Back to top
Ime in priimek: Katja Šarf
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Datum: 05.12.2019
Ura in prostor: 11:20, 4-Tobačna
Naslov: Tvorjenje in prevajanje neologizmov v knjigi Stanisława Lema »Cyberiada« in njenih prevodih v češčino in slovenščino
Mentor: izr. prof. dr. Stankovska Petra, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Ime in priimek: Klara Jarc
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 06.12.2019
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 532
Naslov: Ljubezenski roman v Sloveniji: knjižnična izposoja, bralci in produkcija
Mentor: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Ime in priimek: Ema Peršak
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Datum: 09.12.2019
Ura in prostor: 11:20, Rimljanka
Naslov: Kjotsko narečje v filmu: Intonacijske značilnosti z družbenega vidika
Mentor: doc. dr. Moritoki Škof Nagisa

Ime in priimek: Borislav Mihačević
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Datum: 12.12.2019
Ura in prostor: 18:00, Predavalnica 02
Naslov: Pomen politične misli pri Hannah Arendt skozi Heideggerja in Aristotela
Mentor: red. prof. dr. Lozar Mrevlje Janko

Ime in priimek: Brina Zagorc
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Datum: 16.12.2019
Ura in prostor: 14:40, kabinet 105 P5 Zavetiška
Naslov: Antropološka in arheološka obravnava grobov zgodnjesrednjeveškega grobišča na Muljavi
Mentor: doc. dr. Milavec Tina

Ime in priimek: Katja Rijavec
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Datum: 17.12.2019
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: La crítica social en la novela El camino de Miguel Delibes y en la novela Primera memoria de Ana María Matutee
Mentor: red. prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Ime in priimek: Aleš Marđetko
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 18.12.2019
Ura in prostor: 13:00, 4-Rim.
Naslov: Celje med okupacijo 1941 ̶ 1945
Mentor: izr. prof. dr. Ferenc Mitja

Ime in priimek: Neža Molnar
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 23.12.2019
Ura in prostor: 14:00, Predavalnica 532
Naslov: Bibliotekarstvo na Slovenskem med obema vojnama (1918⠒1940)
Mentor: doc. dr. Kodrič-Dačić Eva

Ime in priimek: David Gosar
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 24.12.2019
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Spoznavne sposobnosti in nevroslikovni kazalci pri mladostnikih in mladih odraslih z obporodno hipoksijo
Mentor: izr. prof. dr. Masten Robert