Back to top

Tina Agić

29.06.2017

Ime in priimek: Tina Agić
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 29.06.2017
Ura in prostor: 08:30, Predavalnica 306
Naslov: Kontrastivna analiza odvisnikov until in dokler in problem transferja pri učenju drugega jezika
Mentor: izr. prof. dr. Gašper Ilc

Klemen Kordež

29.06.2017

Ime in priimek: Klemen Kordež
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja
Datum: 29.06.2017
Ura in prostor: 11:15, Kabinet 424
Naslov: Filozofsko ozadje pesniške zbirke Mikado in njeno mesto v opusu Primoža Čučnika
Mentor: red. prof. dr. Matevž Kos

Andreja Lampret

29.06.2017

Ime in priimek: Andreja Lampret
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Sinologija - 2. stopnja
Datum: 29.06.2017
Ura in prostor: 10:00, Rimljanka
Naslov: V iskanju identitete: Vpliv (post)kolonializma na koncept tajvanske identitete - na primeru izbranih pesmi Chen Lija
Mentor: doc. dr. Saša ISTENIČ

Maja Klinar

28.06.2017

Ime in priimek: Maja Klinar
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P, Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 28.06.2017
Ura in prostor: 14:30, Predavalnica 116
Naslov: Gimnazijski pouk književnosti in zgodovine z vidika medpredmetnega povezovanja
Mentor: izr. prof. dr. Danijela Trškan, izr. prof. dr. Alenka Žbogar

Barbara Kostrevc

28.06.2017

Ime in priimek: Barbara Kostrevc
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 28.06.2017
Ura in prostor: 11:00, 209C
Naslov: Lastnosti slovenske čebelarske leksike (Pomenotvorne in besedotvorne posebnosti sodobne leksike, ter njeni vplivi na nekatera strokovna področja)
Mentor: red. prof. dr. Andreja Žele

Lora Rajić

28.06.2017

Ime in priimek: Lora Rajić
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Nemcistika - 2. stopnja - D
Datum: 28.06.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 309
Naslov: Sodobne nemške slikanice kot orodje za oblikovanje družbe / Die gegenwärtigen deutschen Bilderbücher als Instrument für die Gestaltung der Gesellschaft
Mentor: izr. prof. dr. Špela Virant

Melisa Toš

28.06.2017

Ime in priimek: Melisa Toš
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 28.06.2017
Ura in prostor: 14:00, Modra soba
Naslov: Socialna opora v povezavi z depresivnostjo in anksioznostjo pri bolnikih s presajeno ledvico
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc

Maja Urbanc

28.06.2017

Ime in priimek: Maja Urbanc
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 28.06.2017
Ura in prostor: 11:00, 209C
Naslov: Pomen pouka slovenščine na Gimnaziji Alpe-Jadran v Velikovcu
Mentor: izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Mirjana Žagar

28.06.2017

Ime in priimek: Mirjana Žagar
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 28.06.2017
Ura in prostor: 13:30, Predavalnica 116
Naslov: Osnovna šola Babno Polje skozi arhivsko gradivo
Mentor: doc. dr. Bojan Balkovec

Blaž Andrejka

27.06.2017

Ime in priimek: Blaž Andrejka
Oddelek: Oddelek za muzikologijo
Program: Muzikologija – 2. stopnja
Datum: 27.06.2017
Ura in prostor: 10:00, 535B
Naslov: Vpliv ljudskega petja na repertoar in poustvarjalni pristop v narodnozabavni glasbi
Mentor: red. prof. dr. Matjaž Barbo

Ana Bujišić

27.06.2017

Ime in priimek: Ana Bujišić
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 27.06.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 119
Naslov: Psihosocialne značilnosti mladostnikov s prekomerno telesno težo
Mentor: izr. prof. dr. Matija Svetina

Kaja Manca Cerar

26.06.2017

Ime in priimek: Kaja Manca Cerar
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 26.06.2017
Ura in prostor: 15:00, Predavalnica 119
Naslov: Čustvena regulacija, mentalizacija in spoprijemanje s stresom pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc

Sara Marinček

26.06.2017

Ime in priimek: Sara Marinček
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 26.06.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 309
Naslov: Poučevanje angleščine kot tujega jezika na zgodnji stopnji: Tem mlajši so učenci, tem boljše?
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Miha Drobnič

23.06.2017

Ime in priimek: Miha Drobnič
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 115
Naslov: Taborišče Šentvid
Mentor: izr. prof. dr. Mitja Ferenc

Meta Stražišar

23.06.2017

Ime in priimek: Meta Stražišar
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Diahrona primerjava slovenskih in nemških ustavnih besedil
Mentor: red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Andraž Mele

22.06.2017

Ime in priimek: Andraž Mele
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 22.06.2017
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 306
Naslov: Textual and translation analysis of Zgodbe by David Foster Wallace
Mentor: izr. prof. dr. Danica Čerče

Andraž Mele

22.06.2017

Ime in priimek: Andraž Mele
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D
Datum: 22.06.2017
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 306
Naslov: Besedilna in prevodna analiza zbirke Zgodbe Davida Fosterja Wallacea
Mentor: izr. prof. dr. Danica Čerče, red. prof. dr. Tomislav Virk

Urša Belak

21.06.2017

Ime in priimek: Urša Belak
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 21.06.2017
Ura in prostor: 11:20, Predavalnica 119
Naslov: Razumevanje koncepta kulturne inteligentnosti pri Slovencih
Mentor: izr. prof. dr. Eva Boštjančič

