Back to top
Ime in priimek: Ana Vičar
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Datum: 24.02.2020
Ura in prostor: 13:30, kabinet 105 P5 Zavetiška
Naslov: Jeterbenške utrdbe v luči arheoloških in zgodovinskih virov
Mentor: doc. dr. Gaspari Andrej

Ime in priimek: Jernej Pirnat
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 26.02.2020
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 102
Naslov: Pragmatično pismenstvo in družba v poznem srednjem veku na področju Vzhodnih Alp
Mentor: izr. prof. dr. Mlinar Janez

Ime in priimek: Lucija Rus
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Datum: 02.03.2020
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 304
Naslov: Margaret Laurence kot predhodnica kanadskega ekofeminizma: A Jest of God in The Fire-Dwellers
Mentor: red. prof. dr. Maver Igor

Ime in priimek: Eva Kraševec
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Datum: 03.03.2020
Ura in prostor: 16:00, Predavalnica 02
Naslov: Komedija v ogledalu filozofije
Mentor: red. prof. dr. Dolar Mladen

Ime in priimek: Eva Ševerkar
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 04.03.2020
Ura in prostor: 09:40, Predavalnica 102
Naslov: Strokovna ekskurzija po Normandiji za gimnazijce
Mentor: red. prof. dr. Trškan Danijela

Ime in priimek: Pia Nikolič
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Datum: 06.03.2020
Ura in prostor: 15:00, Predavalnica 426
Naslov: Smrt v igranem slovenskem celovečernem filmu (1991-2018)
Mentor: doc. dr. Petek Polona

Ime in priimek: Sabina Đuvelek
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 09.04.2020
Ura in prostor: 15:00, Modra soba
Naslov: Povezanost čustvene inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetosti z učinkovitostjo notranjega usmerjevalca
Mentor: izr. prof. dr. Boštjančič Eva