Back to top


28.01.2020

Natečaj Nagrada MSS za diplomsko in magistrsko delo s področja mladih

Mladinski svet Slovenije (MSS) razpisuje Nagrado MSS za najboljšo diplomsko in magistrsko nalogo s področja mladih za leto 2019.


Prijavijo se lahko vsi, ki:

- so v letu 2019 na katerikoli visokošolski instituciji v Sloveniji zagovarjali diplomsko ali magistrsko delo,

       - so v delu obravnavali katerokoli tematiko s področja mladih in

       - so bili ob zagovoru dela stari manj kot 30 let.

 

V obeh kategorijah bodo podelili nagrado, in sicer:

- za najboljše magistrsko delo po t. i. bolonjskem sistemu ali diplomsko delo po starem sistemu 400 evrov bruto;

- za najboljše diplomsko delo po bolonjskem sistemu 300 evrov bruto.

 

Vsi prijavljeni diplomanti, katerih dela bodo ustrezala pogojem natečaja, bodo povabljeni na slovesno podelitev nagrad, prav tako njihovi mentorji.

Rok za prijavo: ponedeljek, 17. februar 2020.

 

Razpis lahko najdete v priponki, povezava na prijavnico je tu; vse informacije so na voljo tudi na spletni strani.

 

Več

 23.01.2020

Vabilo za sodelovanje v anketi - Uporaba mobilnih naprav za branje študijskih e-gradiv med študenti Univerze v Ljubljani


Pozdravljeni!

 

Sem Ksenija Rivo, doktorska študentka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in pripravljam doktorsko disertacijo z naslovom "Uporaba mobilnih naprav za branje študijskih e-gradiv med študenti Univerze v Ljubljani". Namen raziskave je preučiti informacijsko vedenje študentov pri uporabi mobilnih naprav v študijske namene. Za potrebe raziskave potrebujemo sodelovanje študentov Univerze v Ljubljani v spletni anketi. Vprašalnik je anonimen, za izpolnjevanje ankete pa je potrebnih predvidoma 10 minut. Zbrani podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni v okviru priprave doktorske disertacije. Za vaše sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.

 

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/236557 15.01.2020

56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture - Parada mladih


Ali ste ravnokar diplomirali, magistrirali ali doktorirali? Raziskujete na področju jezikoslovja, književnosti ali v kakšni drugi disciplini humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabimo k sodelovanju na 56. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Tema Seminarja je Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 29. junija do 11. julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev (https://centerslo.si/seminar-sjlk/).

 


Ponujamo 4 predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni datum nastopa je ponedeljek, 6. 7. 2020. V 20-minutnem predavanju na razumljiv, argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo Seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje je v slovenščini.
 


Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 20. februarja 2020 na naslov damjan.huber@ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo obvestili do 5. marca 2020. Avtorice in avtorji sprejetih povzetkov boste morali nato najpozneje do 1. aprila 2020 pripraviti besedilo za monografijo (do 10.000 znakov s presledki), saj seminarska monografija izide pred prireditvijo.