Back to top

Urša Šega

28.06.2018

Ime in priimek: Urša Šega
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 532
Naslov: Preverjanje in uveljavljanje statusa šolskih knjižničarjev
Mentor: izr. prof. dr. Polona Vilar

Suzana Stojanović

28.06.2018

Ime in priimek: Suzana Stojanović
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 532
Naslov: Zadovoljstvo otrok, staršev in knjižničarjev z organiziranimi dejavnostmi v Knjižnici dr. France Škerl in Knjižnici Domžale
Mentor: doc. dr. Marija Petek

Luka Štular

28.06.2018

Ime in priimek: Luka Štular
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, Nemcistika - 2. stopnja - D
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 309
Naslov: Jezik filma in televizije: Moderna sociolingvistična analiza
Mentor: red. prof. dr. Franciška Trobevšek Drobnak, izr. prof. dr. Darko Cuden

Luka Štular

28.06.2018

Ime in priimek: Luka Štular
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, Nemcistika - 2. stopnja - D
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 309
Naslov: Jezik filma in televizije: Moderna sociolingvistična analiza / Film-und Fernsehsprache: moderne soziolinguistische Analyse
Mentor: red. prof. dr. Franciška Trobevšek Drobnak, izr. prof. dr. Darko Cuden

Eva Klančič

28.06.2018

Ime in priimek: Eva Klančič
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Sinologija - 2. stopnja
Datum: 28.06.2018
Ura in prostor: 00:00,
Naslov: Kitajska poslovna kultura: Izzivi poslovanja slovenskih podjetij na kitajskem trgu
Mentor: red. prof. dr. Mitja Saje

Maruša Maligoj

27.06.2018

Ime in priimek: Maruša Maligoj
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 309
Naslov: Sodobna ne-družina in ne-zakon: razvoj sorodstvenega besedišča od 1960-ih do danes
Mentor: red. prof. dr. Franciška Trobevšek Drobnak

Eva Kramar

27.06.2018

Ime in priimek: Eva Kramar
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 115
Naslov: Pomen osamosvajanja, karierne motivacije in upoštevanje partnerstva in načrtovanja družine pri mladih na prehodu v odraslost
Mentor: red. prof. dr. Melita Puklek Levpušcek

Tjaša Umbreht

27.06.2018

Ime in priimek: Tjaša Umbreht
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 27.06.2018
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 309
Naslov: Umetnost prepričevanja: Politični diskurz v demokratičnih družbah
Mentor: red. prof. dr. Franciška Trobevšek Drobnak

Lara Sadar

26.06.2018

Ime in priimek: Lara Sadar
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 26.06.2018
Ura in prostor: 09:15, Predavalnica 116
Naslov: Avtentično ocenjevanje nalog pri zgodovini v srednjih šolah
Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

Sara Bertalanič

26.06.2018

Ime in priimek: Sara Bertalanič
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - P
Datum: 26.06.2018
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 116
Naslov: Kulturna dediščina Prekmurja pri družboslovnih izbirnih predmetih v osnovni šoli
Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

Gregor Dražil

22.06.2018

Ime in priimek: Gregor Dražil
Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Program: Umetnostna zgodovina - 2. stopnja
Datum: 22.06.2018
Ura in prostor: 12:30, Predavalnica 343
Naslov: Ljubljanski grafični bienale - formiranje, mednarodna uveljavitev, umetnostna usmeritev
Mentor: izr. prof. dr. Beti Žerovc

Vilma Purič

22.06.2018

Ime in priimek: Vilma Purič
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Slovenistika
Datum: 22.06.2018
Ura in prostor: 09:30, Modra soba
Naslov: Sodobne tržaške slovenske pesnice
Mentor: red. prof. dr. Irena Novak-Popov

