Back to top
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 29.04.2019
Ura in prostor: 11:20, Predavalnica 232
Naslov: Vloga uvajalnih aktivnosti pri pouku angleščine v srednjih šolah
Mentor: red. prof. dr. Skela Janez

Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 26.04.2019
Ura in prostor: 08:00, Predavalnica 102
Naslov: Povezanost agentnosti in komunosti z osebnostjo in s subjektivnim blagostanjem
Mentor: izr. prof. dr. Avsec Andreja

Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Datum: 26.04.2019
Ura in prostor: 15:30, 209C
Naslov: Glasba in zvok v slovenski pripovedni prozi 19. stoletja
Mentor: izr. prof. dr. Perenič Urška

Oddelek: Oddelek za azijske študije
Datum: 25.04.2019
Ura in prostor: 08:00, Predavalnica 024
Naslov: Li Zhijeva interpretacija Knjige premen
Mentor: red. prof. dr. Rošker Jana

Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Datum: 25.04.2019
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 217/a
Naslov: Ženska v sodobnem slovenskem romanu 3. tisočletja
Mentor: red. prof. dr. Zupan Sosič Alojzija

Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za slovenistiko
Datum: 25.04.2019
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 425
Naslov: Izstopajoče pesniške zbirke sodobne slovenske poezije
Mentor: doc. dr. Pavlič Darja, red. prof. dr. Novak Boris

Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Datum: 24.04.2019
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 420B
Naslov: Vpliv programa 'Zavedaj se, spoštuj in spregovori' na stališča učencev o medvrstniškem nasilju
Mentor: doc. dr. Hočevar Andreja

Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 24.04.2019
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 115
Naslov: Vojni ujetniki carske Rusije v 1. svetovni vojni na slovenskem ozemlju
Mentor: doc. dr. Selišnik Irena

Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 23.04.2019
Ura in prostor: 11:20, Predavalnica 325
Naslov: Vzhodna fronta skozi izkušnjo slovenskega prisilnega mobiliziranca
Mentor: red. prof. dr. Repe Božo

Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Datum: 23.04.2019
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: Filozofija v delih J. L. Borgesa: Heraklit, Berkeley, Schopenhauer
Mentor: izr. prof. dr. Šabec Maja

Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 19.04.2019
Ura in prostor: 12:30, Predavalnica 232
Naslov: Pregled in uvrstitev psihoterapije s pomočjo umetnosti v širši okvir sodobnega razumevanja psihoterapije
Mentor: izr. prof. dr. Masten Robert

Oddelek: Oddelek za filozofijo
Datum: 19.04.2019
Ura in prostor: 13:00, Modra soba
Naslov: Onkraj nadčloveka: Nietzsche, filozofija in spolna razlika
Mentor: red. prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Datum: 18.04.2019
Ura in prostor: 10:00, Modra soba
Naslov: Zasnova šolskega slovarja za otroke v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju
Mentor: red. prof. dr. Kržišnik Erika

Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Datum: 17.04.2019
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 420B
Naslov: Vloga šolske svetovalne službe pri obravnavi učencev, žrtev nasilja v družini
Mentor: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra

Oddelek: Oddelek za geografijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Datum: 15.04.2019
Ura in prostor: 08:30, Predavalnica 232
Naslov: Možnosti medpredmetnega povezovanja pri pouku geografije in državljanske in domovinske vzgoje ter etike v osnovni šoli
Mentor: izr. prof. dr. Resnik Planinc Tatjana, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 15.04.2019
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 232
Naslov: Vpliv evropskih projektov na spremembe prometa in prometnega načrtovanja v Ljubljani
Mentor: izr. prof. dr. Ogrin Matej

Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 15.04.2019
Ura in prostor: 10:00, 1-Rim.
Naslov: Odnos do pornografskih vsebin pri mladostnikih in njihovih starših
Mentor: izr. prof. dr. Fekonja Urška

Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 15.04.2019
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 232
Naslov: Medpredmetno povezovanje geografije in angleščine na primeru Avstralije in Oceanije
Mentor: izr. prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 15.04.2019
Ura in prostor: 11:30, 023-seminarska soba
Naslov: Migracije in multikulturalizem v Veliki Britaniji
Mentor: red. prof. dr. Rebernik Dejan

Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Datum: 12.04.2019
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 309
Naslov: "Dejanska možnost" in "teoretična možnost" izraženi z epistemskim parom may/might in dinamičnim parom can/could ter njuni prevodi v slovenščino
Mentor: red. prof. dr. Gabrovšek Dušan

Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 09.04.2019
Ura in prostor: 09:20, Predavalnica 115
Naslov: Spreminjanje meje v Prekmurju in življenje ob Muri med drugo svetovno vojno
Mentor: doc. dr. Ajlec Kornelija

Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 09.04.2019
Ura in prostor: 10:30, Modra soba
Naslov: Spodnje Posavje med drugo svetovno vojno
Mentor: red. prof. dr. Repe Božo

Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 04.04.2019
Ura in prostor: 16:00, Kabinet 125
Naslov: Anksioznost in depresivnost mladih na prehodu v odraslost: vloga nesprejemanja negotovosti
Mentor: red. prof. dr. Zupančič Maja

Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Datum: 03.04.2019
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 2
Naslov: Stopnje odvisnosti v slovenskih podredno zloženih povedih
Mentor: red. prof. dr. Žele Andreja

Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Datum: 02.04.2019
Ura in prostor: 14:40, Predavalnica 4
Naslov: Geolingvistična predstavitev nekaterih primerjalnih frazemov za semantično polje človekove lastnosti in stanja v slovenskih narečjih.
Mentor: red. prof. dr. Smole Vera