tjaša Bertoncelj
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Filozofija kulture - 2. stopnja - D
Datum: 21.08.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 426
Naslov: Sodobni nihilizem v gledališču
Mentor: doc. dr. Valentina Hribar Sorčan, doc. dr. Igor Škamperle

Ivan Jakovljević

21.08.2017

Ime in priimek: Ivan Jakovljević
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 21.08.2017
Ura in prostor: 09:00, Modra soba
Naslov: Razvoj Testa odkrivanja in reševanja problemov
Mentor: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Tadeja Ocepek

18.08.2017

Ime in priimek: Tadeja Ocepek
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Nemščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 18.08.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 306
Naslov: Frazemi v otroškem romanu »Speed-Dating mit Papa« Jume Kliebenstein in njihova uporaba pri pouku nemščine kot tujega jezika / Phraseme im Kinderroman »Speed-Dating mit Papa« von Juma Kliebenstein und ihre Anwendung im DaF-Unterricht
Mentor: doc. dr. Urška Valenčič Arh