Urban Šrimpf

21.06.2018

Ime in priimek: Urban Šrimpf
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Prevodoslovje
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 404
Naslov: Vloga prevajalca v razsvetljenstvu in prevodno vzpostavljanje književnih zvrsti
Mentor: red. prof. dr. Nike Kocijancic Pokorn

Neža Hribernik

21.06.2018

Ime in priimek: Neža Hribernik
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Informacijska znanost z bibliotekarstvom - 2. stopnja
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 532
Naslov: Spletna orodja za pomoč pri iskanju in izbiri leposlovja
Mentor: red. prof. dr. Maja Žumer

Matic Gortnar

21.06.2018

Ime in priimek: Matic Gortnar
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 14:00, Predavalnica 309
Naslov: Popraviti ali ne popraviti?
Mentor: doc. dr. Meta Lah

Nastja Klajnšek

21.06.2018

Ime in priimek: Nastja Klajnšek
Oddelek: Oddelek za slovenistiko, Oddelek za slavistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, Rusistika - 2. stopnja - D
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 09:00, 209C
Naslov: Vezljivost in raba glagolov čustev v slovenskem in ruskem jeziku
Mentor: red. prof. dr. Andreja Žele, doc. dr. Mladen Uhlik

Nastja Klajnšek

21.06.2018

Ime in priimek: Nastja Klajnšek
Oddelek: Oddelek za slovenistiko, Oddelek za slavistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, Rusistika - 2. stopnja - D
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 09:00, 209C
Naslov: Vezljivost in taba glagolov čustev v slovenskem in ruskem jeziku
Mentor: red. prof. dr. Andreja Žele, doc. dr. Mladen Uhlik

Katja Zver

21.06.2018

Ime in priimek: Katja Zver
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 423
Naslov: Indijska književnost v angleščini: postkolonialni in ekokritiški pogled v izbranih romanih A. Ghosha, A. Roy, A. Desai in K. Desai
Mentor: red. prof. dr. Vanesa Matajc

Jerneja Šubic

21.06.2018

Ime in priimek: Jerneja Šubic
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 116
Naslov: Govorna napaka in medijski govorci
Mentor: izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Matej Tratnik

21.06.2018

Ime in priimek: Matej Tratnik
Oddelek: Oddelek za slovenistiko, Oddelek za slavistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, Rusistika - 2. stopnja - D
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 09:00, 209C
Naslov: Povedkovniške konstrukcije z nosilcem stanja v dajalniku: primerjava slovenščina - ruščina
Mentor: red. prof. dr. Andreja Žele, doc. dr. Mladen Uhlik

Katja Krajnc

21.06.2018

Ime in priimek: Katja Krajnc
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 116
Naslov: Strukturno-pomenske skladenjske značilnosti pretvorbe govorjenega intervjuja v zapisanega
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Smolej

Domen Hartte

21.06.2018

Ime in priimek: Domen Hartte
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 08:30, Predavalnica 119
Naslov: Uporaba tehnik v psihoterapiji in osebne preference psihoterapevtov do lastne psihoterapije
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc

Klasja Zala Kovačič

21.06.2018

Ime in priimek: Klasja Zala Kovačič
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 21.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 116
Naslov: Fonetična in jezikovnozvrstna podoba gledaliških predstav osrednjeslovenskih gledališč (na podlagi odrskega govora štirih najbolj gledanih predstav gledališke sezone 2015/2016)
Mentor: izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Ivo Čičak

20.06.2018

Ime in priimek: Ivo Čičak
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 20.06.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 302
Naslov: Psiholingvistično ovrednotenje Krashenove teorije usvajanja tujega jezika
Mentor: izr. prof. dr. Eva Sicherl

Kristina Perić

20.06.2018

Ime in priimek: Kristina Perić
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 20.06.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 420B
Naslov: Delo mentorjev gasilske mladine v prostovoljnih gasilskih društvih
Mentor: red. prof. dr. Janica Kalin