Vesna Ahlin

20.06.2017

Ime in priimek: Vesna Ahlin
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 20.06.2017
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Prevajanje neživih vršilcev v romanih Anil's Ghost in The Moor's Last Sigh
Mentor: doc. dr. Silvana Orel Kos

Kristina Budin

20.06.2017

Ime in priimek: Kristina Budin
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Italijanščina - 2. stopnja - D, P, Pedagogika – 2. stopnja - D, P
Datum: 20.06.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 420B
Naslov: Pravljica kot didaktično sredstvo pri pouku italijanščine v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole/Fabia come strumento didattico nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera nel secondo triennio della scuola elementare
Mentor: izr. prof. dr. Damijan Štefanc

Maša Horvat Sardi

16.06.2017

Ime in priimek: Maša Horvat Sardi
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 16.06.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 05
Naslov: Les Sirenes de Bagdad: Prevajanje arabskih in islamskih kulturno vezanih prvin iz francoščine v angleščino in slovenščino
Mentor: doc. dr. Marija Zlatnar Moe

Kaja Ivanetič

15.06.2017

Ime in priimek: Kaja Ivanetič
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - D, P
Datum: 15.06.2017
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 420B
Naslov: Poučevanje občutljivih učnih vsebin pri pouku zgodovine: povojni poboji in prikrita grobišča
Mentor: izr. prof. dr. Damijan Štefanc

Kaja Ivanetič

15.06.2017

Ime in priimek: Kaja Ivanetič
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 15.06.2017
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 420B
Naslov: Poučevanje občutljivih učnih vsebin pri pouku zgodovine: Povojni poboji in prikrita grobišča
Mentor: izr. prof. dr. Mitja Ferenc, izr. prof. dr. Damijan Štefanc

Petra Jaklin

15.06.2017

Ime in priimek: Petra Jaklin
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 15.06.2017
Ura in prostor: 09:00, 1A-Rim.
Naslov: The Pioneers of Detective Fiction - Edgar Allan Poe and Edogawa Ranpo / Pionirja detektivske fikcije - Edgar Allan Poe in Edogawa Ranpo
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Krevel, izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar

Petra Jaklin

15.06.2017

Ime in priimek: Petra Jaklin
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Japonologija - 2. stopnja - D
Datum: 15.06.2017
Ura in prostor: 09:00, 1A-Rim.
Naslov:
Mentor: izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar

Vesna Gorenc

14.06.2017

Ime in priimek: Vesna Gorenc
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Pedagogika – 2. stopnja - D, P
Datum: 14.06.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 420B
Naslov: Opredelitev poklica sociokulturnega animatorja in poskus njegove umestitve v slovenski prostor
Mentor: izr. prof. dr. Majda Černič Istenič

Robert Povirk

14.06.2017

Ime in priimek: Robert Povirk
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 14.06.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 116
Naslov: Bralno razumevanje učencev 5. razreda osnovne šole
Mentor: red. prof. dr. Simona Kranjc

Blažka Plahutnik Baloh

13.06.2017

Ime in priimek: Blažka Plahutnik Baloh
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 13.06.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 116
Naslov: Separacijska anksioznost staršev in njihovih otrok v povezavi s slogi navezanosti
Mentor: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

Neža Štiglic Hribernik

13.06.2017

Ime in priimek: Neža Štiglic Hribernik
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 13.06.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 119
Naslov: Razumevanje in raba besed za poimenovanje barv pri malčkih in otrocih
Mentor: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj

Lisa-Ana Mislej

12.06.2017

Ime in priimek: Lisa-Ana Mislej
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 12.06.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 309
Naslov: A Comprehensive Analysis of the TOEFL and IELTS Tests
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Luka Pavlin

12.06.2017

Ime in priimek: Luka Pavlin
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 12.06.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 309
Naslov: Motivational Aspects of Using Children's Literature in ELT for Young Learners
Mentor: red. prof. dr. Janez Skela

Uršula Dačić

09.06.2017

Ime in priimek: Uršula Dačić
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 09.06.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 232
Naslov: Geografsko-zgodivinska učna pot po Kranju za osnovno šolo
Mentor: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

Uršula Dačić

09.06.2017

Ime in priimek: Uršula Dačić
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 09.06.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 232
Naslov: Geografsko - zgodovinska učna pot po Kranju za osnovno šolo
Mentor: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

Tadeja Ocepek

09.06.2017

Ime in priimek: Tadeja Ocepek
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 09.06.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 232
Naslov: Turistični vidiki alpskega smučanja kot oblike rekreacije prebivalstva Slovenije
Mentor: doc. dr. Dejan Cigale

Anja Plazar

09.06.2017

Ime in priimek: Anja Plazar
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 09.06.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 232
Naslov: Primerjava izbranih množičnih selitev v Evropi v obdobju 1880–2015
Mentor: izr. prof. dr. Marko Krevs

Anja Plazar

09.06.2017

Ime in priimek: Anja Plazar
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 09.06.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 232
Naslov: Primerjava izbranih množičnih selitev v Evropi v obdobju 1880-2015
Mentor: izr. prof. dr. Marko Krevs

Janja Levičar

02.06.2017

Ime in priimek: Janja Levičar
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 02.06.2017
Ura in prostor: 13:30, Predavalnica 532
Naslov: Ovrednotenje modula za katalogizacijo v sistemu COBISS3
Mentor: doc. dr. Marija Petek

Valerija Vavtar

01.06.2017

Ime in priimek: Valerija Vavtar
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 01.06.2017
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: The Effect of Socio-Historical Context on Slovenian Translations of African American Vernecular English in The Adventures of Huckleberry Finn
Mentor: red. prof. dr. Dušan Gabrovšek