Back to top
Ime in priimek: Patricija Frlež
Oddelek: Oddelek za sociologijo, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Datum: 29.01.2020
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 415
Naslov: Medpredmetno povezovanje angleščine in sociologije po pristopu CLIL: primer učne teme Evropska unija
Mentor: red. prof. dr. Antić Gaber Milica, red. prof. dr. Skela Janez

Ime in priimek: Eva Ulčnik
Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 29.01.2020
Ura in prostor: 12:15, Predavalnica 232
Naslov: Možnosti lokalne energetske samooskrbe na osnovi lesne biomase na Jezerskem
Mentor: izr. prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Ime in priimek: Katarina Kastelic
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 31.01.2020
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 119
Naslov: Jutranjost - večernost in subjektivno blagostanje
Mentor: izr. prof. dr. Avsec Andreja

Ime in priimek: Vanja Bunderla
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 31.01.2020
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 119
Naslov: Stališča do spolnosti pri varovancih centrov za usposabljanje, delo in varstvo
Mentor: izr. prof. dr. Masten Robert

Ime in priimek: Mihela Pauman Budanović
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 03.02.2020
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Konceptualna zasnova sistema za katalogizacijo na osnovi nove paradigme bibliografskega univerzuma
Mentor: red. prof. dr. Žumer Maja

Ime in priimek: Nika Bergant
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Datum: 04.02.2020
Ura in prostor: 18:00, Predavalnica 434
Naslov: Časenje časovnosti od Husserla do Heideggra
Mentor: red. prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Ime in priimek: Sanja Karas
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 13.02.2020
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 102
Naslov: Psihološki miti: Razširjenost pri študentih in individualne razlike
Mentor: red. prof. dr. Kobal Grum Darja