Alenka Smrkolj

20.06.2018

Ime in priimek: Alenka Smrkolj
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 20.06.2018
Ura in prostor: 08:00, Kabinet 420B
Naslov: Vloga in delo učitelja v oddelku podaljšanega bivanja
Mentor: red. prof. dr. Janica Kalin

Katarina Rošer Salihović

20.06.2018

Ime in priimek: Katarina Rošer Salihović
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja
Datum: 20.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 116
Naslov: Jezikovnostilistična podoba oglaševanja: na primeru Skupine Renault Slovenija
Mentor: red. prof. dr. Andreja Žele

Borut Slokan

19.06.2018

Ime in priimek: Borut Slokan
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Program: Arheologija - 2. stopnja
Datum: 19.06.2018
Ura in prostor: 12:00, kabinet 105 P5 Zavetiška
Naslov: Analiza najdiščnih zajetij epigravettienskih najdišč Slovenije
Mentor: doc. dr. Dimitrij Mlekuž

Amanda Drevenšek

19.06.2018

Ime in priimek: Amanda Drevenšek
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 19.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 306
Naslov: Uporaba alternativnega ocenjevanja pri poučevanju angleškega jezika za izboljšanje motivacije in vključenosti pri učencih in dijakih
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Meta Jerala Kegljevič

19.06.2018

Ime in priimek: Meta Jerala Kegljevič
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 19.06.2018
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 115
Naslov: Navezanost na dom v mladostništvu
Mentor: red. prof. dr. Matija Svetina

Hana Zega

19.06.2018

Ime in priimek: Hana Zega
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 19.06.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 116
Naslov: Osamljenost, perfekcionizem ter zadovoljstvo s šolo in življenjem pri dijakih
Mentor: red. prof. dr. Cirila Peklaj

Špela Bajželj

18.06.2018

Ime in priimek: Špela Bajželj
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Pedagogika – 2. stopnja - D, P, Francošcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 18.06.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 426
Naslov: Inclusion des élèves allophones à l'école élémentaire et au collège publics en France / Vključevanje učencev, katerih materni jezik ni francoščina, v javno šolo v Franciji
Mentor: doc. dr. Meta Lah, red. prof. dr. Mojca Kovac Šebart

Špela Bajželj

18.06.2018

Ime in priimek: Špela Bajželj
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Pedagogika – 2. stopnja - D, P, Francošcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 18.06.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 426
Naslov: Vključevanje učencev, katerih materni jezik ni francoščina, v javno šolo v Franciji
Mentor: doc. dr. Meta Lah, red. prof. dr. Mojca Kovac Šebart

Sara Dalila Hočevar

18.06.2018

Ime in priimek: Sara Dalila Hočevar
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - P
Datum: 18.06.2018
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 426
Naslov: Izobraževanje starejših odraslih v Dnevnem centru aktivnosti Ljubljana v povezavi z njihovim doživljanjem kakovosti življenja
Mentor: izr. prof. dr. Nives Licen

Valentina Hajdinjak

18.06.2018

Ime in priimek: Valentina Hajdinjak
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja
Datum: 18.06.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 430
Naslov: Pedro Almodóvar in queerovski film
Mentor: red. prof. dr. Roman Kuhar

Špela Krobat

15.06.2018

Ime in priimek: Špela Krobat
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 15.06.2018
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 120/a
Naslov: Povezanost izvršilnih funkcij pri mlajših učencih s sposobnostjo povzemanja pri učenju
Mentor: red. prof. dr. Sonja Pecjak

Maša Zemljič

14.06.2018

Ime in priimek: Maša Zemljič
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 14.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 420B
Naslov: Vzgojna ravnanja učiteljev ob nezaželenem ravnanju otrok in mladostnikov: specifične vzgojno-izobraževalne strategije
Mentor: red. prof. dr. Mojca Kovac Šebart

Zarja Vršič

14.06.2018

Ime in priimek: Zarja Vršič
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D
Datum: 14.06.2018
Ura in prostor: 10:30, Kabinet 425
Naslov: Kritiški in pesniški odziv Jacquesa Dupina na Giacomettijevo kiparstvo
Mentor: red. prof. dr. Vid Snoj

Živa Ovsenek

13.06.2018

Ime in priimek: Živa Ovsenek
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 13.06.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 232
Naslov: Formativno preverjanje znanja s poudarkom na povratni informaciji pri pouku geografije
Mentor: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

Magda Grobelšek

13.06.2018

Ime in priimek: Magda Grobelšek
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 13.06.2018
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 232
Naslov: Prepoznavanje plazov na lidarskih posnetkih in njihov vpliv na rabo tal v porečju Buče
Mentor: izr. prof. dr. Karel Natek

Nastja Sajovic

13.06.2018

Ime in priimek: Nastja Sajovic
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 13.06.2018
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 233
Naslov: Možnosti trajnostne sanacije kamnolomov v občini Trbovlje
Mentor: izr. prof. dr. Katja Vintar Mally

Špela Bezjak

13.06.2018

Ime in priimek: Špela Bezjak
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - D, P
Datum: 13.06.2018
Ura in prostor: 09:00,
Naslov: Ugotavljanje potreb po izobraževanju sindikalnih zaupnikov v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije
Mentor: izr. prof. dr. Monika Govekar Okoliš

Miha Osredkar

13.06.2018

Ime in priimek: Miha Osredkar
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 13.06.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 233
Naslov: Vpliv Slovenske matice na razvoj geografije na Slovenskem
Mentor: izr. prof. dr. Darko Ogrin

Tilen Jernej Blatnik

13.06.2018

Ime in priimek: Tilen Jernej Blatnik
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 13.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 233
Naslov: Spreminjanje padavinskega režima v Sloveniji med obdobjema 1961-1990 in 1991-2016
Mentor: izr. prof. dr. Darko Ogrin

Matic Vehovec

13.06.2018

Ime in priimek: Matic Vehovec
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 13.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 232
Naslov: Geomorfološka analiza Bloškega polja
Mentor: red. prof. dr. Uroš Stepišnik

Iztok Vrenčur

12.06.2018

Ime in priimek: Iztok Vrenčur
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Arheologija
Datum: 12.06.2018
Ura in prostor: 11:00, kabinet 205 P6 Zavetiška
Naslov: Prazgodovinska naselbina Rifnik pri Šentjurju
Mentor: akad. red. prof. dr. Ljubinka Teržan

Tanja Vidmar

12.06.2018

Ime in priimek: Tanja Vidmar
Oddelek: Oddelek za slovenistiko, Oddelek za klasicno filologijo
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P, Latinski jezik, književnost in kultura - 2. stopnja - D, P
Datum: 12.06.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 404
Naslov: Zgodovina pouka latinščine na Škofijski gimnaziji Vipava
Mentor: doc. dr. Matej Hriberšek, izr. prof. dr. Mojca Smolej

Anita Prelovšek

12.06.2018

Ime in priimek: Anita Prelovšek
Oddelek: Oddelek za muzikologijo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Muzikologija
Datum: 12.06.2018
Ura in prostor: 09:00, 535B
Naslov: Glasba na pogrebnih slovesnostih v današnji Sloveniji
Mentor: red. prof. dr. Svanibor Pettan

Ela Brglez

12.06.2018

Ime in priimek: Ela Brglez
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja
Datum: 12.06.2018
Ura in prostor: 14:00, Kabinet 423
Naslov: Nezanesljivi pripovedovalec v literaturi holokavsta
Mentor: red. prof. dr. Vanesa Matajc

Mateja Peršak

11.06.2018

Ime in priimek: Mateja Peršak
Oddelek: Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za psihologijo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Teoretska psihoanaliza
Datum: 11.06.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 434
Naslov: Psihoanaliza in vzgoja k realnosti danes
Mentor: red. prof. dr. Mladen Dolar

Ignac Fock

08.06.2018

Ime in priimek: Ignac Fock
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za klasicno filologijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za slavistiko
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede
Datum: 08.06.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 13
Naslov: Literarni predgovor in pripovedna manipulacija: Španski in francoski roman osemnajstega stoletja
Mentor: red. prof. dr. Branka Kalenic Ramšak

Tadeja Logar

08.06.2018

Ime in priimek: Tadeja Logar
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 08.06.2018
Ura in prostor: 08:00, Predavalnica 116
Naslov: Leposlovje v Delavski politiki med letoma 1926 in 1941
Mentor: red. prof. dr. Miran Hladnik

Urban Cotman

07.06.2018

Ime in priimek: Urban Cotman
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemšcina - 2. stopnja - P
Datum: 07.06.2018
Ura in prostor: 10:45, didakt
Naslov: Motivacija za učenje nemščine pri odraslih/ Motivation für das Erlernen der deutschen Sprache bei Erwachsenen
Mentor: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljic

Vesna Elikan

07.06.2018

Ime in priimek: Vesna Elikan
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 07.06.2018
Ura in prostor: 11:30, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Razširjene pomenske enote v slovensko-angleških slovarjih
Mentor: izr. prof. dr. Primož Jurko

Jasna Grozdanić Dizdarević

07.06.2018

Ime in priimek: Jasna Grozdanić Dizdarević
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Germanistika – 2. stopnja
Datum: 07.06.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 118
Naslov: Slowenische und deutsche Namen für Berge im zweisprachigen Kärnten/ Slovenska in nemška imena za gore na dvojezičnem Koroškem
Mentor: izr. prof. dr. Darko Cuden

Ajda Žagar

07.06.2018

Ime in priimek: Ajda Žagar
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemšcina - 2. stopnja - P
Datum: 07.06.2018
Ura in prostor: 11:30, didakt
Naslov: Gibalne igre pri pouku nemščine kot tujega jezika / Bewegungsspiele beim DaF-Unterricht
Mentor: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljic

Urška Petrevčič

07.06.2018

Ime in priimek: Urška Petrevčič
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Francošcina - 2. stopnja - D, P, Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 07.06.2018
Ura in prostor: 13:50, Predavalnica 410
Naslov: Uspešni učenci tujih jezikov: njihov profil in uporaba učnih strategij
Mentor: doc. dr. Meta Lah, red. prof. dr. Janez Skela

Katja Potočnik

07.06.2018

Ime in priimek: Katja Potočnik
Oddelek: Oddelek za slovenistiko, Oddelek za sociologijo
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P, Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 07.06.2018
Ura in prostor: 09:40, 209C
Naslov: Bošnjaki v Sloveniji: prepletanje jezika in kulture na primeru velenjskih Bošnjakov
Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina, doc. dr. Igor Škamperle

Anamarija Gorenc

07.06.2018

Ime in priimek: Anamarija Gorenc
Oddelek: Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P, Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 07.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 102
Naslov: Jugoslovanstvo od začetka do nastanka prve jugoslovanske države
Mentor: red. prof. dr. Božo Repe, izr. prof. dr. Damjan Mandelc

Darja Pergovnik

04.06.2018

Ime in priimek: Darja Pergovnik
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 04.06.2018
Ura in prostor: 11:20, didakt
Naslov: Razvijanje medkulturne zmožnosti pri pouku nemščine kot tujega jezika/ Entwicklung der interkulturellen Kompetenz im DaF-Unterricht
Mentor: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljic

Nina Ferjančič

01.06.2018

Ime in priimek: Nina Ferjančič
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 01.06.2018
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 532
Naslov: Izobraževanje za samostojno rabo poučnega gradiva v osnovnošolski knjižnici. Primer OŠ dr. Vita Kraigherja
Mentor: red. prof. dr. Alenka Šauperl